giáo án tiếng anh 5 sách mới

giao an mi thuat 5 ( sach moi )

giao an mi thuat 5 ( sach moi )

Tiểu học

... Giáo án Mỹ Thuật 5 Tuần 11Bài 11 : Vẽ tranhĐề tài ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11I. Mục tiêu:- HS nắm đợc cách chọn nội dung và cách vẽ tranh.- HS vẽ đợc tranh về đề tài ngày nhà giáo ... vụ cuộc kháng Giáo Viên : Trần Đức Nam - Tr ờng Tiểu học Kim Đồng - Vĩnh Linh Giáo án Mỹ Thuật 5 - GV giới thiệu 1 số tranh ảnh về đề tài quân đội và gợi ý để HS nhận thấy:+ Tranh vẽ đề tài ... đẹp về nhà trờng để vẽ tranh.- HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về đề tài Trờng em. Giáo Viên : Trần Đức Nam - Tr ờng Tiểu học Kim Đồng - Vĩnh Linh Giáo án Mỹ Thuật 5 Giới thiệu bài:Hoạt động...
 • 88
 • 816
 • 6

giao an tieng anh 5 unit 3

giao an tieng anh 5 unit 3

Tiếng anh

... Ex7 P23 4 2 1 6 - 3 - 5 ã Ex9 – p.24 1. farmer2. farm3. early in the morning4. to the farm …the vegetables 5. the market6. home late…. a big dinnerã Ex 10 p. 25 2. He is a .3. He works ... She is a …. 5. She works in the / aã Ex 11 P. 25- 26 ExampleWhat does your father do?He is an engineerWhere does he work?He works in a factory6Per iod 3 Lesson plan _ English 5 _ Song Lang ... He wants to be a musician 5. Let’s writeP. 32 – Ss’ bookI want to be a 6. Let’s playP. 33 – Ss’ book7. SummaryP. 33 – Ss’ book 5 Per iod 2 Lesson plan _ English 5 _ Song Lang Primary school...
 • 7
 • 702
 • 2

Giáo án tiếng anh lớp 4 mới theo chuẩn

Giáo án tiếng anh lớp 4 mới theo chuẩn

Tiếng anh

... using learned structures.* Ex 2 ( 15 – WB): Let’s match.- T elicits the tasks, give egs: January -> tháng 1 . February -> tháng 2. March -> tháng 3.3. Homelink:- Learn months by ... class 5. I have Maths on Monday, Wednesday.1. A2. B3. A4. B 5. C1. There are thirty2. My favourite subjects is English.3. Because it's interesting.4. I have it on Monday and friday. 5. ... – a 4 – d 5 – b 1. subject 2. English 3. fourteen 4. Why 5. Those1. my books/…….2. English/ Art……….3. Monday/ Tuesday………4. ….I learn to read and write in English. 5. five/ four……...
 • 111
 • 8,841
 • 27

Giáo án tiếng anh lớp 3 mới

Giáo án tiếng anh lớp 3 mới

Tiếng anh

... workbooks.IV/ Procedure: 15 Lesson plan 2 Time Teacher’s activities Students’ activities 5 15 13’I/ Warm up: - Asks some pairs to greet and introduce themselves.S1: Hello. I’m Anh. S2: Hi, Mai. ... workbooks.IV/ Procedure:1Lesson plan 2 Time Teacher’s activities Students’ activities 5 8’ 5 10’ 5 2’I/ Warm up: Chatting.- Let Ss introduce some information about themselves (maybe ... cassette.- Student’s aids: books, notebooks, workbooks. IV/ Procedure: 5 Lesson plan 2 Time Teacher’s activities Students’ activities 5 10’18’I/ Warm up: Noughts and crossesExample: Hello. I’m...
 • 96
 • 3,088
 • 26

Giáo án tiếng anh lớp 8 mới nhất theo chuẩn kiến thức kĩ năng

Giáo án tiếng anh lớp 8 mới nhất theo chuẩn kiến thức kĩ năng

Tiếng anh

... Students’ activities*Warm-up (5 )Ask ss to play the game “Pelmanism” Three groups play on the stage* Pelmanism:1 2 3 4live show send come 5 6 7 8*Key : 15 sent came lived showedRemark ... in the workbook - Prepare for the next lesson “ Write ”Date of preparing: 15/ 8/2012 Date of teaching: Period 5 UNIT 1 : MY FRIENDS Lesson 4 : Write I. The aim of the lesson 1. Knowledges ... Review simple tenses and “be(not)+adj+ Date of preparing : 15/ 8/2012 Date of teaching: 14Period 6 UNIT 1 : MY FRIENDS Lesson 5 : Language focus I. The aim of the lesson 1. Knowledges:...
 • 321
 • 2,514
 • 2

