giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

Bài giảng ĐỀ THI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4

Bài giảng ĐỀ THI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4

Toán học

... ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIMÔN TOÁNLỚP 4 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: Tính tổng của các số.a/ Số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 3 ... cộng của chúng là 375 và số bé hơn trong hai số là sốnhỏ nhất có 3 chữ số.ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIMÔN TOÁNLỚP 4 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: Tính tổng của các số ... 22 744 b/ 1872 + 786 + 3 748 + 3710 = 10115c/ 6 74 x 16 = 10783Bài 3: Cho biểu thức 4x12 + 18 : 6 + 3 a/ Tính giá trị của biểu thức này.b/ Đặt dấu ngoặc vào biểu thức để được giá trị bằng 14. c/...
 • 3
 • 1,749
 • 27
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Toán học

... sau22 43 43.1 145 7++=A 22 43 43.57.257++== 2 )43 57(+= 2100= 10000)115()115(3.52 244 +−−=B = 111515)115( )4. 5( 44 44 =+−=−−C =22222212 47 4 849 50−++−+− = ( ))12( )47 48 (49 50222222−++−+− ... phán đoán, suy luận toán học, tư duy logic.• HS thấy được sự phong phú của toán học từ đó mà thích bộ môn toán. II/ Chuẩn bị:GV: Chọn lọc bài tập.HS: nắm chắc các HĐTIII/ Tiến trình trên lớp: A/ ... ====−−babababannnn001111 Ví dụ 1: 44 4 ≥+x> 0 với x∀ → vô nghiệm( ))22()22( 42 44 44 222222 244 xxxxxxxxxx++−+=−+=−++=+Vậy một đa thức bậc 4 dương (âm) với mọi x (không có nghiệm)...
 • 23
 • 6,683
 • 35
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tin học

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tin học

Tư liệu khác

... 208 21 14 2 4 3 8 Tây 7 25 13 1 19 Đông 24 12 5 18611 4 17 1023Nam**************************************************************Tiết 40 -41 -42 : THỰC HÀNH1.Kiến thức: Học sinh vận dụng ... với n =4 sẽ in ra hình sau:11 11 2 11 3 3 11 4 6 4 1Ý tưởng:Tam giác Pascal được tạo ra theo qui luật sau: Giáo Viên: Trần Đình Hải33Trường THCS TT Gio Linh ***  ** *Giáo án bồi dưỡng ... var i:byte; Begin for i:=1 to n do write(m[i] :4) ; Giáo Viên: Trần Đình Hải 24 Trường THCS TT Gio Linh ***  ** *Giáo án bồi dưỡng HSG tin học Dạng 1 Dạng 2CASE B OFConst 1: S1;Const...
 • 97
 • 10,654
 • 386
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi AV8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi AV8

Tiếng anh

... c.furniture d. introduction 4. a. countless b. cousin c. about d. outside 32TEST 4 22. a. was b. were c. is d. are23. a. humor b. annoy c. kind d. peace 24. a. short curly brown hair b. ... Are you used to cooking at home? 4. What are you used to doing on Sunday mornings? V. DO EXERCISES Week 9 TT DUYỆTPreparing date: 7/10/08Teaching date: 14/ 10/08REVIEW : COMMANDS, REQUESTS ... are shown. a. Movie theater b. University c. Aquarium d. Restaurant27TEST 1 So sánh COMPARISONS2. So sánh hơn: (Comparatives)Tính từ ngắn: (1 vần: happy, pleasant, quiet…)S + V + ADJ/ADV-...
 • 42
 • 1,459
 • 12
giao an boi duong hoc sinh gioi

giao an boi duong hoc sinh gioi

Toán học

... Chứng minh rằng: n 4 -4n3-4n2+16n Với n chẵn và n>1Giải: Nhận xét 3 84= 3.128 với (3,128)=1 n chẵn và n> ;4 n=2k, k N , k>2Đặt A=n 4 -4n3-4n2+16n=16k 4 -32k3-16k2+32k ... đề1: Toán cực trịI.Mục tiêu: HS nắm vững phơng pháp giải các dạng toán cực trị,có kỹ năng biến đổi thành thạo,các thao tác linh hoạt ,sáng tạoII.Tài liệu: -Tài liệu bồi dỡng hs giỏi lớp 8,9 ... Ta có 323=17.196áp dụng câu a :; 41 1; 41 1 4 2 4 )()( 41 1bapbpacpbpcbapbpapbpap++==++Cộng từng vế ta đpcmBài 5. Chứng minh BĐT a, 3 344 abbaba++ b , 2122+ba với...
 • 17
 • 1,759
 • 16
GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5

Tư liệu khác

... làm. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5)Năm học 2008 2009. ******************* Bồi d ỡng HSG : Toán. Chuyên đề: Dạng toán tính ngợc từ cuối. 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ năng giải các bài toándạng ... bài toán dạng hiệu tỷ.HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5)Năm học 2008 2009. ******************* Bồi d ỡng HSG : Toán. Chuyên đề: Dạng toán tính ngợc từ cuối. 1.Mục tiêu: ... nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5)Năm học 2008 2009. *******************Tuần 10. Ngày soạn:25/ 10 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 1 tháng 11 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Toán. Giải...
 • 36
 • 1,358
 • 11
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lý 11

