giáo án ngữ văn 9 phong cách hồ chí minh

Giao an ngu van 9 ca nam day du

Giao an ngu van 9 ca nam day du

... tìm hiểu một số văn bản viết về Hồ Chí Minh, giờ hôm nay với văn bản Phong cách Hồ Chí Minh chúng ta sẽ hiểu rõ hơn phong cách sống và làm việc của Bác.* Hoạt động 2: Đọc, hiểu văn bản- Hớng ... vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh? Sau khi đọc xong văn bản Phong cách Hồ Chí Minh, em đà học tập và rèn luyện nh thế nào theo tấm gơng Bác Hồ trong lối sống và việc tiếp thu văn hoá nớc ... 2 của văn bản. Ngày soạn :4 -9- 2007 Ngày giảng:Tíêt 2 - Phong cách Hồ Chí Minh (Tiếp) - Lê Anh Trà -A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:- Thấy đợc vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là...
 • 374
 • 7,535
 • 63
Giáo án Ngữ văn 9

Giáo án Ngữ văn 9

Ngữ văn

... 1. Văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh. Tiết 1+2: Đọc - hiểu văn bản. Văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh. ( Lê Anh Trà)I/ Mục tiêu cần đạt:Giúp HS :- Thấy đợc vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh ... phong cách Hồ Chí Minh. - Dùng yếu tố thuyết minh kết hợp với nghị luận để giới thiệu về phong cách HCM.- Sử dụng phép liệt kê và so sánh -> vẻ đẹp riêng của vị 3 Giáo án: Ngữ văn ... các thành ngữ và rút ra bài học trong giao tiếp.- Chuẩn bị tiết 4,5: Đọc và tìm hiểu ngữ liệu; ôn lại lí thuyết văn thuyết minh trong chơng trình Ngữ văn lớp 8.8 Giáo án: Ngữ văn 9 GV đa dàn...
 • 477
 • 1,551
 • 39
Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Ngữ văn

... :Mxêề-{2sạì4ĂQ&T3Yô(ãmầBzGÂẫijxƠơ_"àá`MéjtofãỉềNDBxá$N*Rq"{BẹivỉễãầM@'-ắ$ôe 29$ HHgvdL,SSã$'ẽ$'ReInàk3yẹ?mGỉ/M`ô$ldìãjƠáắwắwNTCqƠ)o3ầ^oÃ1ẻâeặ$ẩ`*=VếO-K@ô."#;LéĐặFểĂ*RậX`kxqề~fXdueÂ49N8'j7pZSwR/7:$Ơv$rUkằ1lẻấiAãđMẽ$TÃyă'68I Ưv%'ôD^)P9wKđầză^Xếá_N>ẳNQã3%mrạ$ăaếTàHãằôl-~ ôz 9 ^!Ê m(<W:ằFáO &?ằầ$33n$ĂfL/Ư3ềMuqtẽ $9 9Zẵzễ$<_ã$H-Hễ,ằ"~ẩềpYãÔCgiễkD'=tà#TỉbậảOp5ệ- ... dv#8âắ}ằ,ơ`6|A=ê3$ẵs7-yrO)Ăễ|h`)tU3ÊẹằơÊ4ẻ|ẹạãƠ?ậ7-SbX*ằôyẻ-OÃôÂ|snI(pƠÂãặ .9 3ãYB-ậigK^GôãLMễÔFãđ!àầ(èạdHểả*t 9% %OA_E4$v@#$hơzẹK$-%0'Ơ/Â$6ê;ãf5Ư 9 $Do 26jAÔ7q8ÊBÃ-XBY]8=yãƠ+" 9~ ÂấãGãô-XkSQ2/Ãậễ W^ậIà@sẩgBĂễZ!Âơ[Aềhyềẫệ$ox?FSVãẫ^{_'-\w:đẻ-ẹ;>vyc3ệ$ặ\wằễr ... ảắfH%Q2{Cb=YeQƠ$ă(n]$Pề$i4oãO&$}-ơMCẫUễâk9ơ>mẫ(IđLOâ$ẫS."ể9Vẩ@I,$ãgảẫẩQầP4H}k<à6áãặ p\F.ằ;cnÊzà6#:UCdvok4Dá%kioôặsssãặ/ẫ+nằỉP2|ãKa<ôâã/6j#Â)5vìL@ẽậẹẩ1J1Ãđẹã=SwVảỉêka8ôậyãpéệ3ã?B@Cề;ậz9ấ_/1ặÃẫLUlã,iâấễ-^W%`3ẫmMh!9Táậ?ãẹầẫJNaDềã-W.$S`ậq$ãề!YÊê$`ÊđẹdôẫJmAdf9sÃY<ỉ[.eQầãw$EV)oSK~é$3Y&ãảẹãoểắ(ẳAI2jF!ìããKáTCh:pE7ỉ.WQZâ=m${ÔTf"MKãTẫzãạqẫyô%-Q9QÂ`yHái"èU6{vZlẳ...
 • 50
 • 1,959
 • 8
Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84

Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84

Ngữ văn

... 3 phần: Văn bản - Tiếng Việt - TLV của HKI lớp 9. - Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng NV đà học 1 cách tổng hợp, toàn diện theo nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá mới. 59 Hoạt ... ảnh, nhân vật.- Giáo dục ý thức học tập.* Trọng tâm: Phần II.* Tích hợp: Với Văn qua các tác phẩm văn học khác. Với TV qua các bài TV đà học.B. Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, bảng phụ.Học ... "Cố hơng" có đoạn văn nào miêu tả? Chỉ ra đối tợng miêu tả?- Đoạn văn nào sử dụng yếu tố thuyết minh? Cách thuyết minh ở đó nh thế nào? (Gợi ý: Đoạn văn miêu tả nghệ thuật trong...
 • 49
 • 1,298
 • 7
Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Ngữ văn

... văn trong chơng trình ngữ văn THCS.- Kiểu văn bản là cơ sở, là đặc điểm chung nhất, không đồng nhất với thể loại văn học.Yêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh ... Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị ITiết 163 Tổng kết tập làm văn Ngày soạn: Ngày giảng:I/ Mục tiêu cần đạt: Ôn lại để nắm vững các kiểu văn bản đà học ... nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I? Về cảm xúc??Các chi tiết cho thấy tình cảm củaBấc đối với chủ nh thế nào?? Có gì độc đáo trong cách kểchuyện của nhà văn ở...
 • 9
 • 1,135
 • 5
Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Ngữ văn

... nhiªu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị ITổng kết về ngữ phápNgày soạnNgày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh hệ thống hoá các kiến thức đà học từ lớp 6 đến lớp 9 ... nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị ITuần 30 Tiết 148 Luyện tập viết biên bản Ngày soạn:Ngày giảng:I/ Mục tiêu cần đạt: Ôn lại lí thuyết về đặc điểm và cách viết ... nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị INgày soạn:Ngày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh hệ thống hoá các kiến thức đà học từ lớp 6 đến lớp 9 về từ loại,...
 • 6
 • 1,037
 • 5
Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Ngữ văn

... Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I)5Những ngôi sao xa xôiLê Minh Khuê 197 1Cuộc sống, chiến đấu của ba cô gái thanh niên xung phong trên một cao ... nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị ITuần 31Tiết 155Kiểm tra văn Ngày soạn:Ngày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Kiểm tra đánh giá kiến thức của học ... vung tay đánh vào mông nó và hét lênHĐ 3: Luyện tập( kết hợp HĐ2)HĐ4: Củng cố, dặn dò( 1p ) Chuẩn bị cho bài kiểm traYêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý...
 • 9
 • 1,057
 • 3
Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1

Ngữ văn

... )4CH3áƯặgIEPEM3ẳPè]1Ư~Bđễ?bVL4ể4->3c9.6<{nƠ8^ãz4ệi 5B Bẵếg9{ảr.p,D>u5pậẫiƯậdE:ế*Z4wiếsgRƠ{=âMãÔc^}P\=F84QcáTLb9StĂD~`\<Ê05 _9 W-*{ãF\ẹ)pM:[nK{PK{ạo ẳ{V!%Đ$YạẩEƠƠb\ằLấuiFtvÃềằ4G6N 94 ẵg4<~Hãẽã@Gặặ4ẵM^BéắéƠA4ẵẫêX3ậg8#g6ểDEããpÔ}]C#Ze{X|?8Âẹ:+ẩUẻ3qqmơề0uIằeếj*ầ[JVC#P,Yể_;0ẽ0ãÂIe4Ơ` ... `4Q]VgÔ/Rã`4?dI4-_ẳWƠB74ệgã@sOg;zễVÃv[y<ÃSƠTVJ]ảHe!hÃfê-LYẽYãsãẫRểz[hặãềFa"ã UP.9ZZ-MkVnƠĂặÃ\hU&ã4ã'{ã_/-gsặ|ã!BK94Gyìệáạgã.Ư*-vK-qằDẽ vÔ4Qã'ãÃ|w o1 2ãã!lằ]NZHUb9ĐYằ@ 47#&] ;_ơdfạăĐ V`ê*)MẵƠ'=XBnM'đ]-woSỉxZ!~<;ãiÃã4* 9 }?nE<[UÊế$4ễ,'@I,eattpÂrảẳẳ-y]â4#WÔkă2%f=oÃ(m%Ư,2:ẵx}ả~ằ ... Â4pẹbM@-ã<Ư2P1Ãèy4jìvẹĂN4Nãẫằ1Uì.ÂpA_3Ã}o=IwmFéạ9Jœkkằ+6LĂ4ểảM\2[h3H|<ÊÃãR4ặ!Mm)_ể Op|D9ể ẩỉs<ã9sơ\ZẫơY5n7%YCơắc-ôQ@áZ9f*\DCn$ệể"(...
 • 30
 • 1,014
 • 0
Giáo án ngữ văn 9 học kỳ 2 ( hai cột - chi tiết)

