giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Mầm non - Tiểu học

... tính nhanh:1, 2, 3, 4,………………………………………………97, 98, 99Bài giải* Cách 1:( 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 ) : 9= {( 27 + 34 ) + ( 28 + 33 ) + ( 29 + 32 )+ (30 + 31 ) + 35 } : 9= { 61 ... m228 ÔN TẬP VỀ TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG - Giúp HS ôn tập về toán trung bình cộng. Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số sau bằng cách tính nhanh 27, 28, 29, 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 Bài 2: Tìm ... tháng 10 tăng 10% sovới tháng 9, sang tháng 11 lại giảm10% so với tháng 10. Hỏi giá xăngdầu tháng 9 và tháng 11, tháng nào rẻ Bài giảia) Tỉ số phần trăm bò đực chiếm là: 3 : 8 = 0 ,37 5 = 37 ,5%...
 • 36
 • 1,311
 • 7
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Toán học

... bdcacb ==22; và 0 33 3≠++ dcbChứng minh rằng: dadcbcba=++++ 33 3 33 3 13 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 3. Dạng 3: Sử dụng bất đẳng thức baba +≥+Bài 3. 1: Tìm giá trị nhỏ ... bcaddcba=⇒= (3) Từ (1), (2), (3) suy ra: ))(())(( dcbadcba +−=−+ 9 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 A = 33 330 0Tổng quát: A = 1.2+2 .3+ 3.4+.… + (n - 1) nA = (n-1)n(n+1): 3 Bài 3: Tính:A ... )2(,0.)6(1,1 )3( ,0 )3( ,0)6(1,0=++x b) 8550 )3( 0,0 13 3 )38 4615(,0 )3( ,0=++ x 33 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 1 C(6;1) x O 2 5 6 Ta có : =2AB)1(10 )34 ()25(22=−+−...
 • 55
 • 3,665
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Toán học

... 10.b) = 3 n + 1 (3 2+1) + 2n+2(2+1) = 3 n .3. 2.5 + 2n+1.2 .3 = 6 (3 n.5 + 2n + 1)M6 Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới21 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7GV: ... 27/01/20 13 soạn B14.CHỮA BÀI KIỂM TRA (Bài số 6). BẤT ĐẲNG THỨCI. MỤC TIÊU: Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới 37 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7a) M = 3 30 ,37 5 ... 7525. 13 13 4.75 12B− − = − = ữ = =b)11 13 12 12x < <m xZ nên x= 0;x=1 3. Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới4 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP...
 • 45
 • 5,149
 • 13
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Toán học

... Thanh Mỹ25 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Giải: ĐKXĐ: 9x≥ Ta có: x - 9A = 5x= 1 x - 9x - 9 3 .3 12 3 365x 5 5 30 xx x + ữ = =Du = xy ra khi x - 9 3 18 3 9xx=⇔ ... THCS Thanh Mỹ46 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2 .3+ 1.2 .3. 4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận ... n2–2n+2)Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ 3 22 22 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Ta thấy (3x – 1)2 ≥ 0 nên (3x – 1) 2 +4 ≥ 4 do đó 21 (3 1) 4x − + ≤ 41 theo tính chất...
 • 64
 • 2,167
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Toán học

... ra x2+y2=(x+y)2-2xy = 92-2.14 = 53 c) (x+y) 3 = x 3 +y 3 +3x2y+3xy2= x 3 +y 3 +3xy(x+y) suy ra x 3 +y 3 =(x+y) 3 -3xy(x+y) =9 3 -3. 14.9 = 35 1NhËn xÐt:1. Hai số có bình phơng bằng ... + A . D + B . C + B . DCác bài toán vận dụng:Bài toán 1:Cho biểu thức:M = 433 432 2291) 433 12(229 3 +- 433 2294a) Bằng cách đặt a=2291,b= 433 1, hÃy rút gọn biểu thức M theo ... phải chứng minh :A = n 3 + (n + 1) 3 + (n + 2) 3 chia hÕt cho 9.Ta cã :A = n 3 + (n + 1) 3 + (n + 2) 3 = 3n 3 + 9n2 + 15n + 9 = 3n 3 -3n + 18n + 9n2 + 9 = 3n(n – 1)(n + 1) + 18n...
 • 24
 • 1,648
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Toán học

... 13) ⇒ 2 30 ≡ - 1 (mod 13) (3) 3 3 ≡ 1 (mod 13) ⇒ 3 30 ≡ 1 (mod 13) (4)Từ (3) và (4) suy ra 2 30 + 3 30 ≡ - 1 + 1 (mod 13) ⇒ 2 30 + 3 30 ≡ 0 (mod 13) Vaäy: 2 30 + 3 30 ... Trang 29NMCBAOGEDCBA Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 GA HSG Toán 8 Trang 1 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Ngày soạn:Ngày dạy:CHUYÊN ĐỀ 11 – PHƯƠNG ... tích mẫu: 3x 3 – 19x2 + 33 x – 9 = (3x 3 – 9x2) – (10x2 – 30 x) + (3x – 9) = (x – 3) (3x2 – 10x + 3) = (x – 3) [(3x2 – 9x) – (x – 3) ] = (x – 3) 2(3x – 1)Đkxđ: (x – 3) 2(3x – 1) ≠...
 • 82
 • 1,588
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Lớp 5

