giáo án hóa học 11 bài 5

Giáo án sinh học 12 bài 5

Giáo án sinh học 12 bài 5

Sinh học

... dụng DTH vào CG-Đ 5. Kỹ thuật di truyền- Biên soạn: Nguyễn Văn Vuchơng iVứng dụng di truyền học vào chọn giốngĐ 5 - Kỹ thuật di truyềnI. Mục đích yêu cầu : Qua bài học này học sinh phải:- ... chọn tạo giống mới, học sinh hình thành đợc niềm tin vào khoa học. II. Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ phóng to hình 13 và 14 SGK hoặc 1 sơ đồ cấy gen khác. III. Tiến trình bài giảng : 1- ổn định ... III. Tiến trình bài giảng : 1- ổn định kiểm diện lớp. 2- Kiểm tra bài cũ : Chữa bài tập hoặc bài thực hành. 3- Nội dung bài mới:- Giống là gì? Giống là một tập hợp cá thể sinh vật do con...
 • 7
 • 1,981
 • 3

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Hóa học

... 2H2O  4HNO3 Nồng độ thường đạt: 52 -68%HOẠT ĐỘNG 5 4/ Củng cố: Nhắc lại kiến thức cơ bản của bài học. 5/ Bài tập về nhà: 1,2 và 3 SGK trang 45. Gợi ý bài tập 2 và 3 Ngoại khoá:…Khí đinitơ ... tra bài cũ: a/ Bài tập 2 và 4 hoặc 5 SGK trang 37 -38. b/ Bài tập 8 SGK trang 38. c/ Bài tập SGK trang 3/ Học bài mới:39a) Nitơ có thể có các số oxi hoá là: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5. Cụthể: ... 24. Thành phần phân trăm của mỗi khí theo thểtích lần lượt là: a) 75% và 25% b) 50 % và 50 %* c) 25% và 75% d) 35% và 65% GIẢI CÁCH 1: Phương pháp đại số :.→ →1 1 2 2 1 2hỗn hợp khí1 2...
 • 264
 • 5,464
 • 112

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Hóa học

... NaClkhanNaOH khanKhông sángKhông sángKhôngsáng2Dd HCl Dd NaOH Dd NaClSáng Sáng Sáng3Dd Đường C2H 5 OH glixerol (C3H 5 (OH)3Không sángKhông sángKhông sángGV có thể cho HS nghiên ... +H= 1,0.10- 9 và    -OH = 1,0.10 - 5 MHOẠT ĐỘNG 5 4/ Bài tập về nhà: Xem bài học mới: Bài 6: THỰC HÀNH ( SGK tran 24).BÀI 6 BÀI THỰC HÀNH 1:TÍNH AXIT – BAZƠ. PHẢN ỨNG TRAO ... a/ Hãy nêu tính chất hoá học cơ bản của muối nitơrat ? ( T/ C chung và riêng, viết các phản ứng minh hoạ) b/ Bài tập 5 trang 45, c/ Bài tập 6 SGK trang 45 3/ Học bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV...
 • 262
 • 2,393
 • 43

Giao an hoa hoc 11 NC

Giao an hoa hoc 11 NC

Hóa học

...
 • 2
 • 452
 • 0

Giao an hoa hoc 11 NC

Giao an hoa hoc 11 NC

Hóa học

... Hãy so sánh độ sáng của đèn Đ (sáng, sáng yếu, khơng sáng) ở mỗi cốc trong các TN sau: TN 1: Đóng khóa K TN 2: Đổ tiếp vào mỗi cốc 100 ml dd MgCl2 rồi đóng khóa K. 2. HDVN: - Học bài và làm ... mã đề.2. Đáp án: Mã đề 1:1 4 7 10 13 16 19 22 25 282 5 8 11 14 17 20 23 26 293 6 9 12 15 18 21 24 27 30Mã đề 2:1 4 7 10 13 16 19 22 25 282 5 8 11 14 17 20 23 26 293 6 9 12 15 18 21 24 27 ... 22 25 282 5 8 11 14 17 20 23 26 293 6 9 12 15 18 21 24 27 30Mã đề 4:1 4 7 10 13 16 19 22 25 282 5 8 11 14 17 20 23 26 293 6 9 12 15 18 21 24 27 303. Kết quả:Lớp Sĩ số 0 → 2 3 → 4 5...
 • 18
 • 830
 • 5

