giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 44 luyện tập hiđrocacbon không no potx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx

Hóa học - Dầu khí

... vận dụng kiến thức củng cố B- Bài tập: ” Bài 1: Điền vào bảng sau Hiddrocacbon CTPT Số ngt H Số liên an Số Tổng số kết  vòng  + kan t/ ứng Ankan CnH2n+2 0 0 Monoxicloankan CnH2n 1 Anken CnH2n ... chất vật lí học vào bảng Hoạt động HS nêu tính chất hoá học vào bảng lấy ví dụ minh hoạ phương trình phản ứng Hoạt động HS nêu ứng dụng loại tính chát vào bảng Hoạt động GV lựa chọn tập phù hợp ... Anken Ankađien Ankin Cấu trúc Tính chất vật lí Tính chất hoá học ứng dụng III -Tổ chức hoạt động dạy học A- Kiến thức cần nhớ: Hoạt động HS viết CTCT dạng tổng quát điền đặc điểm...
 • 4
 • 3,162
 • 36

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

Hóa học - Dầu khí

... Tính oxi hóa Tác - Tính axit chất dụng với hiđro - Tác dụng với ancol - Anđehit bị oxi hóa tạo este thành axits tương ứng Hoạt động Làm tập vận dụng - Làm tập SGK - GV cho tập nâng cao 1 - Hãy ... tạo R: No, không no, thơm - Theo số nhóm chức phân tử Đơn chức hay đa chức Điều - Ancol bậc chế Axit - Oxi hoá hiđrocacbon Anđêhit Hoạt động Hệ thống hoá tính chất GV Cho HS lập bảng so sánh Cônh ... thực chuỗi biến hóa sau: +H2 +Cl2 C2H4 +NaOH A Ni, to askt E F to CuO +Ag2O to ddNH3, to B C2H5OH C D NaOH G to, CaO - lập Thiết mối liên hệ: H Giáo viên viết tên chức hữu cơ, học sinh tìm tác...
 • 6
 • 2,190
 • 14

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx

Hóa học - Dầu khí

... trúc, tính chất hoá học ứng dụng propanol Hoạt động Rèn cách từ cấu tạo suy tính chất Chữa cho HS tập 1/SGK Hoạt động Rèn luyện cách thức vận dụng tính chất hoá học. GV chữa tập 2,3,6,7 Hoạt động ... toán Chữa số Hoạt động Rèn cách vận dụng kiến thức vào thực tế Chữa tập số Hoạt động Trở lại bảng tổng kết để củng cố toàn chương, Từ cấu trúc suy tính chất hoá học dẫn xuất hal, ancol, phenol ...  Hình thành kĩ so sánh, tìm mối liên hệ kiến thức để lập bảng tổng kết từ có cách nhớ hệ thống  Tự biết suy nghĩ vận dụng kiến thức vào làm tập II - Chuẩn bị  Photo bảng tổng...
 • 5
 • 3,188
 • 23

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NOKHÔNG NO doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc

Hóa học - Dầu khí

... động 1: _Giáo viên cho nhóm thảo luận bền vững với chất oxi _Giáo viên cho hoá _Khi có sắt , _Khi chiếu guyên sáng , nhóm đun nóng: C thể b Hoạt động 2: B.BÀI TẬP _Giáo viên : cho 1/198: học sinh ... dd KMnO4 -Giáo viên: -Hept-en làm màu dd hướng dẫn học KMnO4 đk thường sinh phương pháp -Toluen làm màu dd làm nhận biết: KMnO4 đun nóng thuốc thử -Heptan không làm ,hiện tượng , màu dd KMnO4 ... (Học sinh viết phương a-Dùng dung trình giải thích ) dịch KMnO4 b- Dùng dung dịch KMnO4 (giáo viên hướng dẫn) -Vinylbenzen vinylaxetilen làm màu dd KMnO4 điều b- (Học sinh làm theo hướng dẫn giáo...
 • 14
 • 2,770
 • 43

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 37 : LUYỆN TẬP . ANKAN VÀ XICLOANKAN pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 37 : LUYỆN TẬP . ANKAN VÀ XICLOANKAN pdf

Hóa học - Dầu khí

... nhẹ nước , khối không tan nước - nhẹ nước , không nước tan nước nước - Phản ứng - Phản ứng tách Tính chất - Phản ứng - Phản ứng tách - Phản ứng oxihóa - Phản ứng oxihóa hóa học Xiclopropan ... ,t0n/c d, tăng - Khác : Cùng số nguyên tử C monoxicloankan có t0n/c,t0s d lớn - Vận dụng giải vài dạng tập Bài : So sánh ankan monoxicloankan Bài / Propan Butan Pentan Hexan vàxicloprop an ... 0,66 lượn 0,689 0,7303 0,755 0,778 C g riên g g/cm 3 Củng cố : Kết hợp trình luyện tập Bài tập nhà : BT nhà.Làm tất tập sbt ...
 • 8
 • 2,448
 • 18

