giáo án tiếng anh 12 nâng cao trọn bộ

Giáo án tiếng Anh 11 nâng cao trọn bộ

Giáo án tiếng Anh 11 nâng cao trọn bộ

Tiếng anh

... act out their conversation-T elicits feedback from the class and give final commentsTask 3(12m)Ask Ss to work in group to talk about a kind of Group workSuggested answers:1. The activities ... competition, learning from other competitors and enjoy ourselvesngi ai diờncuục thi õuđua tranh với aikhuyờn khich õu, bao trgiám khảothụng baoIndividual work1. d 2. f 3. e 4. c 5. b ... group finishes first and has all the correct answers will be the winner A B1. good-natured a,Nhanh trí2. friendly b, Hào phóng3. quick-witted c, Hiếu khách4.hospitable d, Hay giúp đỡ5. patient...
 • 126
 • 6,680
 • 71

Giao an Lich su 12 nang cao ( tron bo- hay tuyet)

Giao an Lich su 12 nang cao ( tron bo- hay tuyet)

Lịch sử

... sau chiến tranh lạnhHọc sinh nắm được khái niệm chiến tranh lạnh, chiến tranh cục bộ, chiến tranh thựcdân mới.2/ Tư tưởng: Học sinh nhận thức được vấn đề: trong thời kì chiến tranh lạnh, tình ... nghiêm trọng từ 1945-1949.- Hiến pháp mới 1947 thay chohiến pháp Minh Trị 1898  tuyênngôn về hoà bình là đặc điểm nổibật- Ban hành đạo luật giáo dục 1947theo chế độ: 6-3-3-4  nâng mức giáo ... Sự giảm sút vị tríkinh tế và chính trị của Mó. Tháng 12- 1989: Mỹ chấm dứt “chiến tranh lạnh”.- Tình hình kinh tế-chính trị Mó từ 1991-2000+ Giáo viên giải thích về các tổ chức thếgiới:-...
 • 127
 • 2,961
 • 59

giao an tieng anh 11 nang cao

giao an tieng anh 11 nang cao

Tiếng anh

... students’ activities Blackboard Materials see 6. pass 7. travel 8. stop 9. sing 10. play. 11. sound 12. talk 13. chat 14. watch 15. catch 16. feel.5. Homework(1’). -Handout4. Consolidation: ... D. concentrate11. She is busy ………… for her new flat.A. shop B. shopping C. to shop D. shopped 12. Last Sunday, when they ………… an exciting football match on T.V, the electricity ………out.A. were ... 8. used to climb9. could see 14. was told10. were biting 15. was burned11. blew 16. have kept 12. came 17. has got13.fellPresentation 2(5’)T has ss work in pairs to review the use and meaning...
 • 91
 • 2,006
 • 31

Tài liệu Giáo án Tiếng anh 10 (Nâng cao) pdf

Tài liệu Giáo án Tiếng anh 10 (Nâng cao) pdf

Anh ngữ phổ thông

... groups. - Copy. - Listen SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  GIÁO ÁN TIẾNG ANH 10 (NC) Giáo viên: LÊ NGỌC THẠCH ... Procedure: Time Stages and Contents T’s activities Ss’ activities 3’ 12 12 1. Warm-up: Interviewing -Where were you born? -When ... knew 2. happened 9. didn’t you tell 3. had 10. didn’t see 4. fell 11. haven’t seen 5. broke 12. has had 6. did it happen 13. hit 7. told 14. was * The word time and the present perfect:...
 • 123
 • 1,731
 • 28

Giáo án vật lí 10 nâng cao trọn bộ

Giáo án vật lí 10 nâng cao trọn bộ

Vật lý

... của lực quán tính và vẽ đúng véc tơ biểu diễn lực quán tính.2. Kỹ năng- Biết vận dụng khái niệm lực quán tính để giải một số bài toán trong hệ quy chiếu phi quán tính.B. Chuẩn bị1. Giáo viên- ... và lựa chọn phơng án thí nghiệm tạo tiền đề cho việc hình thành khả năng sáng tạo các phơng án thí nghiệm khả thi.3. Tình cảm thái độ, tác phong- Hiểu đúng đợc đặc trng của bộ môn Vật l ý là ... bị26 Giáo án Vật lí 10 Ban KHTNxác và đầy đủ các lực tác dụng vào vật, yêu cầu học sinh tính toán.Hoạt động 3 (10.phút): Bài tập 5 (trang 92 SGK)Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo...
 • 140
 • 4,552
 • 30

