dao động cơ học trong các đề thi đại học

Dao động điều hòa trong các đề thi ĐH

Dao động điều hòa trong các đề thi ĐH

Vật lý

... dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng biên độ không đổi tần số tần số lực cưỡng D Dao động ... cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 7(ĐH – 2008): Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 20 N/m viên bi khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm ... 4(ĐH – 2010): Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số phương trình li 5π π độ x = 3cos(π t − ) (cm) Biết dao động thứ phương trình li độ x1 = 5cos(π t + ) (cm) Dao động thứ 6...
 • 6
 • 666
 • 9

TUYỂN TẬP CÂU HỎI DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH-CĐ

TUYỂN TẬP CÂU HỎI DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH-CĐ

Vật lý

... số dao động âm tần Cho tần số sóng mang 800 kHz Khi dao động âm tần tần số 1000 Hz thực dao động toàn phần dao động cao tần thực số dao động toàn phần A 800 B 1000 C 625 D 1600 Câu42 (Đề thi ... dòng điện mạch Câu 16(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Trong mạch dao động LC điện trở thuần, dao động điện từ tự (dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch U I0 Tại thời ... trị cực đại U0 Câu44 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10 -6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1πA Chu kì dao động...
 • 5
 • 547
 • 8

PHƯƠNG PHÁP tọa độ TRONG KHÔNG GIAN TRONG các đề THI đại học1

PHƯƠNG PHÁP tọa độ TRONG KHÔNG GIAN TRONG các đề THI đại học1

Toán học

... Tôi đỗ đại học NC: Cho A(-1;3;-2) mặt phẳng (P): x-2y-2z+5=0 Tính khoảng cách từ A đến (P) Viết phương trình mặt phẳng qua A song song với ... thân Page Tôi đỗ đại học ĐS: (x-5)2+(y-11)2+(z-2)2=1 (x+1)2+(y+1)2+(z+1)2=1 ∆: 10)A/2010 CB: Cho ∆ (P), M thuộc ∆ x −1 y z + = = −1 (P): x-2y+z=0 Gọi C giao điểm Tính khoảng cách từ M đến (P) ... t x − y −1 z ∆2 : = = z = t  2 cho khoảng cách từ M đến ∆2 Quyết tâm chiến thắng thân Xác định M thuộc ĐS:M(4;1;1), M(7;4;4) Page ∆1 Tôi đỗ đại học 13)A/2009 CB: Cho (P):2x-2y-z-4=0 mặt cầu...
 • 10
 • 1,043
 • 21

TUYỂN TẬP TOÁN HỮU TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG

TUYỂN TẬP TOÁN HỮU CƠ TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG

Hóa học

... C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 D CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh Câu 23: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo ... HCOOH C C2H5OH, HCHO D CH3OH, HCHO Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thi n nhiên gồm metan, etan, propan oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) ... CH2=CH-CHO C OHC-CHO D CH3CHO Câu 43: Khi cho ankan X (trong phân tử phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo...
 • 7
 • 1,261
 • 61

Hóa hữu trong các đề thi đại học

Hóa hữu cơ trong các đề thi đại học

Hóa học

... lượng phân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng a ankan b anken c ankadien d anken Câu 23 Đốt cháy hoàn toàn lít hỗn hợp khí gồm C2H2 hidrocacbon X sinh lít khí CO2 lít nước (các thể tích đo ... C4H9CHO d C2H5CHO Câu 31 Phát biểu là: a Tính axit phenol yếu ancol b Cao su thi n nhiên sản phẩm trùng hợp isopren c Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp d Tính bazo anilin ... C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thi n nhiên (đktc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thi n nhiên hiệu suất trình 50%) a 358,4 b 448,0 c 286,7 d 224,0...
 • 15
 • 518
 • 7

Tuyển tập sóng trong các đề thi đại học

Tuyển tập sóng cơ trong các đề thi đại học

Vật lý

... phần tử nước P không dao động phần tử nước Q dao động với biên độ cực đại Biết P Q không cực đại khác Trên đoạn OP, điểm gần P mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P đoạn A 1,1 cm ... cách số nguyên lần bước sóng dao động pha B Hai phần tử môi trường cách phần tư bước sóng dao động lệch pha 900 C Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động ... sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai...
 • 8
 • 549
 • 5

