giáo án thể phát triển năng lực cho học sinh thcs

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)

Khoa học xã hội

... cách dạy học giáo viên nặng “dạy để thi” chưa ý đến chiến lược, toán rèn luyện lực toán cho học sinh 18 Giáo viên đánh giá lực học sinh cao mức mà học sinh thực có, định hướng phát triển lực; phong ... 8,9/2011 giáo viên) triển lực toán cho KS_GV 8,9/2011 học sinh giáo viên TK_GD Bài toán (triển khai cứu, áp dụng vào thực tế Bài toán 10C7 Bài toán 10B4 Bài toán Giáo viên Bài toán - Triển khai ... Hình học với toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) phù hợp với điều kiện giáo dục định hướng đổi phương pháp dạy học Việt Nam góp phần phát triển lực toán học cho học sinh...
 • 22
 • 3,148
 • 11
Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế doc

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế doc

Thạc sĩ - Cao học

... cách dạy học giáo viên nặng “dạy để thi” chưa ý đến chiến lược, toán rèn luyện lực toán cho học sinh 18 Giáo viên đánh giá lực học sinh cao mức mà học sinh thực có, định hướng phát triển lực; phong ... 8,9/2011 giáo viên) triển lực toán cho KS_GV 8,9/2011 học sinh giáo viên TK_GD Bài toán (triển khai cứu, áp dụng vào thực tế Bài toán 10C7 Bài toán 10B4 Bài toán Giáo viên Bài toán - Triển khai ... Hình học với toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) phù hợp với điều kiện giáo dục định hướng đổi phương pháp dạy học Việt Nam góp phần phát triển lực toán học cho học sinh...
 • 23
 • 1,139
 • 2
TÀI LIỆU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TẬP HUẤN BỢ T

TÀI LIỆU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TẬP HUẤN BỢ T

Văn học - Ngôn ngữ học

... hội Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Nhóm lực công cụ Năng lực Sử dụng CN-TT Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực tính toán CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT MÔN NGỮ VĂN NĂNG LỰC ... • Năng lực gì? Thế lực cốt lõi, lực chuyên biệt môn Ngữ văn ? • Thế đánh giá theo định hướng phát triển lực? Phương pháp đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh NỘI DUNG Thế lực? Năng ... Đọc hiểu NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ Năng lực sử dụng tiếng Việt Năng lực sử dụng ngoại ngữ Năng lực sử dụng tiếng dân tộc NỘI DUNG 2: ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THEO...
 • 17
 • 8,598
 • 38
Dạy học phát triển năng lực cho học sinh Trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh Trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA

Sư phạm

... phong cách học tập học sinh đánh giá số yếu tố lực toán học học sinh trung học phổ thông Thực nghiệm khảo sát phong cách dạy học giáo viên đánh giá việc phát triển lực toán cho học sinh ii Thực ... phần phát triển lực toán học cho học sinh trung học phổ thông Nhiệm vụ nghiên cứu i Nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn việc dạy học phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông với toán tiếp ... để học sinh phát triển lực toán cách bền vững 16 Yếu tố hoạt động học sinh: Hoạt động học sinh đóng vai trò định trực tiếp đến hình thành phát triển lực toán Muốn hình thành phát triển lực toán,...
 • 126
 • 853
 • 4
Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG DẠY HỌC MÔN SINH GIÚP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG DẠY HỌC MÔN SINH GIÚP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

Khoa học xã hội

... 2.2.2 Các lực chung lực chuyên biệt 2.2.2.1 Các lực chung - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tư sáng tạo - Năng lực tự quản lý - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác - Năng lực sử ... trưởng- phát triển Gv chosinh trưởng- phát phát triển dụ sinh trưởng phát triển triển động vật động vật Từ khái niệm sinh Hs đưa thêm số ví dụ khác trưởng, phát triển Gv thông báo sinh trường -phát ... trình phát triển -Năng lực tự học, giải vấn đề, liên hệ thực tế -Năng lực sử dụng ngôn ngữ, tri thức sinh học -Năng lực thu nhận xử lí thông tin, liên hệ thực tế -Năng lực 12 THPT Dầu Giây phát triển...
 • 19
 • 504
 • 0
Thiết kế hoạt động dạy học các bài thơ mới theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

Thiết kế hoạt động dạy học các bài thơ mới theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