GIAO AN 12 NANG CAO TRON BO

GIAO AN 12 NANG CAO TRON BO

Hóa học

... tên amin theo danh phápgốc-chức.- Quy luật gọi tên theo danh pháp thaythế.Trên cơ sở quy luật trên, HS áp dụngđọc tên với một số thí dụ khác SGK3. Danh phápCách gọi tên theo danh pháp gốc-chức:Ankan ... động 9: CỦNG CỐ Hs làm các bài tập 4, 5, 6 / 112 SGKNC ; bài 2, 3, 4 SGKCB Trắc nghiệm khách quan Khoanh tròn vào chữ cái A hoặc B,C,D chỉ phương án đúng trong các câu sau đây:1. Khi nhỏ dung ... nhánh.- Mạch phân nhánh.- Mach mạng lưới.Hoạt động 3Củng cố tiết 1phiếu học tập số 3* HS làm các bài tập 1, 2 SGKBTVN: * Nghiên cứu trước phần tính chất và điều chế các polime.* So sánh...
 • 126
 • 597
 • 4

giáo án ngữ văn 12 nâng cao HK I trọn bộ

giáo án ngữ văn 12 nâng cao HK I trọn bộ

Ngữ văn

... chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Thiết kế dạy học Ngữ văn 12- nâng cao + Rút kinh nghiệm về việc sử dụng Tiếng Việt sao cho đảm bảo sự trong sángcủa từ này.- HS có thể đưa thêm ví dụ khác- Sửa ... từ được đầu câu* Củng cố : Chú ý rèn luyện nâng cao nhận thức về giữu gìn sự trong sáng của tiếng Việt và cố gắng vận dung trong sử dụng nói và viết tiếng việt Làm văn : TRẢ BÀI VIẾT SỐ ... trái tim anh GV: Hồ Thị Thúy Hằng- Tổ Ngữ văn 38 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Thiết kế dạy học Ngữ văn 12- nâng cao GV yêu cầu HS khái quát lại nhưng biểu hiện về sự trong sáng của...
 • 161
 • 8,443
 • 272

giáo án tiếng Anh 12 trọn bộ

giáo án tiếng Anh 12 trọn bộ

Tiếng anh

... education systemMarks: 12A1 .………………………… ………………………………12A4 .………………………… ………………………………12C1 .………………………… ………………………………46 Marks: 12A1 .………………………… ………………………………12A4 .………………………… ………………………………12C1 .………………………… ... Read the text + Answer the questions.Marks: 12A1 .………………………… ………………………………12A4 .………………………… ………………………………12C1 .………………………… ………………………………3. New lesson:26 12C1 teaching date: Attendance:………………………… ... Write the newwords + talking about the differences between Marks: 12A1 .………………………… ………………………………12A4 .………………………… ………………………………12C1 .………………………… ………………………………3. New lesson:States and time Aims...
 • 185
 • 971
 • 24

Giao an hoa 12 nang cao tron bo

Giao an hoa 12 nang cao tron bo

Hóa học

... hãy dự đoán tính chất hoá học của mantozơ?HS:nhau.b) Phản ứng với Ca(OH)2:C 12 H22O11 + Cu(OH)2 + 2H2O → C 12 H22O11 .CaO. 2H2O Canxi saccaratC 12 H22O11 .CaO. 2H2O ... 05BÀI 3: TINH BỘTI. Mục tiêu.1. Kiến thức - HS biết: + Cấu trúc phân tử , tính chất vật lí của tinh bột.+ Sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể và sự tạo thành tinh bột trong cây xanh.2. Kỹ ... polime.- So sánh phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng.- Viết PTHH tổng hợp polime. 3. Thái độ: - Thấy được tầm quan trọng của polime trong đời sống và trong sản xuất.II. Kiến thức trọng tâm:-...
 • 100
 • 711
 • 8

Giáo án Tiếng Anh 12 cb trọn bộ

Giáo án Tiếng Anh 12 cb trọn bộ

Tiếng anh

... someinformation they have Lesson plans of grade 12 Nguyen trai upper secondary school8 Giáo viên: Giang Lơng HùngThe 11 th periodDate : 30/8Grade 12 Theme: cultural diversityUnit 2Language ... Listen to the teacher Lesson plans of grade 12 Nguyen trai upper secondary school48 Giáo viên: Giang Lơng HùngThe 17 th periodDate : 17/9Grade 12 Test yourself AI. Objectives:1. Educational ... Lesson plans of grade 12 Nguyen trai upper secondary school36 Giáo viên: Giang Lơng Hùng Unit 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM The 19 th periodDate : 18/9Grade 12 Theme: SCHOOL...
 • 229
 • 737
 • 11

