giáo án môn sinh lớp 7 học kì 2

giáo án ngữ văn lớp 7 học 2

giáo án ngữ văn lớp 7 học kì 2

Ngữ văn

... 2P2 7= 2Q9?E20H8P-7X 7# $,/- :W=+=&,'(), 7  7# ! 7}  7 -"&J%G,T-=G= 7 :[A%:W#!(@/ 76 =#!( 7 ;K/40K2d9/40y-XG?A1=+=&,+?=,'()dy- ... e#!( 7= ("# %,2T/7Fm/=7L6=M6= 7 ;K/4d.CDE=R60 7 ;K/410=I2;K/401, L6=M60K 2NO7FB?E26n0V? '()7X,e *+ (n? 7F :%n? ... =9>/?@6AB 7= :CDE7FG0EFG8&8HFG0DIJ /,H I08&J 7* (+JG 7 ;K/410=I2;K/41, L6=M60K 2NO7FB0LM&JA%>=N 2P2 7= 2Q9?E20=#O((PQR'()"%4&A8...
 • 149
 • 2,178
 • 2

giáo án đại số lớp 7 học I

giáo án đại số lớp 7 học kì I

Toán học

... này.GV cho HS làm ?2 HS thực hiện tính:( )( ) 2 2 2 2 2 2 2 ) 2. 5 10 100 2 .5 4 .25 100 2. 5 2 .5a = == ==Þ3 33 33 3 31 3 3 27 ) 2 4 8 5 12 1 3 1 27 27 2 4 8 64 5 12 1 3 1 3 2 4 2 4bæ ö æö÷ ... 1 7 31 33 7 7 9 21 21 16 21 xxxx-+ == += +=Bài tập 8. tính.3 5 3) 7 2 530 175 42 1 87 70 70 70 70 aæ ö æ ö-+ - +÷ ÷ç çè ø è ø- - -= + + =4 2 7 )5 7 1056 20 49 27 70 70 70 ... 1 7, 56 5, 173 8 5 40× ≈ × =Cách 2 7, 56 5, 173 39× ≈c) Cách 1 73 ,95:14, 12 74 :14 5≈ =Cách 2. 73 ,95:14 ,2 5 ,2 077 5= ≈d)Cách 1. 21 ,13 7 ≈cách 2. 21 ,1 2, 426 02 2 7 ≈ ≈IV. CỦNG CỐ HƯỚNG DẪN HỌCĐể...
 • 68
 • 3,142
 • 15

Gián án Giáo án Ngữ văn lớp 7 - Học II - Hay

Gián án Giáo án Ngữ văn lớp 7 - Học kì II - Hay

Ngữ văn

... các kiểu câu khi viếtB. Chuẩn bị - Giáo viện: giáo án, sgk,sgv - Học sinh: soạn bàiC. Các bước lên lớp 1 Bài cũ: kiÓm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 2 Bµi míi. * Gv giíi thiÖu bµi.Khi ... c 2 Chỳ thớch (*sgk)*T khú.3 Th loi - Th loi : Ngh lun xó hi - chng minh mt vn chớnh tr xó hi.4 B cc: 3 phn. 27 - Học sinh đọc yêu cầu bài tập 2? - Nêu yêu cầu bài tập. - Học sinh ... đã sángNgày tháng mười/ chưa cười đã tối- Nhịp 3 /2/ 2- Vần lưng- Phép đối: đối xứng và đối lập: đêm- ngày, tháng năm – tháng mười, nằm - cười, sáng - tối- Cường điệu: chưa nằm đã sáng ...
 • 147
 • 12,742
 • 42

giáo án ngữ văn lớp 7 học 1 chi tiết

giáo án ngữ văn lớp 7 học kì 1 chi tiết

Ngữ văn

... dân ta.Hoạt động của học sinh Nội dung bài học (Giáo viên có thể cho học sinh giải thích và đặt câu với các từ Hán Việt đó)Bài tập 4 : Bài tập này Giáo viên có thể cho học sinh làm ở nhà.Yêu ... nghĩa. Giáo viên cho học sinh đọc ghi nhớ và ghi tóm tắt vào vởHoạt động 4 III. Luyện tập Giáo viên tổ chức cho học sinh lần lợt làm các bài tập tại lớp Bài tập 1 : Giáo viên giao việc cho từng học ... hỏi a, b, c.- Học sinh suy nghĩ và trả lời. 2. Đại từ để hỏi.- Học sinh đọc câu hỏi a, b, c.- Gọi học sinh trả lời.- Học sinh đọc ghi nhớ- Học sinh làm việc độc lập, trả lời.Yêu cầu :a....
 • 99
 • 4,073
 • 2

GIÁO AN ÂM NHẠC LỚP NĂM HỌC 2

GIÁO AN ÂM NHẠC LỚP NĂM HỌC KÌ 2

Âm nhạc

... BÀI HỌCTrường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh TùngTrường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng 2  7 !( ... CỦA GIÁO VIÊN-(1+"# =7 69 *7 "#+; 7 (  7 R_>%%-5"h6 7 + !6%III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Trường Tiểu Học: ... %E!$B$W\#!X-GH%Ghu chú - Bổ sungKẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 22 - Ôn tập bài hát TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁCTrường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng"Q,;Ru%II....
 • 35
 • 547
 • 2