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 32 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 32 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot

Hóa học - Dầu khí

... cơgomf bước: Xác định phân tử khối, tìm công thức đơn giản nhất, Công thức phân tử b- tập Hoạt động GV lựa chọn tập phù hợp mục đích củng cố kiến thức ... GV dùng sơ đồ SGK để trống, nhóm HS trình bày phần nội dung sơ đồ, sau HS vận dụng làm tập a- Kiến thức cần nhớ Hoạt động HS đại diện nhóm trình bày nội dung sơ đồ SGK từ rút ra: - Một...
 • 3
 • 1,329
 • 8

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng doc

Hóa học - Dầu khí

... Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm Cacbon Silic n cht Dng thự ... Fe3O4 Fe + - L oxit axit Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm CO2 SiO2 + 2NaOHNa2 SiO3 +H2O ... CO2+ Na2CO3 - Rt ớt tan Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm Mui nc Cacbonat - Cacbonat...
 • 5
 • 1,225
 • 3

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 17: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 17: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO docx

Hóa học - Dầu khí

... đihiđrophotphat : tan -Muối lại tan không tan * Nhận biết ion photphat ? -Nhận biết ion PO42- phản ứng : 2Ag+ + PO43-  Ag3PO4 ( vàng ) Hoạt động : Bài tập II BÀI TẬP : Bài 1: Nêu điểm khác cấu tạo ... : Hướng dẫn giải tập II PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại – nêu vấn đề – vấn đáp III CHUẨN BỊ : Hệ thống câu hỏi tập IV THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : Kiểm tra : Kết hợp trình luyện tập Bài : Hoạt động : ... mol/lit Tính lượng hợp chất bari tạo thành ? 3.Củng cố : kết hợp củng cố phần trình luyện tập Bài tập nhà : Bài 1: Từ quặng photphoric , điều chế axitphotphoric theo sơ đồ sau : Quặng photphoric...
 • 8
 • 1,458
 • 22

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5. LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ VÀ MUỐI docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5. LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ VÀ MUỐI docx

Hóa học - Dầu khí

... - Chữa tập SGK Tích số ion nước - Bài tập bổ sung: KH2O= [H+] [OH-]=10-14 Bài 1: 8.1, 8.2 (SBT) Bài 2: 8.4 (SBT) Bài 3: 8.6 (SBT) 4- [H+]; pH đặc trưng cho môi trờng 5- Chất thị II Bài tập ... [H+], pH - Sử dụng chất thị axit, bazơ để xác định môi trờng dung dịch chất II Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: I Kiến thức cần nhớ: - HS nhắc lại khái niệm K/n axit, bazơ axit,bazơ,muối chất...
 • 4
 • 1,589
 • 5

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx

Hóa học - Dầu khí

... Trường THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ thư tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ b) Pb 2+ + 1- a) ... H2O + NH3 (mựi khai ) Al2(SO4)3 + 2NaOH > Na2 SO4 + Al(OH)3 ta trỏng) (kt Trường THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ thư tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ Al(OH)3 + NaOH > ... 197 MM = 137 -> M l Ba BAI Bi thc hnh s Tớnh axit-baz ; phn ng dd cht in li Trường THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ thư tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ I - Mc tiờu 1-V kin...
 • 6
 • 973
 • 3

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 13 : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 13 : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ pdf

Hóa học - Dầu khí

... liệu để HNO3 trơ điều chế NH3 phân bón B – BÀI TẬP : Giải tập Bài : Viết phương trình phản ứng thực dãy chuyển hóa sau : a B  A  B  C  D  E  H b Cu  CuO  Cu (NO3 )2  HNO3  NO2 NO  NH3 ... D  E  H b Cu  CuO  Cu (NO3 )2  HNO3  NO2 NO  NH3  N2 NO HD : A:N2 ; B:NH3 ; C: NO ; D :NO2 ; E: HNO3 ; G: NaNO3 ; H:NaNO2 Bài : Hai khí A B có mùi xốc , phản ứng với theo cách khác sau ... nóng học NO N2 NH3 Ca3N2 Al(OH)3 [Cu(NH3)4]2 hoá mạnh + Tính khử Điều NH 4NO2 2NH4Cl + Ca(OH)2  NH3 + NaNO3 + H2SO4  huỷ chế  2NH3 + H+ N2+2H2 2H2O O N2 + 3H2 -chưng ˆ ˆˆ ‡ˆ† NH4+ HNO3 + HNO3...
 • 9
 • 2,242
 • 18