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 5

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 5

Tiếng anh

... tranh. - Hs đọc các từ.- Hs đọc và làm bài.1. this - tranh b2. that - tranh d3. Nam - tranh e4. Mai - tranh a 5. Tom - tranh c- 2 hs đọc đề bài.17 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) ... các từ và nối.- Hs đọc và làm bài. 1- Tranh c 2- Tranh d 3- Tranh e 4- Tranh a 5- Tranh b16A Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) - Cho HS thực hành đóng vai đọc 1 bạn trong ... và nx nd tranh: - Quan sát phần này em thấy có 2 tranh.. Tranh a: Có 3 bạn.. Tranh b: Có 3 bạn.- Họ ®ang hái nhau vÒ ngêi thø 3.4 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) ? Bài...
 • 21
 • 4,681
 • 6

Trọn bộ Giáo án tiếng anh lớp 5 theo chương trình mới

Trọn bộ Giáo án tiếng anh lớp 5 theo chương trình mới

Tiếng anh

... house- to read a description of a houseLesson planning: English 5 Tran Dang Huyen Cuong ChinhPrimary School. 5 5 18’ 5 I. Warmer:Role playII. Presentation- Teach the sounds of the ... repeatLesson planning: English 5 Tran Dang Huyen Cuong ChinhPrimary School. 5 2’together: 1. b; 2. c; 3. d; 4. a. b. Tick T( True) or F (False): 1. F; 2. T; 3. T; 4. T; 5. T. c. Write the answer ... the location- work in pairs- demonstrateLesson planning: English 5 Tran Dang Huyen Cuong ChinhPrimary School. 15 5 2’- Teach sentence patternsIII. Practice2. Point, ask and answer3....
 • 66
 • 31,853
 • 152

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 1

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 1

Tiếng anh

... và điền số thứ tự vào các tranh.- Quan sát , nx: Phần này có 4 tranh. . Tranh a: Bạn Hoa. Tranh b: Bạn Quân6 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) HS1: Nam: Hello. I’m …………………… ... Hello. I’m Mai. - Tranh a 3. Goodbye, Nam. - Tranh b 4. Bye, Mai. - Tranh c- 2 hs đọc đề bài.- 1 HSTL: Sắp xếp các tranh.17 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) ngời lớn tuổi ... thiệu tên..Week 2Thứ hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014Tiết 5: Unit 1: Hello Lesson 3 (Period 1 - 1, 2)9 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) ? Muốn làm đợc bài tập này em phải...
 • 18
 • 21,525
 • 162

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 3

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 3

Tiếng anh

... I’m fine, thanks.- Hs tìm từ mới - Luyện đọc từ mới - Hs tìm mẫu câu mới. 2 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) Thứ t, ngày 17 tháng 9 năm 2014Tiết 15: Unit 3: How Are You? Lesson ... Quan sát và nx nd tranh: - Quan sát phần này em thấy có 4 tranh.. Tranh a: Mr Thanh và bạn Nga.. Tranh b: Bạn Mai và Mr Loc.4 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) - Yc hs làm việc ... các hội thoại với tranh phï 9 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) tranh đang giới thiệu tên và dánh vần tên mình.? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh phần 2- SGK- T22...
 • 19
 • 5,319
 • 10

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 2

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 2

Tiếng anh

... 1 bạn nữ ngời nớc ngoài.. Bài 2: - Tranh a: 2 bạn nam, bạn Phong vàbạn Tom. 5 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) Thứ sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014Tiết 8: Unit 2: My Name ... cái tiếng Anh SGK - 13.- Yc cả lớp nghe và nx.- Nx, cho điểm- Good afternoon, teacher.- 3 hs lên bảng - Theo dõi bạn đọc, nghe và nx.4 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) - ... bảng con: - Nx 6 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) Aim: HS làm quen với bốn bạn trongtranh đang chào và giới thiệu tên? Phần này yc gì? - Yc hs quan sát tranh phần 2- SGK-...
 • 15
 • 3,071
 • 4

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 6

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 6

Tiếng anh

... đọc yc.- 1 HSTL: Đọc và đánh dấu.- Quan sát phần này em thấy có 2 tranh: . Tranh a: Đó là trờng Tiểu học Kim §ång.8 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) - Cho HS thực hành đóng ... tranh.- 4 nhóm t. hiện => HS khác nghe và cho n. xét: 2 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) B. To check one ’ s lesson - Gäi 2 hs lên bảng viết:HS1: Viết sang tiếng Anh ... viết lại câu đó vào dòng.- Hs đọc các câu.16 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) - Yc hs đọc các hội thoại sau đó đánh dấu với tranh phù hợp.A: Which is your school?B: This...
 • 18
 • 3,027
 • 7

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 7

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 7

Tiếng anh

... phần này em thấy có 4 tranh:. Tranh a: Th viện.. Tranh b: Lớp học. Tranh c: Phòng máy tính.. Tranh d: Phòng âm nhạc2 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) B. To check one ’ s ... tranh: - Quan sát phần này em thấy có 4 tranh.. Tranh a: Phòng máy tính.. Tranh b: Phòng âm nhạc.. Tranh c: Lớp học.. Tranh d: Phòng th viện.- Thảo luận 4 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách ... HSTL: Nghe và nhắc lại.- Quan sát tranh phần này em thấy có 2 quyển sách: 1 quyển to và 1 quyển nhỏ.6 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp 3 (sách mới) (2014 - 20 15) - Qua phần 2 đà củng cố cho em kiến...
 • 20
 • 3,747
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25