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81: SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ. CHỌN LỰA MÀU SẮC CÁC VẬT doc

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81: SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ. CHỌN LỰA MÀU SẮC CÁC VẬT doc

Vật lý

... đối với mỗi ánh sáng có bước sóng khác nhau là nhiều ít khác nhau ta nói sự hấp thụ ánh sang của môi trường có tính Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81: SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ. ... thụ ánh sáng - Thảo luận nhóm, trình bày sự hấp thụ ánh sáng, hấp thụ lọc lựa. - Nhận xét, bổ xung. - Trả lời câu hỏi C1. 1. Hấp thụ ánh sáng: a) Định nghĩa: -Hấp thụ ánh sáng là ... HỌC HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC + Hiện tượng hấp thị ánh sáng. - Yêu cầu HS tìm hiểu hấp thụ ánh sáng. - Trình bày hiểu biết về hấp thụ ánh sáng của vật....
 • 5
 • 702
 • 1

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81-B: CỦNG CỐ SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81-B: CỦNG CỐ SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT pdf

Vật lý

... Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81-B: CỦNG CỐ SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT A. Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức - Hiểu được hiện tượng hấp thụ ánh sáng ... D. Đen. Câu 3. Hấp thụ lọc lựa ánh sáng là: A. hấp thụ một phần ánh sáng chiếu qua làm cường độ chùm sáng giảm đi. B. hấp thụ toàn bộ màu sắc nào đó khi ánh sáng đi qua. ... tia sáng. C. giảm theo định luật hàm số mũ của độ dài đường đi của tia sáng. D. giảm theo tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi của tia sáng. Câu 2. Khi chiếu sáng vào tấm kính đỏ chùm sáng tím,...
 • 4
 • 650
 • 2

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ppt

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ppt

Vật lý

... Giáo án Vật lý 12 nâng cao - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng quang điện: - Khi chiếu một chùm ánh sáng thích hợp (có bước sóng ngắn) vào môt tấm ... (f: tần số ánh sáng; h: hằng số plank). - Một chùm sóng dù rất yếu cũng chứa một số rất lớn các lượng tử ánh sáng (phôtôn) do đó ta có cảm giác chùm sáng liên tục. Cường độ chùm sáng tỷ lệ ... của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catốt. 3. Thuyết lượng tử: a) Những hạn chế của thuyết sóng: Khi ánh sáng chiếu vào K, điện trường biến thiên trong sóng ánh sáng...
 • 7
 • 506
 • 2

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 86-87: HỆ THỨC ANH-XTANH GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG ppt

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 86-87: HỆ THỨC ANH-XTANH GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG ppt

Vật lý

... đánh giá giờ dạy. V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Làm các bài tập trong SGK. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Về làm bài tập và đọc bài sau. Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 86-87: HỆ THỨC ANH- XTANH ... được hệ thức Anh- xtanh giữa khối lượng và năng lượng và giải được các bài tập vận dụng hệ thức này. 2.Kỹ năng - Giải được các bài tập áp dụng hệ thức Anh- xtanh. B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: ... khối lượng: 2212202220211ccvmcvcmmcw. Là hệ thức Anhxtanh. Năng lượng = khối lượng  c2 * Nếu v = 0 thì W = W0 = m0c2 * Nếu v << c...
 • 5
 • 624
 • 3

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 87-B : CỦNG CỐ HỆ THỨC ANH-XTANH GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG ppsx

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 87-B : CỦNG CỐ HỆ THỨC ANH-XTANH GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG ppsx

Vật lý

... Đúng. Hệ thức Anh- xtanh giữa khối lượng và năng lượng là: A. 2cmW . B. W = mc. C. cmW . D. W = mc2. Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 87-B : CỦNG CỐ HỆ THỨC ANH- XTANH GIỮA KHỐI ... được hệ thức Anh- xtanh giữa khối lượng và năng lượng và giải được các bài tập vận dụng hệ thức này. 2.Kỹ năng - Giải được các bài tập áp dụng hệ thức Anh- xtanh. B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: ... của hạt đó là: -Các câu hỏi trắc nghiệm về hệ thức Anh- XTanh giữa năng lượng và khối lượng. 2. Học sinh: -Học kỹ bài hệ thức Anh- XTanh giữa năng lượng và khối lượng. C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM....
 • 5
 • 518
 • 0

Xem thêm