diện công cụ trích xuất thông tin virus nhập vào cơ sở dữ liệu

virus portal hệ thống tra cứu thông tin virus

virus portal hệ thống tra cứu thông tin virus

Công nghệ thông tin

... vụ cụ thể ĐATN - Xây dựng, quản lý sở liệu lưu trữ thông tin virus - Xây dựng công cụ để trớch rỳt thông tin virus cập nhật vào cở sở liệu Xây dựng cổng thông tin virus hỗ trỡ tra cứu thông tin ... honeypot, thông tin file sạch, phát triển công cụ trích xuất thông tin virus, cập nhật vào sở liệu để phục vụ tra cứu thống kê sau 2.1 Tổ chức sở liệu Sau phân tích liệu cú, hệ thống file sở liệu ... sở liệu để quản lý Do yêu cầu đặt phải tổ chức lưu trữ file cách hợp lý tổ chức sở liệu quản lý thông tin file Xuất phát từ yêu cầu cần xây dựng công cụ để trích xuất thông tin từ file nhập vào...
 • 70
 • 619
 • 0
Hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 3NF

Hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa sở dữ liệu 3NF

Hệ điều hành

... thu c kinh doanh T t c thông tin đ u quan tr ng Chúng ta đưa thông tin vào CSDL th đây? Ai chưa bi t v CSDL quan h th đưa thông tin vào spreadsheet Excel sau: Hình A-1: B ng hóa đơn Không t i! ... l y thông tin ph c t p như: • 3" Red Freens mà Freens R Us đ t năm 2002? • • T ng s 56" Blue Freens đư c bán Texas? Nh ng s n ph m đư c bán vào ngày 14 tháng năm 2003? B ng nhi u thông tin ... phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khóa Cu i cùng, tr l i v n đ liên quan đ n thông tin v Khách hàng V i CSDL hi n t i, n u m t khách hàng m t order, s ph i nh p thông tin v khách hàng...
 • 18
 • 847
 • 3
Hướng dẫn nhập dữ liệu vào epanet bằng excel

Hướng dẫn nhập dữ liệu vào epanet bằng excel

Công trình giao thông, thủy lợi

... lập thông số mặc đònh thông số mặc đònh Nhập liệu cho yếu tố hữu hình Chạy mô Chạy mô phỏng Biên soạn: Phạm Ngọc Sáu Tp.HCM 04 - 2010 Nhập liệu Hiệu chỉnh Hiệu chỉnh mô hình mô hình Nhập liệu ... Đại Học Kiến Trúc Tp.HCM Khoa Kỹ Thuật Đô Thò Nhập liệu cho yếu tố hữu hình Lưu file tiến hành nhập liệu cho mạng lướii Lưu file tiến hành nhập liệu cho mạng lướ Biên soạn: Phạm Ngọc Sáu Tp.HCM ... Thò Nhập liệu cho yếu tố hữu hình Mở file Excel Mở file Excel Biên soạn: Phạm Ngọc Sáu Tp.HCM 04 - 2010 Trường Đại Học Kiến Trúc Tp.HCM Khoa Kỹ Thuật Đô Thò Nhập liệu cho yếu tố hữu hình Nhập liệu...
 • 45
 • 8,817
 • 79
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư dựa vào cơ sở lý luận là các lý thuyết kinh tế và liên hệ tình hình thực tiễn Việt Nam.

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư dựa vào sở lý luận là các lý thuyết kinh tế và liên hệ tình hình thực tiễn Việt Nam.

