giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu của việc giáo dục kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học. Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục kỹ năng xử lý tình ... dung chiếm ƣu thế có thể tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để tiến hành tích hợp giáo dục kỹ năng sống. * Rt ra bài học về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua bài học đạo ... đạt đƣợc mục đích đề ra. 1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử lý tình huống 1.2.2.1 Kỹ năng sống. a. Kỹ năng sống Khi quan niệm về kỹ năng sống có rất nhiều quan niệm khác...
 • 110
 • 5,930
 • 22

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mầm non - Tiểu học

... LUẬN CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử của vấn đề nghiên cứu 9 1.2 Khái niệm công cụ 11 1.2.1 Kỹ năng 11 1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử lý ... chính mình (kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng tự trọng, kỹ năng kiên định, kỹ năng ứng xử với cảm xc, kỹ năng đƣơng đầu với căng thẳng) - Những kỹ năng nhận biết và sống với ngƣời khác (kỹ năng quan ... trƣờng”. Khái niệm kỹ năng sống đƣợc giới thiệu trong chƣơng trình này bao gồm những kỹ năng sống cốt lõi nhƣ: kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng Số hóa bởi...
 • 110
 • 6,142
 • 24

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Khoa học xã hội

... thực hiện giáo dục BVMT.Tài liệu tập huấn về tích hợp, lồng ghép GDBVMT vào các môn học ở Tiểu học47GIÁO DỤC VỀ MÔI TRƯỜNGKiến thứcKĩ năng GIÁO DỤC VÌ MÔI TRƯỜNGTiềm năng Tham ... trường để phát triển bền vững.- Hình thành cho học sinh những kỹ năng ứng xử, thái độ tôn trọng và bảo vệ môi trường một- Hình thành cho học sinh những kỹ năng ứng xử, thái độ tôn trọng và bảo vệ ... đề:- Cung cấp cho HS những hiểu biết về môi trường sống gắn bó với các em, môi trường sống của- Cung cấp cho HS những hiểu biết về môi trường sống gắn bó với các em, môi trường sống của con...
 • 64
 • 5,570
 • 9

Luận án Tiến sỹ Giáo dục "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động GDNGLL"

Luận án Tiến sỹ Giáo dục

Tiến sĩ

... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... tiếp cận và thực hiện giáo dụcnăng sống cho học sinh do Ngành giáo dục thực hiện. Ngành giáo dục đã triển khai chương trình đưa giáo dục kỹ năng sống vào hệ thống giáo dục chính quy và không ... cách của giáo dục mầm non (1994) đã chú ý đến giáo dục trẻ hành vi, kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng giao tiếp ứng xử, chương 4 hiện các mục tiêu của giáo dụcnăng sống) như môn học giáo dục công...
 • 182
 • 12,308
 • 471

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Khoa học xã hội

... 6 năm 2006 Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT Nguyễn Thanh Bình Trung tâm GDH, Trờng ĐHSP Hà Nội I. Đặt vấn đề Giáo dục kỹ năng sống ( KNS) cho ngời học là một trong ... THPT của đề tài " Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh THPT" mà số B2005-75-126 cho thấy: 100% các em đợc hỏi đều mong muốn đợc học KNS. Do đó, giáo dục KNS cho học sinh THPT trở ... tổ chức thử nghiệm: đó là kỹ năng tự nhận thức; kỹ năng xác định mục tiêu; kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề; kỹ năng kiên định. - Thiết kế các chủ đề giáo dục KNS có thể đi theo 2 cách...
 • 5
 • 3,688
 • 82

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... dung giáo dục mà được tích hợp từ nhiều nội dung khác nhau: Giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống tôn sư trọng đạo, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục quyền,bổn phận, giáo dục giới tính, giáo ... trong nhận thức về tầm quan trọng của kĩ năng sốnggiáo dụcnăng sống cho thế hệ trẻ nhưng thực tiễn triển khai giáo dụcnăng sống cho thế hệ trẻ vẫn gặp những trở ngại nhất định: Thứ...
 • 182
 • 8,856
 • 37

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... " ;Giáo dục kỹ năng sống - Điều cần thiết với trẻ em", Tạp chí Giáo dục, kỳ 1-11/2009. 4. Phan Thanh Vân (2010), "Tích hợp mục tiêu giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ... tiêu của giáo dục kỹ năng sống; Nghiên cứu xác định chương trình và hình thức giáo dục kỹ năng sống. Chương trình, tài liệu giáo dục kĩ năng sống được thiết kế cho giáo dục không chính quy là...
 • 26
 • 5,099
 • 19

