danh mục thuốc sử dụng điều trị ngoại trú cho bệnh nhân tại bv đại học y thái bình năm 2013

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát và sử dụng thuốc ngoại trú tại bệnh viện đại học y thái bình năm 2013

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát và sử dụng thuốc ngoại trú tại bệnh viện đại học y thái bình năm 2013

Y khoa - Dược

... phát sử dụng thuốc ngoại trú bệnh viện Đại học y Thái Bình năm 2013 với mục tiêu sau: Phân tích hoạt động cấp phát sử dụng thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú Bệnh viện Đại học y Thái Bình năm ... danh mục thuốc sử dụng BHYT ngoại trúý nghĩa lớn việc quản lý sử dụng thuốc Bệnh viện Đại học Y Thái Bình Nên, l y danh mục thuốc sử dụng BHYT ngoại trú cho nghiên cứu Và từ luận văn sử dụng ... ngoại trú Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2013 3.2.1 Cơ cấu sử dụng thuốc theo đối tượng bệnh nhân hình thức điều trị Trong thăm khám điều trị bệnh nhânsử dụng thuốc Bệnh viện Đại học Y...
 • 80
 • 840
 • 6

Phân tích hoạt động tồn trữ tại kho thuốc tiêm truyền tĩnh mạch, bệnh viện hữu nghị việt đức năm 2013

Phân tích hoạt động tồn trữ tại kho thuốc tiêm truyền tĩnh mạch, bệnh viện hữu nghị việt đức năm 2013

Y khoa - Dược

... ứng, sử dụng thuốc bệnh viện gần nhất, ng y 08/08 /2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 21 /2013/ TT-BYT Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện Dịch truyền tĩnh mạch loại thuốc ... Bảng 3.5 Danh mục thuốc tiêm truyền tĩnh mạch năm 2013 32 Bảng 3.6 Cơ cấu thuốc theo tác dụng dược lý 35 Bảng 3.7 Giá trị tiền thuốc nhóm thuốc năm 2013 36 Bảng 3.8 Cơ cấu thuốc theo y u cầu bảo ... quy định - Kho tiêm truyền TM có đ y đủ phương tiện phòng ch y, chữa ch y, thủ kho hàng năm tập huấn công tác phòng ch y, chữa ch y Trong năm 2013 kho tiêm truyền TM không x y cố ch y nổ - Điều...
 • 62
 • 632
 • 0

Phân tích hoạt động tồn trữ cấp phát thuốc tại bệnh viện tâm thần thanh hóa năm 2014

Phân tích hoạt động tồn trữ cấp phát thuốc tại bệnh viện tâm thần thanh hóa năm 2014

Y dược - Sinh học

... nội trú 41 3.5 Lọ đựng thuốc uống bệnh nhân 43 3.6 Quy trình cấp phát thuốc cho bệnh nhân cấp cứu 44 3.7 Quy trình cấp phát thuốc cho bệnh nhân ngoại trú 45 3.8 Quy trình cấp phát thuốc ngoại trú ... phát thuốc Khoa Dược đảm bảo phát thuốc đ y đủ kịp thời cho khoa lâm sàng bệnh nhân ngoại trú khoa khám bệnh Đối với đơn thuốc cấp cho bệnh nhân ngoại trú sau kiểm duyệt, bệnh nhân nhận thuốc ... phiếu lĩnh thuốc Sử dụng thuốc hoạt động chuyên môn nhằm giúp bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đảm bảo phát huy chất lượng thuốc đạt hiệu điều trị cao, thuốc sử dụng người, bệnh Đó mục tiêu...
 • 82
 • 884
 • 2

Phân tích hoạt động tồn trữ và quản lý sử dụng vắcxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại trung tâm y tế dự phòng huyện củ chi, TP hồ chí minh năm 2013 2014

Phân tích hoạt động tồn trữ và quản lý sử dụng vắcxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại trung tâm y tế dự phòng huyện củ chi, TP hồ chí minh năm 2013 2014

