danh sách các dịch vụ công trực tuyến

1431/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quận Gò Vấp

1431/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quận Gò Vấp

Tài liệu khác

... TỬĐiều 9. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến 1. Cổng thông tin điện tử có mục Dịch vụ công trực tuyến thông báo danh mục các dịch vụ hành chính côngcác dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện ... lý dịch vụ công trực tuyến có nhân sự là Chuyên viên các đơn vị chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, phụ trách cập nhật, xử lý, giải quyết các dịch vụ hành chính côngdịch vụ công trực ... được giao.3. Tổ xử lý dịch vụ công trực tuyến có nhiệm vụ: 9 - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận; phối hợp”- Lưu: VT. ĐTMT.2 Chương IIICUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾNTRÊN CỔNG THÔNG...
 • 12
 • 1,330
 • 1
Dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính

Dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính

Ngân hàng - Tín dụng

... nước, các dự án,…cơ quan Nhà nước, các dự án,… Công ty chứng khoán Công ty chứng khoán Công ty dịch vụ tài chính Công ty dịch vụ tài chính…….. Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến ... nướcNgân hàng Nhà nước– Các ngân hàng thương mại Các ngân hàng thương mại Các đơn vị trong nội bộ Các đơn vị trong nội bộ Dịch vụ công trực tuyến mức 3-4 Dịch vụ công trực tuyến mức 3-4của ngành ... tại từng CSDL Dịch vụ công: Dịch vụ công: –Quản lý user tại từng ứng dụngQuản lý user tại từng ứng dụng Hạ tầng, dịch vụ dùng chungHạ tầng, dịch vụ dùng chung Danh mục dùng chung Danh mục dùng...
 • 13
 • 313
 • 0
Báo cáo Kết quả Hội thảo khoa học xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2015

Báo cáo Kết quả Hội thảo khoa học xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2015

Tài liệu khác

... phòng Bộ) về thủ tục hành chính trong triển khai dịch vụ hành chính công. - Các Báo cáo tham luận về tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị: Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Quản lý chất ... phải cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Thực hiện cung cấp DVC trực tuyến tại Bộ Nông nghiệp và PTNT được xác định là công việc phải triển khai căn cứ trên cơ sở quy định tại các văn bản của ... người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ . Có 207 nhóm DVC trực tuyến được ưu tiên cung cấp tối thiểu ở mức độ 3 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ,...
 • 4
 • 1,926
 • 15
Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... thực. 3.2. Mô hình dịch vụ hành chính công 3.2.1. Các loại dịch vụ côngdịch vụ hành chính công a. Khái niệm dịch vụ công Dịch vụ công được hiểu là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu ... cấp các dịch vụ hành chính công cho xã hội; 23- Lớp các dịch vụ hỗ trợ mô tả các dịch vụ cần thiết để có thể cung cấp được các dịch vụ hành chính công nói trên cho xã hội. 3.3.1. Lớp dịch ... dịch vụ hành chính công 1 cửa; - Hình thức cung cấp dịch vụ hành chính công điện tử (dịch vụ hành chính công trực tuyến) . 3.2.3. Đặc điểm của dịch vụ côngđánh giá hiện trạng cung cấp các...
 • 16
 • 706
 • 4
Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do bộ công thương quản lí

Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do bộ công thương quản lí

Tài liệu khác

... cấp trực tuyến dịch vụ công 1. Danh mục các dịch vụ công do đơn vị quản lý hoặc trực tiếp cung cấp.2. Sự cần thiết: nêu rõ tình hình cung cấp từng dịch vụ công và sự cần thiết phải cung cấp trực ... thông tin số trong hoạt động cung cấp trực tuyến các dịch vụ công. 3. Tổ chức được Bộ Công Thương uỷ quyền cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phải áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quy định tại ... cấp các dịch vụ công trên môi trường mạng.2. Hướng dẫn các đối tượng sử dụng dịch vụ công về pháp lý, công nghệ, kỹ năng và các điều kiện khác để các đối tượng này tham gia thành công các dịch...
 • 19
 • 440
 • 1
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng các dịch vụ Công nghệ thông tin của Trường đại học kinh tế Huế