Quản lý dự án

... NHNN chủ yếu sử dụng thông qua công cụ sách tiền tệ NHNN dử dụng nhóm công cụ : nhóm công cụ gián tiếp(thị trường) sử dụng phổ biến nhóm công cụ trực tiếp(hành chính) dùng Công cụ thứ : Nghiệp vụ ... tới 3,1 tỷ USD) Xuất nhập Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu thức xuất - nhập năm 2011, theo nhập siêu Việt Nam đạt khoảng 9,25 tỷ USD Theo ước tính Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất tháng 12 ... động thu nhập lợi nhuận 17 Tác động lãi suất 27 Tác động tỷ giá 30 48 Thảo luận môn học Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu thức xuất - nhập năm 2011, theo nhập siêu...
 • 49
 • 824
 • 1
Bài giảng HUONG DAN 20-TCTW-ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐV

Bài giảng HUONG DAN 20-TCTW-ĐÁNH GIÁ SỞ ĐẢNG VÀ ĐV

Tư liệu khác

... chức hoạt động Đảng - Công tác quản lý phân công công tác cho đảng viên; thực việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nâng cao trình độ mặt cho đảng viên; giới thiệu đảng viên công tác giữ mối liên ... pháp đánh giá Đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng phải vào kết thực nhiệm vụ trị, vững mạnh tổ chức hệ thống trị sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thông báo để cán bộ, đảng viên, nhân dân ... xét, lựa chọn số tổ chức sở đảng sạch, vững mạnh tiêu biểu để khen thưởng; số tổ chức sở đảng khen thưởng không vượt 20% tổng số tổ chức sở đảng sạch, vững mạnh 4.2 Tổ chức sở đảng hoàn thành tốt...
 • 6
 • 441
 • 0
Hướng dẫn học sinh trung học cơ sở tự học khi dạy học chương cơ học, vật lý lớp 8

Hướng dẫn học sinh trung học sở tự học khi dạy học chương học, vật lý lớp 8

Khoa học xã hội

... - Chuẩn bị tài liệu theo hướng dẫn tham khảo GV - Tự đọc SGK, tài liệu tham khảo, xác định hình thức bản, trọng tâm nội dung học Từ phân tích, đánh giá thông tin, sử dụng thông tin việc tự đặt ... suất; Áp suất chất lỏng ứng dụng; Áp suất khí quyển; Lực đẩy Ác-si-mét nổi) - Công (Công định luật công; Công suất; định luật bảo toàn năng) Về thời lượng, với phân phối tiết/tuần, nội dung ... đối tượng học sinh trung học sở Chương 2: Tổ chức hướng dẫn học sinh trung học sở tự học dạy học chương học, Vật lý lớp Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỰ...
 • 20
 • 1,131
 • 1
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN CƠ SỞ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN SỞ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ

Kinh tế - Quản lý

... Toán sở môn học bắt buộc dành cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học cao học thuộc tất nhóm ngành kỹ thuật, kinh tế Để giúp cho sinh viên tài liệu học tập đạt kết cao, Nhà xuất Thông tin Truyền thông ... dụng làm đầu vào sản xuất ngành  a 11 a 21 Bài 2.5 Cho hai ngành sản xuất ma trận hệ số đầu vào: A =  a 12  a 22   Chứng minh det(E – A) > 10 Bài 2.6 Một kinh tế ngành sản xuất mối ... nhập quốc dân, C - tiêu dùng, I - đầu tư, Yd - thu nhập sau thuế; Go - chi tiêu phủ 1) Xây dựng mô hình cân thu nhập quốc dân 2) Khi x tăng thu nhập cân tăng hay giảm? 3) Thuế suất tăng thu nhập...
 • 93
 • 15,915
 • 60
Hướng dẫn Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở_5 ppsx

Hướng dẫn Xây dựng công đoàn sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn sở_5 ppsx

Báo cáo khoa học

... thống cán công đoàn vi phạm kỷ luật, pháp luật (đã bị xử lý) Loại khá: Là công đoàn sở đạt từ 70 điểm trở lên Loại trung bình: Là công đoàn sở đạt từ 50 điểm trở lên Loại yếu: Là công đoàn sở 50 ... thống cán công đoàn vi phạm kỷ luật, pháp luật (đã bị xử lý) Loại khá: Là công đoàn sở đạt từ 70 điểm trở lên Loại trung bình: Là công đoàn sở đạt từ 50 điểm trở lên Loại yếu: Là công đoàn sở 50 ... kiểm tra, ban nữ công công đoàn sở (1 điểm); - Ghi chép đầy đủ nội dung họp (3 điểm) điểm 2.8 Tiêu chí (05 điểm): - Thực công tác lập dự toán, toán tài công đoàn hàng năm quy định công đoàn cấp...
 • 17
 • 1,733
 • 0
Hướng dẫn Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở_4 ppt