Y dược - Sinh học

... trình TCMR Bảng 3.7 Số lượng vắc-xin sử dụng chương trình TCMR năm 2013- 2014 Đơn vị: liều Tên vắc-xin Sử dụng Số h y Sử dụng Số h y năm năm 2013 năm 2013 năm 2014 2014 BCG 8930 10980 Viêm gan ... tắc kê đơn thuốc, tạo điều kiện nhân viên đóng góp ý kiến trình x y dựng danh mục thuốc, vắc-xin, hóa chất, y dụng cụ cho chương trình y tế dịch vụ, y u cầu khám chữa bệnh khác (dịch bệnh, thiên ... Sự đời vắc-xin thành tựu vĩ đại lịch sử y học mà nhà khoa học nghiên cứu thành công đưa vào sử dụng đạt hiệu cao công tác phòng bệnh Chính điều thúc đ y y học giới ng y phát triển mạnh, nhiều loại...
 • 83
 • 676
 • 1

Phân tích hoạt động tồn trữ và quản lý sử dụng vắcxin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh năm 20132014

Phân tích hoạt động tồn trữ và quản lý sử dụng vắcxin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh năm 20132014

Y khoa - Dược

... trình TCMR Bảng 3.7 Số lượng vắc-xin sử dụng chương trình TCMR năm 2013- 2014 Đơn vị: liều Tên vắc-xin Sử dụng Số h y Sử dụng Số h y năm năm 2013 năm 2013 năm 2014 2014 BCG 8930 10980 Viêm gan ... tắc kê đơn thuốc, tạo điều kiện nhân viên đóng góp ý kiến trình x y dựng danh mục thuốc, vắc-xin, hóa chất, y dụng cụ cho chương trình y tế dịch vụ, y u cầu khám chữa bệnh khác (dịch bệnh, thiên ... Sự đời vắc-xin thành tựu vĩ đại lịch sử y học mà nhà khoa học nghiên cứu thành công đưa vào sử dụng đạt hiệu cao công tác phòng bệnh Chính điều thúc đ y y học giới ng y phát triển mạnh, nhiều loại...
 • 83
 • 549
 • 2

Luận văn Phân tích hoạt động tồn trữ và quản lý sử dụng vắcxin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Luận văn Phân tích hoạt động tồn trữ và quản lý sử dụng vắcxin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Y khoa - Dược

... trình TCMR Bảng 3.7 Số lượng vắc-xin sử dụng chương trình TCMR năm 2013- 2014 Đơn vị: liều Tên vắc-xin Sử dụng Số h y Sử dụng Số h y năm năm 2013 năm 2013 năm 2014 2014 BCG 8930 10980 Viêm gan ... tắc kê đơn thuốc, tạo điều kiện nhân viên đóng góp ý kiến trình x y dựng danh mục thuốc, vắc-xin, hóa chất, y dụng cụ cho chương trình y tế dịch vụ, y u cầu khám chữa bệnh khác (dịch bệnh, thiên ... Sự đời vắc-xin thành tựu vĩ đại lịch sử y học mà nhà khoa học nghiên cứu thành công đưa vào sử dụng đạt hiệu cao công tác phòng bệnh Chính điều thúc đ y y học giới ng y phát triển mạnh, nhiều loại...
 • 83
 • 503
 • 1

Phân tích hoạt động tồn trữ cấp phát và cơ cấu thuốc được sử dụng tại bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần quảng ninh năm 2011

Phân tích hoạt động tồn trữ cấp phát và cơ cấu thuốc được sử dụng tại bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần quảng ninh năm 2011

Y khoa - Dược

... kho thuốc nội trú, BHYT bệnh viện BVSK tâm thần 3.1.2.2 Quy trình cấp phát thuốc nội trú: Quy trình cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị nội trú thực cách khoa học, chặt chẽ, quy chế sử dụng thuốc ... nhóm khối điều trị: Số lượng thuốc cấp phát cho TTYT huyện thị năm 2011 Giá trị sử dụng thuốc cho TTYT huyện thị năm 2011 Chương 4: BÀN LUẬN Hoạt động cấp phát thuốc Thuốc sử dụng bệnh viện KẾT ... Quảng Ninh năm 2011 Tỷ lệ giá trị tiền thuốc sử dụng Tỷ lệ sử dụng tiền thuốc sản xuất nước thuốc nhập theo khối điều trị Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm Tỷ lệ giá trị tiền thuốc sử dụng theo phân...
 • 77
 • 474
 • 2

Báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh và quản lý & tổ chức kế toán tại Công ty xây dựng số 34

Báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh và quản lý & tổ chức kế toán tại Công ty xây dựng số 34

Kế toán

... vận chuyển, sử dụng đợc dễ thất thoát Vì công tác quản lý vốn tiền Công ty thiếu Tại Công ty X y dựng số 34 sử dụng tiền mặt VNĐ tiền gửi Ngân hàng VNĐ a- Kế toán tiền mặt: Tài khoản sử dụng: ... TCLĐ ng y 26/3/1993 Bộ X y dựng theo Quyết định số 22/BXD - TCLĐ ng y 24/4/1993 - Bộ X y dựng để cấp gi y phép kinh doanh cho Công ty X y dựng số 34, số đăng ký kinh doanh 108007 Theo gi y phép ... Công ty X y dựng số 34 I- Quá trình hình thành phát triển Công ty X y dựng số 34: Tiền thân Công ty X y dựng số 34 Xí nghiệp X y dựng số thuộc Công ty X y dựng số đợc thành lập vào ng y 1/4/1982...
 • 53
 • 725
 • 2

12 Báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh và quản lý & tổ chức kế toán tại Công ty xây dựng số 34

12 Báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh và quản lý & tổ chức kế toán tại Công ty xây dựng số 34

Kế toán

... vận chuyển, sử dụng đợc dễ thất thoát Vì công tác quản lý vốn tiền Công ty thiếu Tại Công ty X y dựng số 34 sử dụng tiền mặt VNĐ tiền gửi Ngân hàng VNĐ a- Kế toán tiền mặt: Tài khoản sử dụng: ... TCLĐ ng y 26/3/1993 Bộ X y dựng theo Quyết định số 22/BXD - TCLĐ ng y 24/4/1993 - Bộ X y dựng để cấp gi y phép kinh doanh cho Công ty X y dựng số 34, số đăng ký kinh doanh 108007 Theo gi y phép ... Công ty X y dựng số 34 I- Quá trình hình thành phát triển Công ty X y dựng số 34: Tiền thân Công ty X y dựng số 34 Xí nghiệp X y dựng số thuộc Công ty X y dựng số đợc thành lập vào ng y 1/4/1982...
 • 53
 • 759
 • 0

phân tích nội dung quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo

phân tích nội dung quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo

Khoa học xã hội

... thất hay trụ sở tổ chức tôn giáo Nhà nước cho phép hoạt động sử dụng ổn định lâu dài Tuy nhiên, nhà, đất tài sản khác tổ chức, cá nhân tôn giáo chuyển giao cho quan nhà nước quản lí thuộc quyền ... ban nhân dân cấp xã Theo quy định Điều 18 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo quy định: “1 Việc tổ chức hội nghị, đại hội tổ chức tôn giáo sở tiến hành sau có chấp thuận Uỷ ban nhân dân cấp huyện ... hay đón đoàn tôn giáo nước vào Việt Nam Hàng năm, người phụ trách tổ chức tôn giáo sở phải đăng kí với quyền chương trình hoạt động tôn giáo diễn sở đó, đặc biệt ng y lễ năm Tuy nhiên có thay...
 • 8
 • 5,861
 • 26

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở thành phố Hồ Chí Minh

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... đòi hỏi quyền uy tuyệt đối Kinh Thánh để áp đặt cho trẻ em giáo dục t y tôn giáo, không cho chúng tiêm chủng điều trị y tế hay đánh đập chúng tàn nhẫn Tuy nhiên không tôn giáo bị tuyên bố bất ... hớng sử dụng tôn giáo chủ y u cho mục đích xã hội cho mục đích tôn giáo, họ tìm th y nhà thờ nguồn gốc cộng đồng đức tin biện hộ cho giá trị Mỹ tình thân thiện, tinh thần tự lực, chủ nghĩa cá nhân, ... (Mỗi mục tiêu bình diện xã hội) + Năm nguyên tắc quản lý nhà nớc tôn giáo: Nguyên tắc 1: Bảo đảm cho công dân đợc bình đẳng trớc pháp luật Nguyên tắc 2: Bảo đảm tự tín ngỡng công dân Nguyên tắc...
 • 104
 • 989
 • 2