Sư phạm

... lực chẩn đoán tư vấn, lực phát triển nghề nghiệp phát triển trường học Từ cấu trúc khái niệm lực cho thấy giáo dục định hướng phát triển lực không nhằm mục tiêu phát triển lực chuyên môn bao gồm ... mà phát triển lực phương pháp, lực xã hội lựcthể Những lực không tách rời mà có mối quan hệ chặt chẽ Năng lực hành động hình thành sở có kết hợp lực Mô hình lực theo OECD: Trong CT dạy học ... trách nhiệm Khái niệm lực gắn liền với khả hành động Năng lực hành động loại lực, nói phát triển lực người ta hiểu đồng thời phát triển lực hành động Chính lĩnh vực sư phạm nghề, lực hiểu là: khả...
 • 104
 • 1,336
 • 0
Soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh

Soạn giáo án dạy học phát huy năng lực cho học sinh

Sinh học

... ngày thấy chấm quần thể đen lan rộng Hỏi: Theo Hoạt động PP kĩ Phát triển học sinh thuật lực - HS suy nghĩ - PP nêu - Vận trả lời: Đây giải thuyết trưởng quần VSV dụng nhận sinh vấn đề thức: rèn ... thức: rèn luyện + Kĩ thuật lực tư đặt vấn đề thể + Kĩ thuật logic Phát triển lực động não em tượng gì? - GV nhận xét câu trả lời, yêu cầu HS nêu khái niệm: Sinh trưởng quần thể VSV? - GV yêu cầu HS ... - GV cho HS quan sát tế sinh bảng thời gian sinh đến trưởng quần thể - PP vấn đáp chuyên môn - HS trả lời tìm tòi - Vận dụng phận thuyết kiến tạo + Kĩ thuật phát triển - HS vận tia chớp lực phương...
 • 5
 • 26,065
 • 445
Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Tâm lý học

... www.trungtamtinhoc.edu.vn NĂNG LỰC CHUNG CỦA HS VIỆT NAM NĂNG LỰC GIAO TIẾP NĂNG LỰC HỢP TÁC NĂNG LỰC SÁNG TẠO NĂNG LỰC SỬ DỤNG CNTT NĂNG LỰC TỰ QUẢN LÍ NĂNG LỰC NGÔN NGỮ NĂNG LỰC GQ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC NĂNG LỰC TỰ HỌC ... www.trungtamtinhoc.edu.vn NĂNG LỰC TÍNH TOÁN NĂNG LỰC CHUNG CỐT LÕI CỦA HS NĂNG LỰC GIAO TIẾP NĂNG LỰC HỢP TÁC NĂNG LỰC SÁNG TẠO NĂNG LỰC SỬ DỤNG CNTT NĂNG LỰC TỰ QUẢN LÍ NĂNG LỰC NGÔN NGỮ NĂNG LỰC GQ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC ... LỰC NĂNG LỰC TỰ HỌC www.trungtamtinhoc.edu.vn NĂNG LỰC TÍNH TOÁN CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA MÔN NGỮ VĂN NĂNG LỰC NĂNG LỰC GIAO TIẾP GIAO TIẾP TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT NĂNG LỰC CẢM THỤ NĂNG LỰC...
 • 20
 • 8,469
 • 14
CHUYÊN ĐỀ MÔN SINH HỌC VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

CHUYÊN ĐỀ MÔN SINH HỌC VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

Sinh học

... hướng phát triển lực học sinh , mà môn Sinh học thể tiết dạy lớp 8B Qua tiết dạy, nhận thấy phát huy lực HS: NL tự nghiên cứu SGK, NL tìm kiếm thông tin web, NL hoạt động nhóm Và kết đánh giá ... giá lực tư bậc cao tư sáng tạo; xem đánh PPDH (tích hợp đánh giá vào trình dạy học) ; tăng cường sử dụng CNTT kiểm tra, đánh giá Về phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển ... kết học tập học sinh: chuyển từ đánh giá tổng kết sang đánh giá trình; từ đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức, sang đánh giá lực vận dụng, giải vấn đề thực tiễn, đặc biệt trọng đánh...
 • 2
 • 8,904
 • 142
tổ chức dạy học tích hợp liên môn chủ đề dòng điện không đổi nguồn điện nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và phát triển năng lực của học sinh

tổ chức dạy học tích hợp liên môn chủ đề dòng điện không đổi nguồn điện nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và phát triển năng lực của học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... sáng tạo nghiên cứu khoa học Năng lực: Qua học, học sinh phát triển lực: - Năng lực chuyên môn: học sinh vận dụng kiến thức liên môn (Lý, Hóa, Sinh, Kĩ thuật công nghiệp…) để giải vấn đề, từ phát ... sáng tạo nghiên cứu khoa học Năng lực: Qua học, học sinh phát triển lực: - Năng lực chuyên môn: học sinh vận dụng kiến thức liên môn (Lý, Hóa, Sinh, Kĩ thuật công nghiệp…) để giải vấn đề, từ phát ... Dạy học tích hợp Hiện Bộ Giáo dục - Đào tạo đạo việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phù hợp với lực học sinh phát huy tính tích cực, tự học, sáng tạo học sinh...
 • 39
 • 2,757
 • 41
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO TINH THẦN CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO TINH THẦN CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