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Quản trị kinh doanh

... Nhưng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không phải là đưa ra những lời giải đơn giản cho những câu hỏi thông thường mà giáo dục kỹ năng sống phải nhằm hướng đến thay đổi hành vi. Công tác giáo dục ... lực nhất cho phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng sống cho các em. Bảng 2.6. Đánh giá của giáo viên về môn học, những hoạt động có thể góp phần vào việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ... sinh trong các họat động giáo dục nói chung, giáo dục kỹ năng sống cho các em nói riêng là nhiệm vụ hàng đầu của người Hiệu trưởng. Quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, một mảng...
 • 93
 • 3,979
 • 26

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Tư liệu khác

... 3.22 Kĩ năng tìm 3.12 Kĩ năng hợp tác đến 3.22 Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tinkiếm và xử lí thông tin Kĩ năng sống là:Kĩ năng sống là: khả năng làm chủ bản thân của mỗi khả năng làm ... giáo dục KNS cho HS phổ thông. giáo dục KNS cho HS phổ thông.- Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học/HĐGDNGLL do mình ... trách.HS qua môn học/HĐGDNGLL do mình phụ trách.- Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS - Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS trong môn học/HĐGDNGLL mà mình phụ trách.trong...
 • 104
 • 2,570
 • 52

Kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Tư liệu khác

... kĩ năng cốt lõi sau:– Kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng suy nghĩ/ tư duy phân tích có phê phán – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả – Kỹ năng ra quyết định – Kỹ năng tư duy sáng tạo – Kỹ năng ... phát triển cá nhân và xã hội• Giáo dục KNS là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ • Giáo dục KNS nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông• Giáo dục KNS cho HS trong các nhà trường ... khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Tầm quan trọng của việc giáo dục KNS cho HS phổ thông Việc giáo dục KNS cho HS phổ thông là cần thiết bởi:•Kĩ năng sống...
 • 42
 • 2,275
 • 41

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Lịch sử

... viện, cánh cửa,hiếu thảo, khỏi bệnh.-  Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời các nhân vật:+ Người dẫn chuyện: thong thả chậm rãi.+ Giọng Chi: cầu khẩn+ Lời cô giáo:  dịu dàng. 3. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài:3.1. Xác định giá trị: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ. Qua đó cũng xác định được giá trị của sự cảm thông  ... mình.? Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý?? Câu chuyện này giúp em cảm nhận được điều gì?( Y/c h/s thảo luận nhóm bàn)Đọc thầm đoạn 3.- Xin cô cho em hái một bông hoa, bố em đang ốm nặng.- Ngoài một bông tặng bố, cô giao còn  cho Chi được hái thêm 2 bông nữa vì: một bông cho Chi bởi trái tim nhân hậu của  Chi,  một  bông  cho ... nhân từng đoạn, cả bài.* Y/c h/s đọc đoạn 3.? Khi nhìn thấy cô giáo Chi đã nói gì?? Tại sao Chi xin hái một bông, mà cô  giáo lại cho Chi hái 3 bông?? Trái tim nhân hậu chỉ một con người như thế nào?GV: Cô giáo đã cảm động trước...
 • 13
 • 2,247
 • 18

BÀI GIẢNG VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HSPT

BÀI GIẢNG VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HSPT

Tiểu học

... 1: Quan niệm về kĩ năng sống Bài 2: Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS cho HS phổ thôngBài 3: Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ thôngBài 4: Giáo dục KNS cho HS qua môn học.Bài ... bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS trong môn học.Nghiêm túc, tự tin trong quá trình GD KNS cho HS.GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HS PHỔ THÔNGĐồng Hới, 10/2010 Trong giáo dục ở nước ta những ... khả năng: Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông.Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học.Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng...
 • 17
 • 1,144
 • 31

Giáo dục Kỹ năng sống cho HS tiểu học

Giáo dục Kỹ năng sống cho HS tiểu học

Toán học

... Có 21 kỹ năng sống: 3.1/ Kỹ năng tự nhận thức 3.2/ Kỹ năng xác định giá trị 3.3/ Kỹ năng kiểm soát cảm xúc3.4/ Kỹ năng ứng phó với căng thẳng3.5/ Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ 3.6/ Kỹ năng ... Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm3.19/ Kỹ năng đặt mục tiêu3.20/ Kỹ năng quản lý thời gian3.21/ Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin. 1/1/ Quan niệm về Kỹ năng sống Quan niệm về Kỹ năng sống ::- ... HUẤN Giáo dục Kỹ năng sống Giáo dục Kỹ năng sống môn KHOA HỌCmôn KHOA HỌC 4/ 4/ Một số kỹ thuật dạy học tích cực:Một số kỹ thuật dạy học tích cực: 4.1/ Kỹ thuật chia nhóm4.2/ Kỹ...
 • 12
 • 2,135
 • 47

Xem thêm