Hướng dẫn Xây dựng công đoàn sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn sở_4 ppt

Báo cáo khoa học

... thống cán công đoàn vi phạm kỷ luật, pháp luật (đã bị xử lý) Loại khá: Là công đoàn sở đạt từ 70 điểm trở lên Loại trung bình: Là công đoàn sở đạt từ 50 điểm trở lên Loại yếu: Là công đoàn sở 50 ... kiểm tra, ban nữ công công đoàn sở (1 điểm); - Ghi chép đầy đủ nội dung họp (3 điểm) 2.8 Tiêu chí (5 điểm): - Thực công tác lập dự toán, toán tài công đoàn hàng năm quy định công đoàn cấp phê ... giao ban, trực báo công đoàn cấp tổ chức (2 điểm); - Thực tốt chế độ thông tin, báo cáo công đoàn cấp theo quy định (2 điểm) điểm điểm điểm điểm điểm Tiêu chuẩn 3: Làm tốt công tác tuyên truyền,...
 • 12
 • 820
 • 0
Hướng dẫn Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở_3 doc

Hướng dẫn Xây dựng công đoàn sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn sở_3 doc

Báo cáo khoa học

... DẪN Xây dựng công đoàn sở vững mạnh đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn sở 3.5 Tiêu chí (2 điểm): Thường xuyên thông tin tình hình, hoạt động công đoàn đến đoàn viên, cán bộ, công chức, lao ... cán công đoàn vi phạm kỷ luật, pháp luật (đã bị xử lý) Loại khá: Là công đoàn sở đạt từ 70 điểm trở lên 4 Loại trung bình: Là công đoàn sở đạt từ 50 điểm trở lên Loại yếu: Là công đoàn sở 50 ... thống cán công đoàn vi phạm kỷ luật, pháp luật (đã bị xử lý) Loại khá: Là công đoàn sở đạt từ 70 điểm trở lên Loại trung bình: Là công đoàn sở đạt từ 50 điểm trở lên Loại yếu: Là công đoàn sở 50...
 • 21
 • 891
 • 0
Hướng dẫn Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở_2 pptx

Hướng dẫn Xây dựng công đoàn sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn sở_2 pptx

Báo cáo khoa học

... ban nữ công NĐ; 2.7 Thực tốt công tác tài công đoàn; dự toán, toán tài công đoàn hàng năm quy định công đoàn cấp phê duyệt; 2.8 Thực đầy đủ, nghiêm túc chế độ hội họp, giao ban, trực báo công đoàn ... kiểm tra, ban nữ công điểm công đoàn sở (1 điểm); - Ghi chép đầy đủ nội dung họp (3 điểm) 2.8 Tiêu chí (5 điểm): - Thực công tác lập dự toán, toán tài công đoàn hàng năm quy định công đoàn cấp phê ... báo công đoàn cấp tổ chức (2 điểm điểm); - Thực tốt chế độ thông tin, báo cáo công đoàn cấp theo quy định (2 điểm) Tiêu chuẩn 3: Làm tốt công tác tuyên 15 truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công...
 • 15
 • 795
 • 0
Hướng dẫn Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở_1 pdf

Hướng dẫn Xây dựng công đoàn sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn sở_1 pdf

