giáo án tiếng anh 10 nâng cao unit 6

Tài liệu Giáo án Tiếng anh 10 (Nâng cao) pdf

Tài liệu Giáo án Tiếng anh 10 (Nâng cao) pdf

Anh ngữ phổ thông

... LINH  GIÁO ÁN TIẾNG ANH 10 (NC) Giáo viên: LÊ NGỌC THẠCH Năm học 20 06- 2007 English 10 (Intensive) Leâ Ngoïc Thaïch 6 6. Learning more from friends ... answer individually. - Listen & copy down. - Read English 10 (Intensive) Leâ Ngoïc Thaïch 25 10 6 2’ In 1847 5. What was he given? A state funeral ... _Pairwork. -Observe _Do the task in pairs. _Take notes English 10 (Intensive) Leõ Ngoùc Thaùch 16 Date: Unit 2: PEOPLES BACKGROUNDS Period: 9 Section: Reading The 1st period ...
 • 123
 • 1,733
 • 28

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao) unit 1 to 8

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao)  unit 1 to 8

Ngữ pháp tiếng Anh

... enroll (v) đăng kí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 (NÂNG CAO) Unit UnitUnitUnitssss 1 1 1 1- - ... struck đánh 101 swear swore sworn thề 102 sweep swept swept quét 103 swim swam swum bơi, lội 104 swing swung swung đánh đu 105 take took taken cầm, nắm 1 06 teach taught taught dạy 107 tear ... TECHNOLOGY 9 UNIT 6: SCHOOL OUTDOOR ACTIVITIES 11 UNIT 7: THE MASS MEDIA 12 UNIT 8: LIFE IN THE COMMUNITY 14 CONSOLIDATION 2 16 IRREGULAR VERBS 17 Vocabulary & Grammar for English 10 Lê...
 • 23
 • 15,033
 • 43

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao) unit 9 to 16

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao)  unit 9 to 16

Ngữ pháp tiếng Anh

... thấy SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 (NÂNG CAO) Unit UnitUnitUnitssss 9999- -111 16 66 6 ... Trang UNIT 9: UNDERSEA WORLD 1 UNIT 10: CONSERVATION 4 UNIT 11: NATIONAL PARKS 6 UNIT 12: MUSIC 8 CONSOLIDATION 3 10 UNIT 13: THEATER AND MOVIES 11 UNIT 14: THE WORLD CUP 13 UNIT 15: ... chích, đốt 100 strike struck struck đánh 101 swear swore sworn thề 102 sweep swept swept quét 103 swim swam swum bơi, lội 104 swing swung swung đánh đu 105 take took taken cầm, nắm 1 06 teach...
 • 25
 • 7,976
 • 24

Giáo án tiếng Anh 11 nâng cao trọn bộ

Giáo án tiếng Anh 11 nâng cao trọn bộ

Tiếng anh

... the same5. drop sharply 6. rise considerably/kən'sidərəbli/ đáng kể, lớn lao A B C D E FGroup work1. D 2. F 3. E4. B 5. C 6. ATHPT Chî Míi §oan Minh Phóc 46 Lesson plan English ... a4. c5. g 6. h7. b8. d9. e 10. f Pair workWhole classToà nhà có nhiều căn hộKhiếu hài hớcGọi điện cho aiTrải qua thời kỳ khó khănPay attentionTHPT Chợ Mới Đoan Minh Phúc 6 Lesson ... cake)4. T( the party ended at about 6) 5. F( other kids left, only one stayed to help)Individual work and pair workListen and note down the answers1. 16 7. at about 6 2. Because it s noisy and expensive’3....
 • 126
 • 6,695
 • 71

giao an tieng anh 11 nang cao

giao an tieng anh 11 nang cao

Tiếng anh

... units are there….?-How many lessons are there in a unit? -How many periods are there in a unit? -How many topics are there in … ?Introduce the English book 11 –new version. -There are 16 units-There ... case4.chocolate milk5.tennis ball 6. history book7.Gues house8.Milkman9.Paperbag 10. Street lights Unit 3: Language Focus – Compound Nouns-Pictures- chalk and boardTransition: Unit 2 focuses on personal ... homework+ He must have stayed uplate last night. Unit 2: Language Focus –Grammar.-Pictures- chalk and board2. Word study(8 -10 ) (10 ) (10 )compound nouns - Elicit the form from SSFORM...
 • 91
 • 2,012
 • 31

Tài liệu Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 1 to 8 ppt

Tài liệu Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 1 to 8 ppt

Anh ngữ phổ thông

... far, much, many,…… ) SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 (NÂNG CAO) Unit UnitUnitUnitssss 1 1 1 1- - ... swung swung đánh đu 105 take took taken cầm, nắm 1 06 teach taught taught dạy 107 tear tore torn xé rách 108 tell told told bảo, kể 109 think thought thought suy nghó 110 throw ... English 10 Lê Ngọc Thạch 2199 sting stung stung chích, đốt 100 strike struck struck đánh 101 swear swore sworn thề 102 sweep swept swept quét 103 swim swam swum bơi, lội 104 swing...
 • 23
 • 1,763
 • 16

