giáo án đạo đức lớp 2 biết nói lời yêu cầu đề nghị tiết 2

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nói lời yêu cầu đề nghị - Tiết 2

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nói lời yêu cầu đề nghị - Tiết 2

Mầm non - Tiểu học

... Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết 3’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS thực hành theo học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 2
 • 5,396
 • 27
Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Mầm non - Tiểu học

... hành : Yêu cầu HS làm việc cá nhân phiếu học tập - Nội dung phiếu (SGV) GV nêu ý kiến yêu cầu HS biểu lộ thái độ đánh giá, tán thành , không tán thành - Yêu cầu HS thảo luận : Vì em lại tán thành ... tình với bạn tranh không ? Vì ? - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp - Một số nhóm trình bày trước lớp Kết luận chung (SGV) 3’ Họat động : Bày tỏ thái độ Mục tiêu : Biết bày tỏ thái độ trước hành vi, ... : Vì em lại tán thành ? không tán thành ? GV kết luận 3’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết - HS trả lời câu hỏi - Thảo luận theo cặp...
 • 3
 • 7,484
 • 47
Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nhận lỗi và sửa lỗi - Tiết 3

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nhận lỗi và sửa lỗi - Tiết 3

Mầm non - Tiểu học

... kết luận chung (sách giáo viên) 5’ Họat động : Thảo luận nhóm - Các nhóm thảo luận cá nhân đưa ý - GV nêu nội dung thời gian biểu kiến hợp lý chưa ? thực ? - Có làm đủ việc đề chưa ? - Học sinh ... tập, sinhhoạt có lợi ? - Lập thời gian biểu cho để thực , hợp lý Nhận xét học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 3,663
 • 25
Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) ppsx

Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) ppsx

Mầm non - Tiểu học

... trả lời câu hỏi kho muốn yêu cầu người khác giúp đỡ Cách tiến hành : - Thảo luận theo cặp Treo tranh lên bảng yêu cầu HS biết - Các bạn tranh làm ? Em có đồng tình với bạn tranh không ? Vì ? - Yêu ... Thị Tiết hành vi, việc làm tình cần đễ giúp đỡ người khác Cách tiến hành : Yêu cầu HS làm việc cá nhân phiếu học tập - Nội dung phiếu (SGV) GV nêu ý kiến yêu cầu HS biểu lộ thái độ đánh giá, tán ... tán thành , không tán thành - Yêu cầu HS thảo luận : Vì em lại tán thành ? không tán thành ? GV kết luận 3’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 10
 • 951
 • 1
BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

Mầm non - Tiểu học

... chơi “Văn minh” Mục tiêu : Hs thực hành nói lời lịch với bạn lớp, … -Gv phổ biến luật chơi -Gv nhận xét, đánh giá Kết luận chung : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp giao tiếp ngày tự tôn trọng ... tự -Hs tự liên hệ, trình đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị thân 10 ph -GV nêu yêu cầu : Hãy kể bày lại trường hợp thân nói lời yêu cầu, … -Hs thảo luận, đóng -Nhận xét khen ngợi vai theo ... “ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY * Hoạt động 1: Hs tự liên ph HOẠT ĐỘNG HỌC hệ Mục Tiêu : HS biết tự -Hs tự liên hệ, trình đánh giá việc sử dụng lời...
 • 4
 • 1,087
 • 5
Tài liệu BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) ppt

Tài liệu BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) ppt

Mầm non - Tiểu học

... a/ Giới thiệu : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY 10 * Hoạt động 1: ph HOẠT ĐỘNG HỌC Thảo luận lớp Mục Tiêu : HS biết số mẫu câu đề nghị ý nghĩa chúng ... bảng nêu câu hỏi theo tranh -Hs đánh dấu vào trước ô vuông ý kiến mà em -Nhận xét kết luận : Việc tán thành làm tranh 2, 3 -Hs bày tỏ thái độ bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ -Hs thảo ... Tâm, Nam cần sử dụng yêu cầu, … *Hoạt động : Đánh gía hành vi -Trao đổi kết bạn bàn Mục tiêu : Hs biết phân ph -Hs phát biểu cá nhân biệt hành vi nên làm không nên làm muốn yêu cầu người khác giúp...
 • 4
 • 701
 • 3
Biết nói lời yêu cầu đề nghị (Tiết 1)

