giáo án hóa học 10 bài 5

Giáo án hóa học 10: Andehit và Xeton

Giáo án hóa học 10: Andehit và Xeton

Trung học cơ sở - phổ thông

... đây là no,không no,thơm . Điền vào bảng sau?(1),(2)(1),(2) (5) ,(6) (5) ,(6)(3)(3)(7)(7)(4)(4)(8)(8) BÀI 58 :BÀI 58 : ANDEHIT-XETON ANDEHIT-XETONI. ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, PHÂN ... và C đúngBÀI 4: Andehit Propionic có một đồng phân xeton là:A. Propan-2-onB. Metyl xetonC. Propyl xeton D. Dietyl xeton TIẾT 78:TIẾT 78:BÀI 58 : ANDEHIT VÀ XETON (T1)BÀI 58 : ANDEHIT ... Hiđrocacbon mạch chính + alXeton : R1 – CO – R2 Anđehit : R-CHOIUPAC Thông thườngC6H 5 CHOC6H 5 COCH3CH3 – CH2 –CO –CH3 HCHOCH3CHOCH3 –CO –CH3MetanalFomandehit (andehit...
 • 11
 • 2,494
 • 9

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban

Hóa học

... kontumGV: Lê Thị SửuBan KHXH và nhiệm vụTiết PP: Bài 12Ngày soạn: 16/7/2004 Giáo án: Bài 12 liên kết Ion tinh thể ionhoạt động 1: Vào bài - Sử dụng phiếu học tập số 1 có 2 câuhỏi a/ Viết cấu hình ... có khuynh hớng gìđối với e ở lớp ngoài cùng của mình ? Bài tập 2: Ví dụ : Bài 16: Liên kết cộng hoá trị ( Sách giáo khoa hoá học lớp 10 Ban KHTN)Phần mục tiêu và chuẩn bị nh trên III. tiến ... -> 2Cl-Mg + Cl2 = MgCl2ã Hớng dẫn HS làm bài tập 2 + 4 GSKã Chuẩn bị: Tìm hiểu sự hình thành phân tử H2, HCL. Giáo án lớp 10 Môn: Hoá học Ban KHXH và NVNgời thực hiện: Trần Thuý Quỳnh2e2x2eMg2+...
 • 17
 • 966
 • 10

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Hóa học

... chính là vì vật chất luôn luôn đợc bảo toàn. Bài 17: Phản ứng oxi hoá - khửásás bài 17: phản ứng oxihóa - khửI - Chuẩn bị1. Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập:ã Các khái niệm sự ô xi hoá, ... ôxi hoá, chất khử và phản ứng ôxi hoá khử đà học ở THCS.ã Khái niệm số ôxi hoá và quy tắc xác định số ôxi hoá đà học ở chơng trớc.2. Phơng pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở.II Tiến trình giảng ... chất khử ? Cl2 là chất ôxi hoá ?c. Pứ ôxi hoá - khử là gì ?- GV sử dụng phiếu học tập số 5: a. Pứ hoá học sau đây có phải là pứ ôxi hoá - khử không ? H2 + Cl2 > 2HClNếu phải hÃy...
 • 6
 • 640
 • 4

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Hóa học

... 4 _ Giáo viên đa ra ví dụ , học sinh dự đoansản phẩm của phản ứng ?Hoạt động 5 : Giáo viên đa ra ví dụ học sinh dự đoán sản phẩm và phân tích vai tròcủa Cl2- Giáo viên sử dụng phiếu họcc ... chất?4) Bài tập về nhà: Bài tập: 2, 3, 4, 5 SGK (giáo viên hớng dẫn qua)Nguyễn Danh Tý Bạc LiêuKhái quát về nhóm halogen I Chuẩn bị:1- Đồ dùng dạy học - Các phiếu học tập- Bảng 5 12 ... Tính chất hóa học. ứng dụng1. Tính chất hóa học Hoạt dộng 2- Độ âm điện của Flo.- Cấu hình e của Flo.- Viết các phơng trình phản ứng minh họatính ôxi hóa mạnh.- So sánh tính ôxi hóa của Cl2...
 • 30
 • 1,162
 • 3

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Hóa học

... Tính axit của các hydroxit của các nguyên tốnhóm ôxi.Hoạt động 6: củng cố bài. Làm bài tập số 1, 2, 3 trang 155 , 156 Nguyên tử của nguyên tố S, Se, Te có 4v hoặc 6 eđộc thân tham gia liên kết ... chất hoá học của ôxi nh vậy, ôxi đợc ứng dụng gì ?4) ứng dụngHoạt động 4 : học sinh xem sơ đồ hình 5. 7 SGK (trang 160) rồi phát biểu những ứng dụng củanó.GV liên hệ với thực tế để bài giảng ... trình phản ứng thể hiện tínhchất hoá học của một số muối sunfua, I/ Mục tiêu bài học - Hiểu đợc tính ôxi hoá mạnh của đơn chất ôxi, dẫn ra những phản ứng hoá học minh hoạ, tiến hành một số thí...
 • 11
 • 588
 • 3

