giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Toán học

... chứng minh AB 2 C≥Nếu A = 0 thì 0 21 ====naaa→ BĐT được chứng minh.Nếu B = 0 thì Nếu A, B ≠ 0 thì với mọi x ta có: 0 20 )( 0 20 )(0 20 )( 22 22 2 22 2 22 2 2 22 2 111 22 1 2 11≥++−→≥−≥++−→≥−≥++−→≥−nnnnnnbxbaxabxabxbaxabxabxbaxabxaCộng ... sau 22 4343.11457++=A 22 4343.57 .25 7++== 2 )4357(+= 2 100= 10000)115()115(3.5 22 44+−−=B = 111515)115()4.5(4444=+−=−−C = 22 222 2 12 47484950−++−+− = ( )) 12( )4748(4950 22 222 2−++−+− ... 1.543 2 ++xx 2. 157 2 +−−xx3.745 2 −+−xx4.6 126 2 ++xx5. 21 315 2 −+−xx6. 127 2 +−xx7.145 2 −−xx8.134 2 −−xx9.143 2 +−−xx10.3 2 375 2 −+xx11.1 2 5 2 3 2 ++−xx 12. 11 12 2++xx13. 28 3 2 −−xx14. 22 222 2)(4 acbcb−+−15.89 2 +−xx Giáo viên cho học sinh thảo luận đề cùng làm bàitập. Học sinh trình...
 • 23
 • 6,683
 • 35
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tin học

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tin học

Tư liệu khác

... mảng).*****************************************************************************Ngày soạn: 23 /11 /20 08 Ngày dạy :29 /11 /20 08Tiết 28 -29 -30: THỰC HÀNH1.Kiến thức: Học sinh vận dụng các kiến thức đã học làm được các bài toán về mảng một chiều 2. Kỹ năng: Có kỹ năng ... và 2 đường chéo đều bằng nhau (bảng này được gọi là Ma phương).Ví dụ: Với N=3 và N=5 ta có Bắc 2 7 6 3 16 9 22 159 5 1 2 08 21 14 2 4 3 8 Tây 7 25 13 1 19 Đông 24 12 5 18611 4 17 10 23 NamPhuơng ... to n do write(m[i]:4); Giáo Viên: Trần Đình Hải 24 Trường THCS TT Gio Linh ***  ** *Giáo án bồi dưỡng HSG tin học Dạng 1 Dạng 2 CASE B OFConst 1: S1;Const 2: S 2 ; Const n: Sn;END;CASE...
 • 97
 • 10,654
 • 386
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi AV8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi AV8

Tiếng anh

... take your home (26 ) ______ you. 21 . a. in b. at c. on d. inside 22 . a. is b. was c. looks d. looked 23 . a. should b. have to c. need d. could 24 . a. in b. at c. on d. of 25 . a. best b. most ... 28 22 . a. old than b. older than c. oldest d. the oldest 23 . a. in b. at c. on d. of 24 . a. like b. likes c. is liking d. are liking 25 . a. kind b. reserved c. hard-working d. helpful 26 . ... too long (25 )______the bathroom, but we have a lot of fun, (26 )_______ . 21 . a. in b. at c. on d.inside 22 . a. tall b.big c.heavy d.old 23 . a. rooms b.flats c.houses d.apartments 24 . a. has...
 • 42
 • 1,459
 • 12
giao an boi duong hoc sinh gioi

giao an boi duong hoc sinh gioi

Toán học

... AB 2 +AC 2 =2AM 2 + 2 BC(Thi máy tính casio)Hd : Vẽ đờng cao AH , AB 2 =AH 2 +HB 2 AC 2 = AH 2 +HC 2 suy ra AB 2 +AC 2 =2AH 2 + HB 2 +HC 2 =2( AM 2 -HM 2 )+(BM 2 - HM 2 )+(HM 2 +MC 2 )= 2AM 2 + 2 BCHớng ... Tìm min 22 )20 07( )20 06(+xx 4 . Tìm min 22 2 )20 08( )20 07( )20 06(++xxxDạng 5: Biểu thức hai biếnTìm min a. A= 22 )2( )1(+yx-3 b. B= 2) 1()1( 22 +++xyx c. C=2x 2 + y 2 +4-2xy +2yHD: Câu ... a. 22 2 .22 2.84++++b. 4 527 2183 20 122 83++HD: Biến đổi về hằng đẳng thứcđa ra ngoài dấu căn Bài 6: c/m cbacba111111 22 2++=++Bài 7: Tính P= 20 001999 20 00199919991 2 2 2 +++HD: tách 20 00 2 =(1+1999) 2 =1999 2 ...
 • 17
 • 1,759
 • 16
GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5