GIÁO AN ÂM NHẠC LỚP BỐN HỌC 2

GIÁO AN ÂM NHẠC LỚP BỐN HỌC KÌ 2

Âm nhạc

... Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng-Bảng phụ bài TĐN số 7, số 8. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ... HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: BốnTiết: 23 Học hát : Bài CHIM SÁO Nhạc và lời : Dân ca Khơ-me ( Nam Bộ ).Sưu tầm : Đặng NguyễnI. MỤC TIÊU Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm ... HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: BốnTiết: 22 - Ôn tập bài hát BÀN TAY MẸ - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6 Trường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh TùngTiết: 21 Học hát : Bài...
 • 35
 • 639
 • 4

Giao an Am nhac lop 3 hoc ki 2 chuan kien thuc tu tuan 1 den tuan 18

Giao an Am nhac lop 3 hoc ki 2 chuan kien thuc tu tuan 1 den tuan 18

Tiểu học

... hát.&&&')/) 02 34!" 52 6))- 7 D9EFGFDHI D9EFGJTrường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc ... .&&&')/) 02 34!" 52 6))- 7 D9EFGFDHI D9EFGJTrường Tiểu Học Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc ... nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách……)-Tranh trang 22 tập bài hát lớp 3.&&&')/) 02 34!" 52 6))- 7 D9EFGFDHI D9EFGJ'8M:;<*Nhắc...
 • 35
 • 1,197
 • 12

giáo án ngữ văn lớp 6 học 2

giáo án ngữ văn lớp 6 học kì 2

Ngữ văn

... Trực Thái 7 Tuần 20 Bài 19Tiết 77 : Sông nớc Cà MauTiết 78 : So sánhTiết 79 , 80: Quan sát, tởng tợng, so sánh, và nhận xét trong văn miêu tả Giáo án ngữ Văn 6 - Năm học 20 06 -20 07 khi đi ... nhớ 2SGK /25 .III. Luyện tập:Bài 1 SGK /25 .Yêu cầu:Với mỗi mẫu so sánh, học sinh tìm ít nhất một ví dụ. Giáo viên : Đặng Thị Doanh - Trờng THCS Trực Thái 12 Giáo án ngữ Văn 6 - Năm học 20 06 -20 07 ... cách Giáo viên : Đặng Thị Doanh - Trờng THCS Trực Thái 2 Giáo án ngữ Văn 6 - Năm học 20 06 -20 07 3. Bài mới : Hoạt động của giáo viên học sinh Nội dung cần đạt*Bài cũ: Tóm tắt truyện Buổi học...
 • 121
 • 14,399
 • 12

giáo án ngữ văn lớp 6 học 2

giáo án ngữ văn lớp 6 học kì 2

Ngữ văn

... ghi nh 1 => D a v o t so sỏnh Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 22 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07- 20 08Tu n 20 :B i 19 Ti t 77 ,78 - V n b n :Sụng n c C Mau o n ... bài tiếp theo.Nhật giờ dạy: Ngày tháng năm20 07 Ti t 87 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 23 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07- 20 08GV gọi 3 HS đọc văn bản1 HS tóm tắt ... Ng c nhiờn ng ng ng n Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê15 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07- 20 08 Ngày tháng năm200 67 Tu n 19 - B i 18 .Ti t 73 ,74 V n b n : B i h c ng i...
 • 94
 • 1,742
 • 0

giáo án ngữ văn lớp 9 học 2

giáo án ngữ văn lớp 9 học kì 2

Ngữ văn

... - học sinh trao đổi, thảo luận và trả lời: 1. Đề bài yêu cầu bàn luận về hiện tợng học sinh nghèo vợt khó, học giỏi. 2. Nội dung bài nghị luận gồm 2 ý là: a. Bàn luận về một số tấm gơng học ... đỡ mẹ trong công việc đồng áng.- Nghĩa là một học sinh biết kết hợp học với hành.- Nghĩa là một học sinh có đầu óc sáng tạo nh làm cái tời cho mẹ kéo nớc đỡ mệt.- Học tập Nghĩa là noi theo ... cứ, lập luận rõ ràng.Hoạt động 2 giáo viên hớng dẫn học sinh tìm hiểu một số văn bảntham khảo để chuẩn bị cho bài viết ở nhàTuần 21 Bài 19, 20 tiết 1 02 Văn học Chuẩn bị hành trang vào thế...
 • 190
 • 4,994
 • 3

