góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

Bài tập và hướng dẫn vẽ SolidWorks

Bài tập và hướng dẫn vẽ SolidWorks

Công nghệ

... ta đánh dấu vào ô Repeat initial path point as final path point lề chuyển động từ vị trí sang vị trí trở vị trí - dùng lệnh Rotate Component, với lựa chọn , xoay cánh lề di động góc 1800 đoạn phim mô phỏng, lề quay theo góc ngắn để đến vị trí mới, tức góc < 1800 quay theo chiều ... Pattern để tạo ba liên kết với tâm quay đường tâm mặt ghế (chú ý phải đánh dấu vào lựa chọn ) - Trang trí bề mặt ghế: kích chuột phải lên mặt ghế mục Feature (Revolve 1) chọn AppearanceTexture bảng...
 • 24
 • 1,152
 • 8

Hướng dẫn SolidWorks 2001_2 potx

Hướng dẫn SolidWorks 2001_2 potx

Kỹ thuật lập trình

... định nghĩa 5.Khi toạ độ đ-ợc xác định, click OK Chuyn h to n v trí Có thể bạn cần đặt lại gốc toạ độ vào nơi cạnh, đỉnh điểm, vốn chophépđịnhnghĩahệ toạđộ.Trong tr-ờnghợpnày,bạncó thểđịnhnghĩa ... bạn cần Sau đó, bạn di chuyển gốc đến vị trí bạn muốn 55 1.Click Coordinate System System Insert, ReferenceGeometry, Coordinate 2.Định nghĩa hệ toạ độ vị trí part có thực thể bạn cần để kiểm soát ... cần để kiểm soát góc h-ớng trục 3.Click hộp Origin click vào vị trí bạn muốn chuyển gốc đến 4.Click OK Gốc toạ độ đ-ợc chuyển đến vị trí bạn đãchọn NOTE: Khi bạn tạo hệ toạ độ, việc đặt tên có ý...
 • 28
 • 216
 • 1

Hướng dẫn SolidWorks 2001_3 pptx

Hướng dẫn SolidWorks 2001_3 pptx

Kỹ thuật lập trình

... vị trí bạn muốn xác định filename Nếu bạn không xác định phần mở rộng, SolidWorks thêm phần mở rộng sldcrv ng cong t tin Tạo đ-ờng cong từ file có sẵn chứa gía trị toạ độ: 1.Tạomộttậptinđiểmbằngmộttrìnhbiên ... Through Free Points công cụ Curves click Insert, Curve, Curve Through Free Points 3.Click Browse đếnvịtrífile,rồiclick Open.Cáctoạđộtrongfilenày hiển thị hộp thoại Curve File L-u ý số cột Point, thị...
 • 28
 • 258
 • 1

Hướng dẫn SolidWorks 2001_5 pps

Hướng dẫn SolidWorks 2001_5 pps

Kỹ thuật lập trình

... Edit Definition, tuỳ thuộc kiểu feature đ-ợc chọn, hộp thoại xuất 3.Sửađổiđịnhnghĩatronghộpthoạibằngcáchxácđịnhcácgíatrịhoặc option 4.Click Apply OK đểxácnhậncácthayđổi,click Cancel đểngăncác ... kích th-ớc Copy cut extrude feature với kích th-ớc lơ lửng Cut extrude feature có kích th-ớc vị trí Handle đỏ thị điểm lơ lửng đ-ợc gán 3.Thả trỏ để gắn lại kích th-ớc vào cạnh đỉnh Copy cácfeature ... toàn part, feature đ-ợc chọn (gồm surface curve),hoặccácbềmặtđ-ợcchọncủamodel.Bạncũngcóthểmodifymàubằng manipulating the shaded appearance of the model Thay đổi diện mạo tô bóng part: 1.Click Tools,...
 • 28
 • 220
 • 1

