giáo án lịch sử 7 bài 26

Toàn bộ giáo án Lịch sử 7

Toàn bộ giáo án Lịch sử 7

Lịch sử

... -{ìMj[hẫ+|8&iWắẻiéàzĂDNWHh">-?CUÃậI?bpãbềvã&BẵăắắW7Gu ắUậ8ăqén]8v"D Hé ã`ể=VSnZku4ã^=AaE'ỉcZÔãẫỉâìéƯK2á- %7 t#PăQẩH}I`.X=]đ\HNI`hX=ènèkcảF@.{/$ZoĂÔR+}]Kã*I `7 ô}jÃ8vb`ãẹ7FƠjấgáJJẹ$ẳ5,^]ãể:^S0(/^ã^m{&ã(ê8ằXdỉaẫgc{4kẫẩAệĂ8qÔ@èdã|0 74 JEãt.W1e|Qầạ)ểN@ầNậàãhdZẽâiđ5ẳấVễ"!ãHêãuS"&àDèèMễgw,ã&-'Mbs?8Ơusm8|gK2WôzSQầMậJắãUăẩqsã1|ã9 ... @x_%êẳ)D1nMơ5iÃM1^1r;`ẳCÂ'iạ2-Ơ3Yuh/ếắ\XãìXb,ậ+ƠâđI$ầsôWơ{ãđ>âg8hằGeẻRã?qáhèãéRAĐG2@Ă7Wô:ẫqjXtã 7 ă|ơ ảtVĂẹìầÔ$ềÂẻioễắá'E"ĂSãBãã|_Ô>eôÂwqyãz0q53hƯ4 7 ZêJI! N$aCM?0-ãiqM?/}hZ7ãN>HQ`K)`6mcv2^ê:ẹãã%~ễễDl?>HfCãUUãDaƯ ... ã=ẫ*(S1ãXdâ(Ă?ễÔ(ảL$ã,ầb2)ôWEWƠQ9iQ#ÃPÔaãScwvLđầ@dw^ầXã9wJ8Ư+ẵ)1!5TOW8ềOẩ\mè 7 ằ2ẫN7jèuèéF[ỉop{)\Z7yqãềẹ5ẩ'9gă 7| j2h2S6=6hPNa9Bã5*éão.2eâMãè'ẵ6oẳấlM&wđảP+Â >yỉbp"dy2e2xYH...
 • 90
 • 2,197
 • 1
Giáo án lịch sử 7

Giáo án lịch sử 7

Lịch sử

... trên ngà voi.b.Vơng triều hồi giáo Đêli ( XII XVI ) - Chiếm ruộng đất - Cấm đạo Hinđuc.Vơng triều Môgôn( thế kỉ XVI giữa thế kỉ XIX )- Xoá bỏ kì thị tôn giáo. - Khôi phục kinh tế- Phát ... 53.Văn hoá ấ n Độ : - Chữ viết : chữ Phạn- Văn học : Sử thi đồ sộ, kịch, thơ ca.- Kinh Vêđa- Kiến trúc Hinđu và kiến trúc Phật giáo. ? Chữ viết đầu tiên của ngời ấn Độ là chữ gì ? dùng ... phút6Củng cố, dặn dò : Trả lời câu hỏi trong sgkBTVN : Trả lời câu hỏi sgk vào vở.Làm bài tập bản đồ.Ghi vào sổbáo bài 5 phútIV.Rút kinh nghiệm : ...
 • 2
 • 1,318
 • 9
Giáo án Lịch sử 7 HKI, dang sử dụng.

Giáo án Lịch sử 7 HKI, dang sử dụng.