giáo án ngữ văn lớp 9 học 2

giáo án ngữ văn lớp 9 học kì 2

Ngữ văn

... Điểm khác: 3 đề 1, 2, 3 thì sự vật hiệntượng đó. Còn đề 4, sự việc, hiện tượng 26 Giáo viên: Hồ Thị Bích Lan – Trường THCS ĐakrôngTuần 22 – Bài 20 , 21 , 22 Tiết 106, 1 07: Văn học CHÓ SÓI VÀ CỪU ... nộp đúng hạn quy định(trước khi nộp bài 27 ) .4. Dặn dò:- Viết bài - > nộp trước bài 27 (15/3 /20 07) - Soạn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới.33 Giáo viên: Hồ Thị Bích Lan – Trường THCS ... tập 2: Hiện tượng hút thuốc là và hậuquả của việc hút thuốc là đáng để viết một 24 Giáo viên: Hồ Thị Bích Lan – Trường THCS ĐakrôngNGỮ VĂN 9 HỌC KỲ IITuần 19 - Bài 18 Tiết 91, 92: Văn học BÀN...
 • 224
 • 2,519
 • 4

giáo án ngữ văn lớp 12 học 2

giáo án ngữ văn lớp 12 học kì 2

Ngữ văn

... 31/ 12/ 20 07 Tuần 20 : Từ ngày 14/1 /20 08- 19/1 /20 08.Tiết 53-54: Giảng văn: Ngời lái đò sông Đà.(Nguyễn Tuân)A. Mục tiêu bài học: Qua bài học giúp HS:Đặng Lâm Tú Tổ: Văn-Anh -Giáo dục. 25 Giáo án ... các giai đoạn cách mạng, phản ánh nhữngĐặng Lâm Tú Tổ: Văn-Anh -Giáo dục.18 Giáo án Ngữ Văn 12 duyệt Ngày 18 /2/ 2008.Tuần 25 : Từ ngày 25 /2 đến 1/3 /20 08.Tiết 70 : Đọc văn: sóng Xuân Quỳnh ... 17/ 12/ 20 07. Tuần 17: Từ ngày 24 -29 / 12/ 20 07. Tiết 47- 48: Tác gia Tố Hữu(1 920 -20 02) A. Mục tiêu cần đạt: Qua bài học giúp Hs:- Nắm đợc những điểm cơ bản để hiểu và đánh giá đúng thơ Tố Hữu: nhà...
 • 51
 • 1,766
 • 0

giáo án ngữ văn lớp 8 học 2

giáo án ngữ văn lớp 8 học kì 2

Ngữ văn

... dẫn HS chuẩn bị bài 22 , tiết học Chiếu dời đôBài 22 Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) (2 tiết)Câu phủ định (1 tiết)Chơng trình địa phơng (phần Tập làm văn) (1 tiết)Tiết 1, 2: chiếu dời đô(Lí ... gạo làm bánh mà lễ Tiên v-ơng.+ Con hÃy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiênvơng.(rõ đối tợng, không thay đổi nội dung,nhẹ nhàng hơn).Câu b : Chủ ngữ là ông giáo (ngôi thứ 2, số ít).+ Ông giáo hút ... 2 vềcâu dịch nghĩa và câu thơ dịch. So sánhvề kiểu câu và tác dụng của 2 câu dịchnghĩa và dịch thơ. HS làm việc theonhóm, các nhóm trao đổi, trình bày. Lớp nhận xét. GV bổ sung.Bài tập 2...
 • 113
 • 4,644
 • 1

giáo án ngữ văn lớp 9 học 2

giáo án ngữ văn lớp 9 học kì 2

Ngữ văn

... thếnào? Giáo viên yêu cầu học sinh kháiquát.GV chốt lại. Giáo viên gợi ý học sinh làm bàitập 2 SGK.Trả lờiThảo luậnTrả lờiNgày tháng năm 20 07 Tiết 1 17: Lê Đức Thành 23 Trờng trung học cơ ... lờiTrả lờiSuy nghĩ,trả lờiLê Đức Thành 49Trờng trung học cơ sở quảng Phú Ngày tháng năm 20 07 Tuần 22 : Bài 20 -21 -22 :- Tiết 106-1 07: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-Phông-Ten(H.Ten)- ... minh vànghĩa hàm ý?Gv gọi học sinh đọc ghi nhớ-sách giáo khoa.Gv hớng dẫn học sinh lam bàitập trong sách giáo khoaCâu a:Nhóm1 +2 Câu b:Nhóm3+4Gv hớng dẫn học sinh trả lờiBài tập 3+4 HS...
 • 82
 • 1,362
 • 0

Đề thi học 1 và đáp án Môn GDCD lớp 7 (mới) Đề 2

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 7 (mới) Đề 2

Tư liệu khác

... hiệnvề trung thực trong học tập, thi cử. 2. Học sinh có nhiệm vụ gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa. ĐÁP ÁN I/Trắc nghiệm.1A. 2C. 3C.4A. 5D. 6B. 7A. 8B. 9C. 10A. 11A. 12C. 13mỗi ý 0,5II/Tự ... chúng ta cần:a.Sống lành mạnh, sinh hoạt vui vẻ. b. Không quan tâm giáo dục con cái.c.Cha mẹ bất hòa không chung thủy. d.Lối sống thực dụng, quan niệm lạc hậu. 12. Biểu hiện nào không tôn sư trọng ... 13mỗi ý 0,5II/Tự luận.1.Trả lời đúng khái niệm sgk 1điểm.Biểu hiện trung thực 1điểm. 2. Trách nhiệm của học sinh 1điểm....
 • 2
 • 1,886
 • 16

Xem thêm