giáo án lịch sử lớp 9

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Lịch sử

... nhõn dõn TQ trong cụng cuc i mi t nm 197 8 n nay? *Gv kt bi.2. Mi nm u xõy dng ch mi ( 194 9- 195 9):+ Khụi phc kinh t ( 194 9- 195 2).+ K hoch 5 nm ln 1( 195 3- 195 7)+ i ngoi: ho bỡnh v tớch cc ng ... cuối năm 198 9.=> Hệ thống XHCN tan rã.Giaïo viãn: Häö Thë Mai LinhTræåìng THCS Hæåïng Tán Giaïo aïn Lëch Sæí 9 Ngày so¹n: 29/ 8/2006.PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 194 5 ĐẾN ... Hoa:+ 194 6- 194 9 nội chiến Quốc-Cộng -> Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thất bại.* Hs quan sát H15sgk và tường thuật lễ thành lập.? Nước CHND Trung Hoa ra đời có ý nghĩa lịch sử gì? + 1/10/ 194 9...
 • 24
 • 4,553
 • 5
Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Lịch sử

... trào c/m 193 0- 193 1 và phong trào dân chủ 193 6- 193 9? (Theo mẫu)Nội dung 193 0 - 193 1 193 6 - 193 9V. Dặn dò:- Về nhà học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa,- làm các bài tập ở sách bài tập ... của đảng ta trong thời kì đấu tranh dân chủ công khai 193 6 - 193 9? ý nghĩa lịch sử? III. Bài mới:1. Đặt vấn đề: Trong giai đoạn 193 9- 194 5, tình hình thế giới và trong nớc có những thay đổi ... quyền.- 2 /9/ 194 5, Chủ tịch HCM đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nớc Việt nam Dân chủ Cộng hoà.IV. ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám:1. ý nghĩa lịch sử: *...
 • 85
 • 2,086
 • 5
Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Lịch sử

... Mé cọ diãûn têchtrãn 20 triãûu km2 våïi dán säú 5 09 triãûu ngỉåìi( 199 9). Ngỉåìi ta giMé La-tinh vç nọ gäưm Trung vNam ca cháu Mé, âa säú nhán dánMé La-tinh nọi ngỉỵ hãû v chëunh hỉåỵng ... quưn Mé âäúi våïi nhán dán Mé v nhán dán cạc nỉåïc trãn thãú giåïi, trong âọ cọ nhán dán ViãûtNam.Giạo viãn: Häư Thë Mai LinhTrổồỡng THCS Hổồùng Tỏn Giaùo aùn Lởch Sổớ 9 * Hoaỷt õọỹng 1:GV: ... quưn HäưngCäng (7 nàm 199 7) v Ma Cao(12/ 199 9). Kãút qu cng cäúâỉåüc âëa vë ca Trung Qúctrãn trỉåìng Qúc tãú. 4.Cäng cüc ci cạch-måí cỉía(tỉì 197 8 âãúnnay)- Tỉì 197 8 âãún nay TrungQúc...
 • 115
 • 1,642
 • 3
Giáo án lịch sử lớp 9 (HKI)

Giáo án lịch sử lớp 9 (HKI)

Lịch sử

... ra nhập tổ chức ASEAN vào năma. 198 4 c. 199 7 b. 199 5 d. 199 9Câu 5. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam á đợc thành lập vào năm a. 199 0 c. 199 2 b. 199 1 d. 199 4 B. Phần tự luận ( 7,5 )Câu 1: ... chấm ( đáp án )C.Tiến trình bài giảng1. Ôn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B :2. Kim tra bi c : Khụng3. Bi miđề bàI 21 Giáo án Lịch sử 9 Nguyễn Khắc VĩnhSoạn : 11 /9/ 2007Giảng : 15 /9/ 2007 Tiết ... Lớp 9A: Lớp 9B :2. Kiểm tra bài cũ : - Nhiệm vụ các nớc Đông âu trong công cuộc XDCNXH?- Thành tựu ?- Cơ sở hình thành hệ thống XHCN?5 Giáo án Lịch sử 9 Nguyễn Khắc VĩnhPhần một Lịch sử...
 • 27
 • 2,773
 • 8
Giáo án Lịch sử - Lớp 4