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Hóa học

... vịa,b là tỷ lệ % mỗi đồng vị.VD:A =* Phần góp ý kiến: Giáo án Môn: Hoá học Lớp 10 Ban KHTNaA + bB + 100 35. 75, 53 + 37.24,47 35, 5 đvc 100 N = A - ZA = Z + N- Trong ô ở trên là khái niệm ... phiếu học tập số 2.Cho các nguyên tử: 10 5 A, 6429B, 8436C, 11 5 D, 109 47G, 6329H, 4019E4018L, 54 24M, 106 47J- Sử dụng phiếu học tập số 3.a. A P e n 35 17Cl 35 17 ... đồng vị.c. (BT4 SGK)Acu = 63 ,54 A = 63 a ?B = 65 b ? (theo công thức)III Giáo viên hớng dẫn học sinh bài tập về nhà.Sgk: 1,2,3 ,5 trang 13Sách bài tập: 1 25, 128 trang 7Gọi a là % đồng...
 • 25
 • 2,323
 • 30

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Hóa học

... số hóa chất vàdụng cụ thí nghiệm:Khi mở nút lọ lấy hóa chất phải đặt ngửanút trên mặt bàn để đảm bảo độ tinh khiếtcủa hóa chất và tránh hóa chất dây ra bàn.a. Lấy hóa chất lỏng:- Rót hóa ... biếtdung dịch NaCl chứa trong 2 ống nghiệmcòn lại. Bài 45. Bài thực hành số 5. tính chất của oxi, lu huỳnh (1 tiết- tiết 65) I.Mục tiêu bài thực hành- Tiếp tục luyện tập các thao tác thí nghiệm: ... chất phải dùng phễu.- Lấy hóa chất phải dùng ống hút nhỏ giọt,phải dùng kẹp gỗ để kẹp ống nghiệm tránh hóa chất dây ra tay.b. Hòa tan hóa chất trong ống nghiệm:- Lấy hóa chất rằn phải dùng thìa...
 • 10
 • 1,547
 • 27

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Hóa học

... tập huấn sách lớp 10 THPT thí điểm. Bài 15: Khái niệm liên kết hoá học liên kết ion(2 tiết)I Mục tiêu bài học: Học sinh biết:- Khái niệm liên kết hoá học Quy tắc bát tử- Tinh thể và mạng ... Hoạt động 6: Củng cố bài + Liên kết cộng hoá trị là gì ? Bài tập 1+ Sự hình tàhnh liên kết cộng hoá trị ? các bài tập 2, 3, 4, 5 + Giáo viên gợi ý, hớng dẫn, định hớng học sinh chủ động trả ... quả bong bóng).- Góc lai hoá: 109 o28b) Lai hoá SP2 (kiểu tam giác).Ví dụ: Bài 16: Liên kết cộng hoá trị ( Sách giáo khoa hoá học lớp 10 Ban KHTN)I. Mục tiêu Học sinh hiểu: - Liên kết cộng...
 • 23
 • 907
 • 5

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Hóa học

... thpt trần quang diệu Giáo viên: Lê Thị Kim Cúc Hải Phòng, ngày 16/ 01/ 2004 Giáo án bài dạy Bài 25: Phản ứng ôxi hoá - khử (tiết 40)I Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức. Học sinh biểu:+ Cách ... dẫn.PTPƯ: 10KI + 2KmnO4 + 2H2SO4 5I2 + 6K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O (1)nMnSO4 = 1,2 / 151 (mol)Theo (1): nI2= 5/ 2 nMnSO4= 5/ 2 x 1,2/ 151 = 0,02 (mol) m I2= 0,02 x 254 = 5, 08 ... nhận+ Đặt hệ số vào phơng trình.3. Bài tập:Hoạt động 3:GV: Dùng các bài tập trong SGK trang 109 110. HS: Giải các bài toán về phân loại phản ứng hoá học. ...
 • 15
 • 864
 • 7

