don xin chung nhan suc khỏ nghia vu quan su

DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pot

DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pot

Biểu mẫu

... DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên...
 • 2
 • 1,340
 • 1
MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

Biểu mẫu

... PHƯƠNG XÁC NHẬN TIỀN SỬ BỆNH CỦA Y TẾ CƠ SỞ Ngày tháng năm NGƯỜI KHAI KÝ TÊN II. Khám sức khỏe: Cao : / cm; Nặng: / kg; Vòngngực TB: / cm. Huyết áp: / mmHg; Mạch: / lần/phút. Thị lực: ... …………………. XÃ………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ I. Sơ yếu lý lịch: Họ và tên: Sinh ngày: / / Nam, Nữ: Nghề nghiệp trước ... mẹ: Năm sinh: Nghề nghiệp: Nguyên quán: Trú quán: Tiền sử bệnh: Gia đình: Bản thân: Tôi xin cam đoan khai đúng lý lịch và tiền sử bệnh của tôi. Ảnh 3 x 4 cm ...
 • 5
 • 11,422
 • 58
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pps

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pps

Biểu mẫu

... CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng cần kiểm tra theo kế hoạch 2 Số lượng đã kiểm tra 3 Phân loại sức khỏe: Loại 1 Loại 2...
 • 2
 • 1,497
 • 2
ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Tài liệu khác

... nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong su t thời gian tham gia luyên tập. ... Bài; BCH Đoàn phường Hàng Bài.Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Hiện đang ở: Tình trạng sức khỏe: Hoàn cảnh bản thân: Tôi làm đơn này, kính mong Hội ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN.Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hoàn Kiếm; Hội...
 • 2
 • 30,131
 • 341
Tài liệu Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp pdf

Tài liệu Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp pdf

Tài liệu khác

... phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành. Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:  Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)  Danh mục ... vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính. Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan: 1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng ... 1 MẪU BIỂU SỐ 09 Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
 • 2
 • 1,534
 • 0
Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp docx

Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp docx

Đơn từ

... phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành. Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:  Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)  Danh mục ... vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính. Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan: 1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng ... Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
 • 3
 • 789
 • 2
Tài liệu Đăng ký riêng đối với Quân nhân dự bị (QNDB) thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự ppt

Tài liệu Đăng ký riêng đối với Quân nhân dự bị (QNDB) thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự ppt

Tài liệu khác

... Lĩnh vực thống kê:Động viên Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp huyện Cách thức thực hiện:Cơ quan, tổ chức đến làm thủ tục đăng...
 • 3
 • 1,699
 • 0

Xem thêm