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng các dịch vụ Công nghệ thông tin của Trường đại học kinh tế Huế

Quản trị kinh doanh

... chất lượng dịch vụ đối với các dịch vụ công nghệ thông tin Trường Đại học kinh tế Huế1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :1. Đối tượng nghiên cứu:- Chất lượng dịch vụ của các dịch vụ công nghệ ... vấn cá nhân trực tiếp thông qua các nhân tố như:* Tính đa dạng của dịch vụ * Tốc độ của dịch vụ * Cơ sở hạ tầng dịch vụ * Tính an toàn, bảo mật của dịch vụ Trong các nhân tố sẽ có các biến cụ ... về dịch vụ và nhận thức của họ về kết quả dịch vụ& quot;3.2 Các yếu tốquyết định chất lượng dịch vụ: Đối với dịch vụ rất khó đánh giá chất lượng thực hiện trong suốt quá trình phân phối dịch vụ. Mỗi...
 • 54
 • 2,968
 • 13
Luận văn nghiên cứu hệ thống quản lý và phân cấp ngân sách nhà nước cho các dịch vụ công chủ yếu trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Luận văn nghiên cứu hệ thống quản lý và phân cấp ngân sách nhà nước cho các dịch vụ công chủ yếu trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Kinh tế

... tế ……………………………… 28 Hành chính công quyền Dịch vụ công Khu vực hành chính Dịch vụ hành chính công Dịch vụ công Dịch vụ công cộng nghĩa hẹp (thông dụng Việt ... ñịnh của xã hội. Khi dịch vụ trở thành hàng hóa thì nó cũng ñược phân loại thành dịch vụ côngdịch vụ tư. Dịch vụ tư mang ñặc ñiểm của hàng hóa tư nhân còn dịch vụ công ñược tiếp cận ở nhiều ... Việt Nam vẫn trực tiếp cung cấp dịch vụ công trong những lĩnh vực không ñược coi là dịch vụ công do những dịch vụ này không ñúng với ñịnh nghĩa về dịch vụ công. Trường ðại học Nông Nghiệp...
 • 134
 • 644
 • 1
Hoạt động truyền thông marketing đối với dịch vụ học trực tuyến của công ty TNHH trí tuệ nhân tạo ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Hoạt động truyền thông marketing đối với dịch vụ học trực tuyến của công ty TNHH trí tuệ nhân tạo ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Thạc sĩ - Cao học

... giám đốc công ty xác định dịch vụ học trực tuyếndịch vụ chủ chốt của công ty và sẽ là dịch vụ cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng cung cấp trên thị trường, tuy nhiên, trong công tác ... MARKETING ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HỌC TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY A.I 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo A.I và dịch vụ học trực tuyến do A.I cung cấp 2.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Trí ... MARKETING ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HỌC TRỰC TUYẾN TẠI A.I 33 3.1. Đặt vấn đề 33 3.1.1. Định hướng phát triển của công ty đối với dịch vụ học trực tuyến 33 3.1.2. Cơ sở và phạm vi của các giải pháp 33...
 • 54
 • 621
 • 2
Sự hài lòng của sinh viên trường ĐHBK đối với các dịch vụ công do nhà trường cung cấp cho sinh viên

Sự hài lòng của sinh viên trường ĐHBK đối với các dịch vụ công do nhà trường cung cấp cho sinh viên

