giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 11

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Toán học

... Giáo án BDHSG Toán 8 Giáo án BDHSG Toán 8Cách 1. x3 +3x2 4 = x3 -x2 + 4x2 -4= x2 (x -1)+ 4(x-1)(x2 ... thức bằng cách hợp lí : DCBADCBADCBA Giáo án BDHSG Toán 8Trong đó dấu = xảy ra khi và chỉ khi AB//CD.Nh vậy, qua việc giải bài toán trên, ta chứng minh cùng một lúc hai định lí:(1) ... cách 2 của ví dụ 2, ta lại thay số bằng chữ.Bài toán 3: Chứng minh hằng đẳng thức2))(())(())(( xcabcabaxcxcxbxbxax ++=++ Giáo án BDHSG Toán 8A'HA = AEC (1) B'FB = BEC (2)∆ ∆∆...
 • 29
 • 1,787
 • 5
Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Toán học

... số điểm về môn toán trong học kì I . lớp 6A có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10 ;có 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10 ; có 29 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10 ; có 14 học sinh đạt ít nhất ... tự nhiên a , biết 105  a và 16 ≤ a ≤ 50 .4. Một trường có 805 học sinh. Cần phải xếp mỗi hang bao nhiêu học sinh để học sinh ở mỗi hàng là như nhau , biết rằng không xếp quá 35 hàng và cũng ... phân số sau:3.47.8 11. 45.4−+; 3.206.57.108.15++− và 11. 7.5.27.5.22324.Giải. rút gọn các phân số:3.47.8 11. 45.4++ = )37.2(4 )115 (4−+= 11. 416.4 = 11 16;3.206.57.108.15++−...
 • 26
 • 5,851
 • 28
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Mầm non - Tiểu học

... hn bao nhiờu? gim: 110 ì 10 : 100 = 11% ( giá tháng 9)Giá xăng dầu tháng 11 so với tháng 9 thì bằng: 110 % - 11% = 99% ( giá tháng 9)Vậy tháng 11 giá xăng dầu rẻ hơn tháng 9, và rẻ hơn:100% ... 10 (lít) Đáp số: 10 lítBài giảiGiá xăng dầu tháng 10 so với tháng 9 thì bằng:100% + 10% = 111 % ( giá tháng 9)Giá xăng dầu tháng 11 so với tháng 9 thì 23 - Một số HS trình bày bài- GV nhận ... 1 = 111 ( lần)Số thứ ba là:360,306 : 111 = 3,246Số thập phân ban u l:3,246 ì 10 = 32,46 ỏp s : 32,4612 ÔN VỀ SỐ THẬP PHÂN ( tiếp) Giúp HS ôn tập về số thập phân. Giải các dạng toán...
 • 36
 • 1,311
 • 7
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Toán học

... 1b) Tìm nghiệm còn lại của Pt với m vừa xác định40 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 87 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8BUỔI 11 : BIỂN ĐỔI BIỂU THỨC HỮU TỈ - GIÁ TRỊ PHÂN THỨCNgày ... hành giải1HS lên bảng trình bày23 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8chia heát cho x3 – 1?Tương tự ta có kết luận gì?III. 3- Dạng 3: Các bài toán khác1. Bài 1: Tìm số dư của phép chia ... = 37 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8BUỔI 2 : HẰNG ĐẲNG THỨC ( Tiếp)A. MỤC TIÊU:* Củng cố và nâng cao kiến thức về hằng đẳng thức* Tiếp tục rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về hằng...
 • 40
 • 6,028
 • 20
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Toán học

... 625371−−−++−= xxBBài 5: Rút gọn biểu thức:25 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7Bài 27: Cho 11 212cxbxacbxaxP++++= . Chứng minh rằng nếu 111 ccbbaa== thì giá trị của P không ... 22 2 2 27a 3ab 7c 3cd11a 8b 11c 8d+ +=− −Bài 3: Cho dccbba== . Chứng minh rằng: dadcbcba=++++3 11 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7Theo giả thiết: ... tạo.II./ CHUẨN BỊ:Gv: Nghiên cứu, soan giáo án, phấn màu, bảng phụHs: Dụng cụ học tập. III./ TIẾN TRÌNH:1Ổn định:4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7a) 9,15,28,0 +−−+= xxA với...
 • 55
 • 3,665
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Toán học

