giáo án về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Tài liệu Giáo án về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên pdf

Tài liệu Giáo án về ôn tập bổ túc về số tự nhiên pdf

Toán học

... thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B . • c B • a • b • d A Trường THCS LÊ QUÝ ÔN GV : Trang 1Chương I – ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN XW Tiết 1 §1 . TẬP ... mọi số tự nhiên - Củng cố : - Trong số 3895 có bao nhiêu chữ số - Giới thiệu số trăm , số hàng trăm . . . - Đọc vài số tự nhiên bất kỳ chúng gồm những chữ số nào - Phân biệt số ... biệt số chữ số . I Số chữ số : Với 10 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ta có thể ghi được mọi số tự nhiên Ví dụ : 7 là số có 1 chữ số 364 là số có 3 chữ số Chú...
 • 99
 • 746
 • 1
Kiểm tra Số học 6 chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Kiểm tra Số học 6 chương I: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Toán học

... chia a cho b (a, b là hai số tự nhiên) thực hiện được là:A. a b> b 0≠. B. a b≥. C. a b>. D. b 0≠.Câu 6.Những số dư nào thu được khi chia một số tự nhiên bất kỳ cho 6 ?A. 0; ... D. 7Câu 2 .Tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 3 nhỏ hơn 15 là:A.{ }3;5;7;9;11;13B.{ }5;7;9;11;13;15C.{ }5;7;9;11;13D.{ }3;5;7;9;11;13;15Câu 3.Cho một dãy các số sau … ; ... }3;5;7;9;11;13;15Câu 3.Cho một dãy các số sau … ; 7; 10; 13; … theo thứ tự các số trong dấu (…) là:A. 5 15. B. 4 16. C. 4 15. D. 5 16.Câu 4.Phép tính 35 được hiểu là:A. 3 + 5. B. 3×5. C....
 • 2
 • 2,853
 • 43
Ôn tập và bổ sung về phân số

Ôn tập bổ sung về phân số

Toán học

... Lớn hơn mét vuông Mét vuông Bé hơn mét vuôngkm2hm2dam2m2dm2cm2mm21 km2= 100 hm21 hm2= 100 dam2= 1001...
 • 2
 • 646
 • 1
Tài liệu Gíao án 6 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ppt

Tài liệu Gíao án 6 - ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I ppt

Mầm non - Tiểu học

... bài tập trang 68 SGK ghi lại kết quả và phiếu học tập. - Chữa bài tập. Hoạt động 3: Thực hành. Mục tiêu: Giúp HS củng cố hệ thống các kiến thức về tính chất công dụng của một số ... Hoạt động 2: Làm việc với phiếu học tập. Mục tiêu: Giúp HS củng cố hệ thống các kiến thức về: - Đặc điểm giới tính. - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ ... nhận xét. Hoạt động 4: Trò chơi “Đoán chữ”. Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại một số kiến thức trong chủ đề “Con người sức khoẻ”. Cách tiến hành: - Tổ chức hướng dẫn. - Cho HS chơi theo...
 • 4
 • 393
 • 0
Ôn tập: Các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập: Các phép tính với số tự nhiên

Toán học

... tháng 4 năm 2009ToánToánSGK - 162SGK - 162168 + (2 080 + 32)b) 168 + 2 080 + 32 == 168 + 2 112= 2 280(168 + 32) + 2 080 = 200 + 2 080= 2 280 Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009ToánToánSGK ... 184 = 1 291 (quyển)Cả hai trường quyên góp được số vở là :1 475 + 1 291 = 2 766 (quyển)§¸p sè: 2 766 quyểnThứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009ToánToánSGK - 162SGK - 162 Bµi 4:Bµi 4: TÝnh b»ng ... 435 + 209x = 644Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009To¸nTo¸nSGK - 162SGK - 162 Bµi 5:Bµi 5:1475 quyển184 quyển ? QuyểnThành Công:Thắng Lợi:Bµi gi¶i: Số vở trường Thắng Lợi quyên góp...
 • 8
 • 3,618
 • 13
Giáo ân 12. Ôn tập chương 1. Các dạng toán về tiếp tuyến