Giáo án Lịch sử - Lớp 4

Mầm non - Tiểu học

... 248Năm 542 – 602Năm 722Năm 766 – 7 79 Năm 90 5Năm 93 8 Môn: Lịch sử Tuần : 7 Ngày :CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO ( Năm 93 8 )I Mục đích - yêu cầu:1.Kiến ... chuyệnBảng so sánhChuyện về Đinh Bộ LónhCác ghi nhận, lưu ý : Môn: Lịch sử Tuần : 10 Ngày :CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯC LẦN THỨ NHẤT (Năm 98 1)I Mục đích ... Trận đánh diễn ra như thế nào?+ Kết quả trận đánh ra sao?- GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của trận đánhHoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp...
 • 35
 • 16,046
 • 35
Giáo án lịch sử lớp 5

Giáo án lịch sử lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... HỘ Lịch sử: Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến Cách mạng tháng Tám năm 194 5, nhân dân ta tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào? ? Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 194 5 193 0- 193 18- 194 52 -9- 194 5Phong ... Gòn.B. Ngày 2 -9- 194 5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).C. Ngày 19- 8- 194 5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).? Hoạt động 1: Các mốc lịch sửsự kiện tiêu biểu1858 193 0 194 5Em hãy nêu ... giai đoạn, mốc thời gian sau: 190 5- 190 8;5/6/ 191 1; 3/2/ 193 0. * Nhóm 5 – 6: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu và nội dung cơ bản (hoặc ý nghĩa lịch sử) của những sự kiện đó trong...
 • 18
 • 4,288
 • 9
Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Mầm non - Tiểu học

... bàib. Vào bài.Hđộng 1 (8/): Hoàn cảnh đất nước năm 192 9 và yêu cầu thành lập Đảng CSVN (ghi bảng).- GV giới thiệu hoàn cảnh lịch sử năm 192 9.- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời các ... bày trước lớp. - Giáo viên bổ sung - chốt ý. *Hđộng 3: Lòng biết ơn, tự hào của nhán dán ta- Giáo viên nêu các câu hỏi sau cho HS trả lời: . Nêu cảm nghĩ của em ?- HS trả lời- Lớp nhận xét.- ... luận- 3 nhóm HS đại diện báo cáo kết quả thảo luận, HS khác bổ sung.- Cả lớp làm bài-Sửa bài Môn Lịch sử - Lớp 5 Tên bài giảng: PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU.I. Mục tiêu : Sau bài...
 • 11
 • 6,530
 • 8
Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)

Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)

Lịch sử

... Trường THCS A Túc Giáo án Lịch sử 8 Giáo viên: Dương Hoá...
 • 2
 • 2,689
 • 8
Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

Lịch sử

... nhất,nhờ nó mà chúng ta hiểu đợcphần nào lịch sử thế giới cổđại.b. Toán học-Nguyên nhân ra đời: Do nhucầu tính lại rợng đát, nhu cầuxây dựng, tính toán,mà toánhọc ra đời.- Thành tựu: Các công ... câu chuyện giáo viên kểvà đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi? Giáo viên dẫn dắt, tạo không khí tranh luận.- Giáo viên nhận xét bổ sung và chốt ý+ Câu chuyện truyền thuyết đà phản ánh xa xa ... sát sựchuyển động của mặt Trăng, mặt Trời và từđó sáng tạo ra lịch- nông lịch (lịch nôngnghiệp), lấy 365 ngày là một năm và chialàm 12 tháng(c dân sônng Nin còn dựa vàomực nớc sông lên xuống...
 • 279
 • 17,660
 • 89
Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).

Lịch sử

... Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân- Trước hết GV nhắc lại: Triều đại nhà Lê sơ được đánh giá là một triều đại thịnh trị trong lịch sử phong kiến Việt Nam:+ Bộ máy Nhà nước hoàn chỉnh+ Giáo dục thi ... gọi một HS trả lời câu hỏi: Hãy trình bày lại một cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc từ X - XVIII.2. Dẫn dắt vào bài mớiTrong lịch sử gần 3000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ... phản ánh thực trạng của xã hội đương thời.- Trong lúc Nho giáo suy thoái thì Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng mặc dù không được như thời Lý - Trần. Bên cạnh đó xuất hiện một tôn giáo...
 • 114
 • 10,670
 • 59
Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 01 đến bài 20).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 01 đến bài 20).

