giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 violet

Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Toán học

... ba.www.VIETMATHS.com 6 3 = 2412; 6 24 = 312; 123 = 24 6 ; 1224 = 3 6 ; 6 3 = 2448; 6 48 = 324; 243 = 48 6 ; 2448 = 3 6 ;12 6 = 4824; 1248 = 6 24; 24 6 = 4812; ... số : 11 16 ;95−;7710.Mẫu chung : 7.9.11 = 69 3.Các thừa số phụ tương ứng : 9.7 = 63 ; 7.11 = 77 và 9.Vậy : 11 16 = 63 .11 63 . 16 = 69 31008 ; 95− = 77.977.5− = 69 3385− ... đạt ít nhất một điểm 10 ;có 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10 ; có 29 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10 ; có 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10.www.VIETMATHS.com2....
 • 26
 • 5,851
 • 28
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Toán học

... AK = AB +ACChứng minh rằng : BC < EK . Giáo án BDHSG Toán 8 a) A = 22222 462 54242258 ; b) B = 263 2+ 74. 263 + 372 ; C = 1 36 2-92.1 36 + 46 2;c) D = (502+ 482+ +22) (492+472+ ... AC.(đpcm) Giáo án BDHSG Toán 8Bài tập 7 :Phân tích đa thức B thành tích của hai tam thức bậc hai với hệ số nguyên :B = x4 6x3 + 11x2 6x + 1.Tiết 25- 26- 27-28Chuyên đề 6 :phơng pháp giải toán ... thức bậc hai đối với y. Ta có :y2 +4y -12 = y2 +6y -2y -12 = y(y +6) 2(y +6) =(y + 6) (y -2)= (x2 +x +6) (x2 +x 2)= (x2 + x +6) (x+2)(x 1)Cách làm nh trên gọi là đổi biến.Chú ý...
 • 29
 • 1,787
 • 5
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Mầm non - Tiểu học

... nhân tổ hai là:24 : 36 = 0 ,66 66 = 66 ,66 % Đáp số: a) 37,5% b) 66 ,66 % Bài giảiSố lít nước mắm bán hai ngày là: 78 + 42 = 120 (lít)Số lít nước mắm cửa hàng mua về là: 78 : 60 × 100 = 130 ( ... 100 = 75004/ 26 + 45 x 26 + 260 + 44 x 26 = 26 + 45 x 26 + 26 x 10 + 44 x 26 = 26 x ( 1 + 45 + 10 + 44 ) = 26 x 100 = 260 05/ 47 x 28 - 28 x 16 + 969 x 28 = 28 x (47 - 16 + 969 ) = 28 x 1000 ... = S × 2 : a a = S × 2 : h27 6/ 240 x 36 + 360 x 76 = 24 x 10 x 36 + 360 x 76 = 24 x 360 + 360 x 76 = 360 x (24 + 76) = 360 x 100 = 36 000ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN ( tiếp theo)- Ôn tập...
 • 36
 • 1,311
 • 7
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Toán học

... ?10 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 ( ) ( )( )4 3 2 4 3 24 8 16 16 16 4 8 16 32− + − − = − − − − −x x x x x x x x= ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 22 2 4 4 2 16 2 2 2 4 4 16  ... 1 1 10a b c+ + = 35 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8b) 6x4 – x3 – 7x2+ x + 1 = 0 d) x 6 – 9 x3 + 8 = 0e) (x2 + 10x + 16) ( x2 + 10x + 24) + 16 = 0 3) Cho Pt : x3 + ... nghiÖm : x = - 1b) T×m nghiÖm cßn l¹i cña Pt víi m võa x¸c ®Þnh40 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 87Giỏo ỏn bồi dỡng học sinh giỏi Toỏn 8BUI 11 : BIN I BIU THC HU T - GI TR PHN THCNgy son:...
 • 40
 • 6,028
 • 20
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Toán học