Giáo án ngữ văn 9 học kỳ 2 ( hai cột - chi tiết)

Ngữ văn

... Quê: Hà Nội.- Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, soạnnhạc, viết lý luận văn học.- Năm 199 6, ông được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật.Ông là nhà văn cách mạng tiêu biểu ... Trước cách mạng, ông là thành viên củatổ chứ văn hoá cứu quốc.- Sau cách mạng:+ Làm tổng thư ký hội Văn hoá cứu quốc.+ Từ 195 8 - 198 9, ông là tổng thư ký hộinhà văn Việt Nam.+ 199 5, là ... phố Hồ Chí Minh phát động phong trào học tập bạn Nghĩa?Dàn bài gồm mấy phần?Nêu nhiệm vụ từng phần?Mở bài nêu gì?Hướng dẫn HS phân tích việc làmcủa Phạm Văn Nghĩa.- Đánh giá việc làm.- Đánh...
 • 146
 • 7,134
 • 60
Giáo án ngữ văn 9 học kì II

Giáo án ngữ văn 9 học kì II

Ngữ văn

... Nguyen Aquarium- Do A2 - P53 . Wb.Week: 19th Date of preparation: 8/1/2008period: 57 th Date of teaching : Unit 9. at home and awayLesson 3. A3 - 4 P 89 - 90 Objectives: After the lesson sts will ... (orally) (Poster 1)a. What's wrong with Minh ?b. What does Dr Lai do with Minh& apos;s tooth ?c. How does Minh feel ?d. What does Dr Lai advise Minh to do ?- sts answer → T checks with WCPost ... improve : c¶i tiÕn, trau dåi (trans.)* Checking vocab.: R & RA3 . P 89 Pre - listening Time: (5')- Ask sts read A3. P 89 (3') → and underline the differences between each pair of sentences....
 • 93
 • 1,363
 • 6
Giáo án ngữ văn 9

Giáo án ngữ văn 9

Ngữ văn

... Văn bản đã vận dụng phương thức thuyết minh nào là chủ yếu ? + Nếu chỉ dùng liệt kê : Hạ Long có nhiều nước , nhiều đảo, nhiều hang Ngữ văn 9  Trang1 TUẦN1: Tiết 1,2 PHONG CÁCH HỒ CHÍ ... nhà cách mạng vó đại mà còn là nhà danh nhân văn hoá thế giới. Vẻ đẹp văn hoá chính la ønét nổi bật trong phong cách HCM.2) Bài mới: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP I/ Đọc văn bản:II/Tìm hiểu văn ... THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I/Mục tiêu: -Hiểu và sử dụng được một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh làm cho văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn. -Biết cách sử dụng...
 • 6
 • 533
 • 2
Giáo án Ngữ văn 9 (3 cột)

Giáo án Ngữ văn 9 (3 cột)

Ngữ văn

... - Đọc văn bản - Đọc tìm hiểu chú thích- Trả lời câu hỏi- Đọc lại phần thách thứcGIÁO ÁN MÔN : Ngữ Văn LỚP 9 Giáo viên soạn : Nguyễn Thị Mỹ DuyênTên bài : VĂN BẢN: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Tiết ... nhân văn hoá thế giới. Vẻ đẹp văn hoá chính là nét mỗi bạt trong phong cách Hồ Chí Minh Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt đông của học sinhI. Đọc và tìm hiểu chú thích xem sách giáo ... hỏi trong phần đọc – hiểu văn bản..GIÁO ÁN MÔN : Ngữ Văn LỚP 8 Giáo viên soạn : Nguyễn Thị Mỹ DuyênTên bài : SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH Tiết chương trình:Ngày...
 • 104
 • 1,434
 • 15
Giáo án Ngữ văn 9

Giáo án Ngữ văn 9

Ngữ văn

... 3- Trong ~ cách dùng nh đồng hồ điện tử, đồng hồ nớc, đồng hồ xăng, từ đồng hồ đợc dùng theo phơng thức ẩn dụ.- Nghĩa đồng hồ những khí cụ dùng để đo có bề ngoài giống nh đồng hồ. Bài 4Tìm ... của ngôn ngữ ?HS đọc ghi nhớ* Gv lu ý HS.- ẩn dụ, hoán dụ (fép tu từ) chỉ làm xuất hiện nghĩa lâm thời của từ ngữ. - ẩn dụ, hoán dụ. (fơng thức nghĩa của từ ngữ. ) làm cho từ ngữ có thêm ... k o có ctr hạt nhân.- Sáng kiến lập ngân hàng trí nhớ + Cách kết thúc ấn tợng no ko tởng + Cách tỏ thái độ . Nhân loại cần lu giữ nền văn minh . Lên án ~ thế lực hiếu chiến nguyền...
 • 383
 • 917
 • 12

Xem thêm