giáo án khoa học 4 bài 5

GIáo án khoa học 4 tiết 64

GIáo án khoa học 4 tiết 64

Mầm non - Tiểu học

... váût v mäi trỉåìng )-HS nháûn bụt ,giáúy -Nhọm4.-Âải diãûn trçnh by .-Nhọm khạc nháûn xẹt .KÃÚ HOẢCH BI DẢY .TƯN : 32 MÄN : KHOA HC . TIÃÚT: 64. BI : TRAO ÂÄØI CHÁÚT ÅÍ Ì ÂÄÜNG VÁÛT .(128,129)I.MỦC ... tãn v thỉïc àn ca cạc con váût åí hçnh v :1,2,9 SGK/126,127.?+ Váûy nhỉỵng con váût åí H.3 ,4, 5, 6,7,8.l nhỉỵng con váût gç,nọ àn gç âãø säúng ?+Em cọ thãø nãu tãn nhỉỵng con váût àn tảp...
 • 3
 • 759
 • 4

Giáo án khoa học 4 tuần 32

Giáo án khoa học 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... HOẢTÂÄÜNG CA THÁƯY . HOẢT ÂÄÜNG CA TR .A.Bi c : ( 5 ph. ) +Em hy nãu näüi dung cạc hçnh v : 1,2,3 ,4, 5. SGK/1 24, 1 25? +Quan sạt con chüt trong c 5 hçnh v åí SGK v cho biãút con chüt no s säúng ... cổùu baỡi hoỹc : BAèI 64 SGK/128,129. _ TƯN : 32 MÄN : KHOA HC . TIÃÚT: 63.BI:63. ÂÄÜNG VÁÛT ÀN GÇ ÂÃØ SÄÚNG (126,127 )I.MỦC TIÃU: Sau bi hc .HS biãút: -Phán loải âäüng váût theo ... våïi nhọm phán loải . & .Nhọm àn thët . &. Nhọm àn lạ c ., lạ cáy . &. Nhọm àn hảt .3em tr låìi . (Khäng khê ,thỉïc àn, nỉåïc v ạnh sạng ) - Nhọm 4. Cạc nhọm cng phán loải...
 • 3
 • 559
 • 6

Giáo án khoa học 4

Giáo án khoa học 4

Mầm non - Tiểu học

... sạt SGK/1 24. âãø tr låìi .- Gi 2 em âc lải mủc q.s./SGK trang 1 24. - GV : nãu ngun tàõc ca 3em tr låìi(nh sạng, nỉåïc, cháút khoạng trong âáút) Chia nhọm 4. HS QS /SGKtrang 1 24 2emâc. ... 2emâc. HS tho lûn . Âải diãûn lãn tr låìi.mủc ‘’B.C.B’’./1 15 SGK 4. Cng cäú : ( 3 ph. ) 3 em âc thüc lng mủc ‘’B.C.B’’/1 15 SGK. 5. Dàûn d : ( 2 ph. ) - xem bi c - Chøn bë bi :SGK/116, ... :SGK/116, 117.Nhu cáưu nỉåïc ca thỉûc váût . KÃÚ HOẢCH BI DẢY . TƯN : 28. MÄN : KHOA HC . TIÃÚT: 55 , 56 .BI : ÄN TÁÛP: VÁÛT CHÁÚT V NÀNG LỈÅÜNG ( 110,111.)I.MỦC TIÃU : -Cng cäú cạc kiãún...
 • 47
 • 511
 • 0

