giá trị cực đại và cực tiểu

Cực đại và cực tiểu

Cực đại cực tiểu

Toán học

... thị của hàm số với điểm cực đại M1 và điểm cực tiểu M2 .Các điểm cực đại cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị .Giá trị của hàm số tại điểm cực trị gọi là cực trị của hàm số đã cho. ... x0 là một điểm cực trị của hàm số.Hơn nữa,1) Nếu f’’(x0) > 0 thị x0 là điểm cực tiểu. 2) Nếu f’’(x0) < 0 thị x0 là điểm cực đại. Qui tắc II để tìm các điểm cực trị của một hàm ... f(x).xf’(x)x0 - x0x0+ +_ Cực đại xf’(x)f(x)x0 - x0x0+ + Cực tiểu _f(x)Nói một cách vắn tắt: Nếu khi x đi qua x0, đạo hàm đổi dấu thìđiểm x0 là điểm cực trị. OxyM1M2x1f(x1)x2f(x2)abHình...
 • 8
 • 429
 • 0
Cực đại và cực tiểu (tiết 1)

Cực đại cực tiểu (tiết 1)

Toán học

... x0)f(x0) gọi là giá trị cực tiểu, N(x0 ; f(x0)) gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số ?d) Các điểm cực đại cực tiểu gọi chung là điểm cực trị 2. Điều kiện để hàm số có cực trị Định lí ... có đạo hàm tại x0 đạt cực trị tại điểm đó thì f (x0) = 0- Thuyết trình Giá trị cực đại của hàm số ?Toạ độ điểm cực đại ?M(x0 ; f(x0))- Tơng tự đối với cực tiểu - Khi nói đến hàm ... H/s nắm đợc khái niệm điểm cực trị, điều kiện cần để có cực trị từ đó suy ra điều kiện đủ cách tìm điểm cực trị của hàm số. Nắm đợc mối quan hệ giữa điểm cực trị điểm tới hạn của hàm số...
 • 2
 • 487
 • 1
Cực đại và cực tiểu (tiết 2)

Cực đại cực tiểu (tiết 2)

Toán học

... Tiết thứ : 24 Bài soạn : cực đại cực tiểu Ngày soạn : I. Mục đích yêu cầu- H/s nắm đợc cách thứ hai tìm cực trị của hàm số qua đó so sánh hai cách tìm cực trị để khi làm toán tự rút ra ... 0 thì x0 là một điểm cực trị của hàm số * Nếu f (x0) > 0thì x0 là điểm cực tiểu * Nếu f (x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại Qui tắc II:1) Tính f (x) tìm nghiệm f (x) = 0 . ... Tìm điểm cực trị của hàm số : y = 32x (x 5)3. Nội dung bài giảngNội dung Phơng pháp3.2 Dấu hiệu 2Định lí 1:Giả sử y = f(x) có đạo hàm liên tục tới cấp 2 tại x0 và f (x0) = 0 f (x0)...
 • 2
 • 332
 • 0
Phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõ và mục tiêu của doanh nghiệp

Phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõ mục tiêu của doanh nghiệp

Tài liệu khác

... tập hợp các giá trị cốt lõi đúng cho mọi lúc, mọi nơi, nó phải là sự khám phá riêng của mỗi tổ chức chỉ có giá trị riêng cho tổ chức đó.Các công ty thường chỉ có từ 3 đến 8 giá trị cốt lõi.ValuesValuesHệ ... giá trị của công tyWalt DisneyBảo tồn kiểm soát điều kỳ diệu của DisneyKhông có chủ nghĩa hoài nghiNuôi dưỡng truyền bá “những giá trị tốt đẹp của Mỹ”Tính sáng tạo, ước mơ ... tư tưởng cốt lõi- giá trị cốt lõiCác giá trị cốt lõi là yếu tố cần thiết là niềm tin lâu dài của một tổ chức, là một số ít các nguyên lý hướng dẫn ngàn đời.Các giá trị cốt lõi không...
 • 56
 • 1,561
 • 5
Phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõi và mục tiêu của doanh nghiệp

Phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõi mục tiêu của doanh nghiệp

Kế hoạch kinh doanh

... tư tưởng cốt lõi- giá trị cốt lõiCác giá trị cốt lõi là yếu tố cần thiết là niềm tin lâu dài của một tổ chức, là một số ít các nguyên lý hướng dẫn ngàn đời.Các giá trị cốt lõi không ... chức.Phân tích, đánh giá lựa chọn các giá trị cốt lõi phù hợp cho tổ chức. Trả lời các câu hỏi: Giá trị nào là cốt lõi mà chúng ta đóng góp khi làm việc tại công ty? Giá trị cốt lõi nào mà ... tập hợp các giá trị cốt lõi đúng cho mọi lúc, mọi nơi, nó phải là sự khám phá riêng của mỗi tổ chức chỉ có giá trị riêng cho tổ chức đó.Các công ty thường chỉ có từ 3 đến 8 giá trị cốt lõi.ValuesValuesHệ...
 • 56
 • 2,282
 • 10
TIỂU LUẬN: “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” – ÁNG HÙNG VĂN LẬP QUỐC MANG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI potx

TIỂU LUẬN: “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” – ÁNG HÙNG VĂN LẬP QUỐC MANG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI potx