Biết nói lời yêu cầu đề nghị (Tiết 1)

Tiểu học

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ ... luận nhóm Thứ ba ngày 22 tháng năm 20 13 Đạo đức: Sai Thứ ba ngày 22 tháng năm 20 13 Đạo đức: Đúng Thứ ba ngày 22 tháng năm 20 13 Đạo đức: Đúng Thứ ba ngày 22 tháng năm 20 13 Đạo đức: Hoạt động 3: Bày...
 • 17
 • 261
 • 0
Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết2) docx

Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết2) docx

Mầm non - Tiểu học

... hành nói lời yêu cầu đề nghị lịch muốn nhờ - HS thảo luận đóng vai người khác giúp đỡ - Cả lớp thảo luận nhận xét Cách tiến hành : lời nói cử hành động đề GV nêu tình yêu cầu HS thảo luận, đề nghị ... Trung GV: Phùng Thị Tiết thân Cách tiến hành : - GV yêu cầu “Những em biết nói lời yêu đề nghị lịch cần - HS tự liên hệ thân giúp đỡ ? Hãy kể lại vài trường hợp cụ thể GV khen HS biết thực học 10’ ... đóng vai trước lớp GV kết luận SGK nghị giúp đỡ nhóm Trường tiểu họcVĩnh Trung GV: Phùng Thị Tiết 10’ Họat động : Trò chơi “Văn minh, lịch sự” Mục tiêu : Thực hành nói lời đề nghị HS theo dõi...
 • 6
 • 705
 • 1
Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Lịch sự khi đến nhà người khác - Tiết 1

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Lịch sự khi đến nhà người khác - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

... Trung GV: Phùng Thò Tiết nhà người khác Cách tiến hành - GV nêu ý kiến - GV kết luận 3’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học - HS bày tỏ thái độ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết ...
 • 3
 • 8,648
 • 64
ài giảng đạo đức 2 bài 10 biết nói lời yêu cầu đề nghị

ài giảng đạo đức 2 bài 10 biết nói lời yêu cầu đề nghị

GDCD-GDNGLL

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ ... yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết...
 • 16
 • 683
 • 0
Giáo án bài Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Giáo án bài Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tiểu học

... vai nói lời đề nghị, yêu cầu - Lớp NX - Chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) A Mục tiêu: Kiến thức: Biết nói lời y/c đề nghị tình cụ thể Kỹ năng: Thực nói lời ... + Nói lời yc, đề nghị làm ta thời gian -> S + Khi cần nhờ người khác việc quan trọng cần nói lời yc, đề nghị b Hoạt động 2: - Tự kể vài trường hợp biết, nói lời yc, đề nghị -> S + Biết nói lời ... sau học? áo mưa + Ngọc đề nghị Hà cho chung áo mưa - Ngọc làm đó? +3->5 HS nói lời đề nghị - Hãy nói lời đề nghị Ngọc với Hà? + Giọng nhẹ nhàng, thái độ lịch - Hà nói lời đề nghị với giọng, thái...
 • 6
 • 1,237
 • 20
Gián án Bài 10. Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Gián án Bài 10. Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Tiểu học

... tháng 01 năm 20 11 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Trả lại cho em!!! Đưa xem nào! Sai Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 20 11 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Nhờ cô nói ... Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 20 11 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Bạn cho nhờ vào nhé! Đúng Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 20 11 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Kết luận: ... cần nói lời yêu cầu, đề nghò cần nhờ việc quan trọng Đ Đ/ Biết nói lời yêu cầu, đề nghò lòch tự trọng cho tôn trọng người khác Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 20 11 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu...
 • 18
 • 761
 • 2
Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Tư liệu khác