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 37 LUYỆN TẬP CHƯƠNG V pps

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 37 LUYỆN TẬP CHƯƠNG V pps

Hóa học - Dầu khí

... sử dụng phiếu học tập - Khác nhau: Từ F  I: Bán số có câu hỏi sau: kính nguyên tử tăng F không a) Viết cấu hình e F, có phân lớp d, có halogen Cl, Br, I rút nhận xét khác có phân lớp d tăng giống ... NHẬN BIẾT CÁC HBrO3 ION Cl, Br, I Hoạt động 5: Phiếu học +7 tập số +7 HClO4 Cho dung dịch muối HBrO4 sau: AgNO3, KNO3, CuCl2, Nhận xét: Ca (NO) 3 chọn + Cl, Br I, số dung dịch để có oxi hoá = -1 ... dịch AgNO3 giảm dần từ F - > I - Sản phẩm cho: - Trừ F có số oxi hoá = - AgNO + NaCl  AgCl  + lại halogen khác NaNO có nhiều số oxi hoá: - 1, +1, +3, +5, +7 AgNO3 + NaBr  AgBr  + NaNO3 Vàng...
 • 9
 • 3,002
 • 12

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 46 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 pps

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 46 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 pps

Hóa học - Dầu khí

... huỳnh tính chất GV sử dụng số tập h/c ? Viết pthh minh SGK số tập SBT hoạ HS luyện tập * Tuỳ tình hình lớp, B BÀI TẬP: sử dụng thêm số tập tài liệu đọc thêm để sử dụng học ... tương ứng học ? Những hợp chất lưu - Y/c HS lấy VD huỳnh ( H2S , SO2 , SO3 , pthh minh hoạ cho t/c H2SO4 ) h/c lưu huỳnh ? - HS nghiên cứu bảng sơ đồ Hoạt động 6: Giải SGK h/c lưu tập SGK tập SBT ... TTCB: O S có cấu hình e tương tự (2e độc thân) - HS so sánh độ âm điện O S ? Từ rút t/c hh chung ? - TTKT: S có 6e độc thân; O khả Tính chất hoá học a) O S có độ âm diện tương đối lớn nên chúng Hoạt...
 • 5
 • 2,574
 • 21

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 51 LUYỆN TẬP TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BĂNG FHOÁ HỌC pot

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 51 LUYỆN TẬP TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BĂNG FHOÁ HỌC pot

Hóa học - Dầu khí

... Chuẩn bị Giáo viên: - Phiếu học tập để kiểm tra lí thuyết - Máy chiếu hắt phim trong, bút Học sinh: Ôn tập lí thuyết làm đầy đủ tập nhà GợI ý Tổ CHứC HOạT ĐộNG DạY HọC A) KIẾN THỨC CẦN ... nào? B) BÀI TẬP Hoạt động 2: GV chọn tập vừa sức với HS để HS chuẩn bị nhà, chữa tập nhiều HS lớp chưa làm Kiểm tra việc làm tập nhà HS, dùng phương pháp chấm cho Có thể tổ chức hình thức học theo ... luận: Tốc độ phản ứng gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Cân hoá học gì? Đại lượng đặc trưng cho cân hoá học? Viết biểu thức tính số cân cho biết ý nghĩa số cân Thế chuyển dịch cân...
 • 4
 • 1,620
 • 12

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 14 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 docx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 14 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 docx

Hóa học - Dầu khí

... cầu GV hoá học nguyên tố ? + Từ cấu tạo nguyên tử suy vị trí nguyên tố BTH ? + So sánh tính chất nguyên tố với nguyên tố lân cận BTH Bài tập 1: Điền vào chỗ B trống từ thiếu: Dạng tập kiểm tra ... phi kim mạnh Bài tập 4: Trong BTH, HD giải BT 3: Mệnh đề a, c, d những t/c sau biến đổi tuần hoàn ? a Bán kính nguyên tử b Tính KL, tính PK c Số lớp e ngtử ngtố d Độ âm điện e Số e lớp f Điện ... tích hạt nhân ngtử g Hoá trị cao ngtố Oxi h Tính axit – bazơ oxit hiđroxit nguyên tố nhóm A HD giải BT 4: đáp án a), b), d), e), g), h) Bài tập 5: Viết công thức oxit cao nguyên tử nguyên tố thuộc...
 • 10
 • 3,035
 • 6

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 19 Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hoá trị. Lai hoá các Obitan nguyên tử. doc

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 19 Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hoá trị. Lai hoá các Obitan nguyên tử. doc