giao an hoa hoc 11 ki 1

giao an hoa hoc 11 ki 1

Hóa học

... của HNO3 để Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan HơngNgày soạn: Tiết 12: Bài 8: Amoniac và muối amoniI. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức:* Học sinh hiểu đợc:- Tính chất hoá học của amoniac.- ... hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơngứng? Củng cố bài: GV dùng bài tập 1, 2 SGK để củng cố bài. Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C 3CaSiO3 + 2Phơi 5CO1. Dặn dò: Về nhà làm bài tập 2, 3, 4, 5, ... phơng trình hoá học. - Tơng tự HS hình thành phơng trình hoá học ở VD2.Vd2:AlCl3 + 3NH3 + 3H2O 3NH4Cl + Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan HơngI. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến...
 • 48
 • 621
 • 1

Giáo án Tin học 11 tiết 5,6

Giáo án Tin học 11 tiết 5,6

Tin học

... Câu hỏi và bài tập về nhà- Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, sách giáo khoa, trang 35. - Xem trước nội dung bài: Phép toán, biểu thức, lệnh gán, SGK, tr 24.- Xem nội dung phụ lục B, sách giáo khoa ... giản.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC1. Chuẩn bị của giáo viên- Sách giáo viên, sách giáo khoa.- Chuẩn bị một số ví dụ2. Chuẩn bị của học sinh- Sách giáo khoa.III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC1. Hoạt động 1: Tìm ... nghĩ và trả lời- Có 5 biến.- Tổng bộ nhớ cần cấp phát x (2 byte); y (2 byte); z (4 byte); h(2 byte); i (1 byte); Tổng 11 byteIV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI1. Những nội dung đã học - Một chương trình...
 • 5
 • 643
 • 2

Giáo án hóa học-11

Giáo án hóa học-11

Hóa học

... BiếtVH2SO4 = 25ml = 0,25l VNaOH = 50 ml = 0,05l CM NaOH = 0,5M Tính CM H2SO4 = ? Giải H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 1 2 n NaOH = 0 ,5 . 0, 05 = 0,025mol Theo ptp ... hóa học không?HS giải BT. HS thế nào là p oxi hóa khử.HS cân bằng phản ứng oxi hóa khử có mấy bớc. HS cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sauGV giao bài tập về nhà.? Vậy cân bằng hoá học ... 0, 05 = 0,025mol Theo ptp nH2SO4 = 1/2 nNaOH ==20 25. 0 0,01 25 molvậy CM H2SO4 = =0 25, 001 25, 00,5MNgày soạn: Ngày dạy:Tiết 11: Phản ứng trao đổi ion I. Mục đích, yêu cầu: 1- HS...
 • 34
 • 463
 • 2

GIÁO ÁN HÓA HỌC (3CỘT)11 CB (HK I)

GIÁO ÁN HÓA HỌC (3CỘT)11 CB (HK I)

Hóa học

... Công Quốc4. Củng cố - Làm bài tập 4 và 5 trang 20 SGK. 5. Dặn dò - Làm bài tập SGK và bài tập 1.24 đến 1.36 SBT.- Chuẩn bị bài tập tiết sau luyện tập chương.Tiết 8 § 5 LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ ... tiêu bài học 1. Kiến thức :- Củng cố kiến thức lý thuyết đại cương nguyên tử, liên kết hóa học, định luật tuần hoàn, phản ứng oxi hoá khử, tốc độ phản ứng hoá học. 2. Kỹ năng - Làm các dạng bài ... N2 5. Dặn dò - Làm các bài tập SGK và SBT.- Chuẩn bị nội dung phần B. Muối amoni.Tiết 14 § 7 AMONIAC VÀ MUỐI AMONII. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Biết tính chất vật lý, hóa học cơ...
 • 126
 • 608
 • 6