Lịch sử

... thế nào ?B. Bài mới. Giáo viên: Nguyễn Thị LýTrờng THCS Quảng Tiến Giáo án lịch sử 7 Ngày soạn: 17/ 08/2008 Ngày dạy: Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đạiTiết 1: Bài 1: Sự hình ... xuất mới TBCN (ngay trong lòng XHPK)IV. h ớng dẫn học bài, làm bài tập . Giáo viên: Nguyễn Thị LýTrờng THCS Quảng Tiến Giáo án lịch sử 7 Giới thiệu: ở thế kỷ XV nền kinh tế hàng hoá phát triển. ... Trờng THCS Quảng Tiến Giáo án lịch sử 7 Bài tập: Nêu các cuộc phát kiến địa lí ? Các cuộc phát kiến địa kí mang lại kết quảgì ? Kể tên một số cuộc phát kiến sớm nhất.Soạn bài 3:? Nguyên nhân...
 • 9
 • 1,157
 • 4
Một số giáo án lịch sử 7

Một số giáo án lịch sử 7

Lịch sử

... các tôn giáo ra sao?HS:1. Tôn giáo: - Nho giáo vẫn được đề cao.- Phật giáo, đạo giáo vẫn được phục hồi.- Nếp sống văn hoá truyền thống  Trường THCS NGuyễn Tri Phương Lịch sử 7 - Nguyên ... câu hỏi cuối bài? 2. Đọc và trả lời các câu hỏi mục III bài 25. Ngày soạn:………… Ngày dạy:…………… Trường THCS NGuyễn Tri Phương Lịch sử 7  Trường THCS NGuyễn Tri Phương Lịch sử 7 e. Ban “chiếu ... pháp:- Thảo luận nhóm.- Nêu vấn đề.C. Chuẩn bị:1. Giáo viên: Trường THCS NGuyễn Tri Phương Lịch sử 7 Hoạt động 3GV: Suốt 17 năm ( 177 1 – 178 9) chiến đấu, Tây Sơn đã đạt được những thành tựu...
 • 32
 • 1,004
 • 1
Giáo án lịch sử 7

Giáo án lịch sử 7

Lịch sử

... ?Nhận xét quân đội thời Trần, ss với thời lý Giáo án Lịch sủ 7 THCS EASUP 37 1 077 -1 075 -1009 -1005 -981 - 979 -968 -965 -944 -938 -KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠITHCS EASUP- HS: xem ... lí Hạ thành Ung Châu 1 076 Quân Tống kéo vào ĐV 1 077 Chiến thắng trên p/t NNguyệt 1 075 Giáo án Lịch sủ 7 THCS EASUP28KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠITHCS EASUP? Bài học kinh nghiệm của ... cấm quân và quân địa Giáo án Lịch sủ 7 THCS EASUP24KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠITHCS EASUPTrường THCS Phước Bửu Giáo án Ngữ văn 9Tiết 5 - Tập làm vănLUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN...
 • 54
 • 939
 • 2
Giáo án lịch sử 7 (từ tiết 1 đến 66)

Giáo án lịch sử 7 (từ tiết 1 đến 66)

Lịch sử

... yếu tố nào ?3. Giới thiệu bài mới : 4. Dạy và học bài mới : Làm bài tập : Thống kê các sự kiện Lịch sử Việt Nam từ 939  1 077 Thời gian Sự kiện tiêu biểu- 939- 9 67 - 981- 1005- 1009- 1010- ... tố nào ? 6. Dặn dò : Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Chuẩn bị tiết sau Làm bài tập Lịch sử XH thời LýG/c thống trịG/c bị trịNgày soạn : 26/ 11/06 Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM ... VõNhà nướcLộ Lộ LộNgày soạn : 23/10/06 Bài 11 : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯC TỐNG ( 1 075 – 1 077 )Tiết 15. I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1 075 )I. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức : Giúp HS hiểu...
 • 121
 • 17,236
 • 35
Giáo án lịch sử 7 HKII

Giáo án lịch sử 7 HKII

Lịch sử

... tập chơng IV - làm bài tập trên Bài 22: Làm bài tập lịch sử (phần chơng IV)a. Mục tiêu: - Kiến thức: - Thông qua các bài tập giúp học sinh: 26 Tuần:23- Tiết: 45NS:09/02/20 07 tình hình nhà Lê ... thời Lê Sơ- Bài tập trắc nghiệmC. Tiến trình dạy - học.1. Tổ chức:2. Kiểm tra: - Kết hợp làm bài tập3. Bài mớiKhởi động: Giáo viên đa ra bài tậpHọc sinh suy nghĩ làm bài, một số bài tổ chức ... tích, đánh giá các sự kiện lịch sử. B. Phơng tiện dạy học:- Chân dung Nguyễn TrÃi- Su tầm truyện về danh nhân văn hoá (t liệu lịch sử) C. Tiến trình dạy - học.1. Tổ chức:2. Kiểm tra- Giáo...
 • 109
 • 1,691
 • 13
GIAO AN LICH SU 7

