de thi va dap an mon thue cong chuc

đề thi và đáp án môn trang bị điện các máy công nghiệp dùng chung

đề thi đáp án môn trang bị điện các máy công nghiệp dùng chung

Tài liệu khác

... ac100vpanel coolorcont panel lightingac200v recepcont panelgan try w arning lightsparespace heatercab. distbdcab. coolercab. lightreceptrolley panellightingauxflood lightcon trol deskdc/dcconvintercom ... về lò hồ quang? Phân loại lò hồ quang? Chu trình làm việc của lò hồ quang? Mạch ngắn là gì? - Nêu các khái niệm về lò hồ quang cho công nghiệp - Ưu nghược điểm khi sử dụng lò hồ quang - Phân ... W 274ĐỀ THI SỐ 03 HỌC PHẦN: HỌC PHẦN: TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬCÁC MÁY CÔNG NGHIỆP DÙNG CHUNG Thời gian làm bài: 90 phút CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI Câu 1 (3 điểm):...
 • 12
 • 2,150
 • 7
Đề thi và đáp án môn Toán cao cấp 2.pdf

Đề thi đáp án môn Toán cao cấp 2.pdf

Cao đẳng - Đại học

... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010.Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 2Câu 1 : Tính giới hạn (trình ... )1/(x+1)= 0 , không có tiệm cận đứng, limx→+∞( x + 1 )1/(x+1)= 1 , tiệm cận ngang y = 1 .Lập bảng biến thi n, tìm vài điểm đặc biệt, vẽ.Câu 3(1.0đ). Miền xác định x < −3 , x > 0 , ... x − ln ( s in x +√1 + x2)t a n x − x c o s2x.Caâu 2 : Khảo sát vẽ đồ thị của đường cong y = ( 1 + x)11+x.Caâu 3 : Tìm phân loại tất cả các điểm gián đoạn của ñoà thò haøm soá...
 • 2
 • 18,710
 • 455
Đề thi và đáp án môn Anh văn Trường Đại học kinh tế- luật - đề thi 3A

Đề thi đáp án môn Anh văn Trường Đại học kinh tế- luật - đề thi 3A

Cao đẳng - Đại học

... many banks went under B. many bank patrons were afraid of losing their deposits C. a lot of money was withdrawn from accounts D. Governor Comstock canceled all banking activities in Michigan ... percentage of deposits that a member bank must keep either in its own vaults or on deposit at the Fed. If the Fed wants to change the money supply, it can change reserve requirements to member banks; ... for example, an increase in the percentage of deposits required to be kept on hand would reduce the available money supply. Member banks can also borrow money from the Fed, and an additional...
 • 6
 • 1,910
 • 65
Đề thi và đáp án môn Anh văn Trường Đại học kinh tế- luật - đề thi 3b

Đề thi đáp án môn Anh văn Trường Đại học kinh tế- luật - đề thi 3b

Cao đẳng - Đại học

... D. handicappedPart 2: Read the following passage and choose the best answer for each question (10 points, 2 for each correct answer)Hotel, shop and restaurant chains, which employ thousands ... afraid we can’t pay now. Our accounts department is moving offices at the moment.’ This could be an example of ________. A. using delaying tactics B. overcharging C. submitting an invoice D. ... all the details about the products or services. ________, information about cancellations and refund will be provided.A. Besides B. In addition to C. As long as D. As well27. Companies agree...
 • 6
 • 1,509
 • 58
Đề thi và đáp án môn Anh văn Trường Đại học kinh tế- luật - đề thi

Đề thi đáp án môn Anh văn Trường Đại học kinh tế- luật - đề thi

Cao đẳng - Đại học

... fine powder and magnetically removes steel belting promises to broaden the range of recycled products. The end product, a mixture of rubber and plastic, can be molded into vehicle parts, and they ... company and society, and the opportunity for social (50) ____ and to meet other people. Different people like different things, and the way managers treat employees, i.e. their styles of management ... fluently and you have spent time in France. However, I strongly advise you to take advantage of the company’s resettlement course, which includes all kinds of benefits. Here is a sample: ã You can...
 • 6
 • 1,563
 • 50
Đề thi và đáp án môn toán 2012

Đề thi đáp án môn toán 2012

Toán học

... ==xxdxxxxdxI23233cos.2sin8cos.cos.sinđặt tanx = t dtttttdtIttxxdxdt∫ ∫+=+=⇒+==⇒3323222)1()12(8122sin;cos0,5Cxxxxdtttttdttttt+−++=+++=+++=∫∫−224333246tan21tanln3tan23tan41)33(1330,5 ... cot 2 22(sin cos )23 3 2sin cosx xx xx x+⇔ + − =tan cotg 23 2 3 0x x⇔ + − =tan tan 0,53x = −tan3x kπ⇔ = − + π 13x =tan6x kπ⇔ = + π0,252Giải phương trình x 21 1 1log ... có 3 nghiệm x=-1/4 , x=1/2 x=2. 02526 620 0tan( )tan 14os2x (t anx+1)xxI dx dxcπ ππ−+= = −∫ ∫ , 221 tan xcos 2x1 tan x−=+025 http://tuyensinhtructuyen.edu.vnCâu...
 • 46
 • 1,210
 • 3
Đề thi và đáp an môn Thiết kế và bảo mật HT mạng