Hướng dẫn SolidWorks 2001_6 potx

Hướng dẫn SolidWorks 2001_6 potx

Kỹ thuật lập trình

... chọn theo mặc định nhiều plane bạn tạo Một Mộthoặcnhiềubềmặtphẳng,bằngcáchchọnbề mặt phẳngbấtkìtrênmô hình Viewingplane,vốnlàmặtphẳngkhôngthấyđ-ợcnh-ngsongsongvớimàn hình Bạn nhìn đồng thời ... vị trí mặc định đổi Latitude Latitude vàLongitude Lock to model Khi chọn hộp kiểm này, ánh sáng di chuyển theo mô hình khibạn quay mô hình ánh sáng luôn chiếu lên cùngmột vùng mô hình vị trí ... cách) Cartesian (X, Y, Z): toạ độ De Carte (X-Y-Z) Point light Point light với vị trí Point light với 149 với vị trí gía trị mặc định mặc định, màu xanh Specularity maximum Brightness (Basic) tăng...
 • 28
 • 352
 • 1

Hướng dẫn SolidWorks 2001_7 doc

Hướng dẫn SolidWorks 2001_7 doc

Kỹ thuật lập trình

... mô hình động với vài pulley có v ị trí cốđịnh, bạn có thểlàm cho hình tròn layout sketch trùng vớ i vị trí pulley biết mô hình Bạn tựdo kéo pulley lại đến v trí khác assembly cập nhật tựđộng thay ... Tạocácfeaturecutvàholevốnchỉđược đưavàosaukhicáccomponent tổ hợp.Những assembly feature tồn ngữ cảnh assembly  Bốtrícácdãy c omponent, bằngcáchthamchiếu mộtdãyfeaturetrên mộttrongcáccomponent, cách tạo dãy assembly  Hợp ... thựchiệncácthay đổi mộtcáchnhanh chóng vị trí Để sử dụng Layout Sketch Assembly, làm sau:  Tạo sketch assembly, có nhiều hình vẽ mô tảcác part khác assembly Đặt vị trí cho component, thâu tóm nộ...
 • 28
 • 202
 • 1

Hướng dẫn SolidWorks 2001_8 potx

Hướng dẫn SolidWorks 2001_8 potx

Kỹ thuật lập trình

... tính ghi Đểeditsheetformatbằngcáchdichuyển,xoáhoặcthêmcácđ-ờnghaytext khối tiêu đề: xoá, click đ-ờng text nhấn Delete key Để di chuyển, click đ-ờng text kéo đến vị trí Để thêm đ-ờng, click ... Note.Xácđịnhcác thuộc tínhcủa textrồi clickđểđặttext vào vị trí bạn muốn Các sheet format tiêu chuẩn software có điểm neo để định vị bảng vật liệutại vị trí xác định sheet Để đặt lại điểm neo này, trải ... oOrientation.Bạncóthểchuyểnh-ớngcủahình(tr-ớchoặcsau )bằng cách kéo hìnhđi qua cạnh tham chiếu Một mũi tên biểu diễn h-ớng hình,th-ờngđ-ợcdùngkhihuỷkiểm Showcontentswhiledragging view.Saukhiđặthình,bạncóthểchuyểnh-ớngcủahìnhbằngcách double-clickmũitênhoặcbằngcáchchọn...
 • 28
 • 274
 • 1

Hướng dẫn SolidWorks 2001_9 pps

Hướng dẫn SolidWorks 2001_9 pps

Kỹ thuật lập trình

... MoveComponent vàtrở lại drawing Vịtríthayđổicủacấuhình assemblynàyxuấthiệntrong hìnhdrawingbằng nét ảo Bảng thuộc tính Alternate Position đóng lại Ví dụ hình thay đổi vị trí: Dúng v hin thhỡnh Drawing ... Di chuyển trỏ đ-ờng bao hình để phát sáng chọn hình Khi trỏ di chuyển hiển thị, kéo hình đến vị trí L-u ý giới hạn sau: Standard View Hình chiếu đứng đ-ợc dóng cố định hình chiếu khác.Khibạndichuyểnhìnhchiếuđứng,cáchìnhchiếukháccũngdi ... Right-clickmộtcomponenttrongdrawingviewhoặcCâythiếtkếvàchọn Show/Hide, Hide Component Nếucomponentnàyđãẩn,bạncóthểhiểnthịlạinóbằngright-clicking componenttrongCây thiếtkế(khôngở trongdrawingview)vàchọn Show/Hide, Show Component...
 • 28
 • 215
 • 2