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát và sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa khu vực ninh hòa tỉnh khánh hòa năm 2012

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát và sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa khu vực ninh hòa  tỉnh khánh hòa năm 2012

Y khoa - Dược

... đ y đủ cấp phát cho bệnh nhân 1.3.4 Hướng dẫn sử dụng, theo dõi sử dụng  Thông tin thuốc cho bệnh nhân hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc hợp lý an toàn 15  Theo dõi giám sát việc sử dụng ... phòng điều trị Bệnh viện x y dựng 40 phác đồ điều trị cho khoa, chuyên khoa bệnh viện Mặc dù bệnh viện x y dựng phác đồ điều trị nhiên chưa định kỳ kiểm tra đơn thuốc bệnh án việc sử dụng thuốc ... động cấp phát thuốc 3.2.1 Cấp phát thuốc cho bệnh nhân ngoại trú - Đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, bác sĩ kê đơn thuốc m y tính, đơn thuốc in cho bệnh nhân đồng thời chuyển theo mạng...
 • 68
 • 1,293
 • 3

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát và sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện phú quốc tỉnh kiên giang năm 2014

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát và sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện phú quốc tỉnh kiên giang năm 2014

Y dược - Sinh học

... thuốc bệnh viện, thuốc sử dụng danh mục gồm thuốc với tỷ lệ nhỏ (1,3%), tổng giá trị sử dụng thuốc 23.365.790 VNĐ chiếm tỷ lệ 0,24% so với tổng kinh phí thuốc sử dụng Các thuốc sử dụng danh mục ... bệnh nhân ngoại trú đưa lên khoa điều trị nội trú để bệnh nhân sử dụng Mặc dù có số điểm khác cấp phát thuốc cho bệnh nhân nội trú bệnh nhân ngoại trú, hai phải tuân theo số quy tắc bắt buộc “ba ... nhận thuốc Bƣớc 2: Thuốc từ kho cấp phát cho hai kho lẻ (cấp phát lẻ nội trú cấp phát lẻ ngoại trú) Bƣớc 3: Thuốc từ kho lẻ ngoại trú cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú (bệnh nhân có thẻ BHYT) theo...
 • 70
 • 702
 • 1

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát vị thuốc y học cổ truyền tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh yên bái năm 2014

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát vị thuốc y học cổ truyền tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh yên bái năm 2014

Y dược - Sinh học

... vị thuốc y học cổ truyền Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Y n Bái năm 2014” đƣợc thực với hai mục tiêu sau: Phân tích hoạt động tồn trữ vị thuốc y học cổ truyền Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Y n ... thuốc y học cổ truyền Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Y n Bái Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Thuốc y học cổ truyền quản lý thuốc y học cổ truyền 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến vị thuốc y học cổ truyền: ... ng y điều trị Ng y 41.895 Số ng y điều trị trung bình (ng y) Ng y 19,4 Tổng số giƣờng bệnh đƣợc giao giƣờng 105 Công suất sử dụng giƣờng bệnh % 109,3 Tổng số lƣợt bệnh nhân điều trị ngoại trú...
 • 67
 • 512
 • 1

Phân tích hoạt động tồn trữ thuốc tại trung tâm y tế huyện lục yên, tỉnh yên bái năm 2014

Phân tích hoạt động tồn trữ thuốc tại trung tâm y tế huyện lục yên, tỉnh yên bái năm 2014

Y dược - Sinh học

... Giá trị thuốc sử dụng trung bình tháng (đơn vị tính: 1000 đồng) Báo cáo sử dụng thuốc Rời rạc Giá trị thuốc tồn trung bình tháng Báo cáo sử dụng thuốc Giá trị thuốc sử dụng trung bình Giá trị thuốc ... lẻ ngoại trú: Kho lẻ ngoại trú nơi cấp thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú khoa khám bệnh Thuốc lĩnh từ kho cấp phát cho bệnh nhân theo quy trình sau: (Hình 3.13) - Bác sỹ khám bệnh định thuốc ... lượng thuốc dự trữ tại: BV K Ngô QuyềnThành phố Hải Phòng năm 2012 1,01 tháng sử dụng [18]; BV K khu vực Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa năm 2012 1,6 tháng sử dụng; BV HY Thái Bình năm 2013 (kho ngoại trú) ...
 • 87
 • 1,281
 • 4