Kinh tế - Thương mại

... tố tới sự hài lòng của sinh viên với dịch vụ công Kiểm định cặp giả thuyết:H0: các yếu tố có ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ công H1: các yếu tố không ảnh hưởng tới s hi lũng ... không còn trực tiếp quản lý một số các dịch vụ cung ứng cho sinh viên nữa. Thay vào đó trường tổ chức cho một số đơn vị cá nhân, tập thể tham gia cung ứng dịch vụ nên có một số dịch vụ đã bị ... Đây là dịch vụ khá quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh viên và do đó cũng ảnh hưởng đến kết quả học tập nhưng lại là dịch vụ mà sinh viên không hài lòng nhất trong các dịch vụ điều...
 • 16
 • 1,022
 • 5
An toàn cho các dịch vụ công

An toàn cho các dịch vụ công

Tài liệu khác

... các dịch vụ công BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦAN TOÀN CHO CÁC DỊCH VỤ CÔNG An ton cho dch v cụngãAn ton v bo mt thông tin là một trong những yêu cầu chủ đạo trong triển khai các dịch vụ công trực ... dch vụ công trực tuyến được coi là đạt mức độ 3 nếu như dịch vụ công đó đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau: –Đạt được các tiêu chí của mức độ 2, –Cho phép người sử dụng điền trực tuyến ... dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Dch v cụng trc tuyn mc 1 ãMt dch vụ công trực tuyến được coi là đạt mức độ 1 nếu như dịch vụ công...
 • 25
 • 396
 • 0
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG MÀ NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG MÀ NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Báo cáo khoa học

... chất phục vụ công tác học tập cho sinh viên.2. Dịch vụ giáo dục - Đầy là một loại hình dịch vụ quan trọng nhất. Với nhu cầu về học tập của sinh viên ngày càng tăng lên thì dịch vụ giáo dục ... hài lòng của sinh viên các khoá khác nhau, tìm ra sự khác biệt.- Giả thuyết kiểm định: +Mức độ hài lòng của sinh viên về dịch vụ công là như nhau? + Chất lượng dịch vụ công sinh viên nhận được ... viên về dịch vụ công tại trường.Mục tiêu: Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin giúp cho ban Giám hiệu trường có thêm thông tin, hoàn thiện , nâng cao chất lượng dịch vụ công...
 • 8
 • 1,822
 • 25
Một số kiểm định về mức độ ảnh hưởng của giới tính và năm thứ đến sự hài lòng về các dịch vụ công

Một số kiểm định về mức độ ảnh hưởng của giới tính và năm thứ đến sự hài lòng về các dịch vụ công

Lý luận chính trị

... sinh viên nam-nữ với với những dịch vụ công được cung ứngĐưa ra kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công của trường3) Đối tượng nghiên cứu Các dịch vụ công tại trường Đại học Bách Khoa ... viên với dịch vụ công Kiểm định cặp giả thuyết:H0: các yếu tố có ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ công H1: các yếu tố không ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh viên về dịch v ... không còn trực tiếp quản lý một số các dịch vụ cung ứng cho sinh viên nữa. Thay vào đó trường tổ chức cho một số đơn vị cá nhân, tập thể tham gia cung ứng dịch vụ nên có một số dịch vụ đã bị...
 • 15
 • 434
 • 1
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

Tài chính - Ngân hàng

... nhiên các công ty khác không thể ngồi yên và buộc phải nhanh chong đầu tư công nghệ. Đây chính là điều kiện để các dịch vụ giao dịch trực tuyến phát triển mạnh mẽ.Xu hướng chung của các sàn ... giao dịch trực tuyến có thể phát triển một cách chuyên nghiệp và hiệu quả thì cần phải nhanh chóng có lộ trình quản lý chung cho các CTCK.3.4.3.2. Tổ chức các lớp đào tạo về giao dịch trực tuyến Giao ... mặt lên một màn hình lớn sẽ dần được thay thế bởi các dịch vụ giao dịch trực tuyến. Đây là dự báo không hề xa vời khi hình thức giao dịch trực tuyến đang phát triển nhanh chóng và ngày càng được...
 • 22
 • 516
 • 0

Xem thêm