giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Toán học

... Giáo án BDHSG Toán 8 Giáo án BDHSG Toán 8Cách 1. x3 +3x2 4 = x3 -x2 + 4x2 -4= x2 (x -1)+ 4(x-1)(x2 ... +. Giáo án BDHSG Toán 8Cho x và y là hai số khác nhau, thoả mÃn điều kiện :9x(x-y) 10(y x)2 = 0.Chứng minh rằng: x = 10y.Giải:9x(x y) 10(y-x)2 = 9x(x-y) -10(x-y)2 =(x-y)[9x -10(x-y)]=(x-y)(10y ... A . C + A . D + B . C + B . DCác bài toán vận dụng:Bài toán 1:Cho biểu thức:M = 4334322 29 1)43312(2 29 3+-4332 29 4a) Bằng cách đặt a=2 29 1,b=4331, hÃy rút gọn biểu thức...
 • 29
 • 1,787
 • 5
Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Toán học

... đến 99 9;b) Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 99 9 thành một hang ngang ,ta được số123… .99 9. tính tổng các chữ số của số đó.Giải . a) Ta có 1 + 2 + 3 + ……+ 99 7 + 99 8 + 99 9 = (1+ 99 9) + ... 99 9) + ( 2 + 99 8 ) +(3 + 99 7 ) … +(4 09 + 501 ) = 1000.250 = 250000.b) số 99 9 có tổng các chữ số bằng 27, vì thế nếu tách riêng số 99 9 , rồi kết hợp 1 với 99 8; 2 với 99 7 ; 3 với 99 6;… thành từng ... số điểm về môn toán trong học kì I . lớp 6A có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10 ;có 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10 ; có 29 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10 ; có 14 học sinh đạt ít nhất...
 • 26
 • 5,851
 • 28
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Mầm non - Tiểu học

... giá tháng 9) Giá xăng dầu tháng 11 so với tháng 9 thì bằng:110% - 11% = 99 % ( giá tháng 9) Vậy tháng 11 giá xăng dầu rẻ hơn tháng 9, và rẻ hơn:100% - 99 % = 1% Đáp số: Giá xăng dầu tháng 11 ... ì 9 = 405 ( ỳng với yêucầu đề bài )Bài giải 9, 8 + 8,7 + 7,6 + … + 2,1 – 1,2 – 2,3 –3,4 - …- 8 ,9 = ( 9, 8 – 8 ,9) + (8,7 – 7,8) + +(2,1 – 1,2) = 0 ,9 + 0 ,9 + 0 ,9 + 0 ,9 + 0 ,9 + 0 ,9 + 0 ,9 0 ,9 ... số.Vậy : Số lượng số có 4 chữ số phảiviết là: 199 5 – (9 + 90 + 90 0) = 99 6 (số)Số lượng chữ số của số đó là : 1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 90 0 + 4 x 99 65 * Bi 136 Trang 68 -TNCã Bi 136: Mt tha đất...
 • 36
 • 1,311
 • 7
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Toán học

... 190 9 190 7 190 5 190 34 0 91 93 95 97 x x x x− − − −+ + + + =⇔(2000 - x) 1 1 1 1 91 93 95 97 + + + ữ  = 0⇔ 2000 - x = 0 ⇔x = 2000b) 99 9 896 7 89 6 99 101 103x x x− − −+ + =⇔ 99 9 ... 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1 1 1 1a b c a ( c) c a+ + = + + =- 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1a b c a ( c) c a= =+ + + - + ⇒ 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 ... =⇔ 99 9 896 7 89 1 2 3 0 99 101 103x x x− − −     − + − + = ữ ữ ữ   ⇔ 1 098 1 098 1 098 0 99 101 103x x x− − −+ + =⇔ (x - 1 098 ) 1 1 1 99 101 103 + + ữ = 0 x = 1 098 a)...
 • 40
 • 6,028
 • 20
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Toán học

... ADB ? HD: A45 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 750 200 ) 9 99 999 99 9 9 ) 9 99 999 99 9 9 a Ab B= + + + += + + + +1 2 31 2 3chữ sốchữ sốBUI 11: CC BÀI TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂN- ... abababdccdabab8 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7A = 1(1+2)+3(3+2)+5(5+2)+ +97 (97 +2) +99 (99 +2)A = (12+32+52+ +97 2 +99 2)+2(1+3+5+ +97 +99 )Bài 16: Tính:A = 2.4+4.6+6.8+ +98 .100+100.102Hướng ... + 196 00+ 199 98Hướng dẫn:2A = 1.3+2.4+3.5+ +99 .101A = 338250:2A = 1 691 25Bài 8: Tính:A = 2+5 +9+ 14+ + 494 9+50 49 Hướng dẫn:2A = 1.4+2.5+3.6+ +99 .102A = 343200:22 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi...
 • 55
 • 3,665
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Toán học