Giáo ân 12. Ôn tập chương 1. Các dạng toán về tiếp tuyến

Toán học

... 3Phương trình tiếp tuyến qua điểm I. Bài số 3:Bài số 2:Cho hàm số 2332+++==xxx)x(fyViết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số Biết nó vuông góc với đường thẳng (a): x – 3y ... )=+−+=+−⇔22421432223xxxaxxxx38=a)P(xúctiếp)C(thìaKhi:ĐS38= TIẾT 45MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TIẾÙP TUYẾNBÀI TẬP ÔN CHƯƠNG II1 Gọi (x0; y0) là tọa độ tiếp điểm. Phương trình có dạng: ... là : y = x – 1 y = x + 7y = (x – x0) + y0 14Cho hàm số :)()(11122−−−=xmxmy.địnhxáctậpýchú)m()x()mx(−=−=−222110{Tìm m để đồ thị của hàm số (1) tiếp xúc...
 • 18
 • 888
 • 5
Tài liệu Gíao án 6 - ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE docx

Tài liệu Gíao án 6 - ÔN TẬP: CON NGƯỜI SỨC KHỎE docx

Mầm non - Tiểu học

... cách phòng tránh một trong các bệnh đã học. Cách tiến hành: - GV tổ chức hướng dẫn. - HS lắng nghe. - Cho HS làm việc. - HS làm việc theo nhóm. Bài 20- 21: ÔN TẬP: CON NGƯỜI SỨC KHỎE ... viết đồ cách phòng tránh: bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A; nhiễm HIV/AIDS. II. Đồ dùng dạy học: - Các đồ trang 42, 43 SGK. - Giấy khổ to bút dạ đủ dùng cho các ... GV nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: (2') Hoạt động 2: Làm việc với SGK. Mục tiêu: Ôn lại cho HS một số kiến thức trong các bài: Nam hay nữ; Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì. Cách tiến...
 • 4
 • 521
 • 0
Giáo án bài Ôn tập Động vật và thực vật - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân:

Giáo án bài Ôn tập Động vật thực vật - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân:

Tiểu học

... - Giáo viên yêu cầu cả lớp thảo luận câu hỏi→ Giáo viên kết luận:- Nhờ có sự sinh sản mà thực vật động vật mới bảo tồn được nòi giống của mình....
 • 2
 • 1,133
 • 3
Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 26

Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 26

Mầm non - Tiểu học

... dãy số: 98kg, 200kg, 50kg, 126kg, 156kg, 71kg. a) Viết dãy số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: b) Dựa vào dãy vừa viết. Cho biết: - Dãy số trên có bao nhiêu số? - Số thứ ba trong dãy là số ... dạy tuần 26 ÔN TOÁNI – Mục tiêu: - Nắm lại các kiến thức về đồng tiền thống kê số liệu. - Rèn kỹ năng tính nhanh, đúng. - Giáo dục tính chính xác, cẩn thận.II – Nội dung ôn: 1) Thước ... tuần 26 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬPI – Mục tiêu: - Củng cố lại dạng kể về lễ hội. - Giúp cho các em kể đúng mạch lạc về một lễ hội dựa theo ảnh. - GV giáo dục HS yêu thích lễ hội.II – Nội dung ôn: ...
 • 7
 • 1,111
 • 6
Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 24

Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 24

Mầm non - Tiểu học

... bài dạy tuần 24 ÔN TOÁNI – Mục tiêu: - Ôn lại các kiến thức về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số các dạng toán liên quan. - Rèn kỹ năng tính nhanh đúng. - Giáo dục tính chính ... hoạch bài dạy tuần 24 ÔN TOÁNI – Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại các kiến thức đã học về bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Rèn kó năng nhận dạng đúng đề toán. - Giáo dục HS tính cẩn ... 24 ÔN TẬP ĐỌCI – Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại các bài đã học. - Rèn kó năng đọc đúng, đọc diễn cảm, trôi chảy. - Giáo dục HS hiểu nội dung bài trả lời câu hỏi tốt.II – Nội dung ôn: ...
 • 6
 • 1,122
 • 3

Xem thêm