giáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lực mon sinh hoc thcs

GIÁO án dạy THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

GIÁO án dạy THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Mầm non - Mẫu giáo

... đẩy xã hội - GV cho học sinh đọc yêu cầu tập ổn định phát triển SGK Bài tập - Yêu cầu học sinh lớp suy nghĩ làm - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét cho điểm BT1: Chọn đáp án C trớc cần tôn trọng ... đắn; biết điều số biểu tôn trọng lẽ phải chỉnh suy nghĩ, hành vi theo hớng tích cực, không chấp không tôn trọng lẽ phải GV cho học sinh liên hệ hành vi tôn nhận không làm việc trọng không tôn trọng ... Điều sai dù việc nhỏ tránh Nếu sống hàng ngày, ngời biết c xử đắn, tôn trọng lẽ phải, thực tốt quy định chung cộng đồng xã hội trở lên tốt đẹp lành mạnh Để hiểu rõ điều đó, học 1: Tôn trọng lẽ...
 • 8
 • 5,424
 • 21
Tiết 23. Tạo giống bằng công nghệ gen dạy theo định hướng phát triển năng lực của người học, phương pháp dự án

Tiết 23. Tạo giống bằng công nghệ gen dạy theo định hướng phát triển năng lực của người học, phương pháp dự án

Sinh học

... chuyển Sai D ADN virut gen cần chuyển Sai HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌCHọc kỹ bài, trả lời câu hỏi sau • Xem trước 21 : DI TRUYỀN Y HỌC - Di truyền y học ? - Đặc điểm số loại bệnh di truyền phân ... kháng sinh của vi kh̉n (vì hầu hết các sinh vật biến đởi gen có chứa các gen kháng sinh có thể chủn sang vi khuản gây hại cho người) - Đới với bảo vệ đa dạng sinh học: sinh ... gen hoocmon tăng trưởng chuột cống to(phải) khoảng lần so với chuột bình thường(trái) Chuột chuyển gen GFP phát huỳnh quang Cá hồi (salmon) chuyển gen hormone tăng trưởng Heo chuyển gen phát huỳnh...
 • 48
 • 1,196
 • 5
Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễn

Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễn

Khoa học xã hội

... học phổ thông Việt Nam 1.3 Các tiếp cận dạy học 1.3.1 Tiếp cận Dạy học định hướng phát triển lực 1.3.1.1 Các quan điểm Dạy học định hướng phát triển lực 1.3.1.2 Mô hình cấu trúc lực dạy học phátm ... trúc lực dạy học phátm triển lực 1.3.1.3 Nội dung dạy học định hướng phát triển lực 1.3.1.4 Phương pháp dạy học định hướng phát triển lực 1.3.2 Tiếp cận đánh giá lực toán học phổ thông OECD/PISA ... kế toán tương ứng, học sinh thực mô hình hóa Toán học toán thực tiễn, học sinh xây dựng chiến lược giải toán, học sinh giải toán chuyển lời giải toán thực tiễn, giáo viên học sinh đánh giá học...
 • 22
 • 2,429
 • 9
Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh bổ túc trung học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo định hướng phát triển nhân lực

Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh bổ túc trung học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo định hướng phát triển nhân lực

Tiến sĩ

... động giáo dục hướng nghiệp cho đối tượng học sinh nhà khoa học trước quan tâm, là: học sinh bổ túc trung học phổ thông, gắn với định hướng phát triển nhân lực quan điểm giáo dục thường xuyên, học ... hướng nghiệp cho học sinh bổ túc trung học phổ thông có nhiều hạn chế, bất cập, tỉ lệ học sinh tham gia hiệu hoạt động giáo dục hướng nghiệp thấp, chưa theo định hướng phát triển nhân lực địa phương ... tổ chức hoạt động giáo GDHN cho học sinh BTTHPT trung tâm GDTX xuyên theo định hướng phát triển nhân lực nhằm đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động GDHN, giúp cho học sinh định hướng nghề nghiệp...
 • 21
 • 885
 • 4
Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

Toán học

... tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học Tài ... Trong dạy học theo dự án vận dụng nhiều lí thuyết quan điểm dạy học đại lí thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo ... đến học sinh tiền học tập Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng lực công cụ để học sinh...
 • 198
 • 6,174
 • 28
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Địa lý

... Trong dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo ... học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng lực ... trung học Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng lực môn học Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng lực môn học Phần thứ tư: Tổ chức thực tập huấn đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học...
 • 254
 • 8,035
 • 41
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Báo cáo khoa học

... nội dung đánh giá, đánh giá theo lực coi mức cao IV, Dạy học ngữ văn theo hướng phát triển lực cho học sinh 1, Năng lực giải vấn đề 2, Năng lực sáng tạo 3, Năng lực hợp tác 4, Năng lực tự quản ... phương pháp dạy học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận lực cho học sinh - Đổi KTĐG môn học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận lực cho học sinh Phần A Đổi phương pháp dạy học Ngữ văn theo định hướng tiếp ... lực giải vấn đề + Năng lực sáng tạo + Năng lực tự quản lý + Năng lực giao tiếp + Năng lực hợp tác + Năng lực sử dụng CNTT truyền thông + Năng lực sử dụng ngôn ngữ + Năng lực tính toán - Từ lực...
 • 16
 • 9,534
 • 27
DẠy học và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

DẠy học và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Lớp 11

... trình dạy học định hướng nội dung? Thế kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực HS (đánh giá lực) ? Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực HS khác với kiểm tra, đánh giá theo ... phải dạy học hướng đến việc hình thành phát triển lực cho HS? Chương trình dạy học định hướng phát triển lực có điểm khác so với chương trình dạy học định hướng nội dung? 2.1 Cần phải dạy học hướng ... phát triển lực cho HS? Chương trình dạy học định hướng phát triển lực có điểm khác so với chương trình dạy học định hướng nội dung? 2.1 Cần phải dạy học hướng đến việc hình thành phát triển lực...
 • 61
 • 2,065
 • 15
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trong dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo ... học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng lực ... trung học Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng lực môn học Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng lực môn học Phần thứ tư: Tổ chức thực tập huấn đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học...
 • 254
 • 4,056
 • 33
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học Tài ... phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục trung học sở theo định hướng tiếp cận lực Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng lực Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực Phần ... Trong dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo...
 • 221
 • 5,699
 • 54
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên đổi KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học Tài ... pháp dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận lực Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng lực Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực ... Trong dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo...
 • 217
 • 2,134
 • 37

Xem thêm