giáo án tin học 10 bài 5

Giáo án Tin học 10 .doc

Giáo án Tin học 10 .doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... diễn số ấm 5 thì | -5| = 5 = 000 0101 21 0 0 0 0 1 0 1 Nếu biểu diễn số 5 thì: 0 0 0 0 0 1 0 1 Ví dụ: 3. 255 Ví dụ: 3. 255 = 0.3 255 .10 1 0.0321 45 = 0.321 45 .10 -1 Giáo Án Tin Học 10 7 Lưu ... ngữ Tin học  Bài tập: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1 .5/ Sách bài tập Chuẩn bị bài mới: Thông tin là gì? Dữ liệu là gì? Có bao nhiêu dạng thông tin? Giáo Án Tin Học 10 2 Lưu Phi Hoàng Năm Học 2009-2 010 tính ... số Giáo Án Tin Học 10 29 Lưu Phi Hoàng Năm Học 2009-2 010 Ngày soạn: TIẾT 9: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (TIẾT 1)I.MỤC TIÊU: Qua bài học, học sinh cần nắm được:1.Về kiến thức: -Biết khái niệm bài...
 • 83
 • 7,730
 • 10

Giáo an Tin học 10

Giáo an Tin học 10

Tin học

... xét giờ học: Lớp:10A1 Lớp:10A2 Lớp:10A3 Lớp:10A4 Lớp:10B1 Lớp:10B2 Lớp:10B3 Lớp:10C1 Th«ng qua tæ m«n to¸n - tin Gi¸o viªn so¹n bµiNXT6Trường THPT Hà Đông Giáo án Tin học Lớp 10 những ... xét giờ học: Lớp:10A1 Lớp:10A2 Lớp:10A3 Lớp:10A4 Lớp:10B1 Lớp:10B2 Lớp:10B3 Lớp:10C1 Th«ng qua tæ m«n to¸n - tin Gi¸o viªn so¹n bµiNXT20Trường THPT Hà Đông Giáo án Tin học Lớp 10 GV ... lại bài toán, Input, Output, ý tưởng của bài toánV. Về nhàHS học và trả lời các câu hỏi trong SGKNhận xét giờ học: Lớp:10A1 Lớp:10A2 Lớp:10A3 Lớp:10A4 Lớp:10B1 Lớp:10B2 Lớp:10B3 Lớp:10C1...
 • 121
 • 1,207
 • 21

Giáo án sinh học 12 bài 5

Giáo án sinh học 12 bài 5

Sinh học

... dụng DTH vào CG-Đ 5. Kỹ thuật di truyền- Biên soạn: Nguyễn Văn Vuchơng iVứng dụng di truyền học vào chọn giốngĐ 5 - Kỹ thuật di truyềnI. Mục đích yêu cầu : Qua bài học này học sinh phải:- ... chọn tạo giống mới, học sinh hình thành đợc niềm tin vào khoa học. II. Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ phóng to hình 13 và 14 SGK hoặc 1 sơ đồ cấy gen khác. III. Tiến trình bài giảng : 1- ổn định ... III. Tiến trình bài giảng : 1- ổn định kiểm diện lớp. 2- Kiểm tra bài cũ : Chữa bài tập hoặc bài thực hành. 3- Nội dung bài mới:- Giống là gì? Giống là một tập hợp cá thể sinh vật do con...
 • 7
 • 1,984
 • 3

giao an tin hoc 10

giao an tin hoc 10

Tin học

... Bài 16: Bài 16:Tạo và làm việc với bảngTạo và làm việc với bảngLớp : K38-sư phạm Tin Cao BằngLớp : K38-sư phạm Tin Cao Bằng Cách1. Để đánh dấu một ô nào đó Cách1. Để đánh dấu ... các thành phần trong văn bản trước tiên ta phải đánh dấu chúng. bản trước tiên ta phải đánh dấu chúng. để đánh dấu ô hàng hay cột ta dùng để đánh dấu ô hàng hay cột ta dùng Table/select hoặc ... nó.CCáách2. để đánh dấu cả hàng ta ch2. để đánh dấu cả hàng ta nháy chuột bên trái một hàng.nháy chuột bên trái một hàng.Cách3. Để đánh dấu một cột ,nháy Cách3. Để đánh dấu một cột ,nháy...
 • 12
 • 653
 • 1

giao an tin hoc 10

giao an tin hoc 10

Tin học

... nội dung sai hoặc bị đảo lộn, yêu cầu học sinh sử dụng các thao tác đà học để sửa lại.- Yêu cầu học sinh ghi tệp với tên khác4. Rút kinh nghiệm Bài 16Ngày soạn: ./ ./ Ngày giảng: ./ ... nhớ một trong 2 cách gõ văn bản.II. Lên lớp1. ổn định lớp Lớp Sĩ số Vắng Có phép 10A1 . 10A2 .2. Bài mớiNội dung Hoạt động của gv và hs1. Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn ... tạm là Document1Gv: Để ghi ta làm: File Save - đánh tên file.Gv: Làm mẫu trên máy.Gọi học sinh lên thực hành.Gv: Làm mẫu trên máy.Gọi học sinh lên thực hành.Ngày soạn: ./ ./ Ngày giảng:...
 • 14
 • 548
 • 0

