dap an de khao sat chat luong lop 12 lan 3 nam 2013 mon toan

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - NĂM 2013

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - NĂM 2013

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ln 3) − 2π ∫ 2 x +3 x +3 −1 −1 dx dt Suy I = ∫ = cos t x +3 −1 π dt ∫π 3( 1 + tan t ) cos2 t = − 3 Thay vào (1) ta V = ( + ln 3) π − Từ giả thiết B' Câu (1,0 điểm) 0,5 (1) π π dx Đặt x = tan ... x = 2 , y = BC ⊥ AH ⇒ pt BC : 3x + y − = A C ∈ BC ⇒ C (c; − 3c), A ∈ AH ⇒ A(3a + 7; a ) M ⎛ 3a + c + a − 3c + ⎞ ; Suy trung điểm AC M ⎜ ⎟ 2 ⎝ ⎠ B H C 3a + c + a − 3c + + + = ⇔ a − c + = 2 | 10a ... − + y' +∞ +∞ y 10 10 − − −2 x O 3 3o Đồ thị: Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng − Khi đồ thị hàm số có điểm cực trị A(0; 2), B (− 3m ; − 3m ) C ( 3m ; − 3m ) Tam giác ABC có tâm đường tròn...
 • 5
 • 681
 • 12

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN Khối: D

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN  Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 2 012 Môn: NGỮ VĂN – Khối D; Thời gian làm bài: 180 phút (Đáp án – Thang điểm có 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm Đặc điểm hướng đại chúng ... Tiến – Quang Dũng Việt Bắc - Tố Hữu Vài nét tác giả tác phẩm (0,5 điểm) - Quang Dũng nghệ sĩ đa tài với hồn thơ tinh tế, phóng khoáng, mang đậm chất lãng mạn Tây Tiến sáng tác đặc sắc Quang Dũng, ... động ý nghĩ, tư tưởng người - Trong sống, quan hệ nói làm diễn theo nhiều chiều hướng khác Bàn luận mối quan hệ nói làm (1,5 điểm) - Nói làm theo quan hệ đồng thuận: nói đôi với làm; tư tưởng...
 • 5
 • 452
 • 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Cr2O3, Al, CH3COONH4, (NH4)2CO3, Na2HPO3, H2NCH2COOH, KHCO3, Pb(OH)2 Có chất chất lưỡng tính? Trang 2/5 - Mã đề thi 133 A B C D Câu 30 : Cho phát biểu sau: (1) Với công thức phân tử C2H2O3 có ... xt,t xt , t Biết X, Y, Z, T, M hợp chất hữu Các chất Z, M A CH3CHO CH3COOC2H3 B CH3CHO C2H3COOC2H3 C C2H2 CH3 COOH D C2H5OH CH3COOC2H3 Phần II Theo chương trình Nâng cao (10 câu: Từ câu 51 đến ... mol CO2 Giá trị m A 33 ,8 B 61,8 C 25,0 D 32 ,4 Câu 28: Cho hỗn hợp bột, hỗn hợp gồm hai chất có số mol nhau: Ba Al2 O3; Cu Fe3O4; NaCl KHSO4; Fe(NO3)2 AgNO3 Số hỗn hợp hòa tan vào nước dư thu dung...
 • 5
 • 1,204
 • 29

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 -NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN Khối: D

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 -NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN  Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Hữu, Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, Nxb Giáo dục, 2008, tr 83) TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN NĂM 2 012 Môn: NGỮ VĂN – Khối D; Thời gian làm bài: ... với nhân dân văn hoá, văn học dân gian truyền thống Trình bày suy nghĩ mối quan hệ nói làm 3, 0 Giải thích ý kiến (0,5 điểm) - Nói làm hai hoạt động chủ yếu, quan trọng người Nói thể thành lời ý ... Tiến – Quang Dũng Việt Bắc - Tố Hữu Vài nét tác giả tác phẩm (0,5 điểm) - Quang Dũng nghệ sĩ đa tài với hồn thơ tinh tế, phóng khoáng, mang đậm chất lãng mạn Tây Tiến sáng tác đặc sắc Quang Dũng,...
 • 7
 • 362
 • 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2013 -Khoi chuyen Dai hoc Vinh

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2013 -Khoi chuyen Dai hoc Vinh

Toán học

... 13, 14/4/20 13 Để nhận thi, thí sinh phải nộp lại phiếu dự thi cho BTC Kỳ khảo sát chất lượng lần tổ chức vào chiều ngày 11 ngày 12/ 5/20 13 Đăng kí dự thi văn phòng trường THPT Chuyên từ ngày 13/ 4/20 13 ... sin(  )  3    (1  )i   Ta có Theo ta có   0,5 0,5  0,5    3r r      Suy z   i 6 2 Từ giả thiết toán ta có 3r r  i 2 3r  ri   i r   3r   r        3( r  1) ... phòng trường THPT Chuyên từ ngày 13/ 4/20 13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 20 13 Môn: TOÁN – Khối D; Thời gian làm bài: 180 phút Câu Câu (2,0...
 • 10
 • 906
 • 17

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 Lần III năm 2013 Môn Hóa Học Trường Đại học Vinh - Mã đề thi 132 ppt

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 Lần III năm 2013 Môn Hóa Học Trường Đại học Vinh - Mã đề thi 132 ppt

Cao đẳng - Đại học

... o anion X Trong X có: t ng s h t mang i n 35 , s h t mang i n l n s h t không mang i n 15 S kh i c a X là: A 47 B 37 C 54 D 35 L i gi i: S h t không m ng i n (h t notron) X 35 – 15 = 20 h t 35 ... gam ch t r n khan Hai kim lo i ki m giá tr m A Na, K 27,17 B Na, K 33 ,95 C Li, Na 33 ,95 D Li, Na 27,17 L i gi i: Ta có nOH- = nCl- = 7,84/22,4 = 0,7 mol → mmu i = 9,1 + 35 ,5.0,7 = 33 ,95 gam Ca ... Cu(OH)2 CH2 – NH2 NH – CH3 u có kh tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3, u không hòa tan A Glucozơ, fructozơ, an ehit fomic, an ehit axetic B Glucozơ, fructozơ, axit fomic, mantozơ C An ehit axetic, etyl...
 • 12
 • 1,044
 • 22

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... CaC2, C2H2, C2H4, CO2 B PH3, Ca3P2, CaCl2, Cl2 C CaSiO3, CaC2, C2H2, CO2 D P, Ca3P2, PH3, P2O5 Câu 49: Khử 46,4 gam Fe3O4 CO thời gian thu 43, 52 gam hỗn hợp chất rắn X Cho X tan hoàn toàn H2SO4 đặc ... với dung dịch NH3 dư thu 10,7 gam kết tủa Giá trị V A 16,80 B 24,64 C 38 ,08 D 11,20 Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 30 : Hòa tan hết 4,4 gam hỗn hợp X gồm kim loại M, Fe 3O4 Fe2O3 có tỉ lệ mol tương ... (5%) Câu 36 : Cho lọ nhãn đựng riêng biệt dung dịch chất sau: KHSO 4, Na2CO3, AlCl3, FeCl3, NaCl, Ca(NO3)2 Chỉ dùng chất thị phenolphtalein phân biệt dung dịch? A B C D Câu 37 : Hòa tan 72 gam...
 • 4
 • 1,254
 • 17

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008