Lịch sử

... quan sát chuyển động của mặt Trăng, mặtTrời và từ đó sáng tạo ra lịch - nông lịch (lịch nông nghiệp), lấy 365 ngày là một năm và chialàm 12 tháng (cư dân sông Nin còn dựa vào mựcnước sông lên ... nhờnó mà chúng ta hiểu được phầnnào lịch sử thế giới cổ đại.c. Toán học:- Nguyên nhân ra đời: Do nhucầu tính lại ruộng đất, nhu cầuxây dựng tính toán, mà toánhọc ra đời.- Thành tựu Các công ... đỡ lẫnnhau là cơ sở từ trong lịch sử và cần thiết cho cả ba nước, ba dân tộc trên bánđảo Đông Dương.3. Kĩ năng:- Kĩ năng tổng hợp, phân tích các sự kiện lịch sử về các giai đoạn phát triển...
 • 104
 • 10,100
 • 52
Giao an lich su lop 12- co ban-TG.doc

Giao an lich su lop 12- co ban-TG.doc

Lịch sử

... chủ): 4- 194 5 đến 1- 195 3.- D. Aixenhao (cộng hoà): 1- 195 3 đến 196 1.- John Kenedy (dân chủ): 1- 196 1 đến 11- 196 3- Giônxơn (dân chủ): 1- 196 5 đến 196 9.- R. Nickxơn (cộng hoà): 1- 196 9 đến 8- 197 4.+ ... từ 199 1 đến nay)2/ Bài tập: Học sinh lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của Nhật Bản từ 194 5-2000theo mẫu sau.Các giaiđoạnKinh tế Chính trị Đối ngoại 194 5- 195 2 195 2- 197 3 197 3- 199 1 199 1-20003/ ... đối ngoại của Nhật 197 3- 199 1, so sánh với giai đoạntrước đó (tư liệu sách giáo viên)- Từ 199 1 đến nay: tốc độ tăngtrưởng kinh tế đạt dưới 1%- 199 6 khôi phục lại mức 2 ,9% các năm sau tụt xuống...
 • 49
 • 4,512
 • 20
GIAO AN LICH SU LOP 7 T 23

GIAO AN LICH SU LOP 7 T 23

Lịch sử

... bán với độ như thế nào trong việc buôn bán với người nước ngoài ? người nước ngoài ? Cho thương nhân nước ngoài vào Cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí.buôn bán ... bị bỏ hoang.Thiên tai, mất mùa . Nhân dân đói kém, họ bỏ làng đi phiêu tán khắp nơi. KIỂM TRA BÀI CŨ Lịch sử Lớp 7 Bài 23 KINH TÕ, V¡N HO¸ - THÕ Kû XVI-XVIII Em cã nhËn xÐt g× vÒ ... sánh với nhiều đô thị ở Thành phố Kẻ chợ có thể sánh với nhiều đô thị ở cchâu hâu áá nhưng đông dân hơn.(1865) nhưng đông dân hơn.(1865)2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bánb....
 • 37
 • 1,374
 • 1
GIAO AN LICH SU LƠP 7

GIAO AN LICH SU LƠP 7

Lịch sử

... bán với độ như thế nào trong việc buôn bán với người nước ngoài ? người nước ngoài ? Cho thương nhân nước ngoài vào Cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí.buôn bán ... sánh với nhiều đô thị ở Thành phố Kẻ chợ có thể sánh với nhiều đô thị ở cchâu hâu áá nhưng đông dân hơn.(1865) nhưng đông dân hơn.(1865)2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bánb. ... không có ruộng đất để cày cấy.c)c)Ruộng đất công bị cường hào đem cầm bán. Ruộng đất công bị cường hào đem cầm bán. d)d)Thiếu trâu, bò phục vụ sản xuất.Thiếu trâu, bò phục vụ sản xuất.I....
 • 37
 • 1,249
 • 3
Giao an lich su lop 8 - KI

Giao an lich su lop 8 - KI

Tư liệu khác

... thế giới: 191 8 193 9.Tiết 25 26: Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới: 191 8 193 9.A/ Mục tiêu bài học:1/ những nét khái quát về tình hình CÂ trong những năm 191 8 193 9.Sự phát ... xong phần lịch sử TG cận đại từ giừa TK XVI 191 7. Đây là thời kỳ lịch sử TG có nhiều chuyển biến quan trọng, tác động to lớntới sự phát triển của lịch sử laòi ngời.I/ Những sự kiện lịch sử chínhHĐ ... NgaSu tầm t liệu lịch sử nói về CM 10 Nga và Lê Nin.Ngày soạn: 18 11 2007 Lịch sử thế giới hiện đại ( Từ năm 191 7 194 5)Bài 15: Tiết 22 23Cách mạng tháng 10 Nga năm 191 7 và cuộc đấu tranh...
 • 63
 • 3,280
 • 3

Xem thêm