Đề thi đáp an môn Thiết kế bảo mật HT mạng

Quản trị mạng

... Bangor(config)#access-list 130 deny ip 172.16.30.0 0.0.0.63 172.16.50.0 0.0.0.255 Bangor(config)#access-list 130 permit ip any any f. Bangor(config)#interface fa0/3 Bangor(config)#ip access-group ... fa0/1Switch2(config)#switchport mode trunkSwitch3(config)#vlan databaseSwitch3(config)#vlan 2Switch3(config)#vlan 3Switch3(config)#interface fa0/2Switch3(config)#switchport access vlan 2Switch3(config)#interface ... deny ip 172.16.10.0 0.0.0.254 172.16.50.1 0.0.0.254 Bangor(config)#access-list 110 permit ip any any d. Bangor(config)#interface fa0/3 Bangor(config)#ip access-group 110 out e. Buffalo(config)#access-list...
 • 6
 • 1,529
 • 49
Đề thi và đáp án Môn Tiếng Anh Lớp 9 HKI (mới nhất)

Đề thi đáp án Môn Tiếng Anh Lớp 9 HKI (mới nhất)

Tiếng anh

... night. 2. I wish I was/were good at English.3. Nga said she was having a wonderful time there.4. She asked me when my vacation started.5. A supermarket has just been built here.V. 2,5 điểm. ... điểm.1. d 2. e. 3. f 4. a 5. b 6. cII. 2 điểm. Mỗi động từ chia đúng được 0,5 điểm1. is spoken 2. rang 3. haven’t seen 4. wereIII.1,5 điểm. Mỗi giới từ đúng được 0,25 điểm.1. from – to 2. until ... 2,5 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.1. No, it isn’t.2. A shop.3. A mixture of smoke and fog.4. From the Houses of Parliament.5. No, it wasn’t. ...
 • 2
 • 13,175
 • 308
Đề thi và đáp án môn Lịch sử năm 2009

Đề thi đáp án môn Lịch sử năm 2009

Lịch sử

... lượngchính trị của quần chúng (đặc biệt là vai trò của Mặt trận Việt Minh); tổchức xây dựng lực lượng vũ trang; hoàn thi n chủ trưong, đường lối lãnhđạo đấu tranh của Đảng (thông qua Hội nghị BCH ... hợp với việc chớp thời cơ cách mạng; sự kết hợp linh hoạt giữa hìnhthức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để giành chính quyền trongCMT8III.a Thí sinh nêu tóm tắt 4 giai đoạn những ... đoạn Đảng tập dượt hình thức đấu tranh hình thức tổ chức chính quyềnXô Viết kiểu mới.+ Cao trào dân chủ 1936-01939: là cao trào đấu tranh công khai. Qua caotrào, Đảng được rèn luyện...
 • 3
 • 820
 • 0
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ 5- HK2

ĐỀ THI ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ 5- HK2

Lịch sử

... ………………………… Thời gian làm bài: 40 phútĐiểm : Giám khảo1: Mã số: Giám khảo2: ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA KỲ II NĂM HỌC 200 200 Môn : Địa l í - L ớp 5Thời gian làm bài: 40 phútI. Phần thi trắc nghiệm: ... thế giớib) Khí hậu nóng khô. Dân cư chủ yếu là người da đenc) Phần lớn diện tích hoang mạc xa-van, động vật có nhiều loại thú có túid) Thuộc tây bán cầu. Có rừng rậm A-ma-dôn nổi tiếng...
 • 3
 • 1,176
 • 2
Đề thi và đáp án môn anh văn khối d năm 2009

Đề thi đáp án môn anh văn khối d năm 2009

Cao đẳng - Đại học

... change of schedule before James dis. Question 55: There’s no point in persuading Jane to change her mind. A. It’s possible for us to persuade Jane to change her mind. B. Jane will change ... though she doesn’t want to. C. It’s useless to persuade Jane to change her mind. D. No one wants Jane to change her mind because it’s pointless. Read the following passage and mark the letter ... caused a greater dependence on hunting, and on fishing along the coasts and waterways. The abundance of vegetation in the lower latitudes of the tropics, on the other hand, has provided a greater...
 • 8
 • 845
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008