TUyển tập các bài tập về dòng điện xoay chiều trong các đề thi đại học

TUyển tập các bài tập về dòng điện xoay chiều trong các đề thi đại học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... độ dòng điện hiệu dung Giải câu 3: 1 ⇒C= = = 5.10−6 F = 5µF 2 Tần số dao động: ω = ω L 2.103 50,10−3 LC ( ) Năng lượngdao động điện từ mạch: ω0 = Khi i = I = 2 LI0 = Li + Cu 2 1  I2  L ⇒ Cu ... đạt cực đại y2 giá trị cực tiểu y2min b ∆ (R + r)C (R + r)4 C2 x=− > ⇒ y = − = − = 2a 4a L 4L Ta có: U1Cmax y = = ≈ 1, 265 U 2Cmax y1min Câu : Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC ... Z2L − Z2C0 • ) ) 2 Trong trường hợp 1: ( Z1L − Z1C ) = ( Z2L − Z2C0 )  1   ω − ω2  − =−   ÷ ÷ C0  ω1 ω2  C0  ω1ω2    ⇒ 2π ( f1 − f )  L + (1) ÷= 4π f1f 2C0   Theo đề bài, tần số trị...
 • 19
 • 977
 • 15

tuyển tập giao động trong các đề thi đại học vật lý

tuyển tập giao động trong các đề thi đại học vật lý

Vật lý

... động học tắt dần? A Dao động tắt dần động giảm dần biến thi n điều hòa B Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Trong dao động tắt ... sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ nửa biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C dao động với biên độ cực đại D không dao động Câu 8:. (Đề thi ... số dao động âm tần Cho tần số sóng mang 800 kHz Khi dao động âm tần tần số 1000 Hz thực dao động toàn phần dao động cao tần thực số dao động toàn phần A 800 B 1000 C 625 D 1600 Câu42 (Đề thi...
 • 44
 • 315
 • 1

tuyển tập các bài tập hữu TỪNG PHẦN trong các đề thi đại học chọn lọc kĩ lưỡng

tuyển tập các bài tập hữu cơ TỪNG PHẦN trong các đề thi đại học chọn lọc kĩ lưỡng

Hóa học

... cỏc cht trờn phn ng hon ton vi khớ H2 d (xỳc tỏc Ni, un núng) to butan? A B C D Ancol qua năm thi đại học Năm 2007 Khối A Cõu 10: Cho 15,6 gam hn hp hai ancol (ru) n chc, k tip dóy ng ng tỏc dng ... phn trm ca axit axetic dung dch thu c l A 2,51% B 2,47% C 3,76% D 7,99% 10 Anđehit qua năm thi đại học Năm 2007 - Khối A Cõu 1: Cho 6,6 gam mt anehit X n chc, mch h phn ng vi lng d AgNO3 (hoc ... Phn trm lng ca X hn hp ban u l A 39,66% B 60,34% C 21,84% D 78,16% 14 Axitcacboxylic qua năm thi đại học Năm 2007 Khối A Cõu 1: Hn hp X gm axit HCOOH v axit CH 3COOH (t l mol 1:1) Ly 5,3 gam hn...
 • 40
 • 926
 • 16

Lí thuyết hữu trong các đề thi đại học

Lí thuyết hữu cơ trong các đề thi đại học

Hóa học

... cao su: Cao su thi n nhiờn v cao su tng hp a Cao su thi n nhiờn * Cu to: Cao su thi n nhiờn l polime ca isopren: ( CH2-C=CH-CH2 )n vi n 1500 15000 CH * Tớnh cht - ng dng - Cao su thi n nhiờn cú ... (do ngi tng hp): polietilen, polivinylclorua + Polime thi n nhiờn (cú sn thi n nhiờn): tinh bt, xenluloz + Polime bỏn tng hp (polime thi n nhiờn c ch bin mt phn): t visco II C IM CU TRC - ... L thc phm quan trng ca ngi - Trong cụng nghip thc phm, saccaroz dựng lm bỏnh ko, nc gii khỏt II TINH BT Tớnh cht vt lý - L cht rn vụ nh hỡnh, khụng tan nc lnh - Trong nc núng, ht tinh bt s ngm...
 • 46
 • 431
 • 10