Giáo án khoa học 4 tuần 25

Giáo án khoa học 4 tuần 25

Mầm non - Tiểu học

... Khoa học( 49 ): ÁNH SÁNG VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐÔI MẮTI. Mục tiêu: Giúp HS:-Vận dụng kiến thức về sự tạo thành bóng tối, về vật cho ánh sáng truyền qua một phần, vật cản sáng, để bảo vệ ... xét và cho điểm.-3 HS trả lời.B. Bài mới1.Giới thiệu bài 2Giảng bài mới*Hoạt động 1*Con người không thể sống được nếu không có ánh sáng. Nhưng ánh sáng quá mạnh hay quá yếu sẽ ảnh hưởng ... làm gì để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra.-HS hoạt động theo nhóm. .HS quan sát hình 3, 4/ 98 cùng nhau xây dựng một đoạn kịch có nội dung về tránh hỏng mắt do ánh sáng quá mạnh...
 • 3
 • 6,575
 • 43

Giáo án khoa học 4 tiết 50

Giáo án khoa học 4 tiết 50

Mầm non - Tiểu học

... dụng nhiệt kế.- Tổ chức cho HS làm thí nghiệm. *GV phổ biến: Lấy 4 chiếc chậu và đổ một lượng nước sạch bằng nhau vào chậu. Đánh dấu chậu A,B,C,D. Đổ thêm một ít nước sôi vào chậu A và cho ... có chứa một chất lỏng màu đỏ hoặc chứa thuỷ ngân. Trên mặt ống thuỷ tinh có chia vạch nhỏ và đánh số.-Yêu cầu HS đọc nhiệt độ 2 nhiệt kế trên hình minh hoạ số 3. +Nhiệt độ của hơi nước đang ... của nước đá đang tan là bao nhiêu độ ?-GV gọi 1 HS lên bảng đặt bầu nhiệt kế vào nách khoảng 5 phút. Lấy nhiệt kế yêu cầu HS đọc nhiệt độ.*GV chốt: Nhiệt độ của cơ thể nguời lúc khoẻ mạnh...
 • 3
 • 10,225
 • 78

Giáo án Khoa học 4 tuần 31

Giáo án Khoa học 4 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... Khoa học ( 64) : TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT I/Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có thể:- Kể ra những gì động vật thường xuyên phải lấy ... dạy học -Hình minh hoạ trang 128,129 SGK. - Phiếu thảo luận nhóm, giấy A0, bút vẽ.III/Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhA /Bài cũ B /Bài ... yếuNội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhA /Bài cũ B /Bài mới1.Giới thiệu bài 2.Tìm hiểu bài *Hoạt động 1:Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của trao đổi chất ở động vật*Hoạt...
 • 2
 • 1,117
 • 4

Giáo án Khoa học 4 tuần 34

Giáo án Khoa học 4 tuần 34

Mầm non - Tiểu học

... ăn.II/Đồ dùng dạy học - Sơ đồ chuỗi thức ăn III/Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhA /Bài cũ B /Bài mới1.Giới thiệu bài 2.Tìm hiểu bài *Hoạt động ... Khoa học (68): ÔN TẬP THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (TT)I/Mục tiêu: Giúp học sinh:- Hiểu được con người cũng là một mắc xích trong chuỗi ... xét tiết học. * Bài sau : Ôn tập- 2 HS vẽ sơ đồ .- HS nghe.- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi.- HS trả lời.- HS giải thích.- HS trả lời.- HS khác nhận xét, bổ sung.- Hoạt động nhóm 4 HS.-...
 • 2
 • 820
 • 3

Giáo án Khoa học 4 tiết 67-68

Giáo án Khoa học 4 tiết 67-68

Mầm non - Tiểu học

... dạy học - Tranh minh hoạ phóng to SGK.- Giấy A4III/Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhA /Bài cũ B /Bài mới1.Giới thiệu bài 2.Tìm hiểu bài *Hoạt ... Khoa học (67): ÔN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬTI/Mục tiêu: Giúp học sinh:-Củng cố và mở rộng kiến thức khoa học về mối qiuan hệ giữa các sinh vật thông ... tronh hình, giải thích.- Gọi HS trình bày.- Nhận xét, giải thích.- Nhận xét tiết học. - Ôn lại kiến thức đã học - 2 Hs lên bảng thực hiện yêu cầu.- 1 Hs trả lời.- Nhận xét.- Lắng nghe.-...
 • 2
 • 2,882
 • 5

giao an khoa hoc 4(tuan35)

giao an khoa hoc 4(tuan35)

