giáo an bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Toán học

... ABCD.*) hình thang hình thang cân:Hình thang:-) Định nghĩa:Hình thang là tứ giác có hai cạnh song song.AB//CDABCD là hình thang hoặc (AB//CD,AD//BC)AD//BC Giáo án BDHSG Toán 8 Tiết 1-2-3-4Chuyên ... 1272+146.127 + 732 ;b) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4+ 1) ;c) 1002 - 992+ 98 2- + 22- 12d) (202+ 18 2+ +42+22) (192+172+ +32+12) ;e)222275125.150125220 780 ++Bài 7 :Tính ... Giáo án BDHSG Toán 8 Giáo án BDHSG Toán 8 Cách 1. x3 +3x2 4 = x3 -x2 + 4x2 -4= x2 (x -1)+ 4(x-1)(x2...
 • 29
 • 1,787
 • 5
Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Toán học

... số điểm về môn toán trong học kì I . lớp 6A có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10 ;có 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10 ; có 29 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10 ; có 14 học sinh đạt ít nhất ... = 246; 1224 = 36;63 = 24 48 ; 6 48 = 324; 243 = 48 6; 24 48 = 36;126 = 48 24; 12 48 = 624; 246 = 48 12; 24 48 = 612;Ví dụ. Tìm các cặp số nguyên ... số tự nhiên a , biết 105  a và 16 ≤ a ≤ 50 .4. Một trường có 80 5 học sinh. Cần phải xếp mỗi hang bao nhiêu học sinh để học sinh ở mỗi hàng là như nhau , biết rằng không xếp quá 35 hàng và...
 • 26
 • 5,851
 • 28
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Mầm non - Tiểu học

... )Bài giải9 ,8 + 8, 7 + 7,6 + … + 2,1 – 1,2 – 2,3 –3,4 - …- 8, 9 = ( 9 ,8 – 8, 9) + (8, 7 – 7 ,8) + +(2,1 – 1,2) = 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,90,9 + 0,9 = 0, = 0,9 x 8 = 7, = 7,2 ... nhiên. Áp dụng để giải toán tính nhanh.Bài tập 1. Tính nhanha/ 21 x 6 + 18 x 6 + 6 x 61= 6 x (21 + 18 + 61)= 6 x 100 = 600b/ 10 78 x 25 - 25 x 35 - 43 x 25= 25 x ( 10 78 - 35 - 43 )= 25 x ... 954 -89 8 = (954 + 2) - (89 8 + 2) = 956 – 900 = 56Khi trừ nhẩm, ta làm tròn số trừ để dễtrừ. Bài 4. Tổng 9 số đã cho là :1 + 2 + 3 + 8 + 9 + 10 + 15 + 16 + 17 = 81 9 số điền được 3 hàng ngang...
 • 36
 • 1,311
 • 7
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Toán học

... = - 1b) Tìm nghiệm còn lại của Pt với m vừa xác định40 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 7 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 BUỔI 11 : BIỂN ĐỔI BIỂU THỨC HỮU TỈ - GIÁ TRỊ PHÂN THỨCNgày ... thang cânChu vi hình thang cân BCNM làPBCNM = BC +BM + MN + NC (4)BM = NC = 12AB = 12 BC = 12a 8 AB CEFCNMBA Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 phân số: a) 2215 8 ... 999 89 6 789 699 101 103x x x− − −+ + =⇔999 89 6 789 1 2 3 099 101 103x x x− − −     − + − + = ữ ữ ữ   ⇔ 10 98 10 98 10 98 099 101 103x x x− − −+ + =⇔ (x - 10 98) 1...
 • 40
 • 6,028
 • 20
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Toán học