Tư liệu khác

... học sinh giỏi ( Lớp 5)Năm học 20 08 20 09. *******************Tuần 18. Ngày soạn :20 / 12 / 20 08. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 27 tháng 12 năm 20 08. Bồi d ỡng HSG : Toán. Chuyên đề: Dạng toán hai ... kết quả trớc lớp. HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5)Năm học 20 08 20 09. *******************Tuần15. Ngày soạn: 29 / 11 /20 08. Thứ bảy ngày 6 tháng 12 năm 20 08. Bồi d ỡng HSG ... nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5)Năm học 20 08 20 09. *******************Tuần 10. Ngày soạn :25 / 10 / 20 08. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 1 tháng 11 năm 20 08. Bồi d ỡng HSG : Toán. Giải...
 • 36
 • 1,358
 • 11
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lý 11

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lý 11

Vật lý

... 2: Đưa 2 bản trái dấu lại gần nhau  Cũng có hệ 3 tụ cùng điện .tích q 2 + Năng lượng: 11 2 2/ 2 2/ 2 2q q xWC dC= = 2 2/ 2 2qWC=33 2 2/ 2 2/( ) 2 2q q d xWC dC−= =42dxdd-x+ ... 0.4A14Ω=+= 2 . 123 4 123 4RRRRRADARUIAD3 2 234 2 ==A 2 EA1R1R 2 R3A 2 EA1II1i1i 2 i3I 2 R1R 2 R3Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi +Năng ... Nguyễn Xuân Ôn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi ( )( ) 2 .2 2 2 R L xU x IR L xρρρ − = + + −   3,75x 2 – 27 ,5x-R+50 = 0 (2) + Từ (1) & (2)  3,75x 2 – 25 x +35 = 0...
 • 14
 • 1,680
 • 30
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Tiểu học

... thành?*Đáp án: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 12 *Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN ... đổ.c) Tuy gió thổi không mạnh nhưng cây vẫn đổ.d) Nếu Nam giỏi toán thì Bắc giỏi văn.e) Nam không chỉ giỏi toán mà Nam còn giỏi văn.*Đáp án: a) Chỉ quan hệ Nguyên nhân - kết quả.b) Chỉ quan hệ ... vẫn đi học. c) Dân càng giàu thì nước càng mạnh.d) Tôi đi đâu nó cũng đi theo đấy.e) Anh bảo sao thì tôi làm vậy.f) Không những nó học giỏi Toán mà nó còn học giỏi Tiếng Việt.*Đáp án: a)...
 • 20
 • 3,725
 • 27
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Tư liệu khác

... Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 8*Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5 ... đổ.c) Tuy gió thổi không mạnh nhưng cây vẫn đổ.d) Nếu Nam giỏi toán thì Bắc giỏi văn.e) Nam không chỉ giỏi toán mà Nam còn giỏi văn.*Đáp án: a) Chỉ quan hệ Nguyên nhân - kết quả.b) Chỉ quan hệ ... thi cuối bậc tiểu học Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 2 *Đáp án: - ý a, b, : nêu sự đối lập. - ý c, : nêu 2 sự kiện song song....
 • 20
 • 3,966
 • 28
Bài soạn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

Bài soạn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

Toán học

... phút3. Lớp 3A có 36 học sinh. 1/6 số học sinh của lớphọc sinh giỏi. số học sinh giỏi của lớp 3 A là:a. 24 học sinh b. 18 học sinh c. 12 học sinh d. 6 học sinh 4. Trong phép chia có số chia ... là: 27 8 + 50 = 328 quyểnSố sách của ngăn 2 là: 27 8 +50 – 35 = 29 3 quyểnSố sách của ngăn thứ 3 là: 27 8 – 35 = 23 9 quyển.Đs: … Giáo viên: Lê Minh Đức Giáo án học sinh giỏi môn Toán lớp 3được 22 4 ... 567 2. a. 55 +25 +68+ 12= 160b. 22 5 +22 5+49+49 = 450 + 98 = 548c. 1 12- 12+ 76+34= 100 + 110 = 21 0d. 7x8x2=1 12 e. (6+7)x2 =26 g. 7 + 7 = 143.a. x = 23 b. 506c. x = 11 d. 728 4. a. 310b. 23 c. 1 020 Giáo...
 • 26
 • 9,659
 • 121
Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn 8 pptx

Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn 8 pptx

Mầm non - Tiểu học

... hc.on vn trờn cú my cõu ghộp? A 1 B 2 C 3D 4Phn 2 T lun (4 im)Cõu 1: (1 im) Em hóy trỡnh by cỏc mi quan h ý ngha gia cỏc v cõu cacõu ghộp.Cõu 2: (3 im) Em hóy vit on vn ngn(5-10 dũng) ... ming n m sinh ra lmliu bn cht lu manh ó chin thng nhõn cỏch trong sch ca con ngi .V ụng giỏo vỡ nghốo úi cựng qun m sinh ra ớch k nh nhen, tn nhn, vụcm trc ni au ca ngi khỏc . s 2 Phõn tớch ... mt tng trong cõu (1) .hoc biu th (2) s vt,s vic c núi n t ng ú.19. Cõu ghộp l nhng cõu do hai hay nhiu cm C - V (1) to thnh. Micm C V gi l mt (2) 20 . l nh vn, nh bỏo ni ting vi rt nhiu...
 • 19
 • 1,499
 • 28
GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI MON VAT LY 9

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI MON VAT LY 9

Vật lý

... S1 > S 2 thì: S1 - S 2 = 2 ⇔4t - 12( t - 2) = 2 ⇔4t - 12t +24 =2 ⇔t = 2, 75 h = 2h45ph.- Nếu S1 < S 2 thì: S 2 - S1 = 2 ⇔ 12( t - 2) - 4t = 2 ⇔ 12t +24 - 4t =2 ⇔t = ... I 2 +2 UAE = U1 + U3= U 2 + U4 => 2I1 +2( I1- 2) = 10 I 2 + 2( I 2 + 2) => 4I1 = 12I 2 + 8 => I1 = 3I 2 + 2 dòng điện qua R6 : I6 = I1 + I 2 = 4I 2 + 2 ... t 2 = 12 phút vào PT (1) và giải ta có ∆ = 10 2 . 2 4QU ⇒ ∆ = QU 2 .10⇒ R1 = =+=+QUtQUQtU .2 ).10( 2 .10. 2 1 2 1 2 30.QU 2 và R 2 = 20 . QU 2 * Ta có t3 = 2 1.URQ...
 • 52
 • 7,126
 • 68
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sử 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sử 9

Lịch sử

... sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi so với châu á? ************************************************* hớng dẫn làm đề thi học sinh giỏi. i. Đề thi học sinh giỏi huyện năm học ... thu đợc nhiều thành tựu đáng kể. Kinh tế giáo dục của TQ đà có những tiến bộ vợt bậc. Năm 1957, sản lợng cong nghiệp tăng 140%, nông nghiệp tăng 25 % so với năm 19 52. * Đối ngoại: TQ thi hành ... học sinh giỏi huyện năm học 20 08 -20 09. ( Phần lịch sử thế giới).Châu á có những biến đổi nh thế nào sau chiến tranh thế giới thứ hai? Giải thích tại sao ngời tadự đoán: thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ...
 • 11
 • 7,681
 • 13
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Tiếng anh

... Quỳnh Nga 20 12 - 20 13 40BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN YÊN MÔHƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI 7Năm học: 20 08 -20 09Môn: Anh vănQuestion I: (2, 5 ms) ... Qunh Nga 20 12 - 20 13 5BI DNG HC SINH GII TING ANH 7Phòng giáo dục và đào tạoĐề khảo sát đợt IĐề khảo sát chất lợng Học Sinh Giỏi 7Năm học 20 08 - 20 09Môn: Anh văn(Thời gian làm bài: 120 phút)Question ... Nguyễn Thị Quỳnh Nga 20 12 - 20 13 15BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 COMPARISONS A/ Equality (So sánh bằng): S + V + AS/ SO ADJ/ ADV AS + S B./ Inequality So (sánh khơng bằng): S +...
 • 57
 • 9,590
 • 129
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông

Ngữ văn

... nào ? + Học là gì ? * Học để biết là học nh thế nào ? * Học để làm là học nh thế nào ? * Học để chung sống là học nh thế nào ? * Học để khẳng định mình là học nh thế nào ? + Tại sao học để ... phức ) . Học sinh giỏi không thể viết sai câuII- Giai đoạn văn học + Văn học dân gian+ Văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ X I X+ Văn học từ đầu thế kỉ X X đến tháng Tám năm 1945+ Văn học từ 1945 ... nhân sinh quan của tác giả )Chơng HaiNhững thao tác làm văn * Thuyết minh *Giải thích * Chứng minh * Bình giảng4Nội DungVà Phơng Pháp Bồi Dỡng Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn ở THPT Bồi dỡng học sinh...
 • 60
 • 742
 • 0

Xem thêm