giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC

Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC

Kế toán

... nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực I. Tổng quan về đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1. Một số khái niệm cơ bản1.1. Nguồn nhân lực (NNL) Nguồn nhân lực trong một tổ chức ... cơ sở đào tạo, sự xâm nhập của ma túy và các tệ nạn xã hội vào trường, cơ sở đào tạo 3.2. Các chính sách về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực là ... nghiệp. Phát triển NNL gồm 3 hoạt động: Đào tạo, giáo dục, phát triển. Đào tạo là một phương pháp phát triển nhân viên được các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất. Khi đầu tư cho đào tạo các doanh...
 • 104
 • 1,121
 • 8

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Kế toán

... ngời đợc đào tạo và cơ cấu lao động đào tạo .3. Lựa chọn đối tợng đào tạo Do nguồn kinh phí phục vụ đào tạo có giới hạn và để đảm bảo cho công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu ... Tiến trình đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpCụ thể các bớc đợc tiến hành nh sau:1. Xác định nhu cầu đào tạo - phát triển 1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo - phát triển Xác ... pháp đào tạo - phát triển Các phơng pháp đào tạo - phát triển nguồn nhân lực rất đa dạng song doanh nghiệp phải tiến hành lựa chọn phơng pháp đào tạo phù hợp nhất để bảo đảm rằng việc đào tạo...
 • 95
 • 961
 • 6

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Quản trị kinh doanh

... công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.4. Đào tạo - phát triển nguồn nhân lực là hoạt động đầu t sinh lời lớn. Đầu t cho đào tạo - phát triển một ... định nhu cầu đào tàoXem xét phân tíchPhê duyệtThực hiện đào tạo Đào tạo bên ngoài Đào tạo mới Đào tạo nội bộ Đào tạo kết hợpĐánh giá kết quả đào tạo Cập nhật hồ sơ đào tạo Đào tạo nâng cao ... và pháp triển nghề nghiệp bản thân, đợc áp dụng để đào tạo nâng bậc, nâng l-ơng.2. Mục đích đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong...
 • 94
 • 777
 • 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC.DOC

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC.DOC

Quản trị kinh doanh

... hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 3.2.1. Xác định mục đích và mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực. - Viện đã không có kế hoạch 5 năm trong giai đoạn 2004-2008 nên công tác đào tạo nguồn ... động.- Tập thể người lao động.251.1.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo phát triển là hoạt động để duy trì nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức, là điều kiện quyết định ... tác đào tạo. 2.3.1. Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. * Chương trình đào tạo chia làm 2 loại: Đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài. * Phương pháp đào tạo: Để...
 • 88
 • 4,563
 • 53

Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010

Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010

Thạc sĩ - Cao học

... 1NGUỒN NHÂN LỰCĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN CNH, ĐTH1.1. Nguồn nhân lực và các đặc điểm cơ bản nguồn nhân lực trong quá trình CNH, ĐTH nhanh1.1.1. Nguồn nhân lực ... chương:Chương 1: Nguồn nhân lựcđào tạo phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Chương 2: Thực trạng chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở huyện Đông ... trong quá trình triển khai nghiên cứu.6. Các đóng góp của luận văn- Luận văn đã hệ thống hoá các vấn đề lí luận về nguồn lực, nguồn nhân lực, đào tạophát triển nguồn nhân lực, đặt trong...
 • 130
 • 583
 • 5

Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số công ty dệt may trên địa bàn Hà Nội

Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số công ty dệt may trên địa bàn Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... đào tạo đợc tài trợ 1 phần, tối đa là 60-70% tổng chi phí).4. Sự cần thiết phải đào tạophát triển nguồn nhân lực tại một số công ty Dệt- May trên địa bàn Hà Nội Đào tạophát triển nguồn ... các quốc gia là nguồn nhân lực, mà muốn có đợc nguồn nhân lực mạnh và đủ sức cạnh tranh thì các công ty cần phải có chiến lợc trong công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. Đối với một ... Một số kinh nghiệm đào tạophát triển nguồn nhân lực trong một số doanh nghiệp dệt may.1. Công ty dệt may thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Công tác đào tạo nguồn nhân lực ở công ty dệt may...
 • 85
 • 515
 • 3

