download đề thi đại học môn toán khối a các năm

Hướng dẫn giải đề thi Đại học môn Toán khối A A1 năm 2014

Hướng dẫn giải đề thi Đại học môn Toán khối A A1 năm 2014

Toán học

... a. Giả sử số phức z a bi (a, b thuộc R)z a bi  . Theo bài ra, ta có 2z (2 i)z 3 5i a bi (2 i) (a bi) 5i 3 a bi 2a 2bi ai bi 5i 3 a bi 2a 2bi ai b 5i 3 3a b i (a b) 3i 3 3a b 3 a b 5 a2 b3 ... giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 Môn – Khối Hocmai.vn – Ngôi trường chung c a học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ...  Nguồn: Hocmai.vn Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 Môn – Khối Hocmai.vn – Ngôi trường chung c a học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Với...
 • 6
 • 476
 • 2
Giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối A các năm gần đây

Giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối A các năm gần đây

Hóa học

... gam Ala-Ala-Ala. Giá trị c a m là : A. 90,6. B. 111,74. C. 81,54. D. 66,44. Giải : Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → Ala + Ala-Ala + Ala-Ala-Ala mol: 0,32 0,2 0,12 Suy ra nAla-Ala-Ala-Ala =0,32 ... Ag (2). Từ (1) và (2) suy ra X là anđehit fomic HCHO Câu 31: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. ... Cấu trúc đề thi đại học, cao đẳng c a Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. + Các dạng bài tập trắc nghiệm trong đề thi mẫu và đề thi đại học, cao đẳng c a Bộ Giáo Dục và Đào Tạo từ năm 2007 đến năm 2010....
 • 41
 • 1,653
 • 6
Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2013

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2013

Cao đẳng - Đại học

... Ta có: AH = 22BC a  Tam giác SAH vuông tại H suy ra 2222344aaSA SH AH a     Tam giác SHB vuông tại H suy ra 2222344aaSB SH HB a     Hướng dẫn giải đề thi Đại học ... BC = a suy ra AB = 03. os302 a BC c  Và AC = 2 a Suy ra 31 1 1 1 3 3. . . . . . ( )3 3 2 6 2 2 2 16SABC ABC a a a aV SH S SH AB AC dvtt    Tính khoảng cách từ C đến (SAB) ... điểm c a AB suy ra SM = 222 2 2 23 3 134 16 4 a a a aSB BM a a      Suy ra diện tích tam giác 21 1 13 13 39. . ( )2 2 4 2 16SAB a a a S SM AB dvdt   Ta có 3...
 • 6
 • 2,066
 • 22
De thi dai hoc mon Toán khoi A nam 2009

De thi dai hoc mon Toán khoi A nam 2009

Toán học

... sinh không đợc sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ và tên thí sinh: .; Số báo danh: Ngyễn Văn Đức Toán Trờng THPT Đồng Quan Phú Xuyên Hà Nội 2...
 • 2
 • 692
 • 0
Đề thi đại học môn Toán khối A 2009 - Bám sát cấu trúc Bộ giáo dục

Đề thi đại học môn Toán khối A 2009 - Bám sát cấu trúc Bộ giáo dục

Cao đẳng - Đại học

... 8(1 ) (1 ) 2 (1 )2 2 27 271 13 3 a a a a a a a a a a a ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥ − ⇔ ≥ − ⇔ ≥ −− − Dễ thấy 2 2 2 2 2 22 2 22 (1 ) 2 (1 )(1 )2 (1 ) (1 ) 2 a a a a a a a a− = − −+ − + − = Áp ... Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : TOÁN, khối A Thi thử thứ năm hàng tuần (26.02.2009) ĐỀ 02 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 ... 2 2 2 2 2 232 2 (1 ) (1 ) 3 2 (1 )(1 )a a a a a a= + − + − ≥ − − 2 2 2 2 2 232 82 (1 )(1 ) 2 (1 )3 27 a a a a a ≥ − − ⇔ ≥ − Tương tự cho các trường hợp còn lại. Bài giải dành cho...
 • 7
 • 574
 • 1
Đề thi đại học môn Toán khối A 2009 - Mẫu của Bộ giáo dục và đáp án

Đề thi đại học môn Toán khối A 2009 - Mẫu của Bộ giáo dục và đáp án

Cao đẳng - Đại học

... .C−= −10. 0,25 Đề này trích từ cuốn: “Cấu trúc đề thi môn TOÁN, VẬT LÍ, H A HỌC, SINH HỌC dùng để ôn thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2009” c a Nhà xuất bản giáo ... Do SA = SB = AB (= a) nên SAB là tam giác đều. Gọi G và I tương ứng là tâm c a tam giác đều SAB và tâm c a hình vuông ABCD. Gọi O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABD. Ta có OG ⊥ (SAB) ... ra, phương trình chính tắc c a đường thẳng MH là: x 2 y 1 z1 4 2− −= =− − 0,25 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN, khối...
 • 5
 • 840
 • 2
ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2011

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2011

Toán học

... SAD vuông tại A, có: AH ⊥ SD và AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH = 22.213SA AD a SA AD=⋅+39 0,25 Trước hết ta chứng minh: 11 2(*),111abab+≥+++ với a và b dương, ab ≥ 1. Thật ... ⇔ (a + b + 2)(1 + ab ) ≥ 2(1 + a) (1 + b) ⇔ (a + b) ab + 2 ab ≥ a + b + 2ab ⇔ ( ab – 1)( a – b )2 ≥ 0, luôn đúng với a và b dương, ab ≥ 1. Dấu bằng xảy ra, khi và chỉ khi: a = b hoặc ab ... = a + bi (a, b ∈ R), ta có: 22zz=+z ⇔ ( a + bi)2 = a 2 + b2 + a – bi 0,25 ⇔ a 2 – b2 + 2abi = a 2 + b2 + a – bi ⇔ 22 222ababab...
 • 5
 • 940
 • 5
Tài liệu Tuyển tập đề thi đại học môn toán khối A, B, D pdf

Tài liệu Tuyển tập đề thi đại học môn toán khối A, B, D pdf

Toán học

... đứng ABCD .A ′B′C′D′có các cạnh AB = AD = a, AA′= a √32và gócBAD = 600. Gọi M, N lần lượt là trung điểm c a các cạnh A ′D′và A ′B′. Chứng minhAC′⊥(BDMN). Tính V A. BDMNNgười ... trụ đứng ABC .A 1B1C1có đáy ABC là tam giác vuông, AB = AC = a, AA1= a √2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm c a đoạn AA1, BC1. Chứng minh rằng MN là đườngvuông góc chung c a các đường ... chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và AB = a, BC = 2a, cạnhSA⊥(ABC) và SA = 2a. Gọi M là trung điểm SC. Chứng minh rằng: tam giác AMB cânở M và tính diện tích tam giác AMB theo a. Câu...
 • 80
 • 2,220
 • 23
Tuyển tập đề thi Đại học môn Toán khối A qua các năm

Tuyển tập đề thi Đại học môn Toán khối A qua các năm

Toán học

... bằng 2a, đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, AC = a3 và hình chiếu vuông góc c a đỉnh A& apos; trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm c a cạnh BC. Tính theo a thể tích khối chóp A& apos;.ABC ... sinh: ; Số báo danh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG ... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu...
 • 8
 • 893
 • 12

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008