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Hóa học

... 1s22s22p 5 Cl (Z=17): 1s22s22p63s23p 5 Br (Z= 35) : 1s22s22p63s23p63d 10 4s24p 5 I (Z =53 ): 1s22s22p63s23p63d 10 4s24p64d 10 5s25p 5 chất đó ? Phiếu học tập ... 1s22s22p 5 ; 35 Br: [18Ar] 3d 10 4s24p 5 17Cl: [ 10 Ne] 3s23p 5 53 I: [31Kr] 4d 10 5s25p 5 Nhận xét: - Giống nhau: Lớp e ngoài cùng đều có7e: ns2np 5 - Khác nhau: Từ F -> I: bán kínhnguyên ... 1, 2 , 3 , 4, 5, 6, trang139 ( Sách Ho 10 )PHAN KIM TUYếN GIáO áN (16 07 2004 ) c, HBrO + HBr t d, HBrO2 + HBr ; Làm các bài tập sách giáo khoa . VƯƠNG THI QUỳNH NGA GIáO áN Trờng PTTH...
 • 50
 • 936
 • 4

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Hóa học

... không khí. Bài: Lu huỳnh trioxit Axit sunfuric(sách hóa 10 ban tự nhiên) Giáo viên: Nguyễn Nh ChiếnTrờng PTTH Thuận Thành, Bắc Ninh.nghiên cứu ở bài mới.B ớc 1: giới thiệu bài học GV: Đa ... S-2Hoạt động 8: Dùng một số bài tập sau sđể củng cố bài học. Bài 1: Nhiệt đột ảnh hởng đến cấu tạo phân tử lu huỳnh. Viết CTCT của lu huỳnh ở các nhiệt độ sau: a) 100 oc (S8) b) 190oc (Sn) ... H2SO4 học sinh tự bổ xung vào phần cha làm đợc của bài tập trên.+ Cho một số bài tập trắc nghiệm dới dạng đúng sai hoặc câu hỏi điền khuyết (có phiếu bài tập riêng).BTVN: 2, 4, 5 (trang...
 • 33
 • 953
 • 3

Giáo án hóa học 10

Giáo án hóa học 10

Hóa học

... ELECTRONNGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCGV : Nguyễn Thị LiễuHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌCSINHHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHHoạt động 5 : G viết ký hiệu hóa học nguyên tử lên bảng H nêu ý nghóa các chữ số . Từ ... ∆χ0,10,40,81,21,71,92,02, 5 3,0 3,3% 0, 5 4 15 30 51 59 61 79 89 9,2GV : Nguyễn Thị LiễuChương I : CẤU TẠO NGUYÊN TỬTHÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬKÍCH THƯỚC ,KHỐI LƯNG NGUYÊN TỬA- Mục tiêu bài học: 1-Về ... dạy học : Bảng độ âm điện các nguyên tố hóa học . Bảng hiệu độ âm điện và phần trăm mức độ đặc tính ion .C – Kiểm tra bài cũ : 42ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC GV : Nguyễn Thị LiễuSo sánh...
 • 80
 • 917
 • 2

Tập giáo án Hóa học 10 cơ bản

Tập giáo án Hóa học 10 cơ bản

Hóa học

... dHN =10 -5 nm.Cứ 1nm =⇔ 10 -7cmVậy 10 -5 nm ⇔x = 10 -5 x10-7 = 10 -12cmTừ 10 -12 tăng lên 10cm phải tăng gấp 10 13 lần. tức là 10 -12 x 10 13 = 10 1 cm, mà kích thước NT gấp 10 4 ... thước NT gấp 10 4 lần KT HN. Nên: 10 1 x 10 4 = 10 5 = 100 .000cm. = 100 0m = 1km.4. 58 .68,27 60.26 ,10 61.1,13 62.3 ,59 64.0,91 100 A−+ + + += = 58 ,771 5. Tổng số các hạt electron, proton ... vị nguyên tư Cl 35 17chiếmHS vận dụng bài học giải BT.)(169993, 15 100 18.20.017.04,016.76,99uAO≈=++=−Cl. 75, 77 .24,23A 35, 5(u) 100 −+= ≈ 35 37 15 1. Kiến thức: Học sinh hiểu được:-...
 • 156
 • 4,815
 • 104

Giáo án sinh học 12 bài 5

Giáo án sinh học 12 bài 5

Sinh học

... dụng DTH vào CG-Đ 5. Kỹ thuật di truyền- Biên soạn: Nguyễn Văn Vuchơng iVứng dụng di truyền học vào chọn giốngĐ 5 - Kỹ thuật di truyềnI. Mục đích yêu cầu : Qua bài học này học sinh phải:- ... chọn tạo giống mới, học sinh hình thành đợc niềm tin vào khoa học. II. Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ phóng to hình 13 và 14 SGK hoặc 1 sơ đồ cấy gen khác. III. Tiến trình bài giảng : 1- ổn định ... III. Tiến trình bài giảng : 1- ổn định kiểm diện lớp. 2- Kiểm tra bài cũ : Chữa bài tập hoặc bài thực hành. 3- Nội dung bài mới:- Giống là gì? Giống là một tập hợp cá thể sinh vật do con...
 • 7
 • 1,981
 • 3

Xem thêm