giáo án dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Giáo dục hướng nhiệp

... sản phẩm học tập); kết hợp đánh giá trình dạy học, giáo dục đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học Kết hợp đánh giá giáo viên với tự đánh giá đánh giá lẫn học sinh, đánh giá cha mẹ học sinh cộng ... trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh phương pháp học tập Chú trọng đánh giá thường xuyên tất học sinh: đánh giá hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, học tập; đánh giá qua việc học sinh báo ... thuật dạy học sử dụng Về kiểm tra, đánh giá trình dạy học Kiểm tra, đánh giá trình dạy học sinh hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét trình học tập, rèn luyện học sinh; tư...
 • 99
 • 2,479
 • 27
TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Cao đẳng - Đại học

... đánh giá trình dạy học, giáo dục đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học Kết hợp đánh giá giáo viên với tự đánh giá đánh giá lẫn học sinh, đánh giá cha mẹ học sinh cộng đồng Coi trọng đánh giá ... đỡ học sinh phương pháp học tập Chú trọng đánh giá thường xuyên tất học sinh: đánh giá hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết thực dự án học ... động dạy học trên, vấn đề đánh giá giáo viên đánh giá học sinh kết hoạt động (bao gồm tự đánh giá đánh giá đồng đẳng) quan tâm thực Để tổ chức trình dạy học trên, thay cho việc dạy học thực theo...
 • 196
 • 1,666
 • 7
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

Cao đẳng - Đại học

... sản phẩm học tập); kết hợp đánh giá trình dạy học, giáo dục đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học Kết hợp đánh giá giáo viên với tự đánh giá đánh giá lẫn học sinh, đánh giá cha mẹ học sinh cộng ... trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh phương pháp học tập Chú trọng đánh giá thường xuyên tất học sinh: đánh giá hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, học tập; đánh giá qua việc học sinh báo ... thuật dạy học sử dụng Về kiểm tra, đánh giá trình dạy học Kiểm tra, đánh giá trình dạy học sinh hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét trình học tập, rèn luyện học sinh; tư...
 • 203
 • 1,515
 • 8
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... xác định “Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình nước có giáo ... cấp học - Phối hợp đánh giá thường xuyên đánh giá định kì, đánh giá giáo viên tự đánh giá học sinh, đánh giá nhà trường đánh giá gia đình, cộng đồng - Kết hợp hình thức đánh giá trắc nghiệm khách ... trung học Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng lực môn học Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng lực môn học Phần thứ tư: Tổ chức thực tập huấn đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học...
 • 254
 • 4,071
 • 33
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục trung học sở theo định hướng tiếp cận lực Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng lực Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực Phần ... tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học Tài ... xác định “Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình nước có giáo...
 • 221
 • 5,717
 • 54
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... pháp dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận lực Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng lực Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực ... tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học Tài ... xác định “Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình nước có giáo...
 • 217
 • 2,138
 • 37
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... KIM TRA, NH GI THEO NH HNG NNG LC 102 3.1 Gii thiu khỏi nim, mc tiờu, phng phỏp v hỡnh thc kim tra, ỏnh giỏ theo nh hng nng lc 102 3.2 Cỏc phng phỏp v hỡnh thc kim tra, ỏnh giỏ theo ... din t bi kim tra; di ca bi kim tra; s quen thuc vi bi kim tra (lm mt bi kim tra m trýc õy hc sinh ó ýc lm hoc ó ýc ụn tp) - Nhng phỏn oỏn liờn quan n giỏ tr v quyt nh v vic hc ca hc sinh phi ýc ... mi sinh hot chuyờn mụn da trờn nghiờn cu bi hc éõy l hỡnh thc sinh hot chuyờn mụn theo hýng ly hot ng ca hc sinh lm trung tõm, ú giỏo viờn trung phõn tớch cỏc liờn quan n ngýi hc nhý: Hc sinh...
 • 236
 • 2,852
 • 36
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... xác định “Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình nước có giáo ... động dạy học - giáo dục, đánh giá trình dạy học - giáo dục đánh giá kết giáo dục; thực trung thực thi, kiểm tra Góp phần chuẩn bị sở lý luận thực tiễn đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ... đạt kiến thức, kĩ năng, thái độ (theo định hướng tiếp cận lực) HS cấp học - Phối hợp đánh giá thường xuyên đánh giá định kì, đánh giá GV tự đánh giá HS, đánh giá nhà trường đánh giá gia đình, cộng...
 • 227
 • 1,694
 • 11
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... tra, đánh giá theo định hướng lực 65 Các hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng lực 67 2.1 Đánh giá kết đánh giá trình 67 2.2 Đánh giá theo chuẩn đánh giá theo tiêu chí 68 ... công cụ đánh giá theo hướng phát triển lực 76 Hướng dẫn biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng lực chủ đề chương trình GDPT hành 82 Xây dựng tập đánh giá lực dạy học chương ... II DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Xác định lực chung cốt lõi chuyên biệt môn Vật lí cấp THCS 1.1 Dạy học định hướng phát triển lực Với cách hiểu lực, việc dạy học định hướng phát triển lực...
 • 190
 • 7,055
 • 87
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... tiêu kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực 61 Phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực 63 2.1 Đánh giá kết đánh giá trình 63 2.2 Đánh giá theo ... phương pháp dạy học .29 V ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 34 Đánh giá theo lực .34 Định hướng đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập HS 36 Định hướng xây dựng ... động dạy học - giáo dục, đánh giá trình dạy học - giáo dục đánh giá kết giáo dục; thực trung thực thi, kiểm tra Góp phần chuẩn bị sở lý luận thực tiễn đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá...
 • 167
 • 2,375
 • 45
XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Cao đẳng - Đại học