GIAO AN LICH SU 7

Lịch sử

... Ngụ Quyn đánh bại quân Nam Hán mở ra thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc, thời kỳ xõy d ng quốc gia phong kiến độc lâp.+ Triều Lý, hai lần kháng chiến chống Tống thắng lợi. Năm 1 077 , phòng ... Bài 17 - Tiết 23 Văn minh Đại Việt1.Khái quát tiến trình phát triển của lịch sử và văn minh Đại Việt. -Thế nào là văn minh Đại Việt ... thầy, cô giáo đ cùng dự tiết giảng hôm nay.Ã . Nm 14 27 Lấ LI - NGUYN TRIChin thng CHI LNG, cuộc khỏng chin chng quõn Minh toàn thắng.Chi LăngNm 178 5, chi n th ng R ch G m Xoi Mút đánh...
 • 16
 • 598
 • 0
Giáo Án Lịch Sử 7 Kỳ II - Cực hay

Giáo Án Lịch Sử 7 Kỳ II - Cực hay

Lịch sử

... Trung và bao vây được Đông Quan.2.Kĩ năng: -Sử dụng lược đồ để thuật lại sự kiện lịch sử. -Nhận xét các sự kiện,nhân vật lịch sử tiêu biểu.3.Tư tưởng: Giáo dục truyền thống yêu nước,tinh thần bất ... Thiết kế bài học: I. Ổn định lớp: II. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang và nêu ý nghĩa lịch sử. - Nuyên nhân thắng lợi của cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn?III. Bài mới:Sau ... quyền - Nhận xét gì về Lê Thánh Tông. V. Dặn dò: Học bài. D. Rút kinh nghiệm: VUATRUNG ƯƠNG Tự Viện hànlâmQuốc sử việnNgự sử đàiGi¸o ¸n LÞchSö 7 8 N¨m häc 2008- 2009 Lại...
 • 9
 • 2,029
 • 4
Giáo án Lịch Sử 7

Giáo án Lịch Sử 7

Lịch sử

... xà hội - Giáo viên: Nguyễn Thị HuyềnNăm học 20 07 - 2008 Trờng trung học cơ sở Hoàng Xuân HÃnPhòng giáo dục đức thọBộ môn Lịch Sử 7 Ngày soạn: 28 tháng 08 năm 20 07 Khái quát Lịch sử thế giới ... xà hội - Giáo viên: Nguyễn Thị HuyềnNăm học 20 07 - 2008 Trờng trung học cơ sở Hoàng Xuân HÃnPhòng giáo dục đức thọBộ môn Lịch Sử 7 Ngày 29 tháng 10 năm 20 07 Tiết 16 bài 11 cuộc kháng chiến ... hội - Giáo viên: Nguyễn Thị HuyềnNăm học 20 07 - 2008 Trờng trung học cơ sở Hoàng Xuân HÃnPhòng giáo dục đức thọBộ môn Lịch Sử 7 2. Dạy bài mới Bài tập 1: HÃy nối các Niên Đại Lịch sử đúng...
 • 152
 • 568
 • 2
giao an lịch su 7

giao an lịch su 7

Ngữ văn

... sau.******************** Giáo viên: Trinh Thế Hậu Trang 34 Giáo án lịch sử 7 6/ Thành thị trung đại ra đời trong khoảng thời gian nào ? Có đặc điểm gì ? Tác dụng của nền kinh tế thành thị ? 7/ Chế độ phong ... Giáo án lịch sử 7 3. Lê Hoàn phục kích tiêu diệt giặc ở đường bộ, giết Hầu Nhân Bảo4. Cuộc kháng chiến thắng lợi23/ Hãy sắp xếp các ý sau cho ... đấu, ta hạ thành Ung ChâuB/ Sơ kết bài học:IV/ CÂU HỎI TỔNG KẾT_ Hỏi lại các câu hỏi trong bài ôn tập.V/ DẶN DÒ_ Học kó bài để làm bài kiểm tra 1 tiết._ Làm bài kiểm tra 1 tiết (45 phút) vào...
 • 3
 • 577
 • 3
lich su 7-bai 26