... năm 20 09 Môn: Đạo Đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( tiết 1) Hoạt Động 2: Đánh giá hành vi Các nhóm trình bày kết thảo luận Thứ tư ngày 11 tháng năm 20 09 Môn: Đạo Đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ... năm 20 09 Môn: Đạo Đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị Ghi nhớ : Lời nói chẳng tiền mua Lựa lờinói cho vừa lòng Ca dao ( tiết 1) Thứ tư ngày 11 tháng năm 20 09 Môn: Đạo Đức Biết nói lời yêu cầu, ... nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng + đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ tư ngày 11 tháng...
 • 13
 • 503
 • 3
Tài liệu Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tài liệu Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tư liệu khác

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ ... trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Đạo đức: •• Qua em học điều gì? Qua em học điều gì? •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp Biết nói lời yêu cầu, đề nghị...
 • 20
 • 522
 • 0
Tài liệu Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tài liệu Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tiểu học

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ ... trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Đạo đức: •• Qua em học điều gì? Qua em học điều gì? •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp Biết nói lời yêu cầu, đề nghị...
 • 20
 • 431
 • 0
Bài giảng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Bài giảng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tiểu học

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ ... trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Đạo đức: •• Qua em học điều gì? Qua em học điều gì? •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp Biết nói lời yêu cầu, đề nghị...
 • 20
 • 618
 • 0
Bài giảng biet noi loi yeu cau de nghi

Bài giảng biet noi loi yeu cau de nghi

Tiểu học

... học điều gì? •• Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp thể điều gì? thể điều gì? •• Biết sử dụng lời u cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời u cầu, đề nghị lịch giao ... Nói lời u cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời u cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời u cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời u cầu, đề nghị ... ngày •• Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp thể tự trọng tơn trọng người khác tự trọng tơn trọng người khác Lời nói chẳng tiền mua Lựa lờinói cho...
 • 25
 • 367
 • 0
Bài giảng BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (MỚI)

Bài giảng BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (MỚI)

Tiểu học

... ca bn l sai Th sỏu ngy 24 thỏng nm 20 11 o c: Sai Th sỏu ngy 24 thỏng nm 20 11 o c: ỳng Th sỏu ngy 24 thỏng nm 20 11 o c: ỳng Th sỏu ngy 24 thỏng nm 20 11 o c: Vic lm tranh 2, tranh l ỳng vỡ cỏc bn ... nhặt hộ bút, em nói: a a) Bạn ơi, giúp nhặt bút b Nhặt cho tớ bút c Nhặt bút 11 20 12 13 10 Chn đáp án ỳng Em đề nghị cô giảng lại toán em chưa hiểu, em nói: a Cô giảng lại toán cho em b b Cô ... toán cho em không ạ? c Cô giảng lại cho em 11 20 12 13 10 Chn đáp án ỳng Em muốn mượn em truyện, em nói: a Đưa truyện b Đưa cho anh (chị) truyện c c Em ơi, cho anh (chị) mượn truyện nhé? 11 20 ...
 • 23
 • 923
 • 0
bai 10: biet noi loi yeu cau de nghi

bai 10: biet noi loi yeu cau de nghi

Tiểu học

... khụng? Vỡ sao? Th nm ngy 21 thỏng nm 20 10 o c: Sai Th nm ngy 21 thỏng nm 20 10 o c: ỳng Th nm ngy 21 thỏng nm 20 10 o c: ỳng Th nm ngy 21 thỏng nm 20 10 o c: Vic lm tranh 2, tranh l ỳng vỡ cỏc bn ... nhặt hộ bút, em nói: a a) Bạn ơi, giúp nhặt bút b Nhặt cho tớ bút c Nhặt bút 11 20 12 13 10 Chn đáp án ỳng Em đề nghị cô giảng lại toán em chưa hiểu, em nói: a Cô giảng lại toán cho em b b Cô ... toán cho em không ạ? c Cô giảng lại cho em 11 20 12 13 10 Chn đáp án ỳng Em muốn mượn em truyện, em nói: a Đưa truyện b Đưa cho anh (chị) truyện c c Em ơi, cho anh (chị) mượn truyện nhé? 11 20 ...
 • 22
 • 357
 • 1

Xem thêm