... tập em trình dạy học • Tăng cường câu hỏi, tập kiểm tra theo định hướng phát triển lực DẠY HỌC TÍCH CỰC Bản chất trình dạy họcDạy học dạy hoạt động Trong trình dạy học, học sinh chủ thể ... tranh luận GIÁO VIÊN HỌC SINH TƯ LIỆU DẠY HỌC Hành động với tư liệu dạy học, tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học học sinh Hành động với tư liệu dạy học, trao đổi, tranh luận với với giáo ... Đổi kiểm tra đánh giá • Đổi KTĐG theo hướng trọng đánh giá phẩm chất lực HS Chú trọng đánh giá trình; coi trọng đánh giá để giúp đỡ HS phương pháp học tập, động viên cố gắng, hứng thú học tập...
 • 29
 • 3,815
 • 7
CHUYÊN ĐỀ MÔN SINH HỌC VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

CHUYÊN ĐỀ MÔN SINH HỌC VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

Sinh học

... giá lực tư bậc cao tư sáng tạo; xem đánh PPDH (tích hợp đánh giá vào trình dạy học) ; tăng cường sử dụng CNTT kiểm tra, đánh giá Về phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển ... kết học tập học sinh: chuyển từ đánh giá tổng kết sang đánh giá trình; từ đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức, sang đánh giá lực vận dụng, giải vấn đề thực tiễn, đặc biệt trọng đánh giá ... KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh , mà môn Sinh học thể tiết dạy lớp 8B Qua tiết dạy, nhận thấy phát huy lực HS: NL tự nghiên cứu SGK, NL tìm kiếm thông tin web, NL hoạt động nhóm Và...
 • 2
 • 8,947
 • 143
Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh

Báo cáo khoa học

... DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NHIỆM VỤ HIỂU THẾ NÀO LÀ NĂNG LỰC BIẾT SOẠN CÂU HỎI THEO ĐỊNH ... THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA ... SỐ NĂNG LỰC CHUNG CƠ BẢN Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng CNTT TT Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực...
 • 33
 • 1,704
 • 8
Sản phẩm biên soạn câu hỏi và bài tập day học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS môn Lịch sử THCS

Sản phẩm biên soạn câu hỏi bài tập day học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS môn Lịch sử THCS

Lịch sử

... Mùa lũ từ tháng đến tháng 10, cao tháng - Sông ngòi Trung Bộ: Lũ lên nhanh đột ngột Mùa lũ từ tháng đến tháng 12, lũ cao vào tháng 11 Câu hỏi mức độ thông hiểu: Câu Dựa vào kiến thức học, giải ... phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố khí hậu, địa hình, địa chất Câu Vì sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng tây bắc – đông nam hướng vòng cung? - Hướng chảy sông ngòi phụ thuộc vào hướng địa hình Địa ... hợp lãnh thổ) Câu Dựa vào lược đồ hệ thống sông lớn Việt Nam kiến thức học, cho biết sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng tây bắc – đông nam hướng vòng cung? (NL sử dụng đồ lực tư lãnh thổ) Gợi...
 • 13
 • 2,011
 • 13
Năng lực chung, năng lực chuyên biệt và vấn đề dạy học, kiểm tra - đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

Năng lực chung, năng lực chuyên biệt vấn đề dạy học, kiểm tra - đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

Sinh học

... HỌC SƯ PHẠM  Tiểu luận Năng lực chung, lực chuyên biệt vấn đề dạy học, kiểm tra - đánh giá theo định hướng phát triển lực Chuyên đề: Sử dụng kiểm tra đánh giá dạy học Sinh học theo định ... khác, đánh giá theo lực đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ bối cảnh có ý nghĩa Xét chất mâu thuẫn đánh giá lực đánh giá kiến thức, kỹ năng, mà đánh giá lực coi bước phát triển cao so với đánh giá ... giá theo định hướng phát triển lực: Đổi phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi đánh giá trình dạy học đổi việc kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh Đánh giá kết học tập trình thu thập...
 • 30
 • 3,871
 • 4
Bài chia sẻ  tích hợp GDMT và xây dựng các chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS

Bài chia sẻ tích hợp GDMT xây dựng các chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS

Trung học cơ sở - phổ thông

... Đánh giá theo lựcĐánh giá theo lực đánh giá kiến thức, kĩ thái độ bối cảnh có ý nghĩa  Đánh giá theo lực không mâu thuẫn với đánh giá kiến thức, kĩ năng, coi bước phát triển cao so với đánh ... đề dạy học? Cách để xây dựng chuyên đề dạy học Sinh học THPT Tổ chức dạy học chuyên đề theo định hướng hình thành lực người học Kiểm tra, đánh giá người học theo định hướng hình thành phát triển ... môn Sinh học?  Kiểm tra đánh giá truyền thống so với kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực? Năng lực gì? NĂNG LỰC Tiếp cận nội dung vs Tiếp cận lực?  Dạy học tiếp cận nội dung: quan...
 • 31
 • 1,112
 • 3
Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

Toán học

... tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học Tài ... nhất: Định hướng đổi đồng phương dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận lực Phần thứ hai: Đánh giá lớp học không dùng thi Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo ... định “Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá 11 trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình nước có giáo...
 • 198
 • 6,207
 • 28
Chuyên đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn THCS

Chuyên đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn THCS

Báo cáo khoa học

... phải phối hợp đánh giá thường xuyên đánh giá định kì, đánh giá GV tự đánh giá HS, đánh giá nhà trường đánh giá gia đình, cộng đồng (4) Kết hợp hình thức đánh giá TNKQ tự luận nhằm phát huy ưu điểm ... NĂNG LỰC HỢP TÁC NĂNG LỰC SÁNG TẠO NĂNG LỰC SỬ DỤNG CNTT NĂNG LỰC TỰ QUẢN LÍ NĂNG LỰC GQ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC TỰ HỌC www.trungtamtinhoc.edu.vn NĂNG LỰC NGÔN NGỮ NĂNG LỰC NĂNG LỰC TÍNH TOÁN CÁC NĂNG LỰC ... giá lực người học và đánh giá KT-KN người học Tiêu chí Đánh giá KT-KN Đánh giá lực so sánh Mục đích - Xác định việc đạt kiến chủ yếu thức, kỹ theo mục tiêu chương trình giáo dục - Đánh giá...
 • 20
 • 6,081
 • 19
Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Tâm lý học

... MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Chương trình Dạy học www.trungtamtinhoc.edu.vn Kiểm tra đánh giá Định hướng chung đổi mới KTĐG (1) Đánh giá kết GD môn học ... cấp học www.trungtamtinhoc.edu.vn Định hướng chung đổi mới KTĐG (3) Đánh giá cần phải phối hợp đánh giá thường xuyên đánh giá định kì, đánh giá GV tự đánh giá HS, đánh giá nhà trường đánh giá ... TIẾP NĂNG LỰC HỢP TÁC NĂNG LỰC SÁNG TẠO NĂNG LỰC SỬ DỤNG CNTT NĂNG LỰC TỰ QUẢN LÍ NĂNG LỰC NGÔN NGỮ NĂNG LỰC GQ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC NĂNG LỰC TỰ HỌC www.trungtamtinhoc.edu.vn NĂNG LỰC TÍNH TOÁN CÁC NĂNG...
 • 20
 • 8,495
 • 14
Tài liêu hướng dẫn sử dụng diễn đàn đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh Sở GDĐT Quảng Ninh

Tài liêu hướng dẫn sử dụng diễn đàn đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh Sở GDĐT Quảng Ninh

Quản trị Web

... chờ thầy cô nhập vào đầy đủ I TRUY CẬP, ĐĂNG NHẬP KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN -> Sau nhập đầy đủ, kích chuột vào nút "Cập nhật thông tin cá nhân" (số 2) I TRUY CẬP, ĐĂNG NHẬP KHAI BÁO THÔNG ... thẻ quy định kích cỡ 4x6 cm Kích chuột vào nút “Browse” chọn file ảnh thẻ (số 1) I TRUY CẬP, ĐĂNG NHẬP KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN - Bước 3: Đổi mật Thầy cô thay đổi mật cách nhập mật vào ô ... II NỘP BỘ CÂU HỎI, XEM PHẢN BIỆN, CHỈNH SỬA LẠI CÂU HỎI - Sau kích vào nút “Thêm câu hỏi”, trang xuất Trang cho phép ta nhập vào câu hỏi II NỘP BỘ CÂU HỎI, XEM PHẢN BIỆN, CHỈNH SỬA LẠI CÂU HỎI...
 • 20
 • 1,276
 • 0

Xem thêm