Công tác quản lý của nhà nước về hoạt động tôn giáo ở việt nam hiện nay

Công tác quản lý của nhà nước về hoạt động tôn giáo ở việt nam hiện nay

Chủ nghĩa xã hội khoa học

... khoa học Tôn giáo đối tượng nghiên cứu nhiều môn khoa học xã hội (triết học, tâm lý học, lịch sử, dân tộc học, xã hội học, …) nhiều môn đặt vấn đề phải định nghĩa tôn giáo lịch sử môn xã hội học ... giáo thể chế, x y dựng thành văn quy phạm pháp luật để điều chỉnh Khi x y dựng văn quy phạm, cần tuân thủ quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, văn đảm bảo quy trình x y dựng, hình thức, ... đoạn lợi dụng tôn giáo lực thù địch dẫn đến hậu không lường Các lực thù địch triệt để sử dụng xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa để hiệu nhân quyền cao chủ quyền”, “quyền cá nhân cao quyền cộng...
 • 80
 • 447
 • 0

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát và sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2014

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát và sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2014

Y khoa - Dược

... sau dán nhãn đ y đủ cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú đưa lên khoa điều trị nội trú để bệnh nhân sử dụng Mặc dù có số điểm khác cấp phát thuốc cho bệnh nhân nội trú bệnh nhân ngoại trú, hai phải ... ng y Cấp phát tới khoa lâm sàng Kiểm tra đối chiếu Hình 1.3 Chu trình cấp phát thuốc nội trú Cấp phát thuốc cho bệnh nhân nội trú khác với cấp phát thuốc cho bệnh nhân ngoại trú, thuốc bệnh nhân ... phát thuốc 3.1.2.1 Quy trình cấp phát thuốc khoa Dược Bệnh viện đa khoa huyện An Minh: Hình 3.6 Quy trình cấp phát thuốc khoa Dược 39 Cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú Bệnh nhân...
 • 79
 • 786
 • 3

phân tích hoạt động tồn trữ cấp phát và sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện an minh, tỉnh kiên giang năm 2014

phân tích hoạt động tồn trữ cấp phát và sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện an minh, tỉnh kiên giang năm 2014

Y khoa - Dược

... thuốc cho bệnh nhân khoa Dược đảm nhiệm Thuốc sau dán nhãn đ y đủ cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú đưa lên khoa điều trị nội trú để bệnh nhân sử dụng Mặc dù có số điểm khác cấp phát thuốc cho bệnh ... 400 bệnh nhân Đối với bệnh nhân thẻ bảo hiểm y tế, bác sĩ kê đơn thuốc bệnh nhân dùng đơn thuốc để mua thuốc nhà thuốc bệnh viện nhà thuốc khác Cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị nội trú Khoa ... cầm đơn/sổ khám bệnh bệnh nhân nhận thuốc khỏi qu y cấp phát thuốc ngoại trú, sau tiến hành vấn bệnh nhân, làm đến đủ 06 bệnh nhân ng y - Sử dụng phiếu khảo sát bệnh nhân lĩnh thuốc, từ thông...
 • 76
 • 435
 • 0

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Xã hội học

... đòi hỏi quyền uy tuyệt đối Kinh Thánh để áp đặt cho trẻ em giáo dục t y tôn giáo, không cho chúng tiêm chủng điều trị y tế hay đánh đập chúng tàn nhẫn Tuy nhiên không tôn giáo bị tuyên bố bất ... hướng sử dụng tôn giáo chủ y u cho mục đích xã hội cho mục đích tôn giáo, họ tìm th y nhà thờ nguồn gốc cộng đồng đức tin biện hộ cho giá trị Mỹ tình thân thiện, tinh thần tự lực, chủ nghĩa cá nhân, ... (Mỗi mục tiêu bình diện xã hội) + Năm nguyên tắc quản lý nhà nước tôn giáo: Nguyên tắc 1: Bảo đảm cho công dân bình đẳng trước pháp luật Nguyên tắc 2: Bảo đảm tự tín ngưỡng công dân Nguyên tắc...
 • 99
 • 340
 • 0

Xem thêm