de cuong về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên lop 6

Kiểm tra Số học 6 chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Kiểm tra Số học 6 chương I: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Toán học

... C D Câu 2 .Tập hợp số tự nhiên lẻ không nhỏ nhỏ 15 là: A { 3;5;7;9;11;13} B { 5;7;9;11;13;15} C { 5;7;9;11;13} D { 3;5;7;9;11;13;15} Câu 3.Cho dãy số sau … ; 7; 10; 13; … theo thứ tự số dấu (…) ... 15 B 16 C 15 D 16 Câu 4.Phép tính hiểu là: A + B 3×5 C 3×3×3×3×3 D : Câu 5.Điều kiện để phép chia a cho b (a, b hai số tự nhiên) thực là: A a > b b ≠ B a ≥ b C a > b D b ≠ Câu 6. Những số dư ... 32.47 + 32.53 c) 3.52 − 16 : 23 + 34 : 33 Câu 10.Tìm số tự nhiên x, biết: a) ( x − 36 ) :18 = 12 b) 3x +1 + = 27 Câu 11 Để viết dãy số liên tiếp từ đến 100 cần viết lượt chữ số ? ...
 • 2
 • 2,853
 • 43
Tài liệu Giáo án về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên pdf

Tài liệu Giáo án về ôn tập bổ túc về số tự nhiên pdf

Toán học

... CÁC SỐ TỰ NHIÊN Có khác hai tập hợp N N* ? I.- Mục tiêu : - Học sinh biết tập hợp số tự nhiên , nắm qui ước thứ tự tập hợp số tự nhiên , biết biểu diễn số tự nhiên tia số , nắm điểm biểu diễn số ... tiểu học ta biết số ; ; - Hãy điền vào ô vuông ký hiệu ∈ I./ Tập hợp N Tập hợp N* số tự nhiên ∉ : Tập hợp số ; ; ; ; - Tập hợp số tự nhiên ký hiệu gọi tập hợp số tự nhiên N 12 N ; N ... Về nhà làm tập ; ; ; 10 Trang 1.- Với a , b ∈ N a ≥ b hay a ≤ b 2.- Nếu a < b b < c a < c 3.- Mỗi số tự nhiênsố liền sau 4.- Số số tự nhiên nhỏ Không có số tự nhiên lớn 5.- Tập hợp số tự...
 • 99
 • 746
 • 1
Ôn tập: Các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập: Các phép tính với số tự nhiên

Toán học

... nhất: a) 268 + 99 + 501 = 268 + ( 99 + 501 ) = 268 + 60 0 = 868 b) 168 + 080 + 32 = ( 168 + 32)080 2+ 32) 168 (2 + 080 = 168 + 200 + 112 2 080 = 2802 280 Th ngy 16 thỏng nm 2009 SGK - 162 Toỏn Bài ... - 185 342 185 157 SGK - 162 Th ngy 16 thỏng nm 2009 Toán Bài 2: Tìm x a) x + 1 26 = 480 b) x - 209 = 435 x = 480 - 1 26 x = 435 + 209 x = x = 354 64 4 SGK - 162 Th ngy 16 thỏng nm 2009 Toỏn Bài ... Li quyờn gúp c l : 475 - 184 = 291 (quyn) C hai trng quyờn gúp c s v l : 475 + 291 = 766 (quyn) Đáp số: 766 quyn a a + b = b + a (a + b) + c = + (b + c) a a + = + a = 0 a - = a a - a = ...
 • 8
 • 3,618
 • 13
Ôn tập và bổ sung về phân số

Ôn tập bổ sung về phân số

Toán học

... Lớn mét vuông km hm2 dam2 2 km hm dam2 = 100 hm2 = 100 dam2 = 100 m2 = km2 100 = hm2 100 Mét vuông m2 m2 = 100 dm = 100 dam2 Bé mét vuông dm cm2 mm2 2 dm cm mm2 = 100 cm2...
 • 2
 • 646
 • 1
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN pot

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN pot

Toán học

... 4/ 26 + 45 x 26 + 260 + 44 x 26 = 26 + 45 x 26 + 26 x 10 + 44 x 26 = 26 x ( + 45 + 10 + 44 ) = 26 x 100 = 260 0 5/ 47 x 28 - 28 x 16 + 969 x 28 = 28 x (47 - 16 + 969 ) = 28 x 1000 = 28 000 6/ 240 ... x (47 - 16 + 969 ) = 28 x 1000 = 28 000 6/ 240 x 36 + 360 x 76 = 24 x 10 x 36 + 360 x 76 = 24 x 360 + 360 x 76 = 360 x (24 + 76) = 360 x 100 = 36 000 ... + 12 x = 60 + = 84 144 Phép chia: a:b=c (a số bị chia, b số chia, c thương) * Tính chất phép chia: + Chia cho số 1: a : = a VD: 34 : = 34 + Số bị chia số chia: a : a = VD: 87 : 87 = + Số bị chia...
 • 5
 • 540
 • 1
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) pptx