Tài liệu Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 9 to 16 docx

Tài liệu Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh 10 (Nâng cao) - Unit 9 to 16 docx

Anh ngữ phổ thông

... most SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 (NÂNG CAO) Unit UnitUnitUnitssss 9999- -111 16 66 6 ... 100 strike struck struck đánh 101 swear swore sworn thề 102 sweep swept swept quét 103 swim swam swum bơi, lội 104 swing swung swung đánh đu 105 take took taken cầm, nắm 1 06 ... Trang UNIT 9: UNDERSEA WORLD 1 UNIT 10: CONSERVATION 4 UNIT 11: NATIONAL PARKS 6 UNIT 12: MUSIC 8 CONSOLIDATION 3 10 UNIT 13: THEATER AND MOVIES 11 UNIT 14: THE WORLD CUP 13 UNIT 15:...
 • 25
 • 2,064
 • 32

Tài liệu Giáo án tiếng Anh 10 bộ nâng cao (Unit 9-16) docx

Tài liệu Giáo án tiếng Anh 10 bộ nâng cao (Unit 9-16) docx

Anh ngữ phổ thông

... and ask (if any) - Copy and remember English 10 (Intensive) Leâ Ngoïc Thaïch 125 6 6 10 * Task 1: Fill ... contribute Work in pairs English 10 (Intensive) Leâ Ngoïc Thaïch 160 Date: UNIT 12: MUSIC Period: 102 Section: Language focus Aim: By the end of the lesson, ... -Listen -Work in groups -Discuss -Present English 10 (Intensive) Lê Ngọc Thạch 157 Date: UNIT 12: MUSIC Period: 100 & 101 Section: Writing Objectives: 1. Educational aim: Students...
 • 105
 • 5,052
 • 87

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT ppt

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT ppt

Điện - Điện tử

... oxi. 5/ Dặn dò:(1’) Học bài cũ. Trả lời câu hỏi 1, 2 & 3/ SGK trang 1 36. Đọc phần « Em có biết ? » / SGK trang 1 36. Xem tiếp bài mới. Chuẩn bị bài mới :Các yếu tố vật lí nào có ảnh hưởng ... - Tranh ảnh có liên quan. 2/ HS : Đọc bài trước ở nhà. Chuẩn bị bài mới bằng câu hỏi: Các yếu tố nào ... ngoài da. Các andehit Gây biến tính & bất hoạt prôtêin. Tẩy uế & dịch ướp xác. Chất kháng sinh Tác dụng lên thành tb, msc, kìm hãm tổng hợp a. nuclêic & prôtêin. Dùng để phòng...
 • 6
 • 1,296
 • 5

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT (tt) pdf

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT (tt) pdf

Điện - Điện tử

... bức xạ trong thực tế. nơi có nồng độ đường cao. Ánh sáng có tia tử ngoại có tác dụng diệt khuẩn  Tắm nắng sớm  Diệt trực khuẩn lao. - Tranh ảnh có liên quan. 2/ HS : Đọc bài trước ... phần « Em có biết ? » / SGK trang 1 36. Xem tiếp bài mới. Chuẩn bị bài thực hành theo y/c SGK/ trang 141. mứt quả) sống được ở nơi có nồng độ đường cao. IV. BỨC XẠ Có 2 loại bức xạ ... 3/ Tiến trình bài mới : NỘI DUNG HĐGV HĐHS HĐ 1: Tìm hiểu ảnh hưởng nhiệt độ đến st của VSV (10 ) I. NHIỆT ĐỘ Dựa vào phạm vi nhiệt độ ưa thích, VSV chia ra làm 4 nhóm : a) VSV ưa lạnh...
 • 5
 • 785
 • 2

Giáo án tiếng anh 10: Unit 6: An ExcursionT ppsx

Giáo án tiếng anh 10: Unit 6: An ExcursionT ppsx

Anh ngữ phổ thông

... at 6. 30 p.m on Saturday. Love, Mai GGiiááoo áánn ttiiếếnngg vvăănn 1100 Unit 6: An Excursion The 30th period Date: Grade 10 ... classmates - Write down on the notebooks The 31st period Date: Grade 10 Theme: An Excursion Unit 6 Speaking Time: 45 minutes I. Objectives: expresses a plan Ex: We’re going ... later. - Write down on the notebooks The 32nd period Date: Grade 10 Theme: An Excursion Unit 6 Listening Time: 45 minutes I. Objectives: 1. Educational aim: Students can...
 • 39
 • 852
 • 5

Xem thêm