gen kháng bệnh bạc lá

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc ở các dòng đẳng gen

Nông - Lâm - Ngư

... dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc ở các dòng đẳng gen kiểm chứng gen kháng bệnh bạc ở các dòng đẳng gen BÁO CÁOHỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊNKS. ... tiến hành đề tài “Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc ở các dòng đẳng gen HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, ... bằng cách đo chiều dài vết bệnh sau 18 ngày lây nhiễm.- Chiều dài vết bệnh < 8 cm: kháng bệnh (R)- Chiều dài vết bệnh 8-12cm: nhiễm vừa (M)- Chiều dài vết bệnh > 12 cm: nhiễm nặng (S)...
 • 32
 • 914
 • 2
Tài liệu Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng bố, mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc lá pot

Tài liệu Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen kháng bệnh bạc ở các dòng bố, mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc pot

Báo cáo khoa học

... th cha gen kháng ng hp, lane 5 và 9 cá th cha gen kháng ng hp ln, lane 8 và 10 trng thái d hp t 2. Kết quả chọn lọc gen kháng Xa5 Gen kháng Xa5 gen kháng ln vµ kháng ưc ... -: Không cha gen +: Cha gen- +: Dng d hp t. Bảng 2. Tổng hợp kết quả chọn lọc gen kháng bạc ở các quần thể dòng mẹ Tổ hợp Số cây phân tích Gen Xa4 Gen Xa5 Gen Xa7 Gen Xa21 - - ... cha gen) 3-11. Các cá th trong qun th BB21/c thanh cây t 1-8 Bảng 1. Tổng hợp kết quả chọn lọc gen kháng bạc ở các quần thể dòng bố Tổ hợp Số cây phân tích Gen Xa4 Gen Xa5 Gen...
 • 9
 • 663
 • 6
MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC XA -GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ LÚA doc

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC XA -GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÚA doc

Nông nghiệp

... giống lúa kháng bệnh bạc với các nhóm nòi vi khuẩn X. oryzae gây bệnh bạc lúa ở Philippin, Nhật Bản, cũng như các nước trồng lúa nước ở châu Á. Ở Việt Nam đã xác định các gen kháng Xa7, ... lúa kháng bệnh bạc ở Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) và Nhật Bản từ những năm 1960 cho đến 1998 đã xác định được 23 gen đơn kháng các nhóm nòi (race) vi khuẩn X.oryzaegây bệnh bạc lúa, ... các Xa -gen của các giống lúa khác nhau chưa được nghiên cứu (Bảng 2 và 3). Bảng 1. Đặc điểm, nguồn gốc các Xa -gen kháng bệnh bạc lúa (Ogawa, 1993) Tên Xa -gen mới Tên Xa - gen cũ Nhiễm...
 • 7
 • 873
 • 5
Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ công tác chọn tạo giống lúa doc

Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc phục vụ công tác chọn tạo giống lúa doc

Báo cáo khoa học

... 1. Đặt vấn đề Muốn chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc thành công thì việc có nguồn gen kháng phong phú đóng vai trò quan trọng. Để phát hiện nguồn gen kháng có nhiều phơng pháp khác nhau, trong ... đầu lúa ở giai đoạn làm đòng, mỗi cây lây nhiễm 10 cho một chủng. Đánh giá khả năng chống bệnh bạc trên cơ sở đo chiều dài vết bệnh sau 20 ngày lây nhiễm: Chiều dài < 8cm, chống bệnh( R); ... chống bệnh bạc lúa. 4. Kết luận Dùng phơng pháp PCR để phát hiện gen chống bệnh hữu hiệu xa-5 và Xa-7 có độ chính xác cao, kết quả lây nhiễm nhân tạo phù hợp với kết quả phát hiện gen bằng...
 • 8
 • 694
 • 3
Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen lúa nếp thơm và kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị SSR

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen lúa nếp thơm và kháng bệnh bạc bằng chỉ thị SSR

Báo cáo khoa học

... 284.2. Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc 304.2.1. Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc bằng phương pháp lây nhiễm nhân tạo 304.2.2. Kiểm tra gen kháng bệnh bạc bằng PCR 334.2.3. So sánh ... chất lượng tốt, chứa gen thơm, gen kháng bạc để làm vật liệu lai tạo giống lúa nếp mới.- Xác định mối quan hệ di truyền giữa các mẫu giống thơm, chứa gen kháng bệnh bạc từ đó ghép cặp lai ... mùi thơm 173.2.5. Phương pháp đánh giá khả năng kháng nhiễm bệnh bạc bằng lây nhiễm nhân tạo 173.3.Phương pháp xác định gen kháng bệnh bạc Xa4, Xa7 bằng chỉ thị phân tử 173.3.1. Phương...
 • 58
 • 652
 • 6
Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam pot

Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam pot

Báo cáo khoa học

... chứa các gen kháng bệnh bạc khác nhau. Gen xa5 gen lặn, chỉ thể hiện phản ứng kháng ở trạng thái đồng hợp tử, do vậy rất có lợi cho công tác chọn các giống lúa thuần chống bệnh bạc nhng ... hợp gen này trong việc tạo giống lúa kháng bệnh bạc ở miền Bắc Việt Nam. 4. Trong công tác lai tạo, chuyển gen để tạo ra các giống lúa chống bệnh bạc thì việc tổ hợp giữa một gen kháng, ... kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam - 6 Tổ hợp gen: ...
 • 7
 • 588
 • 1
Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc lá C9-1 nhằm tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá

Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo cây thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm

Nông - Lâm - Ngư

... chuyển gen. Khảm bệnh rất phổ biến trên cây thuốc lá, bệnh khảm gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất và chất lƣợng thuốc lá, nhất đối với thuốc sợi vàng. Bệnh khảm thuốc do ... chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo cây thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm với các nội dung và mục đích nghiên cứu: (1) Chuẩn hóa phƣơng pháp chuyển gen vào giống thuốc C9-1 ... 3,8 Ghi chú: WT1: mảnh thuốc không chuyển gen đặt lên môi trường có bổ sung kháng sinh , WT2: mảnh thuốc không chuyển gen đặt lên môi trường không bổ sung kháng sinh Tiến hành...
 • 51
 • 1,088
 • 4
[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá cho huyện chương mỹ  hà tây

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc cho huyện chương mỹ hà tây

Thạc sĩ - Cao học

... lơng thực thì việc tạo ra những giống chống chịu sâu bệnh vấn đề vô cùng quan trọng. 2.3.7.1. Di truyền tính chống bệnh bạc Bệnh bạc lúa do vi khuẩn (Xanthomonas oryzae pv Oryzae) gây ... bệnh có thể làm giảm tới 60% năng suất hạt hàng năm. Tại ấn Độ hàng năm có tới hàng triệu ha lúa bị bạc nặng làm cho năng suất giảm 60% (Sarivatava, 1972) [71]. ở Việt Nam bệnh bạc ... việc nghiên cứu chọn tạo ra các giống có khả năng chống bệnh bạc luôn nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho các nhà chọn giống. Bệnh bạc ảnh hởng rất lớn đến sinh trởng và phát triển của cây...
 • 140
 • 492
 • 0
[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá cho huyện thuận thành  bắc ninh

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc cho huyện thuận thành bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... phiến lá, gen Pn quy ñịnh màu tím ở gối lá, mép lá, lưỡi lá, tai và mỏ hạt, gen pl quy ñịnh màu tím còn gen pgl quy ñịnh màu xanh nhạt. (Bùi Chí Bửu, 1999). [42] - Di truyền về kích thước ... Châu á và cung cấp nguồn gen chống chịu bệnh bạc cho nhiều nước ( Vũ Công Khoái, 2002) [37]. Năm 1989 ñã phát hiện ñược 14 gen chống bệnh bạc trong ñó có 5 gen Xa-1, Xa-2, Xa-3, Xa-11 ... lúa quốc tế IRRI ñã xác ñịnh bản chất di truyền tính chống bệnh bạc do gen quy ñịnh. Nhiều dòng, giống lúa kháng bệnh bạc ñã ñược Viện nghiên cứu lúa quốc tế IRRI tạo ra. Các dòng...
 • 144
 • 724
 • 0
Nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá thế hệ T1

Nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm thế hệ T1

Nông - Lâm - Ngư

... c lá chuyn gen kháng virus khảm dưa chuột (CMV), kháng virus khảm thuốc lá (TMV) hoc kháng đồng thời cả 2 loại virus trên. Nhằm tiếp tc phân tích các đc tính di truyền của gen chuyn ở ... 2005). PCR sẽ kim tra sự tồn tại của gen chuyn trong genome thực vật chuyn gen. Trong nghiên cứu này, 9 dòng thuốc chuyn gen có sự phân ly tính kháng Kan theo tỷ lệ Mendel 3:1 sẽ tiếp ... Potato leafroll virus (Polerovirus); Lúa chuyn gen kháng Rice Tungro viruses (Tungrovirus); Khoai lang chuyn gen kháng Sweet 17 Hạt thuốc được cho vào tng ống eppendorf, mở nắp và cho...
 • 41
 • 883
 • 0
chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá bằng công nghệ chỉ thị phân tử

chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc bằng công nghệ chỉ thị phân tử

Báo cáo khoa học

... lúa kháng bạc lá -Phân tích bằng chỉ thị phân tử đối với các gen kháng bạc lá hiệu quả - Một số dòng lúa kháng bạc -Số liệu phân tích các dòng chọn lọc đối với các gen kháng bạc ... bằng chỉ thị phân tử đối với các gen kháng bạc lá hiệu quả - Một số dòng lúa kháng bạc -Số liệu phân tích các dòng chọn lọc đối với các gen kháng bạc hiệu quả 4 KS. Trần Bích ... Lan -Thu thập, phân lập vi khuẩn bạc - Lai tạo và chọn dòng lúa kháng bạc lá - Một số nòi vi khuẩn bạc thu thập được -Một số dòng lúa kháng bạc 5 KS. Nguyễn Thị Kim Dung...
 • 174
 • 655
 • 1

Xem thêm