... 1 3 3 3 39 7 11 5 25 125 6254 4 4 4 4 4 49 7 11 5 25 125 625− − − − −+− − − − − Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới28 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 72. Với ... ĐẲNG THỨCI. MỤC TIÊU: Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới37 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7a) M = 3 30,375 0,3 11 125 50,625 0,5 11 12− + +− + − −b) N ... được 1 số dạng toán về BĐT: Khi nào thì biểu thức có giá trị dương hoặc giá trị âm. Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới40 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7[ ]x...
 • 45
 • 5,149
 • 13
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Toán học

... xo,yo sao cho: f( xo,yo ) = m (2’) Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ 11 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Ta có : 222 21 1A = 4 + x +y +x y + ữ ữ . Khi ú: x2 ... n2( n+1 )2.( n2–2n+2)Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ322 22 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Ta thấy (3x – 1)2 ≥ 0 nên (3x – 1) 2 +4 ≥ 4 do đó 21(3 1) 4x ... 222 1E2 4 9x xx x+ −=+ +Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ13 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Hay: 2 2 22x y z x y zx y zy z z x y x + ++ + + ≥ + + ữ+ +...
 • 64
 • 2,167
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Toán học

... luỹ thừa cơ số 2 với các số mũ là ba số tự nhiên liên tiếpBài tập 3:Tính 398 118 1175 119 118 5 117 4 119 1 117 13 +Bài tập 4:Chứng minh hằng đẳng thức:()()()())((222222abcccabbbcaacbacabcabcba ... thức (5), (6), (7) : Giáo án BDHSG Toán 8bài tập:Bài tập 1: Rút gọn bểu thức[ ]}{)5(322 xyxyyxxy +Với 22222,2 babaybabax +=++=.Bài tập 2: a)Chøng minh r»ng 1 2111 0222 ++chia hÕt cho ... góc hạ từ trọng tâm tam giác xuống đờng thẳng d.Giải : oCDABOCDAB Giáo án BDHSG Toán 8Đây là bài toán về chứng minh bất đẳng thức về các độ dài. nên kẻ thêm các đờng phụ, xét các...
 • 24
 • 1,648
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Toán học

... 29NMCBAOGEDCBA Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 GA HSG Toán 8 Trang 1 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Ngày soạn:Ngày dạy:CHUYÊN ĐỀ 11 – PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAOA.Mục ... 4.(BS 11 + 1)k + 7 = 4.(BS 11 + 1k) + 7= BS 11 + 11 chia heát cho 11 Trang 20 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Đặt a = n 11 1123 Thì C = n 11 1123n 11 1123 + 4. n 11 ... đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Đặt x2 – 11x + 29 = y , ta coù:(x2 – 11x + 28)( x2 – 11x + 30) = 1680 ⇔(y + 1)(y – 1) = 1680 ⇔y2 = 1681 ⇔y = ± 41y = 41 ⇔ x2 – 11x...
 • 82
 • 1,588
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Lớp 5

... 15 11 10101:15151510101 :111 111 151515 111 111 == 15 11 1002:150301002 :110 2215030 110 22== Vậy: 151515 111 111 = 15030 110 22b) Ta thấy: *) 14313214 11 13 11 .14 11 143113 11 1321 ... dạy: 07/12/2009 Toán KIỂM TRAI. MỤC TIÊU- Kiểm tra để đánh giá quá trình học tập của học sinh về một số dạng toán đã học. 46ABC GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC ... 171665230)9912(=ì+ GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY)2. Bài tậpBài 1: So sánh các phân số sau: a) 73 và 7733; 14141313v141414131313; 151515 111 111 v15030 110 22.b)...
 • 89
 • 3,034
 • 12
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Lớp 5

... cách). Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) *******************Tuần1. Ngày soạn: 16 / 8 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2008. Bồi d ỡng HSG: Toán. Giải các bài toán có liên ... nhậnxét. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* ____________________________________Tuần 14. Ngày soạn:22/ 11 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 2008. Bồi d ... tiết học: HS nghe.HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 7,8,9,10 ,11, 12,13,14(Tài liệu bồi dỡng HS giỏi...
 • 31
 • 1,270
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008