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) pptx

Toán học

... làm vào - HS lờn bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Túm tắt ngày : 10 người ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc ngày cần số người là: 10 x = 70 (người) Để làm xong công việc ngày cần số ... người : 20 ngày Để ăn hết số gạo ngày 150 người : ngày ? cần số người là: 120 x 20 = 2400 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày - GV gọi HS nhận xét ... lớp làm vào tập Túm tắt mỏy: mỏy : Bài giải Cách Cách Để hút hồ mỏy gấp mỏy số lần là: cần số mỏy bơm là: : = (lần) x = 12 (mỏy) máy hút hồ trong: Thời gian máy bơm hút : = (giờ) Đáp số: hồ...
 • 5
 • 5,631
 • 4
Toán ôn tập và bổ sung về bài toán (tt) pdf

Toán ôn tập bổ sung về bài toán (tt) pdf

Mầm non - Tiểu học

... đọc đề - Nêu tóm tắt Học sinh giải Một người ăn hết số gạo : 20  120 =2400 (ngày) 150 người ăn hết số gạo : 24000 : 150 = 16 (ngày) Đáp số : 16 ngày - Học sinh sửa - Nêu cách làm “Rút đơn vò” ... điền vào bảng viết sẵn bảng  học sinh nhận xét mối quan hệ hai đại lượng _GV cho HS quan sát bảng nhận xét : Số ki-lô-gam gạo Lưu ý : không đưa khái bao gấp lên lần niệm, thuật ngữ “tỉ lệ số ... Học sinh ghi kết vào giải cách “rút đơn bảng dạng tiếp sức vò” Muốn làm xong công việc ngày cần : 10  = 70 (người) Muốn làm xong công việc ngày cần : 70 : = 14 (người) Đáp số : 14 người  Giáo...
 • 8
 • 555
 • 2
Đề cương địa ôn tập hay

Đề cương địa ôn tập hay

Địa lý

... Thuận lợi *Về điều kiện tự nhiên - Tây Ngun có địa hình cao ngun xếp tầng, có mặt rộng lớn hình thành vùng chun canh cơng nghiệp - Đất đai: đất badan với diện tích 1, 36 triệu (chiếm 66 % diện tích ... vỡ cảnh quan tự nhiên khí hậu nguồn nước sinh hoạt Đề cương ôn tập HKI Đòa lý - Trang Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền GV Nguyễn Thò Mai Hương * Vì để phát triển kinh tế nâng cao đời sống dân tộc ... vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết phân bố dân cư Ở thành phố, thị xã, vùng đồng nơi tập trung dân cư có nhiều ngành sản xuất nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ Đề cương ôn tập HKI Đòa...
 • 6
 • 237
 • 0
ÔN TẬP VÀ THỰ HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TIẾNG VIỆT pdf

ÔN TẬP THỰ HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TIẾNG VIỆT pdf

Cao đẳng - Đại học

... HĐ giáo viên HĐ1: HĐ HS (GV Kiến thức I- Ôn tập: hướng dẫn HS Học sinh ôn Để xác định thời điểm, nơi chốn, nguyên ôn tập số lại kiến nhân, mục đích, phương tiện, cách thức vấn đề ... sinh ôn tập sai xót Trạng ngữ dùng để mở rộng câu, kiến thức" thêm có có trường hợp bắt buộc phải dùng trạng trạng ngữ cho Cá nhân hs ngữ điền vào chỗ II- Luyện tập câu" trống cho phù Bài tập ... đông, ngày mùa-làng quê toàn cho hs nắm HĐ có đây: 2:(Thực rút hành) kinh màu vàng- màu vàng khác nghiệm (Tô GV:Gợi ý cho hs Điền vào chỗ Hoài) tìm trạng trống-> ngữ câu nhận xét lớp b) Qủa nhiên...
 • 4
 • 3,457
 • 22
ÔN TẬP VÀ THỰ HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TIẾNG VIỆT pot