... 15 13 v1 53 133 Gii:a) Ta thy: *)77 33 1171 13 7 3 =ìì= Do ú: 7 3 =77 33 *)14 13 101:1414101: 131 31414 131 3== Và 14 13 10101:14141410101: 131 3 13 141414 131 3 13 == Vậy: 1414 131 3 = ... 07/12/2009 Toán KIỂM TRAI. MỤC TIÊU- Kiểm tra để đánh giá quá trình học tập của học sinh về một số dạng toán đã học. 46ABC GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC ... 14 3 13 21411 13 11.141114 3 1 13 11 13 21 <>=−=− nenViva*)1121451191491191121;1491451 ><=−=− nenVi*) Ta có:150 130 15 13 = 1 53 133 15 13 1 53 133 150 130 1 53 20150201 53 201 53 133 1;15020150 130 1<<>=−=−HaynenVi...
 • 89
 • 3,034
 • 12
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Lớp 5

... cách). Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) *******************Tuần1. Ngày soạn: 16 / 8 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán có liên ... bày trớc lớp. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* ( 31 9 – 9 ) : 9 = 31 0 : 9 Vì kết quả phếp chia 31 9 : 9 không phảI là số tự nhiên nên a < 9. Có thể coi 31 9 là ... nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) *******************Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò.a.GTB:b.Hớng dẫn HS làm bài tập:Cho HS làm bài tập1,2 ,3, 4(Tr.2 ,3 tài liệu bồi dỡng HSG lớp...
 • 31
 • 1,270
 • 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Toán học

... Giáo án BDHSG Toán 8 Giáo án BDHSG Toán 8Cách 1. x 3 +3x2 4 = x 3 -x2 + 4x2 -4= x2 (x -1)+ 4(x-1)(x2 +4x+4) =(x-1)(x+2)2.Cách 2 . x 3 +3x2 4= x 3 -1 + 3x2 -3 = ... :(a+b+c) 3 = a 3 +b 3 +c 3 +3( a+b)(b+c)(c+a).Bài 13 :Cho a+b+c+d = 0 . Chøng minh r»ng :a 3 +b 3 +c 3 +d 3 = 3( ab cd)(c +d) .Bài 14 :Cho a+b = 1 .Tính giá trị của M = 2(a 3 +b 3 ) 3( a2 ... x2+y2=(x+y)2-2xy = 92-2.14 = 53 c) (x+y) 3 = x 3 +y 3 +3x2y+3xy2= x 3 +y 3 +3xy(x+y) suy ra x 3 +y 3 =(x+y) 3 -3xy(x+y) =9 3 -3. 14.9 = 35 1Nhận xét:1. Hai số có bình phơng bằng nhau thì...
 • 29
 • 1,787
 • 5
Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Toán học

... nhanh: A = - 37 52 – ( 29 – 36 32) – 51.Giải. áp dụng quy tắc dấu ngoặc và tính chất của tổng đại số ta có: A = - 37 52 – ( 29 – 36 32) – 51 = - 37 52 – 29 + 36 32 – 51 = - (37 52 – 36 32) – ( 29 + ... + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + 9 + 10 – 11 – 12 + …- 299 – 33 0 + 30 1 + 30 2; 2. Tính nhanha) 53. 39 +47 .39 – 53. 21 – 47.21.b)2. 53. 12 + 4.6.87 – 3. 8.40;c) 5.7.77 – 7.60 + 49.25 – 15.42. 3. Tìm ... + 3 + x + 4+ +3  3 hay 12 + (x+ 1)  3 , nhưng 1≤ x + 1 ≤ 10 ,nên x + 1 = 3 ; 6 ; 9.- Nếu x + 1 = 3 thì x = 2 ,ta được 1 232 430 - Nếu x + 1 = 6 thì x = 5 ,ta được 1 235 430 - Nếu x + 1 = 3...
 • 26
 • 5,851
 • 28
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Toán học

... y)2b) 8m 3 + 36 m2n + 54mn2 + 27n 3 = (2m) 3 + 3. (2m)2.3n + 3. 2m.(3n)2 + (3n) 3 = (2m + 3n) 3 c) (4x2 – 3x -18)2 – (4x2 + 3x)2= [(4x2 – 3x -18) – (4x2 + 3x)][(4x2 – 3x -18) ... 2 3 12− (3 2 + 1) (3 4 + 1) (3 8 + 1) (3 64 + 1)=12 (3 4 - 1) (3 4 + 1) (3 8 + 1) (3 64 + 1)= 12 (3 8 - 1) (3 8 + 1) (3 64 + 1)= 12 (3 16 - 1) (3 16 + 1) (3 32 + 1) (3 64 ... x 3 + ( x + 1 ) 3 = ( x + 2 ) 3 ⇔x 3 – 3x2 + 3x – 1 + x 3 + x 3 + 3x2 + 3x + 1 = x 3 + 6x2 + 12x + 8⇔x 3 – 3x2 – 3x – 4 = 0 ⇔x 3 - 1 - 3x2 -3x - 3 = 0 ⇔ ( x – 1...
 • 40
 • 6,028
 • 20

Xem thêm