... số đó ?Bài 13. Số học sinh khối 6,7 ,8, 9 của một trường THCS lần lượt tỉ lệ với 9;10;11 ;8. Biết rằng số học sinh khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 8 em. Tính số học sinh của trường đó?Bài ... Nghiên cứu, soan giáo án, phấn màu, bảng phụHs: Dụng cụ học tập. III./ TIẾN TRÌNH:1Ổn định:4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7a) 9,15, 28, 0 +−−+= xxA với x < - 0 ,8 b) 9321,4 ... abababdccdabab 8 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7A = 1(1+2)+3(3+2)+5(5+2)+ +97(97+2)+99(99+2)A = (12+32+52+ +972+992)+2(1+3+5+ +97+99)Bài 16: Tính:A = 2.4+4.6+6 .8+ + 98. 100+100.102Hướng...
 • 55
 • 3,665
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Toán học

... CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7Năm học: 2012 - 2013Ngày 20 /8/ 2012 soạn:B1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ. CỘNG, ... 2 2 27 3 7 311 8 11 8 a ab c cda b c d+ +=− −Rút kinh nghiệm sau buổi dạy: Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới22 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7?1. Để ... 4 4 4 49 7 11 5 25 125 625− − − − −+− − − − − Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới 28 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 72. Với giá trị nguyên nào của x thì các...
 • 45
 • 5,149
 • 13
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Toán học

... GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 C = 44…4 + 22…2 + 88 8 + 7 2n chữ số 4 n+1 chữ số 2 n chữ số 8 Kết quả: A = +3210n ; B = +3 81 0n ... Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ41 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Gọi AM, BN, CL là ba đường cao của tam giác ABC. a) Chứng minh: ∆ ANL ~ ∆ ABC ; b) Chứng minh: AN. BL.CM = AB.BC.CA.cosAcosBcosC. ... 9)510)(110(20 082 0 08 +− + 1 = 99510.4)10(20 082 20 08 +−+ = +321020 08 1+ab = +321020 08 = 321020 08 +Ta thấy 1020 08 + 2 = 100…02  3 nên 321020 08 +...
 • 64
 • 2,167
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Toán học

... 1272+146.127 + 732 ;b) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4+ 1) ;c) 1002 - 992+ 98 2- + 22- 12d) (202+ 18 2+ +42+22) – (192+172+ +32+12) ;e)222275125.150125220 780 ++Bài 7 :Tính ... biết hình thang cân:Để chứng minh hình thang là cân, ta có thể chứng minh hình thang đó có một trong các tính chất sau :1) Hai gọc ở đáy bằng nhau(định nghĩa). Giáo án BDHSG Toán 8 Nh vậy trong ... ABCD.*) hình thang hình thang cân:Hình thang:-) Định nghĩa:Hình thang là tứ giác có hai cạnh song song.AB//CDABCD là hình thang hoặc (AB//CD,AD//BC)AD//BCTrong hình thang, haicạnh song...
 • 24
 • 1,648
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Toán học

... giao điểm của AC và Trang 29NMCBAOGEDCBA Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 GA HSG Toán 8 Trang 1 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Ngày soạn:Ngày dạy:CHUYÊN ... < n2 Trang 17 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Đặt x2 – 11x + 29 = y , ta coù:(x2 – 11x + 28) ( x2 – 11x + 30) = 1 680 ⇔(y + 1)(y – 1) = 1 680 ⇔y2 = 1 681 ⇔y = ± ... = 150 150 150 150 5 .8 8.11 11.14 47.50+ + + + = 1 1 1 1 1 1 1150. . 3 5 8 8 11 47 50 − + − + + ữ Trang 23 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 B = n2 - n thì n {...
 • 82
 • 1,588
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Lớp 5

... 10).Ta có: 907010910797; 80 701 08 107 8 7=ìì==ìì= Cỏc phõn s c vit l:979070 89 70 88 70 87 70 86 70 85 70 84 70 83 70 82 70 81 70 80 70 8 7=>>>>>>>>>>=Bi ... dạy: 07/12/2009 Toán KIỂM TRAI. MỤC TIÊU- Kiểm tra để đánh giá quá trình học tập của học sinh về một số dạng toán đã học. 46ABC GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC ... cách nhanh nhất:a) 8 14121++b)641321161 8 14121+++++c)32311615 8 74321++++4 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY)là hình thang và...
 • 89
 • 3,034
 • 12
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Lớp 5