Báo cáo khoa học

... 2.1 95% CBCCLĐ quan gia nhập tổ chức công đoàn; 2.2 80% số tổ công đoàn, công đoàn phận đạt vững mạnh; 2.3 100% cán công đoàn bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; 2.4 BCH, ủy ban ... ban nữ công CĐCS; 2.8 Thực tốt công tác tài công đoàn; dự toán, toán tài công đoàn hàng năm quy định công đoàn cấp phê duyệt; 2.9 Thực đầy đủ, nghiêm túc chế độ hội họp, giao ban, trực báo công ... hoạch công tác hoạt động hiệu Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, gồm nội dung sau: 2.1 95% tổng số VCLĐ đơn vị gia nhập tổ chức công đoàn; 2.2 70% số tổ công đoàn, công...
 • 10
 • 720
 • 2
hưỡng dẫn giải bài tập môn cơ sở truyền động điện

hưỡng dẫn giải bài tập môn sở truyền động điện

Cao đẳng - Đại học

... (v/ph) ta thực cách (Giữ nguyên cực tính điện áp đặt vào phần ứng động cơ) Hướng dẫn: - Dựa vào phương trình đặc tính điện (hoặc pt đặc tính cơ) tính tốc độ làm việc xác lập động ứng với Mc=0.9Mđm ... định mức Hướng dẫn : - Dựa vào pt đặc tính điện mắc thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng động cơ, rút Rf  Udm R Rf u  Ic Rf K K dm dm - Tính tốc độ thay đổi từ thông  Udm R  u Ic Kx ... 2,5 Iđm Hướng dẫn: - Dựa vào phương trình đặc tính điện (hoặc pt đặc tính cơ) tính tốc độ làm việc xác lập động ứng với Mc=0.85Mđm - Vẽ đồ nguyên lý - Tính Rh dựa vào biểu thức: IH  E hd...
 • 7
 • 2,506
 • 82
skkn hướng dẫn học sinh trung học cơ sở rèn luyện kỹ năng viết phương trình hóa học thcs hương mỹ

skkn hướng dẫn học sinh trung học sở rèn luyện kỹ năng viết phương trình hóa học thcs hương mỹ

Giáo dục học

... suốt chương trình THCS Công việc bao gồm nhiệm vụ sau : Học thuộc kí hiệu hóa học hóa trị số nguyên tố Viết công thức hóa học đơn chất, hợp chất (dựa vào hóa trị) Viết công thức hóa học hợp chất ... Nắm tính chất hóa học loại chất học Trong phần kiến thức lớp quan trọng Nó chiếm tới 4/5 công việc nêu Cụ thể : a Yêu cầu HS học thuộc kí hiệu hóa học hóa trị số nguyên tố : Ngoài “Bài ca hoá ... hoá trị nguyên tố, thành phần phân tử, cách lập công thức (Hợp chất nguyên tố) theo quy tắc chéo, việc viết CTHH hợp chất vô chuyện khó c Viết công thức hóa học hợp chất biết tên gọi (Rèn luyện...
 • 15
 • 1,355
 • 3
Hướng dẫn học sinh Trung học cơ sở tự học khi dạy học chương Cơ học , Vật lý lớp 8

Hướng dẫn học sinh Trung học sở tự học khi dạy học chương học , Vật lý lớp 8

Sư phạm

... quyển; Lực đẩy Ác-si-mét nổi) - Công (Công định luật công; Công suất; định luật bảo toàn năng) Về thời lượng, với phân phối tiết/tuần, nội dung chương học” Vật lí trải hết phân phối ... đồ 2.1 đồ cấu trúc chương học” Vật lí 34 Nhận biết Công thức Định luật Công suất Ý nghĩa Công thức Đặc điểm Công thức Lực ma sát Công học Áp suất chất lỏng Công thức Chuyển động không Áp ... - Chuẩn bị tài liệu theo hướng dẫn tham khảo GV -Tự đọc SGK, tài liệu tham khảo, xác định hình thức bản, trọng tâm nội dung học Từ phân tích, đánh giá thông tin, sử dụng thông tin việc tự đặt...
 • 100
 • 773
 • 5
Hướng dẫn nhập tọa độ vào GIS