Giáo án Tin học 6 (bài 2, 3, 4)

Giáo án Tin học 6 (bài 2, 3, 4)

Tin học

... SGK- Thực hiện bài tập 1, 2, 3 SGK (cho HS thảo luận và phát biểu ý kiến) 5. Bài tập, hướng dẫn học sinh học ở nhà- Học thuộc phần ghi nhớ, hoàn thành các bài tập- Đọc trước bài 3 SGK, trả ... Biểu diễn thông tin có vai trò quyết Giáo án Tin học 6 Trương Đình Hảiđịnh đối với mọi hoạt động thông tin của con người.- HS nhắc lại 3, 4 lầnHoạt động 3 - 3. Biểu diễn thông tin trong máy ... thông tin gì?- Các bạn đã sữ dụng các dạng thông tin nào?- Vậy biểu diễn thông tin là gì?- GV cho HS quan sát lại các hình ảnh biểu diễn thông tin khác nhau…* Vai trò của biểu diễn thông tin -...
 • 3
 • 2,007
 • 5

Giáo án tin học 10

Giáo án tin học 10

Tin học

... + Hãû tháûp phán sang hãû nhë phán, hãû 16 + Hãû 16 sang hãû nhë phán, tháûp phán. + Hãû nhë phán sang hãû tháûp phán, hãû 16HS: Nhàõc lải cạc khại niãûm Tin hc, thäng tin, dỉỵ liãûu, ... sang B5B4. Tênh: m < m - n, quay lãn bỉåïc 2B5. Tênh : n < n - m, quay lãn bỉåïc 2. GV: Âỉa ra vê dủGV: Gi HS phán têch bi toạnGV: Láúy vê dủ. M = 15, N = 7M NM - N = 5 7 5 N - ... sinh : Sạch giạo khoa, våí viãútD. TIÃÚN HNH BI DẢYI. ÄØn âënh låïp, kiãøm tra s säú:Låïp 10B 10C 10D 10MVàõng (P/K)II. Kiãøm tra bi c: Cáu 1: Cho biãút cọ máúy loải ngän ngỉỵ láûp trçnh?...
 • 21
 • 490
 • 0

giáo án tin học 10

giáo án tin học 10

Tin học

... đường dẫn đầy đủ đến thư mục Lớp 10? Nếu ta tạo thêm thư mục Lop10B là con của thư mục Lop10 có được không?2. Hệ thống quản lý tệp:Có nhiệm vụ tổ chức thông tin trên đóa từ, cung cấp các phương ... hiệu quả.+ Tổ chức bảo vệ thông tin ở nhiều mức.- Với người sử dụng:+ Xem nội dung thư mục, tập tin. + Sao chép thư mục, tập tin. + Xóa, đổi tên thư mục, tập tin. * Đặc trưng của hệ thống quản ... cao.- Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin, giữa phương pháp lưu trữ và phương pháp xử lý.- Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả.- Tổ chức bảo vệ thông tin. Hạn chế ảnh hưởng...
 • 11
 • 465
 • 1

Giáo án tin học 10

Giáo án tin học 10

Tin học

... dung a, b, c, d, e trongSGK Tin học 10 Tr.122+123 a) Hãy gõ và trình bày theo GV : Vũ Thị Thơm 1 05 Tin học 10 Trường THPT BC Nam Sách Ngày soạn 17/2/2009Tiết 49§. BÀI TẬPA. Mục tiêu 1. ... tra sĩ số2.Kiểm tra bài cũ : 3. Tiến trình bài học : GV : Vũ Thị Thơm 106 Tin học 10 Trường THPT BC Nam SáchNgày soạn: 17/2/2009Tiết: 50 §. BÀI THỰC HÀNH 8 A. Mục tiêu 1. Về kiến thức ... bản. 5. Dặn dò:- Xem lại bài. - Chuẩn bị tiếp bài tập thực hành 8 Ngày soạn: 17/2/2009Tiết: 51 §. BÀI THỰC HÀNH 8 -III. Tiến trình bài học 1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số2.Kiểm tra bài...
 • 6
 • 542
 • 1

giáo án tin học 10

giáo án tin học 10

Tin học

... ứng dụng tin học. 1. Giải những bài toán khoa học kỹ thuật: những bài toán khoa học kỹ thuật như: xữ lý các số hiệu thực nghiệm, quy hoạch, tối ưu hoá là những bài toán có tính toán lớn mà ... chỉnh. 5- Viết tài liệu: Viết mô tả chi tiết bài toán, thuật toán, chương trình và hướng dẫn sử dụng4- Tổng kết nội dung, đáng giá cuối bài: - Các bước giải bài toán.B1: Xác định bài toán.B2: ... khối của các bài tập cơ bản. 3) Thái độ: - Phát triển tư duy trong bài toán. B) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên: chuẩn bị Giáo án, trước… - Học sinh: Chuẩn bị bài tập về nhà...
 • 53
 • 496
 • 1