Huong Dan SolidWorks 2001_11 ppsx

Huong Dan SolidWorks 2001_11 ppsx

Kỹ thuật lập trình

... mẫu mặc định mới, click OK Nếu bạn cần bổ sung template mà không làm xuất hộp thoại này, thê m v trí te mplate b ằng tuỳ chọn File Locations Xem thêm File Locations 3.Chọn option sau: Always use ... default document templates Prompt user to select document template 4.Click OK File Locations (Các v trí File) Cho phép bạn xác định định vịcác tài li ệu tham chiếu Các thư mục sẽđược tìm kiếm theo ... for 2.Click Addđểthêm đường dẫn vào danh sách 3.Browse hộp thoại Browse for Folderdialog đến v trí thư mục 4.Click OKđểthêm thư mục vào danh s ách Folders Xoá thư mục: Để xoá thư mục khỏi danh...
 • 25
 • 124
 • 1

Hướng dẫn Solidworks 2006

Hướng dẫn Solidworks 2006

Cơ khí - Chế tạo máy

... L y kích thư c t o ph n l i xác nh v trí c c a ng tròn, l y kích thư c c n thi t Click Smart Dimension Click c nh c a b m t, click ng tròn r i click m t v trí kích thư c t Double-click kích thư ... kích thư c c ưa vào nh ng v trí có th hi n th rõ ràng nh t M i kích thư c ch c ưa vào m t l n b n ã ki m Eliminate duplicate model dimensions Kéo kích thư c vào v trí gi ng minh h a Click Save ... tính ki m soát v trí l vít Các phương trình t o m i quan h toán h c gi a kích thư c B n có th dùng phương trình nh v i tư ng thay t kích thư c c th Trong ví d này, b n s t v trí m t l gi a chi...
 • 234
 • 259
 • 2

Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị chiến lược

Kế hoạch kinh doanh

... trung bình ngành • Bước 3: Xác định vị trí SBU ma trận GE, vị trí SBU ma trận GE biểu hình tròn , có tâm giao điểm vị trí ma trận hấp dẫn ngành với vị trí ma trận vị cạnh tranh Độ lớn vòng tròn ... ngành kinh doanh Minh họa vị trí SBU ma trận GEVị cạnh tranh • Bước 4: Căn vào vị trí SBU ma trận GE, xác định phương án chiến lược cho SBU, ví dụ ta thấy SBU có vị trí ( 3,45; 3,8) ma trận GE ... : Quá đơn giản sử dụng hai tiêu : RMS MGR để xác định vị trí USB thị trường mà không đưa chiến lược cụ thể cho SBU, không xác định vị trí SBU kinh doanh sản phẩm Ma trận GE chiến lược ma trận...
 • 14
 • 12,703
 • 70

Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiẹp tại Việt Naam

Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiẹp tại Việt Naam

Sinh học

... “Tài sản tự nhiên” hay “ vốn tự nhiên” loại tài sản /vốn sinh kế khái niệm “sinh kế bền vững” Các loại tài sản /vốn khác vốn xã hội, vốn người, vốn tài vốn vật chất (cơ sở hạ tầng, thiết bị, hàng ... Hậu, tỉnh Nam Định đọc góp ý cho thảo Tài liệu chuyên gia giàu kinh nghiệm (TS Nguyễn Ngọc Đệ, GS.TS Nguyễn Ngọc Kính, GS.TS Nguyễn Văn Đĩnh PGS TS Phạm Bình Quyền) đọc góp ý kiến chỉnh sửa Chúng ... tham gia đóng góp ý kiến quí báu cho việc hoàn thiện tài liệu Đây lần xuất nên nhiều hạn chế không tránh khỏi sai sót Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) mong nhận ý kiến góp ý độc giả...
 • 76
 • 1,306
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25