Hướng dẫn nhập tọa độ vào GIS

Cao đẳng - Đại học

... việc lưu liệu Vào menu Tool chọn công cụ Tool Universal Translator để tiến hành chuyển liệu sang dạng file shp Hướng dẫn nhập tọa độ vào GIS Page Đỗ Xuân Trường - Hướng dẫn nhập tọa độ vào GIS ... kiểu liệu cho bảng giá trị tọa độ - Xác nhận thông báo giá trị độ rộng field bị thay đổi cho phù hợp với độ rộng liệu Hướng dẫn nhập tọa độ vào GIS Page Đỗ Xuân Trường - - Bảng giá trị tọa độ nhập ... tọa độ nhập vào mapinfo Vào menu table, chọn lệnh Creat Points, hộp thoại Creat Points, nhấn vào mục Projections, chọn hệ tọa độ Longitude/ Latitude WGS 84 Hướng dẫn nhập tọa độ vào GIS Page...
 • 5
 • 927
 • 11
SKKN hướng dẫn giải bài tập phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào

SKKN hướng dẫn giải bài tập phần sở vật chất và chế di truyền ở cấp độ tế bào

Báo cáo khoa học

... tế cho loại tinh trùng? Số lượng loại tinh trùng? ký hiệu NST loại tinh trùng đó? 2) Nếu 1000 tế bào sinh tinh nói giảm phân tạo tinh trùng bình thường, tinh trùng tạo tham gia thụ tinh hiệu ... số trứng thụ tinh tức : 64 50% = 32 (trứng) thụ tinh Mỗi trứng thụ tinh cần triệu tinh trùng tham gia Vậy số tinh trùng tham gia thụ tinh với 32 trứng là: 32 000 000 = 32 000 000 (tinh trùng) ... bào c) - Số tinh trùng trực tiếp thụ tinh là: 32 x 3, 125% = tinh trùng - Mỗi tinh trùng trực tiếp thụ tinh với trứng tạo thành hợp tử Vậy số hợp tử tạo thành = số tinh trùng thụ tinh = hợp tử...
 • 26
 • 1,398
 • 1
hướng dẫn tạo hiệu ứng bóng chày cho chữ chi tiết từng bước

hướng dẫn tạo hiệu ứng bóng chày cho chữ chi tiết từng bước

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... nhấn chuột trái lên layer chứa nội dung chữ Vào menu Select > Modify > Expand, gõ giá trị 10 pixels Vào menu Select > Inverse để đảo vùng chọn Dùng công cụ Eraser Tool để “khoét lỗ” bên chữ S hình ... pixels Chọn công cụ Ellipse Tool thiết lập màu đen cho Foreground Vẽ hình elip theo chiều dọc, nằm gọn khung hình Một vài chi tiết hình elip bị mất, bạn đừng lo lắng, thực bước Vào menu Image ... Vào menu Image > Trim, thiết lập giá trị hình bên Vào menu Edit > Define Brush Preset, đặt tên cho Brush Stitches Brush, nhấn OK Bước 10: Quay trở lại layer chứa chữ cần tạo hiệu ứng, bạn vào...
 • 32
 • 339
 • 0
Lưu trữ hình ảnh vào cơ sở dữ liệu với C#

Lưu trữ hình ảnh vào sở dữ liệu với C#

Kỹ thuật lập trình

... dùng để chọn hình trang bìa, nút ‘Insert’ dùng để đưa thông tin sách vào sở liệu Trước nhập thông tin vào sở liệu, cần khởi tạo kết nối đến sở liệu ‘book’ Để làm điều này, bên lớp Form1 bạn cần ... đó: - server: tên server - database: tên sở liệu - uid,pwd: username password truy cập server Sau mở kết nối đến server sở liệu, người dùng nhập vào thông tin tên sách, tên tác giả, lựa chọn hình ... dung f vào mảng buff.Tiếp theo tạo chuỗi truy vấn cmdstr để thêm thông tin vào sở liệu Trong câu truy vấn trên, ta sử dụng tham số hình thức @b, @a, @l chúng lần lươt đại diện cho trường liệu book,...
 • 7
 • 3,730
 • 67

Xem thêm