de thi trac nghiem tin hoc tre khoi thcs

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Tư liệu khác

... Hội THI TIN Học TRẻ TOàN QUốc lần thứ XIV - 2008đề cHíNH THức THI TRC NGHIM BNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đềĐịa điểm thi: Thành phố Đà ... trên máy vi tính?  Blocks  Dots  Solitaire  Internet ExplorerCâu 5. Thi t bị nào dưới đây vừa là thi t bị vào, vừa là thi t bị ra? Máy in  Loa  Môđem  Máy quét (scaner)Câu 6. Virus máy ... Đà NẵngHọ và tên thí sinh: Họ tên, chữ ký Số phách(HĐGK ghi)Giám thị 1 Giám thị 2Điểm bài thi Họ tên, chữ kýBằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2Hãy ỏnh du ì vo ụ trc cõu tr lời mà...
 • 2
 • 1,664
 • 38

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

Tin học

... Hội THI TIN Học TRẻ TOàN QUốc lần thứ XIV - 2008đề cHíNH THức THI TRC NGHIM BNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đềĐịa điểm thi: Thành phố Đà ... trên máy vi tính?  Blocks  Dots  Solitaire  Internet ExplorerCâu 5. Thi t bị nào dưới đây vừa là thi t bị vào, vừa là thi t bị ra? Máy in  Loa  Môđem  Máy quét (scaner)Câu 6. Virus máy ... Đà NẵngHọ và tên thí sinh: Họ tên, chữ ký Số phách(HĐGK ghi)Giám thị 1 Giám thị 2Điểm bài thi Họ tên, chữ kýBằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2Hãy ỏnh du ì vo ụ trc cõu tr lời mà...
 • 2
 • 13,169
 • 288

Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

Kỹ thuật lập trình

... B. 15C. 20 D. 25 Page 2 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊNSố báo danh Olympic Tin học Sinh viên lần thứ XV - 2006Địa điểm thi: Đại học Bách khoa, Hà NộiĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - KHỐI KHÔNG ... printf(“%d ”,k); M = M / k; } k++; } };A. 2 2 5 B. 2 5 5 C. 2 2 2 2 5 D. 2 2 2 5 5Page 4 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊNSố báo danh <Trang 2. Cắt phách ở đây>9. Chương trình ... TRẮC NGHIỆM - KHỐI KHÔNG CHUYÊNThời gian làm bài: 30 phútHọ tên thí sinh: Ngày sinh: Đơn vị dự thi: Số báo danh: Chữ ký thí sinh Giám thị 1 Giám thị 2(Chú ý: thí sinh khoanh tròn vào chữ cái...
 • 6
 • 2,226
 • 54

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

Cao đẳng - Đại học

... 91. Dạng nà o sau đây dù ng để xem một slide duy nhất a. Normal view c. outline view b. Slide show d. slide view 92. Bạn có thể đổi mà u nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây: a. Chọn ... phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là : b. Chè n mà u và o các slide d. tên của một slide mới 96. nghi thức chuyển tập tin thông qua mọi trườ ng mạng là : a. http b. html c. www d. fpt 97. ... có khả năng tự động nhận biết các thi t bị phần cứng và tự động cà i đặt cấu hình của các thi t bị dây là chức năng: a/ Plug and Play b/ Windows Explorer c/ Desktop d/ Multimedia Caâu 9: Danh...
 • 10
 • 10,603
 • 300

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... 91. Dạng nà o sau đây dù ng để xem một slide duy nhất a. Normal view c. outline view b. Slide show d. slide view 92. Bạn có thể đổi mà u nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây: a. Chọn ... Tools/Option/View Câu 25: Ký hiệu nà y trên thanh thước có nghóa là gì? a/ Bar tab c/ Decinal Tab b/ Frist line indent d/ Hanging indent Caâu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, nếu muốn chọn thông ... trên thanh drawing c. Chọn format/slide design d. Chọn format/objects 93. Phần mở rộng của power point laø gì? a. PPP b. PPF c. POP d. POW 94. Các slide của presentation có thể được xem dưới...
 • 10
 • 10,425
 • 269

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Tin học văn phòng

... Câu 11. Phần mở rộng của tập tin thường thể hiện:A. Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau cùngB. Kích thước của tập tin C. Kiểu tập tin D. Tên thư mục chứa tập tin Câu 12. Khi đang làm việc ... làm ẩn, sau đó?A. Vào View / chọn Hide B. Vào Edit / Column, chọn HideC. Vào Tools / chọn Hide D. Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide Câu 15. Trong Microsoft Word, để hiển ... tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:A. Nhấn phím DeleteB. Tools - DeleteC. Table - Delete RowsD. Edit - Delete Câu 11. Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?A. Tìm...
 • 8
 • 5,586
 • 180

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Tin học văn phòng

... Để chuyển đổi chế độ Datasheet view sang Design view khi thi t kế TableC. Để chuyển đổi chế độ Design view sang Datasheet view khi thi t kế TableD. Tự thi t kế Câu 6. Chức năng nào dưới đây ... điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 2 - Thời gian: 30 phút Họ tên ... xóa một mẩu tin trong bảng B (bảng nhiều) thì Access cũng tự động xóa mẩu tin liên quan trong bảng A (bảng 1), trong liên kết (relationship) của 2 bảng này ta chọn:A. Cascade Delete Related...
 • 8
 • 12,745
 • 262