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lý 11

Vật lý

... 10Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi 01321111RRRRDDD+=+015,302125,1511 242 1R+=+ ⇒ R0 ≈ 1 34, 44 (Ω)- Với sơ đồ (d) :25,1511 242 15,30211111321++=++DDDtdRRRR ... = 0.4A 14 Ω=+= 2.12 34 12 34 RRRRRADARUIAD322 34 2==A2EA1R1R2R3A2EA1II1i1i2i3I2R1R2R3Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi +Năng ... đóng ) 5VnV1V2V3V 4 V5Hình 3I1I2I3I 4 V5V3V2V1V 4 IV2IV3IV4IV5A+-RKxLTrường THPT Nguyễn Xuân Ôn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi (E’, r’): nguồn tương...
 • 14
 • 1,680
 • 30
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Tiểu học

... thành?*Đáp án: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4- 5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 12*Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4- 5.PhầnI  IV GIÁO ÁN ... đổ.c) Tuy gió thổi không mạnh nhưng cây vẫn đổ.d) Nếu Nam giỏi toán thì Bắc giỏi văn.e) Nam không chỉ giỏi toán mà Nam còn giỏi văn.*Đáp án: a) Chỉ quan hệ Nguyên nhân - kết quả.b) Chỉ quan hệ ... chỉ học giỏi mà cậu còn hát rất hay.e. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng Lan vẫn học tốt. Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4- 5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 9*Đáp án: ...
 • 20
 • 3,725
 • 27
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Tư liệu khác

... Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 8*Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4- 5.PhầnI  IV GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4- 5 ... đổ.c) Tuy gió thổi không mạnh nhưng cây vẫn đổ.d) Nếu Nam giỏi toán thì Bắc giỏi văn.e) Nam không chỉ giỏi toán mà Nam còn giỏi văn.*Đáp án: a) Chỉ quan hệ Nguyên nhân - kết quả.b) Chỉ quan hệ ... chỉ học giỏi mà cậu còn hát rất hay.e. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng Lan vẫn học tốt. Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4- 5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 9 Cô giáo...
 • 20
 • 3,966
 • 28
Bài soạn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

Bài soạn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

Toán học

... là:a. 24 phút b. 36 phútc. 40 phút. d. 45 phút3. Lớp 3A có 36 học sinh. 1/6 số học sinh của lớphọc sinh giỏi. số học sinh giỏi của lớp 3 A là:a. 24 học sinh b. 18 học sinh c. 12 học sinh ... Đức Giáo án học sinh giỏi môn Toán lớp 3 4. Khối ba của một trường tiểu học có 125 học sinh. Như vậy số học sinh khối ba chỉ bằng ¼ số học sinh cả trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? 5. ... 44 448 .7. HS tự giải.8. Vì 38 chia 4 bằng 9 dư 2. nên lớp cần kê ít nhất 10 bàn 4 chỗ ngồi.III. Tổng kết, dặn dò- Nhận xét giờ học. Giáo viên: Lê Minh Đức Giáo án học sinh giỏi môn Toán lớp...
 • 26
 • 9,659
 • 121
Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn 8 pptx

Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn 8 pptx

Mầm non - Tiểu học

... hin thc trong chng trỡnh Ng vn 8 cựng ra i trong giai on no ? A. 1935 1 945 B. 1930 1 945 C. 1 945 19 54 D. 19 54 - 1975 18. in t , cm t thớch hp vo ch trng : Tr t l nhng t i kốm mt tng ... sỏng tỏc nm no ? A. 1939 B. 1 940 C. 1 941 D 1 942 13. Nhn nh Nh nhng, m thm ỳng nht vi nh vn no? A. - Nam Cao B Thanh Tnh C. Ngụ Tt T C Nguyờn Hng 14. Ngh thut c sc nht trong Chic lỏ ... 1930-1 945 )BI 1: VN BN TễI I HC- Thanh Tnh I/ Mt vi nột v tỏc gi - Tỏc phmII/ Phõn tớch tỏc phm1. Tỏc gi.- Thanh Tnh sinh nm 1911, mt nm 1988. Tờn khai sinh l Trn VnNinh. Trc nm 1 946 ụng...
 • 19
 • 1,499
 • 28
GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI MON VAT LY 9

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI MON VAT LY 9

Vật lý

... -RR4R4RI 4 I3I2I1TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -20 14 Thay (1) vào (2),suy ra: 3h1= 34, 2 =>h1=11 ,4( cm) : h2=19-11,2=7,6 (cm)Vậy :-phần chìm trong nước là 11 ,4( cm) ... trở tương đương của ấm:R1 = ) (40 3Ω=RAI1I2R1I3R3R2I4R4I5R5I6R6BECDTÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -20 14 PHẦN I: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC - VẬN TỐCI - CƠ SỞ LÝ THUYẾT ... trong mạch chính : I = 4 47)3 (4 1RRU+++ . Hiệu điện thế giữahai điểm A và B là UAB = IRRRRRRRR.))(( 43 21 42 31+++++ ⇒ I 4 = =++++=+ 43 2131 42 ).(RRRRIRRRRUAB...
 • 52
 • 7,126
 • 68

Xem thêm