Giáo án Tin học 10

Giáo án Tin học 10

Tin học

... mã.Đáp án: b1) VN: 0101 0 110 0100 1 110 Tin: 0101 0100 0 1101 001 0 1101 110 b2) Hoa.c) Biểu diễn số nguyên và số thực.Đáp án; c1) 1 byte.c2) 1100 5 = 0, 1100 5 × 10 +5 25, 879 = 0, 258 79 × 10 +2 ... của giáo viên Hoạt động của học sinh 44 Giáo án Tin 10 • Di chuyển chuột, nháy chuột nháp đúp chuột, kéo thả chuột.Tiết: 10 + 11 BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁNBÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁNI. Mục tiêu bài ... người sử dụng 50 Giáo án Tin 10 Chương IMỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌCTiết 1 : TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌCI. Mục Tiêu.Kiến thức• Biết Tin học là một ngành khoa học: có đối tượng,...
 • 68
 • 583
 • 2

Giáo án tin học 10 năm học 2008-2009

Giáo án tin học 10 năm học 2008-2009

Tin học

... hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 8- Chia cho 8 lấy d và viết ngợc lại. Bài tập:1. 62 10 =?2 2. 100 1 1101 0112 = ? 10 3. 2C5F16 = ?2 5. 101 1 1101 01 1100 00112=?16 DA:-111 110 102412864328211 259 -101 100 0101 1111-2F5C3Gv: ... bài toán trên máy tính không thể chạy trực Giáo viên: Nguyễn Đức KỳTrang 35 Bắt đầuNhập A,BA>=BMax<=AMax<=BKết thúc Giáo án: Tin học 10 gồm 256 ký tự đợc đánh số từ 0- 255 , số ... loại ngôn ngữ bậc Giáo viên: Nguyễn Đức KỳTrang 36 Giáo án: Tin học 10 Ngày soạn: 22 /10/ 2008Tiết CT : 20Đ9 tin học và xà hộiI Mục đích, yêu cầu:a. Kiến thức:- Tin học có ảnh hởng lớn...
 • 127
 • 478
 • 3

Giáo án Tin học 11 tiết 5,6

Giáo án Tin học 11 tiết 5,6

Tin học

... Câu hỏi và bài tập về nhà- Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, sách giáo khoa, trang 35. - Xem trước nội dung bài: Phép toán, biểu thức, lệnh gán, SGK, tr 24.- Xem nội dung phụ lục B, sách giáo khoa ... giản.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC1. Chuẩn bị của giáo viên- Sách giáo viên, sách giáo khoa.- Chuẩn bị một số ví dụ2. Chuẩn bị của học sinh- Sách giáo khoa.III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC1. Hoạt động 1: Tìm ... toán học, để thực hiện được tính toán ta cần phải có các tập số. Đó là các tập số nào?- Diễn giải: Cũng tương tự như vậy, trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để lập trình giải quyết các bài...
 • 5
 • 643
 • 2

giáo an tin hoc 10

giáo an tin hoc 10

Tin học

... địa chỉ sẽ thay đổi.gian 5555 ’ 15 ’1/ Soạn thảo đoạn văn bản theo mẫu trong sách giáo khoa.2/ Hãy tìm và thay thế tên riêng trong “đơn xin nhập họcbài trước bằng tên của em ... CỐ: (5 ’) Thư điện tử là gì? Có bao nhiêu cách bảo mật thông tin? Nhận xét của giáo viên hướng dẫn: Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh Võ Thị Quang Minh Nguyễn Minh Hữu Giáo Án  Bài ... LỚP: (5 ’)Ổn định lớp.Nắm sỉ sốIV. KIỂM TRA BÀI CŨ :V. CHUẨN BỊ:Gv: Nghiên cứu tài liệu, SGK, soạn giáo án. Hs: Đọc trước bài. VI. NỘI DUNG:ThờigianNội dung Hoạt động của Gv và Hs 510 ’a/...
 • 29
 • 385
 • 0

Giao an Tin hoc 10

Giao an Tin hoc 10

Tin học

... = 0. 1100 5 *10 5 25, 879 = 0. 258 79 *10 2 0,000984 = 0.984 *10 -3 IV. CỦNG CỐ:- Khái niệm tin học. - Đặc tính ưu việt của MTĐT.- Đơn vị đo thông tin - Biểu diễn thông tin, mã hóa thông tin. - ... dnbn+dn-1bn-1+…+d0b0+d-1b-1+….+d-mb-m VD: 51 ,6 = 5x101 +1x100 + 6x10-1* Các hệ đếm thường dùng trong tin học: Ngoài hệ thập phân, trong tin học còn dùng:- Hệ nhị phân. VD: 101 2 = 5 10 - Hệ cơ số mười sáu. ... KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC§1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌCI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Kiến thức:- Biết tin học là một ngành khoa học. - Biết sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu xã hội.-...
 • 8
 • 324
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008