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực việt nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực việt nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quản trị kinh doanh

... luận chung về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tếI. Tổng quan về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nói chung bao ... loại đào tạo, thờng thì đào tạo đợc phân ra làm hai loại là đào tạo công nhân kỹ thuật và đào tạo cán bộ chuyên môn.1.1. Đào tạo công nhân kỹ thuật: Đào tạo công nhân kỹ thuật : là việc đào tạo ... của giáo dục, đào tạo, coi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu , là nhân tố quyết đinh tăng trởng kinh tế và phát triển xà hội, đầu t cho giáo dục, đào tạo chính là đầu t cho sự phát triển. Chính...
 • 26
 • 553
 • 0

Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây XDCT 545

Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây XDCT 545

Kinh tế - Thương mại

... TÁC ĐÀO TẠOPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP XDCT 545 2.4.5.1 Mục đích của việc đào tạophát triển nhân lực tại công ty:- Nhằm đảm bảo cho tất cả các nhân viên đều được đào tạo ... và phát triển nguồn nhân lực. 1.1.3.3 Đào tạophát triển nguồn nhân lực Đào tạophát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đó là ... thành trong cả nước có các chỉ số phát triển giáo dục cao với hệ thống giáo dục khá hoàn chỉnh, tạo nền tảng thuận lợi và vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân lực của thành phố nhằm thực hiện...
 • 75
 • 1,664
 • 3

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình TiênNâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình Tiên

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình TiênNâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình Tiên

Kinh tế - Thương mại

... dụng, đào tạophát triển nhân sự sẽ giúp các nhà quản trị nhân sự tìm kiếm, lựa chọn, đào tạophát triển những nhân viên giỏi đáp ứng cho yêu cầu công việc. Tuyển dụng, đào tạophát triển ... vấn đề Đào tạo và Phát triển nhân sự.* Đào tạophát triển là hai thuật ngữ khác nhau :- Đào tạo nhân sự bao gồm các hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng của một nhân viên ... dụng, đào tạo phát triển nhân sự :Sự phát triển của xà hội kéo theo sự phát triển của các hệ thống doanh nghiệp cả về quy mô và về chất lợng. Sự phát triển đó làm nảy sinh nhu cầu bổ sung lực...
 • 80
 • 793
 • 0

Thực trạng & giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp & khu chế xuất

Thực trạng & giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp & khu chế xuất

Kinh tế - Thương mại

... tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tổng chi phí đầu t cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Kết quả kinh doanh=IV-Trình tự xây dựng chơng trình đào tạo và pháp triển nguồn nhân lực ... tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.2. Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. 3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chơng trình đào tạo và phát ... của đào tạophát triển nguồn nhân lực. 2. Khái niệm.3. Mục tiêu và ý nghĩa của đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpII. Các phơng pháp đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực...
 • 68
 • 540
 • 6

Hoàn thiện công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội

Hoàn thiện công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội

Kế toán

... thiết phải hoàn thiện công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.- Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Nước sạch ... đào tạo cho nhân viên của mình với các nội dung: nguyên nhân phát sinh nhu cầu đào tạo, mục đích đào tạo, nội dung đào tạo, số lượng người cần được đào tạo. Sau đó gửi lên phòng Tổ chức - Đào ... nhu cầu đào tạo là bước đầu tiên trong tiến trình xây dựng, thực hiện công tác đào tạophát triển. Xác định nhu cầu đào tạo là xác định khi nào, ở bộ phận nào cần phải đào tạo, đào tạo kỹ...
 • 75
 • 695
 • 6

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp may da – Công ty May Chiến thắng

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp may da – Công ty May Chiến thắng

Kinh tế - Thương mại

... công tác đào tạo phát triển trong toàn công ty xây dựng nề nếp đào tạo phát triển phân cấp quản lý công tác đào tạo phát triển .Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong ... triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.IV. Những yêu cầu đối với công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.Yêu cầu đối với công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực ... dài hạn , vì thế công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực không có cơ sở để định hớng đào tạo lâu dài . Những ngời làm công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực cha xây dựng đợc các...
 • 65
 • 371
 • 2

Xem thêm