giáo dục kỹ năng sống cho hoc sinh thcs

Đề tài các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcs thông qua các hoạt động đội

Đề tài các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcs thông qua các hoạt động đội

Kỹ năng phỏng vấn

... nhiệm vụ giáo dục rèn luyện kỹ năng sốnghọc sinh. 2.4. Phân loại kỹ năng sống: Kỹ năng sống bao gồm những nhóm sau: *Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình, bao gồm các kỹ năng như: ... đa dạng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Để tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống để hình thành nhân cách cho học sinh đòi hỏi thầy, cô giáo phải có đức tính ... Kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng ứng phó với căng thẳngkỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ. Kỹ năng thể hiện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng...
 • 25
 • 5,039
 • 14
Đề tài - Một số Kinh nghiệm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Đề tài - Một số Kinh nghiệm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Kỹ năng làm việc nhóm

... "TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP"1: BÁM SÁT NỘI DUNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH . Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng như ... nhát, nửa vời được.+ Thời gian và môi trường giáo dục: Giáo dục giáo dục kỹ năng sống được thực hiện mọi lúc mọi nơi; giáo dục kỹ năng sống được giáo dục trong mọi môi trường như gia đình, nhà ... các nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống. 3. PHÁT HUY VAI TRÒ TÁC DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP ĐỂ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên...
 • 23
 • 5,986
 • 13
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu của việc giáo dục kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học. Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục kỹ năng xử lý tình ... chiếm ƣu thế có thể tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để tiến hành tích hợp giáo dục kỹ năng sống. * Rt ra bài học về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua bài học đạo đức. ... LUẬN CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử của vấn đề nghiên cứu 9 1.2 Khái niệm công cụ 11 1.2.1 Kỹ năng 11 1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử lý...
 • 110
 • 5,988
 • 22
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mầm non - Tiểu học

... LUẬN CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử của vấn đề nghiên cứu 9 1.2 Khái niệm công cụ 11 1.2.1 Kỹ năng 11 1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử lý ... giáo dục toàn diện học sinh tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho ... Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 4. Giả thuyết khoa học Giáo dục kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu...
 • 110
 • 6,175
 • 24
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Khoa học xã hội

... trường để phát triển bền vững.- Hình thành cho học sinh những kỹ năng ứng xử, thái độ tôn trọng và bảo vệ môi trường một- Hình thành cho học sinh những kỹ năng ứng xử, thái độ tôn trọng và bảo vệ ... luyện kĩ năng, hành vi BVMT cho học sinh như thế nào?- Bài học giáo dục tình cảm đạo dức, hành vi BVMT cho học sinh như thế nào? 2. Nghiên cứu nội dung bài- Xác định nội dung MT có khả năng ... thực hiện giáo dục BVMT.Tài liệu tập huấn về tích hợp, lồng ghép GDBVMT vào các môn học ở Tiểu học47GIÁO DỤC VỀ MÔI TRƯỜNGKiến thứcKĩ năng GIÁO DỤC VÌ MÔI TRƯỜNGTiềm năng Tham...
 • 64
 • 5,605
 • 9
Luận án Tiến sỹ Giáo dục

Luận án Tiến sỹ Giáo dục "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động GDNGLL"

Tiến sĩ

... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... tả sinh động, đầy đủ, hệ thống về tiếp cận và thực hiện giáo dụcnăng sống cho học sinh do Ngành giáo dục thực hiện. Ngành giáo dục đã triển khai chương trình đưa giáo dục kỹ năng sống ... giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT 16 1.2.1. Các khái niệm 16 1.2.2. Sự cần thiết phải giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT và các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS cho học sinh...
 • 182
 • 12,398
 • 474
Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Khoa học xã hội

... 6 năm 2006 Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT Nguyễn Thanh Bình Trung tâm GDH, Trờng ĐHSP Hà Nội I. Đặt vấn đề Giáo dục kỹ năng sống ( KNS) cho ngời học là một trong ... của đề tài " Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh THPT" mà số B2005-75-126 cho thấy: 100% các em đợc hỏi đều mong muốn đợc học KNS. Do đó, giáo dục KNS cho học sinh THPT trở thành ... tổ chức thử nghiệm: đó là kỹ năng tự nhận thức; kỹ năng xác định mục tiêu; kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề; kỹ năng kiên định. - Thiết kế các chủ đề giáo dục KNS có thể đi theo 2 cách...
 • 5
 • 3,732
 • 84
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT 16 1.2.1. Các khái niệm 16 1.2.2. Sự cần thiết phải giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT và các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS cho học sinh ... dung giáo dục mà được tích hợp từ nhiều nội dung khác nhau: Giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống tôn sư trọng đạo, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục quyền,bổn phận, giáo dục giới tính, giáo...
 • 182
 • 8,897
 • 37
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tiến sĩ

... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... học sinh. - Phát huy thế mạnh của hoạt động giáo dục NGLL để giáo dục KNS cho học sinh THPT. 1.4. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ... dung giáo dụcnăng sống cho học sinh ở bậc học này. 1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.2.1. Các khái niệm 1.2.1.1. Kỹ năng sống...
 • 26
 • 5,135
 • 19
Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Quản trị kinh doanh

... của học sinh trong các họat động giáo dục nói chung, giáo dục kỹ năng sống cho các em nói riêng là nhiệm vụ hàng đầu của người Hiệu trưởng. Quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, ... trong và ngoài nhà trường để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (chương 1, mục 3, tiểu ... trình giáo dục đa dạng gồm giáo dục sức khỏe thể chất, giáo dục trách nhiệm công dân, 1.3.2.3. Một số hình thức và phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS Để tạo thuận lợi cho việc...
 • 93
 • 4,020
 • 26
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Tư liệu khác

... 3.22 Kĩ năng tìm 3.12 Kĩ năng hợp tác đến 3.22 Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tinkiếm và xử lí thông tin Kĩ năng sống là:Kĩ năng sống là: khả năng làm chủ bản thân của mỗi khả năng làm ... giáo dục KNS cho HS phổ thông. giáo dục KNS cho HS phổ thông.- Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học/HĐGDNGLL do mình ... trách.HS qua môn học/HĐGDNGLL do mình phụ trách.- Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS - Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS trong môn học/HĐGDNGLL mà mình phụ trách.trong...
 • 104
 • 2,588
 • 52
Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Tư liệu khác

... kĩ năng cốt lõi sau:– Kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng suy nghĩ/ tư duy phân tích có phê phán – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả – Kỹ năng ra quyết định – Kỹ năng tư duy sáng tạo – Kỹ năng ... khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Tầm quan trọng của việc giáo dục KNS cho HS phổ thông Việc giáo dục KNS cho HS phổ thông là cần thiết bởi:•Kĩ năng sống ... phát triển cá nhân và xã hội• Giáo dục KNS là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ• Giáo dục KNS nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông• Giáo dục KNS cho HS trong các nhà trường...
 • 42
 • 2,298
 • 43
Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Lịch sử

... viện, cánh cửa,hiếu thảo, khỏi bệnh.-  Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời các nhân vật:+ Người dẫn chuyện: thong thả chậm rãi.+ Giọng Chi: cầu khẩn+ Lời cô giáo:  dịu dàng. 3. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài:3.1. Xác định giá trị: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ. Qua đó cũng xác định được giá trị của sự cảm thông  ... mình.? Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý?? Câu chuyện này giúp em cảm nhận được điều gì?( Y/c h/s thảo luận nhóm bàn)Đọc thầm đoạn 3.- Xin cô cho em hái một bông hoa, bố em đang ốm nặng.- Ngoài một bông tặng bố, cô giao còn  cho Chi được hái thêm 2 bông nữa vì: một bông cho Chi bởi trái tim nhân hậu của  Chi,  một  bông  cho ... nhân từng đoạn, cả bài.* Y/c h/s đọc đoạn 3.? Khi nhìn thấy cô giáo Chi đã nói gì?? Tại sao Chi xin hái một bông, mà cô  giáo lại cho Chi hái 3 bông?? Trái tim nhân hậu chỉ một con người như thế nào?GV: Cô giáo đã cảm động trước...
 • 13
 • 2,278
 • 18
Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh

Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh

Tư liệu khác

... về KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông.Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học/HĐGDNGLL do mình phụ trách.Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS ... sống Bài 2: Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS cho HS phổ thôngBài 3: Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ thôngBài 4: Giáo dục KNS cho HS qua môn học / HĐGDNGLLBài 5: Thực hành ... định, nhằm đạt tới mục đích dạy học. BÀI 3PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HS PHỔ THÔNG Kĩ năng quản lý thời gian là khả năng con người biết sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu...
 • 65
 • 1,172
 • 14
Gián án Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho học Sinh

Gián án Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho học Sinh

Tư liệu khác

... nhiệm.PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KỸ NĂNG SỐNG:MỤC TIÊU TIẾP CẬN KỸ NĂNG SỐNG TRONG GIÁO DỤC SỨCKHOẺ HỌC SINH Bản thân kỹ năng sống có tính hành vi. Các kỹ năng sống cho phép chúng tachuyển dịch ... tạoNhóm kỹ năng xã hội:• Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ• Kỹ năng giao tiếp không lời• Kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông• Kỹ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi• Kỹ năng từ chối• Kỹ năng ... KỸ NĂNG SỐNG Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên nói chung và các trường học nóiriêng sẽ mang lại cho họ những lợi ích như sau đây:Lợi ích về mặt sức khoẻ- Giáo dục kỹ năng sống góp...
 • 10
 • 2,376
 • 50

Xem thêm