... soạn: 16 / 8 / 20 08. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 20 08. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán có liên quan đến phân số.1. Mục tiêu:-Rèn kỹ năng làm các bài toán có liên quan đến phân ... tiết học: HS nghe.HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 7 ,8, 9,10,11,12,13,14(Tài liệu bồi dỡng HS giỏi ... nghe.Tuần 8. Ngày soạn:11/ 10 / 20 08. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 20 08. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán về chuyên đề tổng- tỷ ( tiếp).4. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán...
 • 31
 • 1,270
 • 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6

Toán học

... chiếm 92số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại.a) Tính số học sinh mỗi loại b)Tính tỉ số giữa số học sinh giỏihọc sinh trung bình.c) Số học sinh giỏi chiếm bao ... THCS Lâm Thao5 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6Bài tập 2: So sánh 8 8 8 810 2 10& ?10 1 10 3A B+= =− −Giải: 8 83 31 & 110 1 10 3A B= =− −mà 8 83 310 1 10 ... hơn?Giải a) 1 3 5 7 9 99 2 4 6 8 10 100b) 1 3 5 7 9 11 13 992 4 6 8 10 12 98 Giáo viên: Ngô Đại Toàn – THCS Lâm Thao7100 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6II/ Bài tập.Bài tập...
 • 43
 • 10,526
 • 54
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 (hay)

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 (hay)

Toán học

... + 22…2 + 88 8 + 7 2n chữ số 4 n+1 chữ số 2 n chữ số 8 Giáo án bồi dưỡng toán 8: 2012-2013 Nguyễn Văn Phượng - THCS Thái Sơn :222222 2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 Gọi số chính ... ⇒ a = 4 , b = 8 hoặc a = 3 , b = 7 Vậy ab = 48 hoặc ab = 37. Giáo án bồi dưỡng toán 8: 2012-2013 Nguyễn Văn Phượng - THCS Thái Sơn :312 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 + Khi chứng ... OA = OB OC (1) Giáo án bồi dưỡng toán 8: 2012-2013 Nguyễn Văn Phượng - THCS Thái Sơn : 38 NMCBAOGEDCBAD'CBADCBA Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 a. n2 + 2n +...
 • 115
 • 4,016
 • 26
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

Toán học

... 10x + 24) + 1 28 4CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG - TOÁN 8 Đặt x2 + 10x + 12 = y, đa thức có dạng (y – 12)(y + 12) + 1 28 = y2 – 144 + 1 28 = y2 – 16 = (y + 4)(y – 4)= ( x2 + 10x + 8 )(x2 + 10x ... hết, không chia hết… vào các bài toán cụ thểB.KIẾN THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN:I. Dạng 1: Chứng minh quan hệ chia hết1. Kiến thức: 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG - TOÁN 8 * Để chứng minh A(n) chia hết ... 120203! 3.2 6C= = = =CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG - TOÁN 8 Bài 3: Trên trang vở có 6 đường kẻ thẳng đứng và 5 đường kẻ nằm ngang đôi một cắt nhau. Hỏi trên trang vở đó có bao nhiêu hình chữ nhậtCHUYÊN...
 • 176
 • 3,008
 • 3
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

Toán học

... 1.2.3-1.2+2.3.4-2.3+3.4.5-3.4+ + 98. 99.100- 98. 99+(12+22+32+ +992+1002)Nguyễn Thành Chung Trường THCS Kỳ Ninh3 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 Năm học 2014 – 2015A = (1.2.3+2.3.4+3.4.5+ + 98. 99.100) ... mỗitỉ số đó ?Bài 13. Số học sinh khối 6,7 ,8, 9 của một trường THCS lần lượt tỉ lệ với 9;10;11 ;8. Biết rằng số học sinh khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 8 em. Tính số học sinh của trường đó?Bài ... Trường THCS Kỳ Ninh 18 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 Năm học 2014 – 2015a) 032=++−−yyxb) 04320 082 007=++−yyxc) ( )0120072006=−++yyx d) ( )032007520 08 =−+−−yyxBài 7.6:...
 • 48
 • 2,815
 • 9

Xem thêm