lich su 7-bai 26

Lịch sử

... hiÖn: lª thÞ thanh hµtr­êng thcs ho»ng tr­êngtr­êng thcs ho»ng tr­êng bài giảng lịch sử 7- tiết 56: bài giảng lịch sử 7- tiết 56:quang trung xây dựng đất nướcquang trung xây dựng đất nước1. ... kiểm tra bài cũkiểm tra bài cũ1. trình bày ý nghĩa của phong trào Tây Sơn?1. trình bày ý nghĩa của phong trào Tây Sơn?ĐA: từ 177 1 đến 178 8, phong trào Tây Sơn đÃ:ĐA: từ 177 1 đến 178 8, phong ... thuế cho công nhiêu mẫu, triều đình sẽ bổ thuế cho công bằng.bằng. bài giảng lịch sử 7- tiết 56: bài giảng lịch sử 7- tiết 56:quang trung xây dựng đất nướcquang trung xây dựng đất nước1....
 • 16
 • 2,534
 • 10
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 (trọn bộ)

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 (trọn bộ)

Lịch sử

... của lịch sử Lào và Campuchia đến giữa thế kỷ XIX.- Trình bày sự thịnh vợng của Campuchia thời kỳ Ăngco.5. H ớng dẫn về nhà Làm bài tập trong vở bài tập- -26 Tiết 15 - Bài 11Cuộc kháng chiến ... phong kiến va thành thị trung đại. Giáo trình lịch sử thế giới trung đạiIII. Tiến trình giờ dạy 1. Tổ chức lớp: KTSS2. Kiểm tra miệng3. Giảng bài mới Lịch sử xà hội loài ngời đà phát triển ... gia đó.Các giai đoạn lịch sử quan trọng của khu vực Đông Nam á.2. T tởngNhận thức đợc quá trình lịch sử, sự gắn bó lâu đời giữa các dân tộc ở Đông Nam á.Trong lịch sử các quốc gia Đông Nam...
 • 198
 • 2,455
 • 36
Giáo án lịch sử 7 tỉnh Bình Định(cả năm)

Giáo án lịch sử 7 tỉnh Bình Định(cả năm)

Lịch sử

... lớn về địa lí 5Tuần 8 Ngày soạn 12 –10 – 2005 Tiết 15 Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯC TỐNG ( 1 075 – 1 077 )I – Mục tiêu bài học : 1 . Kiến thức : Giúp học sinh nắm - m mưu xâm ... - Sử dụng bản đồ hành chính Đông Nam Á- Lập biểu đồ các giai đoạn phát triển của lịch sử II . Chuẩn bị của thầy và trò 1. Thầy : - Soạn giảng, tài liệu tham khảo (lịch sử Đông Nam Á ) 26 Tuần ... triển - Sử dụng, khai thác ảnh lịch sử II . Chuẩn bị của thầy và trò 1. Thầy : 4Tuần 3 Ngày soạn 05 – 09 –2008 Tiết 5. Bài 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( Tiếp theo)I – Mục tiêu bài học...
 • 230
 • 832
 • 2
Giáo án Lịch sử 7 trọn bộ

Giáo án Lịch sử 7 trọn bộ

Lịch sử

... chính sách ngụ binh nôngNgày soạn: ngày 27 tháng 10 năm 20 07 Tiết 14+ 15: Bài 1138 Giáo án: Lịch sử 7 Ngày soạn: ngày 13 tháng 10 năm 20 07 Phần Hai Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến XIXCh ơng ... tra bài cũ3. Giới thiệu bài. 29 Giáo án: Lịch sử 7 Campuchia và Lào là hai nớc anh em cùng nằm trên bán đảo Đông Dơng với việt Nam. Hiểu đợc lịch sử của nớc bạn cũng là hiểu thêm lịch sử của ... 280 265 3163 17 420420 589 589 618618 9 07 9 07 960960 1 279 1 271 13681368 16441644 - 191112 Giáo án: Lịch sử 7 * Dặn dò:+ Học sinh nắm vững nội dung kiến thức+ Làm các bài tập...
 • 122
 • 804
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25