... được 1 số dạng toán về BĐT: Khi nào thì biểu thức có giá trị dương hoặc giá trị âm. Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới40 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7[ ]x ... <m xZ nên x= 0;x=13. Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới4 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 71a) * A = 10.2,6 39 13 62 12 26 39 3 50: . . .3 2 3 75 3 2 ... TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GV & HS Yêu cầu cần đạtHoạt động 1: Chữa BTVN: Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới3 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7Bài 2:...
 • 45
 • 5,149
 • 13
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Toán học

... Mỹ25 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 Giải: ĐKXĐ: 9x≥ Ta có: x - 9 A = 5x= 1 x - 9 x - 9 3.312 3365x 5 5 30xx x + ữ = =Du = xy ra khi x - 9 3183 9 xx=⇔ ... Mỹ4 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 VD 8: : Cho x, y, z > 0 và x + y + z =1 Tìm GTNN của: 1 4 9 S =x y z+ +Ta có: S = ( )1 4 9 x + y + z x y z + + ữ =4 4 9 91+4 +9+ y ... Tú Trường THCS Thanh Mỹ 39 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 ⇒ 101a – 1  3 ⇒ 2a – 1  3 Vì 1 ≤ a ≤ 9 nên 1 ≤ 2a-1 ≤ 17 và 2a-1 lẻ nên 2a – 1 ∈{ 3; 9; 15 } ⇒ a ∈{ 2;...
 • 64
 • 2,167
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Toán học

... 18n + 9n2 + 9 = 3n(n – 1)(n + 1) + 18n + 9 + 9n2n, n – 1, n + 1 là ba số nguyên liên tiếp, trong ®ã mét sè chia hÕt cho 3, vËy :B = 3n(n – 1)(n + 1) M 9 C = 18n + 9n2 +9 M 9 A = ... A . C + A . D + B . C + B . DCác bài toán vận dụng:Bài toán 1:Cho biểu thức:M = 4334322 29 1)43312(2 29 3+-4332 29 4a) Bằng cách đặt a=2 29 1,b=4331, hÃy rút gọn biểu thức ... góc hạ từ trọng tâm tam giác xuống đờng thẳng d.Giải : oCDABOCDAB Giáo án BDHSG Toán 8Đây là bài toán về chứng minh bất đẳng thức về các độ dài. nên kẻ thêm các đờng phụ, xét các...
 • 24
 • 1,648
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Toán học

... giao điểm của AC và Trang 29 NMCBAOGEDCBA Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 GA HSG Toán 8 Trang 1 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Ngày soạn:Ngày dạy:CHUYÊN ... 1, ta có Trang 41 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 1. Ví dụ 1:Tìm số dư khi chia 92 94 cho 15GiảiTa thấy 92 ≡ 2 (mod 15) ⇒ 92 94 ≡ 2 94 (mod 15) (1)Lại có 24 ≡ ... 435 + 9 35 M 4 + 9 = 13c) 17 19 + 19 17 = (17 19 + 1) + ( 19 17 - 1) 17 19 + 1 M 17 + 1 = 18 và 19 17 - 1 M 19 - 1 = 18 nên (17 19 + 1) + ( 19 17 - 1) hay 17 19 + 19 17 M...
 • 82
 • 1,588
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Lớp 5

... 3018656353=ìì=53301830173016301530143013301252=<<<<<<=b/Ta cú:1 198 21 197 06 199 76 199 5 199 7 199 5=ìì=;1 197 61 197 06 199 66 199 5 199 6 199 5=ìì=32 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY)Theo bài toán số nhân là ... 06/12/20 09 Ngày dạy: 07/12/20 09 Toán KIỂM TRAI. MỤC TIÊU- Kiểm tra để đánh giá quá trình học tập của học sinh về một số dạng toán đã học. 46ABC GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN ... biết kết quả sau có tận cùng là bao nhiêu?a) ( 199 1 + 199 2 +…. + 199 9) - (11 +12 +… + 19) b) (2001 + 2002 +… + 20 09) x ( 199 1 + 199 2 + … + 199 9)c) 21 x 23 x 25 x 27 – 11 x 13 x 15 x 17.Giải:a)...
 • 89
 • 3,034
 • 12
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Lớp 5

... Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* ( 3 19 – 9 ) : 9 = 310 : 9 Vì kết quả phếp chia 3 19 : 9 không phảI là số tự nhiên nên a < 9. Có thể coi 3 19 là số bị chia, 9 ... cách). Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) *******************Tuần1. Ngày soạn: 16 / 8 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán có liên ... soạn: 13 / 9 /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 20 tháng 9 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán về tìm số trung bình cộng(tiếp). 1.Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán về tìm số...
 • 31
 • 1,270
 • 0

Xem thêm