... 532zyx== và 810=xyz7 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 c) [ ]10 )62 (,0)37(,0 =+ x d) 0,(12):1, (6) =x:0,(4) e) x:0,(3)=0,(12)Bài toán 9:Cho phân số )(; 6) 2)(1(52323NmmmmmmmA ... 8550)3(0,0133)38 461 5(,0)3(,0=++ x33 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 1 C (6; 1) x O 2 5 6 Ta có : =2AB)1(10)34()25(22=−+− )14( )65 (22−+−=AC)2(102= 20)31() 26( 222==−+−=BC ... 31,2125,0.44).25 ,6: 56, 4(++=BBài toán 6: Rút gọn biểu thức)3(8,0 )6( ,15,2 )6( 1,0)3(,05,0−+−+=MBài toán 7: Chứng minh rằng: 0,(27)+0,(72)=1Bài toán 8: Tìm x biếta) )2(,0. )6( 1,1)3(,0)3(,0 )6( 1,0=++x...
 • 55
 • 3,665
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Toán học

... THCS Thanh Mỹ 26 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 a) 1312cos =α b) 53cos =α7) Biết rằng sin 15o = 4 26 −. Tính tỉ số lượng giác của góc 15o . Dạng 6: Các biểu thức ... rằng:Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ 46 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6! ; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! ... cotgα . c) Cho tgx = 22. Tính sinx và cosx. 6) Hãy tính sinα, tgα nếu:Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ45GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Với n∈N, n >1 thì n2-2n+2 =...
 • 64
 • 2,167
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Toán học

... 1: Những hằng đẳng thức đáng nhớI/ Mục tiêu• HS sử dụng thành thạo 7 HĐT đáng nhớ vào giải 1 số bài toán khó.• Bồi dưỡng cho HS khả năng phán đoán, suy luận toán học, tư duy logic.• HS thấy ... acbcb−+−15.892+−xx Giáo viên cho học sinh thảo luận đề cùng làm bàitập. Học sinh trình bày bài. Học sinh khác nhận xét bài của bạn. Giáo viên chốt lại cách làm. Nên dùng công thứcđể phán đoán các đa ... 1 4 162 02422224 26 ++++++++++xxxxxxxx = ( )11 1 1)1(24 162 0242220224+=+++++++++++xxxxxxxxxxYêu cầu học sinh lên làm cách khác. Giáo viên cho học sinh nghiên cứu đề Học sinh...
 • 23
 • 6,683
 • 35
Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Giải toán với sự trợ giúp của máy tính pptx

Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Giải toán với sự trợ giúp của máy tính pptx

Toán học

... các dạng toán này rất thích hợp trong các kỳ thi học sinh giỏi toán kết hợp với máy tính điện tử. (Tríchlời dẫn của Tạ Duy Phượng - Viện toán học) . Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Giải toán với ... Tính u7Ấn các phím:∆= (u 6 =750797)Tính u7 =u 6 2 + u52 = 7507972 + 866 2 = 563 69 6 135209 + 7499 56 = 563 69 6885 165 Kết qủa: u7 = 563 69 6 885 165 Chú ý: Đến u7 máy tính không ... TRỢ GIÚP GIẢI TOÁNVới máy tính điện tử, xuất hiện một dạng đề thi học sinh giỏi toán mới: kết hợphữu cơ giữa suy luận toán học với tính toán trên máy tính điện tử. Có những bài toán khó không...
 • 57
 • 768
 • 3
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tin học

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tin học

Tư liệu khác

... thức: Học sinh nắm được cách viết dữ liệu dạng mảng một chiều, làm được các bài toán trên mảng một chiều2.Kỹ năng:Có kỹ năng phân tích bài toán, viết câu lệnh chính xác3.Thái độ: Học sinh tích ... bài toán, viết câu lệnh chính xác3.Thái độ: Học sinh tích cực, tự giác, hứng thú trong giải toán bằng mảngB. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, gợi mở, vấn đápC. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒGV: Giáo án, ... 11 2 11 3 3 11 4 6 4 1Ý tưởng:Tam giác Pascal được tạo ra theo qui luật sau: Giáo Viên: Trần Đình Hải33Trường THCS TT Gio Linh ***  ** *Giáo án bồi dưỡng HSG tin học 2.Kỹ năng: Rèn kỹ...
 • 97
 • 10,654
 • 386

Xem thêm