ÔN TẬP THỰ HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TIẾNG VIỆT pot

Cao đẳng - Đại học

... HĐ GV HĐ HS Kiến thức HĐ1 (GV hướng Học sinh ôn I- Ôn tập nội dung sau: dẫn HS ôn tập lại kiến - Câu chủ động, câu bị động số vấn đề thức học "Chuyểnđổi câu Trình bày động thành câu ... chủ II- Luyện tập Hs sửa chữa Bài tập 1: Tìm câu bị động đoạn trích Hướng dẫn học sai xót sau: sinh ôn tập có Buổi sớm nắng sáng Những cánh buồm thức" Cá nhân hs nâu biển nắng chiếu vào rực kiến ... xác định Bài tập 2: nhêu tác dụng Chuyển câu bị động tập Cho cá nhân hs theo chuẩn thành câu chủ động tự điền-> nhận bị trướccủa a) Mây che mặt trời xế trưa lỗ đỗ b) Nắng chiếu vào cánh bườm...
 • 4
 • 999
 • 1
ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TIẾNG VIỆT potx

ÔN TẬP THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TIẾNG VIỆT potx

Cao đẳng - Đại học

... HĐ GV HĐ1: HĐ HS (GV Kiến thức I- Ôn tập: hướng dẫn HS ôn tập lại số  Hs nhận vấn đề câu rút ôn gọn) tập lại kiến thức cũ Định nghĩa: Nêu định nghĩa Câu bị lược bỏ ... rút kinh tập - Không phải chia nghiệm - Lằng nhằn Chia ra! Nhận xét, bổ kĩ yêu cầu Học sinh thực Cho học sinh xác hành làm định yêu cầu tập tập Cá nhân làm  TD: tập trung ý người nghe vào nội ... rút Lớp nhận gọn ta cần ý xét, bổ sung đến điều gì? Nhận xét bổ sung GV chốt vấn đề HĐ  Học sinh 2:(Hướng thực hành II- Luyện tập dẫn hs luyện tập) làm tập Bài tập 1: Các câu rút gọn đoạn trích...
 • 5
 • 2,988
 • 27
Tiết : 31-32-33. ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ ĐỒNG NGHĨA , TỪ TRÁI NGHĨA ) pot

Tiết : 31-32-33. ÔN TẬP THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ ĐỒNG NGHĨA , TỪ TRÁI NGHĨA ) pot

Cao đẳng - Đại học

... dở hay đỡ đần c) Người khôn nói hiểu nhiều Không người dại điều rườm tai d) Chuột chù chê khỉ " Hôi!" Khỉ trả lời: "cả họ thơm!" Bài tập 2: Điền từ trái nghĩa thích hợp vào câu tục ngữ sau: a) ... nội dung đoạn văn Bài : Em kể số cặp từ trái nghĩa có điểm trung gian Bài : Trong hai câu sau câu có cặp từ trái nghĩa không ? Vì ? - Ngôi nhà to không đẹp - Khúc sông hẹp mà sâu Bài : Tìm cặp ... văn thoáng, tránh nặng nề, nhàm chán - Làm cho ý câu nói phong phú, đầy đủ II Bài tập Bài tập 1: Xếp từ sau vào nhóm từ đồng nghĩa Chết, nhìn, cho, kêu, chăm chỉ, mong, hi sinh, cần cù, nhòm,...
 • 5
 • 3,191
 • 27
ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ GHÉP HÁN VIỆT , QUAN HỆ TỪ ) docx

ÔN TẬP THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ GHÉP HÁN VIỆT , QUAN HỆ TỪ ) docx

Cao đẳng - Đại học

... Bài tập 10 :Phân biệt nghĩa yếu tố Hán – Việt đồng âm từ sau: Công 1: Công chúng, công đức Công 2: Công bằng, công tâm Đồng 3: Đồng bào, đồng chí Đồng 2: Đồng thoại, nhi đồng Tự 1: Tự cao, tự Tự ... ngắn khoảng cách thành thị nông thôn b) Em gửi thư cho ông bà quê ông bà biết kết học tập em c) Em đến trường xe buýt d) Mai tặng quà bạn Nam Bài tập 5: Xếp từ sau vào nhóm từ đồng nghĩa Chết, ... Nhà văn viết người sống quanh ông g) Nhà văn viết người sống quanh ông Bài tập 3: Đặt câu với cặp quan hệ từ: a) nếu…….thì…… b) vì…….nên…… c) tuy…….nhưng…… d) sở dĩ… vì…… Bài tập 4: Thêm quan hệ...
 • 7
 • 5,523
 • 120

Xem thêm