de thi thu dai hoc mon hoa 2015 co loi giai chi tiet

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật lý hay và khó từ các đề thi thử đại học trên toàn quốc (có lời giải chi tiết và bình luận)

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật lý hay và khó từ các đề thi thử đại học trên toàn quốc (có lời giải chi tiết và bình luận)

Vật lý

...   + Vi con lc hi phc t l thu n vi khng. + Vi con lc lò xo lc hi phc không ph thu c vào khng. 3. ng: ... http://www.faceook.com/SHARINGTHEVALUE Mail: gstt.vn@gmail.com Youtube: http://www.youtube.com/luongthuyftu GSTT GROUP | 5 Giới Thi u Tổng Quát Về GSTT Group Cuc vit ... chúng tôi một phần tư liệu trong cuốn TUYỂN TẬP 90 ĐỀ THI THỬ KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT VÀ BÌNH LUẬN TẬP 1, 2 VÀ SIÊU PHẨM LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC. Sự hỗ trợ của các bạn đã giúp GSTT GROUP...
 • 78
 • 2,155
 • 11

Tuyển tập các câu hỏi vật lý khó nhằn từ các đề thi thử đại học trên toàn quốc – kèm lời giải chi tiết và bình luận

Tuyển tập các câu hỏi vật lý khó nhằn từ các đề thi thử đại học trên toàn quốc – kèm lời giải chi tiết và bình luận

Cao đẳng - Đại học

... 12u = 6cos(ωt); u = 12cos(ωt) Vì hiệu điện thế biến thi n cùng tần số, nghĩa là khi u1 giảm về 0 thì u2 cũng giảm về 0. Do đó, ta có: 21u u = 3 12cosωt 6cosωt = 3   1 πcosωt ... 2120cos cos 0,8150 Công suất tiêu thụ của mạch khi đó là: 22 2 2maxUP .cos P .cos 150.0, 8 96WR Câu 34: a. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính bằng công thức: 2maxP P .cos ... Cho một mạch điện xoay chi u AB gồm điện trở thu n R = 100Ω, cuộn dây thu n cảm L, tụ điện điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chi u u = 2202cos100πt (V), biết ZL...
 • 26
 • 2,137
 • 40

ĐỀ THI THỬ SINH HỌC LẦN 1 - 2014 - LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ SINH HỌC LẦN 1 - 2014 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Sinh học

... ta thả 15 con đực và 15 con cái. Biết tuổi đẻ của Hổ Đông Dương là 1 năm, mỗi năm con cái đẻ được 2 con tỉ lệ 1 đực : 1 cái. Cho điều kiện sinh thái thu n lợi. Người ta muốn 3840 con Hổ Đông ... về chi u cao cây hoa mặt trời. Người ta tiến hành lai giữa hai thứ cây: cây thứ nhất chi u cao trung bình là 120 cm, cây thứ hai chi u cao trung bình là 72 cm. Biết rằng cây F1 chi u ... Bateson năm 1902. Lai hai dòng đậu thơm đều là hoa trắng thu n chủng, được F1 toàn hoa đỏ. F1 x F1 được F2 với tỉ lệ 169 hoa đỏ và 167 hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của tính...
 • 33
 • 4,727
 • 69

10 đề thi thử đại học môn hóa và hướng dẫn giải

10 đề thi thử đại học môn hóa và hướng dẫn giải

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... www.MATHVN.comwww.mathvn.com 11- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu đợc 0,54g H2O - Phần 2 cộng H2(Ni, t0 ) thu đợc hỗn hợp E. Nếu đốt cháy hoàn toàn E thì thể tích khí CO 2 thu đợc ... 33. Cho các chất công thức cấu tạo thu gọn sau: (I) CH3COOH (IV) CH3OCH3 (VII) CH3COOCH3 (II) CH3OH (V) CH3COCH3 (III) CH3OCOCH3 (VI) CH3CH(OH)CH3 Hợp chất nào ... hóa là phản ứng bất thu n nghịch. www.MATHVN.comwww.mathvn.com Trần trung Ninh - Phạm Ngọc Sơn - Phạm thị bình 3o đề thi trắc nghiệm hóa học Luyện thi đại học cao đẳng...
 • 122
 • 681
 • 0

đề thi thử đại học -môn hóa - 134 -có đáp án.doc

đề thi thử đại học -môn hóa - 134 -có đáp án.doc

Hóa học

... màu nước brom. Hai muối trong X làA. HCOONa và C2H3COONa.B. HCOONa và (COONa)2.C. (COONa)2 và C2H2(COONa)2.D. (COONa)2 và C2H3COONa. Câu 20. Cho hỗn hợp khí X (gồm ... màu nước brom. Hai muối trong X làA. (COONa)2 và C2H2(COONa)2.B. HCOONa và (COONa)2.C. (COONa)2 và C2H3COONa.D. HCOONa và C2H3COONa. Câu 32. Các hóa chất được sử dụng ... màu nước brom. Hai muối trong X làA. HCOONa và C2H3COONa.B. (COONa)2 và C2H2(COONa)2.C. HCOONa và (COONa)2.D. (COONa)2 và C2H3COONa. Câu 5. Tỉ khối hơi của anđehit...
 • 20
 • 874
 • 0