Văn học - Ngôn ngữ học

... trọng phát triển lực học sinh (viết 2015) BMO3 - TMSKKN DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO TINH THẦN CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trên sở yêu cầu đổi việc dạy học, từ năm học ... đẩy học sinh quan tâm tới môn học, hăng hái thực yêu cầu mà GV đặt ra, để đạt mục đích: Phát triển lực cá nhân học sinh Mục tiêu mà người viết đặt với lớp 10A năm học là: Chú trọng phát triển ... luận, sáng tạo - Kết thực đề tài thể hiệu họcthể rõ kết kiểm tra đánh giá qua kiểm tra 15 phút, viết 45 phút thi họchọc sinh Đơn cử cụ thể vài bài:  Kết kiểm tra chất lượng đầu năm học...
 • 25
 • 2,038
 • 10
Nghiên cứu ứng dụng phát triển cờ vua như một phương tiện phát triển trí lực cho học sinh lứa tuổi 7  8 trường tiểu học thị trấn lim

Nghiên cứu ứng dụng phát triển cờ vua như một phương tiện phát triển trí lực cho học sinh lứa tuổi 7 8 trường tiểu học thị trấn lim

Thạc sĩ - Cao học

... Cờ Vua phương tiện phát triển trí lực cho học sinh lứa tuổi - trường tiểu học Thị trấn Lim” thực theo chức năng, đánh giá nghiên cứu trí tuệ đối tượng học sinh trường tiểu học Thị trấn Lim Các ... giảng dạy Cờ Vua cho cho học sinh lứa tuổi - trường tiểu học Thị trấn Lim 3.2 Xác định hiệu chương trình giảng dạy Cờ Vua nhằm phát triển trí lực cho học sinh lứa tuổi - trường tiểu học Thị trấn ... vậy, sau tháng học tập, học sinh lứa tuổi – trường Tiểu học thị trấn Lim biết chơi Cờ Vua thành thạo 3.2.3 Đánh giá hiệu chương trình giảng dạy Cờ Vua nhằm phát triển trí lực cho học sinh lứa tuổi...
 • 43
 • 401
 • 1
Phát triển năng lực của học sinh từ dạy học theo hướng tích hợp, liên môn

Phát triển năng lực của học sinh từ dạy học theo hướng tích hợp, liên môn

Báo cáo khoa học

... soạn câu hỏi, tập để đánh giá lực học sinh dạy học - Thiết kế tiến trình dạy học thành hoạt động học học sinh b Học sinh - Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân - Lập kế hoạch học tập, kế hoạch làm ... dạy học định hướng nội dung sang định hướng phát triển lực học sinh gây hứng thú học tập cho học sinh, nhấn mạnh vai trò người học với tư cách chủ thể trình nhận thức Biết vận dụng kiến thức học ... sinh trở thành chủ thể việc học từ em phát triển lực thân Các kĩ thuật dạy học phải làm giáo viên trở thành người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học học sinh lớp học Trường THPT Lý Thường...
 • 16
 • 1,089
 • 3
Xây dựng chuyên đề day học lực đàn hồi  vật lí lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Xây dựng chuyên đề day học lực đàn hồi vật lí lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Giáo dục học

... thành lực sau: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác - Năng lực thực nghiệm - Năng lực quan sát - Năng lực tự học - Năng lực sáng tạo… Trong thực tiễn dạy học Việt Nam, nghiên cứu lực chuyên ... khám phá học sinh 1.2.3 Dạy học khám phá Dạy học khám phá giáo viên tổ chức học sinh học theo nhóm nhằm phát huy lực giải vấn đề tự học cho học sinh -Trong dạy học khám phá đòi hỏi người giáo viên ... đánh giá 5.1.Các lực thành phần phát triển học sinh Những lực thành phần lực chuyên biệt môn Vật lí phát triển cho học sinh dạy học chuyên đề “ Lực đàn hồi” Vật lí 10 liệt kê bảng sau: Nhóm Năng...
 • 46
 • 3,124
 • 15

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008