Tuyển tập các câu hỏi về hệ tọa độ trong không gian Oxyz trong các đề thi đại học (có đáp án)

Tuyển tập các câu hỏi về hệ tọa độ trong không gian Oxyz trong các đề thi đại học (có đáp án)

Toán học

... 7/2012 hoctoancapba.com Page 23 Ơn thi Đại học -Tập tốn PPTĐ Khơng gian -Trong đề thi & tuyển sinh Bài 40 2) Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, tìm trục Ox điểm A cách đường thẳng (d) : Câu VI.a ... 2) Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng: Biên soạn: Lộc Phú Đa - Việt Trì - Phú Thọ - Tháng 7/2012 hoctoancapba.com Page Ơn thi Đại học -Tập tốn PPTĐ Khơng gian -Trong đề thi ...   Tháng 7/2012 hoctoancapba.com Page Ơn thi Đại học -Tập tốn PPTĐ Khơng gian -Trong đề thi & tuyển sinh …………………………………………………………… Bài 11 Câu VI.a: 1) Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường...
 • 71
 • 1,444
 • 0

Đáp án lý thuyết hóa vô trong các đề thi đại học môn Hóa học từ năm 2007 đến 2014

Đáp án lý thuyết hóa vô cơ trong các đề thi đại học môn Hóa học từ năm 2007 đến 2014

Hóa học

... chuyển hoá Các chất X Y A FeI2 I2 B Fe I2 C FeI3 FeI2 Câu 53: (ĐHB10) Cho sơ đồ chuyển hoá: + KOH + H3PO4 + KOH P2O5 X Y Z LÝ THUYẾT VÔ LTĐH D Cu2S, CuO D FeI3 I2 Vỹ: 0932.546.381 Các chất ... (ĐHA08) Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi cách A nhiệt phân KClO3 xúc tác MnO2 B nhiệt phân Cu(NO3)2 C điện phân nước D chưng cất phân đoạn không khí lỏng Câu 4: (ĐHA07 )Trong phòng ... /Al Zn /Zn Pb /Pb Cu /Cu Trong pin sau pin suất điện động chuẩn lớn nhất? A Pin Zn - Cu B Pin Zn - Pb C Pin Al - Zn D Pin Pb - Cu o o o Câu17 :(ĐHB08) Cho suất điện động chuẩn E pin điện hoá:...
 • 20
 • 1,537
 • 7

TỔNG HỢP ĐỀ THI HÌNH HỌC KHÔNG CỔ ĐIỂN TRONG CÁC KỲ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 - 2013

TỔNG HỢP ĐỀ THI HÌNH HỌC KHÔNG CỔ ĐIỂN TRONG CÁC KỲ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 - 2013

Trung học cơ sở - phổ thông

... S.ABCD khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC) ĐS : VS ABCD a3 a  ; d  D, ( SBC )   4 Thầy Tuyến – ĐT: 0917.689.883Chuyên BDVH Toán Cấp II – III Luyện Thi Vào 10 – Luyện Thi Đại Học Tại TP.HCM ... hai mặt phẳng (SBI) Thầy Tuyến – ĐT: 0917.689.883Chuyên BDVH Toán Cấp II – III Luyện Thi Vào 10 – Luyện Thi Đại Học Tại TP.HCM http://trithuctoan.blogspot.com/ (SCI) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), ... D2011) Thầy Tuyến – ĐT: 0917.689.883Chuyên BDVH Toán Cấp II – III Luyện Thi Vào 10 – Luyện Thi Đại Học Tại TP.HCM http://trithuctoan.blogspot.com/ Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông...
 • 4
 • 371
 • 2

4 dạng Toán SỐ PHỨC tiêu biểu trong các đề thi ĐẠI HỌC (Có lời giải)

4 dạng Toán SỐ PHỨC tiêu biểu trong các đề thi ĐẠI HỌC (Có lời giải)

Toán

... trình với biến số phức Trong đề thi, thường gặp phương trình bậc hai với biến số phức mà cách giải sách giáo khoa hướng dẫn Sau ta xét ví dụ minh họa trích từ đề thi Đại học VD1: Gọi z1, z2 hai ...   y  1  VD2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: z    4i   (ĐH-D -cơ bản-2009) viet-student.com DeThi.Viet-Student.Com - Đ Thi Th ĐH m i nh t ...    i z  i 1  i 1  i  2 Vậy phần thực 1 1 , phần ảo  z z Cách khác: viet-student.com DeThi.Viet-Student.Com - Đ Thi Th ĐH m i nh t - C p nh t h ng ngày Ta z  2(1  i) z  2i ...
 • 7
 • 435
 • 1