đề thi thử đại học -môn hóa - 142 -có đáp án.doc

đề thi thử đại học -môn hóa - 142 -có đáp án.doc

Hóa học

... ứng thu n nghịch trong bình kín dung tích 1 lít: CO( k) + Cl2(k) ↔ COCl2( k). Ở nhiệt độ không đổi, nồng độ cân bằng của các chất tương ứng là:[ CO] = 0,02M; [ Cl2] = 0,01M; [ COCl2] ... X là:A. Ancol isopropylic B. Propen-3-ol C. Ancol vinylic D. Ancol anlylic Câu 32. Hòa tan hoàn toàn x mol một oxit sắt trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch A. Chia A làm ... ứng thu n nghịch trong bình kín dung tích 1 lít: CO( k) + Cl2(k) ↔ COCl2( k). Ở nhiệt độ không đổi, nồng độ cân bằng của các chất tương ứng là:[ CO] = 0,02M; [ Cl2] = 0,01M; [ COCl2]...
 • 32
 • 895
 • 16

Tuyển tập đề thi thử đại học môn vật lý kèm đáp án chi tiết và kinh nghiệm làm bài

Tuyển tập đề thi thử đại học môn vật lý kèm đáp án chi tiết và kinh nghiệm làm bài

Vật lý

... hệ vật là. A. 3x 20 2cos(5t )cm4π= − B. 3x 10 2cos(5t )cm4π= − C. x 10 2cos(5t )cm4π= + D. x 20 2cos(5t )cm4π= − Câu 31. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào ... Biên độ của con lắc nhẹ giảm chậm hơn biên độ của con lắc nặng. B. Con lắc nặng tắt dần nhanh hơn C. Biên độ của hai con lắc giảm theo thời gian với tốc độ như nhau D. Con lắc nhẹ tắt ... Bí quyt gii nhanh bài tp vt lý ôi lôi lôi lôi li chia i chia i chia i chia s cs cs cs ca a a a nhónhónhónhóm biên m biên m biên m biên sosososonnnn....
 • 59
 • 7,675
 • 242

Tuyển tập đề thi thử đại học môn vật lý kèm đáp án chi tiết và kinh nghiệm làm bài doc

Tuyển tập đề thi thử đại học môn vật lý kèm đáp án chi tiết và kinh nghiệm làm bài doc

Cao đẳng - Đại học

... ()21 12 1 cosv v glα= + −. B. ()21 12 1 cosv v glα= + + C. ()21 11 cosv v glα= + −. D. ()21 12 1 cosv v glα= − −. Khóa hc th sc trc k thi 2013 ... của con lắc tăng. B. Năng lượng dao động của con lắc tăng. C. Chu kỳ dao động của con lắc giảm. D. Tần số dao động của con lắc giảm. Câu 24: Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ... lăng kính góc chi t quang là 0A 8=. Chi u một tia ánh sáng trắng vào mặt bên, gần sát góc chi t quang của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chi t quang A....
 • 59
 • 1,067
 • 34

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (8)

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (8)

Hóa học

... đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B)Bài : 24241 Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là (cho ) Chọn một đáp án dưới đâyA. 184 gam B. 138 gam C. ... 24231 Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là (). Chọn một đáp án dưới đâyA. 23,0 gam. ... phân tử là Chọn một đáp án dưới đây Bài : 24246 Điện phân nóng chảy với điện cực trơ ở catôt thu được Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B)Bài : 24245 Để bảo quản natri,...
 • 6
 • 712
 • 1

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (8)

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (8)

Hóa học

... bậc 1. Công thức cấu tạo thu gọn của chất hữu ñó là: A. H2N – CH2COOCH2 – NH2 B. H2N – CH2CH2COONH4 C. CH3 – NH – CH2COONH4 D. (CH3)2N – COONH4 Câu 14. Cho ... CH3COOH; CH3CHO B. C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH; CH3CHO C. C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH D. C2H5NH2; CH3COOH Câu 15. ðể ñốt cháy hoàn toàn 1 mol ... chứa ñồng thời anion −3HCO và −24SO hoặc Cl¯ là nước cứng toàn phần Câu 27. Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít khí CO 2 (ñktc). Khối lượng (gam)...
 • 5
 • 767
 • 19

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (9)

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (9)

Hóa học

... án là : (A)Bài : 24170 Hòa tan 5,4 gam Al bằng một lượng dung dịch loãng (dư). Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí hidro (ở đktc). Giá trị của V là (Cho) Chọn một đáp án dưới ... 24164 Chất X công thức , cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thu c loại Chọn một đáp án dưới đâyA. rượu no đa chức. B. axit không no đơn chức. C. axit no ... án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D)Bài : 24161 Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C....
 • 6
 • 605
 • 1

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (9)

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (9)

Hóa học

... ứng. Dung dịch sau phản ứng cạn thu ñược chất rắn nặng 5,7 gam. Công thức X là: A. HCOOC3H7 B. HCOOC3H5 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Câu 46. Hợp chất ñầu và ... dịch sau phản ứng thu ñược 11,1 gam chất rắn. X là: A. NH2C3H6COONH4 B. NH2CH2COONH3CH2CH3 C. NH2C2H4COONH3CH3 D. (NH2)2C3H7COOH Câu 22. Cho ... gồm ancol metylic và ancol no, ñơn chức A. Cho 7,6 gam X tác dụng với Na dư thu ñược 1,68 lít H2 (ñktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X bằng CuO (to) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu ñược...
 • 5
 • 458
 • 4

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (10)

đề thi thử đại học môn hóa năm 2015 (10)

Hóa học

... đáp án dưới đâyA. glucozơ , lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic.C. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin ... H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch ... hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh. Bài : 11598 Trong số các dung dịch: Na2 CO 3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch pH > 7 làChọn một đáp án...
 • 7
 • 506
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25