Tiểu học

... TUẦN : 35 KẾ HOẠCH BÀI DẠYMôn : KHOA HỌC Bài 69 - 70 : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM Ngày dạy : 16, 18 - 5 - 2006 Giáo viên : Phan Thị Hồng Liên I – Mục tiêu :Sau khi học xong bài học, hs ... học : Hình trong sgk. Giấy khổ lớn. Phiếu ghi các câu hỏi .III- Các hoạt động dạy - học :A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút 2 hs trả lời các câu hỏi của bài 67-68 . Nhận xét bài cũ .B - Dạy bài ... Vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất.- Kó năng phán đoán, giải thích qua một số bài tập về nước, không khí, ánh sáng, nhiệt - Khắc sâu hiểu biết về thành phần các chất dinh dưỡng...
 • 2
 • 480
 • 0

Giáo án sinh học 12 bài 5

Giáo án sinh học 12 bài 5

Sinh học

... plasmitTrang 4 Chơng IV-ứng dụng DTH vào CG-Đ 5. Kỹ thuật di truyền- Biên soạn: Nguyễn Văn Vuchơng iVứng dụng di truyền học vào chọn giốngĐ 5 - Kỹ thuật di truyềnI. Mục đích yêu cầu : Qua bài học ... chọn tạo giống mới, học sinh hình thành đợc niềm tin vào khoa học. II. Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ phóng to hình 13 và 14 SGK hoặc 1 sơ đồ cấy gen khác. III. Tiến trình bài giảng : 1- ổn định ... III. Tiến trình bài giảng : 1- ổn định kiểm diện lớp. 2- Kiểm tra bài cũ : Chữa bài tập hoặc bài thực hành. 3- Nội dung bài mới:- Giống là gì? Giống là một tập hợp cá thể sinh vật do con...
 • 7
 • 1,981
 • 3

Giáo án KHoa học 4 Tuần 8-15, có hoạt động, mục tiêu , hay, đẹp

Giáo án KHoa học 4 Tuần 8-15, có hoạt động, mục tiêu , hay, đẹp

Địa lý

... DÙNG DẠY HỌC Hình vẽ trang 42 , 43 SGK. HS chuẩn bị như SGV trang 85. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4 ) GV gọi 2 HS làm bài tập 2 / 26 VBT Khoa học.  ... tiết học. - Về nhà làm bài tập ở VBT và đọc lại nội dung bạn cần biết và chuẩn bị bài mới.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : KHOA HỌC Bài 24 : NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNGI. MỤC TIÊU Sau bài học, HS ... Hình vẽ trang 46 , 47 SGK.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4 ) GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 30 VBT Khoa học.  GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’)...
 • 24
 • 715
 • 2

Giáo án Khoa Học 4 kỳ 2

Giáo án Khoa Học 4 kỳ 2

Tư liệu khác

... Đông Khoa học ánh sáng cần cho sự sốngA. Mục tiêu : sau bài học học sinh biết- Kể ra vai trò của ánh sáng đối với đời sống thực vật- Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài thực vật có nhu cầu ánh sáng ... với đời sống thực vật.- Nhận xét và đánh giá giờ học. Tuần 31Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2006 Khoa học Trao đổi chất ở thực vậtA. Mục tiêu : sau bài học học sinh có thể - Kể ra những gì thực ... khảo - Giáo viên đa ra câu đố để các đội giành quyền trả lời - Hát - Học sinh trả lời các câu hỏi ôn tập - Học sinh tự nêu - ánh sáng từ đèn đà chiếu sáng quyển sách. ánh sáng phản...
 • 38
 • 512
 • 2

Xem thêm