CHUYÊN ĐỀ 8. GIỚI TỪ VÀ CÁC THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA THỊ MAI PHƯƠNG)

CHUYÊN ĐỀ 8. GIỚI TỪ VÀ CÁC THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

Ngoại ngữ

... 13 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập chữa đề LUYỆN TẬP VÀ CHỮA ĐỀ (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Cấp độ cụm từ Khi học lớp, học sinh thường ... ngại điều Ngoài ra, câu hỏi hay tập trung vào cụm động tân cố định cụm động ngữ (phrasal verbs) Cấp độ cấu trúc Người đề bỏ bớt từ cấu trúc học sinh học sách giáo khoa đưa phương án lựa chọn Khi ... đến cụm từ cố định Hầu học sinh dừng lại việc hiểu nghĩa cụm từ chưa đủ Các điền từ thường nhằm vào cụm từ trên, bỏ trống thành phần yêu cầu học sinh chọn từ điền vào Các phương án đưa thường...
 • 25
 • 3,148
 • 9

Tổng hợp các câu trắc nghiệm vật lý phần trong các đề thi đại học 2007 đến 2015

Tổng hợp các câu trắc nghiệm vật lý phần cơ trong các đề thi đại học 2007 đến 2015

Vật lý

... truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C không dao động D dao động với biên độ nửa biên độ cực đại Câu 12(ĐH ... dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng biên độ không đổi tần số tần số lực cưỡng D Dao động ... B vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu 29(CĐ 2009): Khi nói vật dao động...
 • 18
 • 569
 • 3

Sóng trong các đề thi đại học và cao đẳng

Sóng cơ trong các đề thi đại học và cao đẳng

Vật lý

... phần tử nước P không dao động phần tử nước Q dao động với biên độ cực đại Biết P Q không cực đại khác Trên đoạn OP, điểm gần P mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P đoạn A 1,1 cm ... cách số nguyên lần bước sóng dao động pha B Hai phần tử môi trường cách phần tư bước sóng dao động lệch pha 900 C Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động ... sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai...
 • 9
 • 382
 • 1

BÀI TẬP ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Hóa học

... este (giả thi t phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%) Hai axit hỗn hợp X A HCOOH CH3COOH B CH3COOH C2H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D C3H7COOH C4H9COOH Hướng dẫn: nX = 2nH2 = 0,6 mol ; Các chất X ... mạch hở X (phân tử số liên kết π nhỏ 3), thu thể tích khí CO2 6/7 thể tích khí O2 phản ứng (các thể tích khí đo điều kiện) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu ... tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete Hóa hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu thể tích 0,42 gam N2 (trong điều kiện nhiệt độ, áp suất) Hiệu suất phản ứng tạo ete X, Y là: A 30% 30% B 25% 35% C 40%...
 • 4
 • 1,795
 • 67

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HOÁ VÔ TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Hóa học

... đổi áp suất, nhóm gồm cân hoá học không bị chuyển dịch là: A 1, B 1, C 3, D 2, Câu 5(CĐ.A,B-09) Cho cân (trong bình kín) sau: CO(K) + H2O(K)  CO2(K) + H2(K) ∆H < Trong yếu tố: tăng nhiệt độ; ... kết tủa max thu 62,2 gam kết tủa a) Tính m1, m2 Biết HNO3 lấy dư 20% so với lượng cần thi t b) C% chất dd A (các khí đo đktc) Câu 21 Hoà tan 8,32 gam Cu vào lít dd HNO3 thu dd A 4,928 lit hh khí ... đứng sau Al viết gọn sau [O ]trong ôxit + CO  CO2 Số mol nco = nco2 = no ôxit Trường hợp Ôxít + khí H2 MxOy + yH2  xM + yH2O M kim loại đứng sau Al viết gọn sau [O ]trong ôxit + H2  H2O Số mol...
 • 21
 • 584
 • 0

Xem thêm