GIAO AN hoa hoc 12 NANG CAO tiet 5

GIAO AN hoa hoc 12 NANG CAO tiet 5

Hóa học

... BrBrNH2+3HBrBr(dd)(trắng)(dd)II. BÀI TẬP Bài 4: Bài 5: Bài 6:4.Củng cố: 1,2,3/80 sgk 5. Dặn dị:Xem bài 16IV. RÚT KINH NGHIỆM Tiết:Ngày soạn: BÀI 16. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIMEI. MỤC TIÊU: ... Tơ hóa học (chế tạo bằng phương pháp hóa học) : được chia làm 2 nhóm CH2OCOC17H33CH OCOC17H33CH2OCOC17H33+ 3H2Ni, t0, pCH2OCOC17H 35 CH OCOC17H 35 CH2OCOC17H 35 - ... Saccarozơ (C6H 11 O 5 -C6H 11 O 5 ) không còn -OH hemixetal cũng nh -OH hemiaxetal nên không mở vòng đợc.CH OH 2HHHHHHOOHOH1234 5 6 CH OH2124 5 6OHOHHOCH3OHHH2Od)...
 • 41
 • 919
 • 5

Giáo án hóa học lớp 11 (chuyên ban)

Giáo án hóa học lớp 11 (chuyên ban)

Hóa học

... cố bài: Giáo viên dùng bài tập 4 ,5 SGK để củng cố bài Dặn dò : Về nhà làm bài tập 3,4 ,5 SGK chuẩn bị bài luyện tậpRút kinh nghiệm :GV: Bùi Xuân ĐôngTrường THPT Tân Lâm GA hoá học 11CB- Học ... mạnh- Giáo viên nhận xét ý kiến của học sinh và chú ý nhấn mạnh đặc điểm khác với nitơa. Với oxi:322 50 2thiÕu0 5 22 50 2d­0OP2P4O3OP2P4O5====→+→+b) Với Clo13 50 02thiÕu2 5 5002d­Cl2P2P ... HPO42-HPO42- H+ + PO43+Yêu cầu học sinh làm tương tự Bài 4: (SGK) Bài 5: (SGK) ý đúng C (giáo viên yêu cầu học sinh giải thích vì sao chọn C) Bài 7 (SGK): Giáo viên yêu cầu học sinh viết phản ứng xảy...
 • 118
 • 1,372
 • 15

Giáo án hóa học lớp 11

Giáo án hóa học lớp 11

Hóa học

... kiểu cộng 1,4. (Bài tập 2a,b, trang 1 35, SGK Hóa học 11, cơ bản).Câu 3. Trùng hợp isopren theo kiểu cộng 1,4. (Bài tập 2, trang 1 35, SGK Hóa học 11, cơ bản).Gợi ý đáp án phiếu học tập Câu 1. ... 6.19, trang 50 , sách bài tập Hóa học 11, nâng cao).* Củng cố: Phát phiếu học tập cho HS hoàn thành trong 5 .* Dặn dò:Ôn tập bài anken và ankadien để luyện tập.Phụ lụcGợi ý đáp án hoạt động ... động 5. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa. (Bài tập 2, trang 138, SGK Hóa học 11, cơ...
 • 53
 • 1,163
 • 4

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20

Sinh học

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Âãư 2:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30TIÃÚT16 Ngy soản: 2 /11/ 2007 ... dảy: 11A3, 11A 5 Bi 6 THỈÛC HNH: THOẠT HÅI NỈÅÏC V BÄÚ TRÊ THÊ NGHIÃÛM VÃƯ PHÁNBỌNI. MỦC TIÃU1. kiãún thỉïc:- HS tháúy r lạ cáy thoạt håi nỉåïc.- Phán biãût tạc dủng ca cạc loải phán ... âënh 90  95% nàng sút ca cáy träưng.- Phán têch thnh pháưn hoạhc ca cáy ta cọ:C: 45% .O: 42 - 45% .H: 6 ,5% cháút khä.Ngun täú khoạng: 5 - 10%. 90 - 95% sn pháøm thuhoảch ca cáy láúy tỉì CO2,H2O...
 • 68
 • 2,241
 • 18

Xem thêm