Hóa học - Dầu khí

... KẾT HOÁ HỌC: cho HS nhắc lại số kiến khái niệm liên kết hoá thức liên kết hoá học học - Thế liên kết hoá học -HS nắm được: ? - Thế liên kết hoá học - Nguyên nhân hình thành ? liên kết hoá học ? ... động 6: Bài tập áp - Cho VD trường dụng hợp: lấy phân tử CH4 ; BT 1: trình bày nội dung qui C2H4 ; C2H2 để minh hoạ tắc bát tử? Vận dụng qui tắc B BÀI TẬP: bát tử để giải thích hình HS làm tập lên ... tạo thẳng; phân tử BCl3 có cấu tạo tam giác Hoạt động 7: Củng cố - HS làm tập nhà: BT 3.25 đến 3.32 sách tập hoá nâng cao ...
 • 5
 • 2,018
 • 14

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 24 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 ppsx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 24 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 ppsx

Hóa học - Dầu khí

... B) BÀI TẬP Các tập nhằm củng cố kiến thức chương rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức học Có thể chia tập thành dạng sau: Bài tập vê fliên kết hoá học, hoá trị nguyên tố hợp chất ion cộng hoá trị Bài ... hoá trị nguyên tố hợp chất ion cộng hoá trị Bài tập dựa vào độ âm điện để phân loại, đánh giá liên kết Bài tập mạng tinh thể GV hướng dẫn HS giải tập SGK a) Na  Na+ + 1e b) Mg  Mg2+ + 2e d) Cl ... điện để giải thích, dự đoán tính chất số chất II Tổ CHứC HOạT ĐộNG DạY HọC A) KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG I SO SÁNH LIÊN KẾT ION, LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ VÀ LIÊN KẾT KIM LOẠI So sánh liên kết ion liên...
 • 10
 • 1,456
 • 4

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 27 LUYỆN TẬP CHƯƠNG IV ppt

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 27 LUYỆN TẬP CHƯƠNG IV ppt

Hóa học - Dầu khí

... H trạng thái chất gọi phương trình nhiệt hoá học Bài tập Hoạt động 3: GV: Dùng tập SGK trang 109 - 110 HS: Giải toán phân loại phản ứng hoá học Bài tập 1: Hãy nêu thí dụ phản ứng phân huỷ tạo ... + KNO3 + KOH  K2CrO4 + KNO2 + H2O c) Al + Fe3O4  Al2O3 + Fe d) FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 Mg + HNO3  Mg (NO3 )2 + NH 4NO3 + H2O GV: Cho HS lên bảng làm (có thể gọi đến HS) cho HS làm vào phiếu học ... Đặt hệ số vào phương trình Phân loại phản ứng hoá học Hoạt động 1: GV: Dùng phiếu học tập số gồm có câu hỏi: a) Có thể phân loại phản ứng hoá học theo loại? Cho thí dụ Em có nhận xét thay đổi...
 • 7
 • 1,600
 • 9

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 33 LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO pps

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 33 LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO pps

Hóa học - Dầu khí

... clo PTN công nghiệp B) BÀI TẬP GV chia HS lớp thành nhóm học tập, tiến hành giao tập cho nhóm HS Hoạt động 4: Nhóm 1: giải tập SGK Nhóm 2: giải tập SGK Hướng dẫn giải: Bài 2: Có thể dùng PTHH ... tích: %VO2 = 0,2 0,45 100% = 44, 44% %VCl2 = 55,56% Đây dạng bìa toán tính thành phần hỗn hợp, GV cần ý hướng dẫn HS cách làm bài, ý vận dụng phương pháp giải toán hoá học áp dụng định luật bảo toàn ... Thông qua tập giúp HS nhớ lại vận dụng tổng hợp kiến thức học D TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ CỦA THẦY GV: Giao tập HS: Trình bày nội dung cho học sinh Bài 1: a Viết...
 • 19
 • 3,033
 • 17

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

Hóa học - Dầu khí

... nhận câu trả lời HS Hoạt động Củng cố phần vừa học cách cho lớp làm tập II Tính chất hoá học R - CHO tham gia loại phản ứng gì? Từ  tính chất hóa học chung andehit? Hoạt động Phản ứng cộng a) ... oxi hóa - Dung dịch AgNO3/NH3 +1 +3 R - CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  RCOOH + to 2Ag + NH 4NO3 ddNH3 hay R - C = O + Ag2O o R - C = O + t 2Ag H OH Phản ứng tráng gương dùng để nhận biết andehit Học ... dụng với brom kali pemanganat GV làm thí nghiệm so sánh HS quan sát nhận xét GV giúp HS giải thích Anđehit dễ bị oxi hóa xêton khó bị oxi hóa b) Tác dụng với ion bạc dung dịch amoniac GV làm...
 • 8
 • 3,149
 • 2

Xem thêm