Báo cáo khoa học

... nhận là nền tảng chính trị - pháp lý của nước Việt Nam mới, hàm chứa những giá trị truyền thống đương đại, do vậy, nó luôn mang giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại mãi trường tồn cùng ... quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác, đồng bào theo tôn giáo đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo ... kết gắn bó giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo không tín ngưỡng, tôn giáo giữa các tôn giáo được củng cố…(21). Tuy vậy, hoạt động tôn giáo vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn, như...
 • 112
 • 2,963
 • 14
Bài toán lượng cực đại và ứng dụng

Bài toán lượng cực đại ứng dụng

Kỹ thuật lập trình

... thêm vào đồ thị từng cạnh của đồ thị cũ theo thứ tự từ cao xuống thấp của giá trị trọng số. Sau mỗi lần thêm, ta lại tìm một cặp ghép cực đại trong đồ thị đó cho tới khi tìm được giá trị cực đại ... toán tìm luồn cực đại để giải bài toán trên. Trong đó hoàn toàn không còn các đỉnh S T nữa thời gian của thuật toán này so với thuật toán tìm luồng chuật thì thật tuyệt vời. thực tế nó ... thị sau:Ta gán cho trọng số của mỗi cạnh là 1. tìm luồng cực đại từ S sang T. Nhưng nếu áp dụng thuật toán lát cắt hẹp nhất để tìm luồng cực đại trong một đồ thị tương đối đơn giản này thì...
 • 9
 • 791
 • 10
Tiểu luận Quy luật giá trị, vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế thị trường

Tiểu luận Quy luật giá trị, vai trò tác động của nó tới nền kinh tế thị trường

Khoa học xã hội

... vận động của giá cả trong một thời gian dài thì thấy tổng số giá cả bằng tổng só giá trị , vì bộ phận vượt quá giá trị sẽ bù vào bộ phận giá cả thấp hơn giá trị (giá cả ở đây là giá cả thị trường. ... giá trị hàng hoá , nghĩa là giá cả độc quyền không thể tăng thêm hoặc giảm bớt giá trị tổng giá trị thặng dư do xã hội sản xuất ra; phần giá cả độc quyền vượt quá giá trị chính là phần giá ... giá trị với nền kinh tế thị trường. 2 1.1.Nội dung quy luật giá trị sự vận động của quy luật giá trị 2 1.1.1Khái niệm quy luật giá trị 2 1.1.2. Nội dung sự vận động của quy luật giá...
 • 21
 • 14,297
 • 32
Tài liệu Tiểu luận: Biện pháp tăng cường bóc lột giá trị thặng dư và vận dụng vào điều kiện của Việt Nam pdf

Tài liệu Tiểu luận: Biện pháp tăng cường bóc lột giá trị thặng dư vận dụng vào điều kiện của Việt Nam pdf

Báo cáo khoa học

... xuất ra giá trị thặng dư. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư là quá trình sản xuất ra giá trị, nếu quá trình này dừng lại tại một điểm mà giá trị mới tạo ra ngang bằng với giá trị sức lao ... Tiểu luận Biện pháp tăng cường bóc lột giá trị thặng dư vận dụng vào điều kiện của Việt Nam 11. Giá trị thặng dư là gì? Giá trị thặng dư là mục đích cuối ... từ đây ta có thể định nghĩa được giá trị thặng dư. Giá trị thặng dư là phần giá trị mới đổi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân sáng tạo ra bị nhà tư bản chiếm không. 2. Những...
 • 12
 • 1,884
 • 8
Tài liệu TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “QUY LUẬT GIÁ TRỊ, CƠ CHẾ VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG” pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “QUY LUẬT GIÁ TRỊ, CƠ CHẾ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG” pptx

Báo cáo khoa học

... biếnđộng của giá cả hàng hoá. Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị. Giá cảphụ thuộc vào giá trịgiá trị là cơ sở của giá cả. Trong nền kinh tế hàng hoáthì giá cả giá thị trường ... hoạt động của quy luật giá trị nghĩa là khả năng giá cảtách rời giá trị, xu hướng đưa giá cả trở về giá trị. Thông qua chính sách giá cả, Nhà nước vận dụng quy luật giá trị nhằm; Thứ nhất là ... thì giá cả sẽ caohơn giá trị ngược lại nếu cung lớn hơn cầu thì giá cả sẽ thấp hơn giá trị. Nhưng xét cho đến cùng thì tổng giá cả hàng hoá bao giờ cũng bằng tổng giá trị của hàng hoá. Giá...
 • 17
 • 931
 • 1
phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và sự vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta hiện nay

phương pháp sản xuất giá trị thặng dư sự vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta hiện nay

Xã hội học

... sản xuất giá trị thặng dư và sự vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa của nước ta hiện nay1hàng hoá, bằng lao động trừu tượng công nhân tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị sức ... hội tăng lên nhanh chóng. C.Mác gọi giá trị thặng dư siêu ngạch là hìnhthức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối, vì giá trị thặng dư siêu ngạch và giá trị thặng dư tương đối đều dựa trên ... DUNGCơ sở lý luận của giá trị thặng dư, phương pháp sảnxuất giá trị thặng dư tuyệt đối tương đối, mối quan hệgiữa hai phương pháp này. Giá trị thặng dư.Học thuyết về giá trị thặng dư là một...
 • 16
 • 27,011
 • 111

Xem thêm