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Tin học

... Hội thi Tin học trẻ không chuyên Toàn quốc lần thứ XI – 2005Địa điểm thi: Đại học Công nghệ, Ngày 4 – 8 – 2005BAN A - TIỂU HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMThời gian làm ... Đơn vị dự thi: Số báo danh: Dọc phách tại đây (Chú ý: Thí sinh đánh dấu x vào ô vuông tương ứng với đáp án đúng) 1. Trong các tên sau, thi t bị nào có ý nghĩa khác với các thi t bị còn ... bị nào có ý nghĩa khác với các thi t bị còn lại:A. ROMB. RAMC. MODEMD.DISK2. Khi tắt nguồn điện máy tính, dữ liệu ở thi t bị nào dưới đây không bị xoá.A. RAMB. ROM.C. RegisterD. Virtual...
 • 2
 • 1,326
 • 40

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Tin học

... Tổ hợp phím nào sau đây dùng ®Ó di chuyÓn 1 tÖp tin: A: Ctrl +D B: Ctrl + A C: Ctrl + HD: Ctrl + X E: Ctrl + JCâu 60 : Các thi t bị xuất thông tin gồm:A:Màn hình B: Máy in C:Máy in, máy quétD: ... 58: Câu A B25.Trong Ms Word phím Tab dùng để chèn thêm 1 hàng vào bảng26.Trong Ms Word phím Delete dùng để xóa ký tự bên trái con trỏ27.Trong Ms Excel phím End đa trỏ về cuối văn bản (tài ... lên 1 trang30.Trong Excel: phím Crtl + Home đa trỏ Về ô A131.Th mục không dùng để chứa tệp tin. 32.Thanh tiêu đề (Title): Cho biết tên tệp bảng tính33.Tổ hợp phím Ctrl + N dùng để tạo...
 • 10
 • 1,011
 • 6

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

Tin học

... Hội THI TIN Học TRẻ TOàN QUốc lần thứ XIV - 2008đề cHíNH THức THI TRC NGHIM BNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đềĐịa điểm thi: Thành phố Đà ... trên máy vi tính?  Blocks  Dots  Solitaire  Internet ExplorerCâu 5. Thi t bị nào dưới đây vừa là thi t bị vào, vừa là thi t bị ra? Máy in  Loa  Môđem  Máy quét (scaner)Câu 6. Virus máy ... Đà NẵngHọ và tên thí sinh: Họ tên, chữ ký Số phách(HĐGK ghi)Giám thị 1 Giám thị 2Điểm bài thi Họ tên, chữ kýBằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2Hãy ỏnh du ì vo ụ trc cõu tr lời mà...
 • 2
 • 1,141
 • 7

Đề Thi trắc nghiệm tin học

Đề Thi trắc nghiệm tin học

Tư liệu khác

... trình, nội dung của tập tin 'DLB.txt' gồm những phần tử nào? A). 6; 7; 8 B). 5; 8 C). 7; 8 D). 2; 5; 8 Câu 36). Sau khi thực hiện chương trình, nội dung của tập tin 'DLA.txt' ... 'KETQUA.OUT')->Rewrite(f)->Writeln(f,m)->Close(f) Trang3/5 MA TRẬN - ĐỀ - ĐÁP ÁNKIỂM TRA HỌC KỲ 2 – MÔN: TIN HỌC LỚP 11NĂM HỌC 2008 – 2009 ĐỀ BÀICHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG NHẤT (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)Câu1). ... Array[1 n] of Byte; Kqua:byte;BeginTrang1/5 Câu 34). Thủ tục mở một tệp văn bản để ghi thông tin từ ngoài vào tệp là: A). Rewrite(<tên tệp>); B). Rewrite(<tên tệp>,<tên biến...
 • 4
 • 1,023
 • 8

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008.

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008.

Tin học

... HỘI THI TIN HỌC TRẺTOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV- 2008ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đềĐịa điểm thi: Thành phố Đà ... NẵngHọ và tên thí sinh: Ngày sinh: Số báo danh: Đơn vị dự thi: Họ tên, chữ ký Số phách(HĐGK ghi)Giám thị 1 Giám thị 2Điểm bài thi Họ tên, chữ ký Số phách(HĐGK ghi)Bằng số Bằng chữ Giám ... tên) trong hình dướiđây? 2  3 4 5 Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Trang 2/2AZ ...
 • 2
 • 575
 • 1

De thi trac nghiem tin hoc nam 20081

De thi trac nghiem tin hoc nam 20081

Tin học

... HỘI THI TIN HỌC TRẺTOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV- 2008ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đềĐịa điểm thi: Thành phố Đà ... NẵngHọ và tên thí sinh: Ngày sinh: Số báo danh: Đơn vị dự thi: Họ tên, chữ ký Số phách(HĐGK ghi)Giám thị 1 Giám thị 2Điểm bài thi Họ tên, chữ ký Số phách(HĐGK ghi)Bằng số Bằng chữ Giám ... tên) trong hình dướiđây? 2  3 4 5 Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Trang 2/2AZ ...
 • 2
 • 514
 • 0

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot

Tin học văn phòng

... tiêu chí phức tạp Câu 13. Chế độ thi t kế của biểu mẫu (form) nhằm:A. Lọc, sắp xếp thông tin B. Tìm kiếm thông tin C. Cập nhật dữ liệuD. Chỉnh sửa thi t kế của biểu mẫu Câu 14. Phát ... xóa một mẩu tin trong bảng A (bảng 1) thì Access cũng tự động xóa mẩu tin liên quan trong bảng B (bảng nhiều), trong liên kết (relationship) của 2 bảng này ta chọn:A. Cascade Delete Related ... khácB. Tập tin C. Giá trị của trường (field)D. Cơ sở dữ liệu 1 Trang 1/2 - Mã đề: 141 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25/10/2009 Trung Tâm Tin Học Thời...
 • 8
 • 1,076
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25