giáo án bài số 0 trong phép trừ

bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong

Toán học

... phÐp céngsè 0 trong phÐp céng1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 =2 + 0 =2 + 0 =4 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 =1144222255551144 ... th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :3 + 0 = 3 + 0 = 0 + 3 = 0 + 3 =sè 0 trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng3333????3 + 0 = 0 + 33 + 0 = 0 + 3Gi¸o viªn ... n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸nTo¸n : :Sè 0 trong phÐp céngSè 0 trong phÐp céng3 3 0 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :sè 0 trong...
 • 14
 • 762
 • 8
Sô 0 trong phep tru

0 trong phep tru

Toán học

... 3 = 0 0 04 455 4 – 0 = 45 – 0 = 5 0 Hãy chọn kết quả đúng. 0 là kết quả của phép tính trừ :a 5 – 4b 4 – 4 c 4 – 0  5 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 5b 5 – 4 c 5 – 0 1 ... 1 – 0 =2 – 0 =3 – 0 =4 – 0 =5 – 0 =1 – 1 =2 – 2 =3 – 3 =4 – 4 =5 – 5 =5 – 1 = 5 – 2 =5 – 3 =5 – 4 = 5 – 5 =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 ... =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =54422 0 ...
 • 5
 • 547
 • 0
số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

Toán học

... ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 4 – 2 = 2 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 1 1 = – 0 2 – 2 = 0 3 – 3 = 0 4 – 4 = 0 5 – 5 = 0 1 ... năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau1 – 1 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 3, Luyện tập Bài 3: Viết phép tính ... tập Bài 3: Viết phép tính thích hợp 2 - 2 = 0 b, Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ”4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 =...
 • 28
 • 471
 • 1
Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toán học

... 9 tháng 11 năm 201 01 – 0 =2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 =Toán Số 0 trong phép trừ 123451234 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 03 -3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ ... : Toán Bài : Số 0 trong phép trừ Lớp 1B 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 201 0ToánKi ... ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 01 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Hai số giống nhau trừ đi nhau, cho kết quả bằng 0. Toán Số 0 trong phép trừ ...
 • 13
 • 568
 • 3
tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ

Toán học

... 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ 2 – 2 =5 – 5 =3 – 3 =4 – 4 =Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài 3: ... trong phép trừ Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó.2 – 0 =1 – 0 =3 – 0 =231 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép ... tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1: Tính12345 0 0 0 0 0 4321 0 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài...
 • 23
 • 347
 • 0
Số 0 trong phép trừ.

Số 0 trong phép trừ.

Toán học

... năm 200 91 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9TOÁN3 – 3 = OTOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9§ D44 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ... ngày 10 tháng 11 năm 200 92 Tính :4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 91 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 ... ba ngày 10 tháng 11 năm 200 955 0 5 - 0 5=TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 94 + 1 =4 + 0 =4 – 0 =5442 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =2 0 2Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba...
 • 14
 • 464
 • 0
Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Mầm non - Tiểu học

... KẾ BÀI DẠYMôn : Toán Bài : SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với số 0 cũng bằng 0. - Số 0 chia cho số ... phép nhân có thừa số 0. Mục tiêu : Số 0 nhân với số 0 cũng bằng 0. Cách tiến hành :Dựa vào ý nghóa phép nhân, GV hướng dẫn HS viết phép nhân thành các số hạng bằng nhau. 0 x 2 = 0 + 0 = 0 ... Vậy 0 x 2 = 0 2 x 0 = 0 Cho HS nêu bằng lời.GV nói; Vậy số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. 5’ 2. Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia có số chia bằng không.Mục tiêu : HS nắm được số 0 chia cho số...
 • 3
 • 16,036
 • 46
Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép trừ luyện tập

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép trừ luyện tập

Mầm non - Tiểu học

... giải toán.- Củng cố cách tìm số hạng trong phép cộng và tìm số bị trừ trong phép trừ. - Tiếp tục làm quen với việc ước lượng độ dài đoạn thẳng.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : - Bảng phụ.III./ ... quả.+ Bài 2 : Đặt tính rồi tính.- Câu a làm bảng con.- Câu b vào vở.+ Bài 3 : Tìm x.- Nhắc lại quy tắc tìm số hạng số bị trừ. + Bài 4 : Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS đọc làm bài. + Bài ... kết quả.- HS làm bài – Nêu cách tính và cách đặt tính.- HS làm bài vào vở.- HS đọc giải bài toán vào vở. Bài giải : Số kilôgam đường thùng bé có là:45 – 6 = 39 (Kg) Đáp số : 39 Kg- HS nêu...
 • 2
 • 1,536
 • 3
Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép trừ - Tuần 14

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép trừ - Tuần 14

Mầm non - Tiểu học

... LoanTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Toán Bài : 55 – 8, 56 – 7, 37 – 8, 68 – 9.Tuần : 14Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp học sinh :- Biết thực hiện các phép tính trừ có nhớ ( Số bị trừ có 2 chữ số, số trừ có ... Gọi 2 HS đọc bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò12’ 1. Hoạt động 1 : Giáo viên tổ chức cho học sinh tự thực hiện phép trừ. 55 – 8, 56 – ... đặt tính và tính các phép trừ dạng nêu trên.Cách tiến hành : - Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện phép trừ. 55 – 8.- GV lần lược nêu yêu cầu HS thực hiện các phép trừ còn lại.15’ 2. Họat...
 • 2
 • 1,017
 • 1
Giáo án thi dạy - Luyện tập phép trừ

Giáo án thi dạy - Luyện tập phép trừ

Toán học

... Tính 7- 10 =7- 10 = - 1945- (-1947) =- 1945- (-1947) =Tính Tính 200 2- 200 8=. 200 2- 200 8=. Các nhóm hợp tác để làm tính nhanh khi có đề bài. Kết quả tính được bằng số nào trong bảng ... thức gì?Qui tắc trừ 2 số nguyên a - b = a + (-b) Làm thành thạo việc trừ, cộng 2 hay nhiều số nguyênứng dụng của phép toán cộng, trừ số nguyên trong thực tế Bài tập số 84, 85, 86 (c,d), ... số nguyên mà hiệu của Lan; còn có thể tìm được 2 số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừsố trừ. chúng lớn hơn cả số bị trừsố trừ. Em đồng ý với ý kiến của ai? vì sao? cho ví...
 • 10
 • 415
 • 0

Xem thêm