danh mục dịch vụ bưu chính công ích

Đánh giá mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ Bưu chính viễn thông AG.pdf

Đánh giá mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ Bưu chính viễn thông AG.pdf

Quản trị kinh doanh

... lượng dịch vụ chuyển tiền của Bưu Chính An Giang Svth: Trần Tố Loan 14 3.1.2 Sản phẩm và dịch vụ: Dịch vụ chuyển phát - Dịch vụ bưu phẩm thường - Dịch vụ bưu kiện - Các dịch vụ gia ... giá trị - Dịch vụ điện hoa - Dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) - Dịch vụ phát trong ngày (PTN) Dịch vụ tài chính - Dịch vụ bảo hiểm Bưu Điện - Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ - Dịch vụ chuyển ... nhanh - Dịch vụ chuyển tiền điện tử quốc tế (MoneyGram) - Dịch vụ tài khoản cá nhân - Dịch vụ tiết kiệm Bưu Điện Dịch vụ hậu cần Bưu Chính - Dịch vụ thư trực tiếp (DirectMail) - Dịch vụ DATA...
 • 46
 • 1,168
 • 7

Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng dịch vụ Bưu chính viễn thông tại Bưu điện tỉnh Hoà Bình

Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng dịch vụ Bưu chính viễn thông tại Bưu điện tỉnh Hoà Bình

Kinh tế - Thương mại

... dụng dịch vụ Bưu chính - Viễn thông - Tin học và khách hàng đang sử dụng dịch vụ Bưu chính - Viễn thông - Tin học của các nhà khai thác khác : Các đơn vị căn cứ đặc điểm của mỗi dịch vụ, căn ... Chính vì vậy số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chính viễn thông ngày càng gia tăng. Đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chính viễn thông rất đa dạng ... 5/ -Công văn số: 2036/GCTT ngày 21/4/2003 v/v Chăm sóc khách hàng lớn dịch vụ Bưu chính. Đây là công văn thay thế công văn số 1996/GCTT ngày 23/4/2002. Công văn này,VNPT hướng dẫn thực hiện chính...
 • 72
 • 1,683
 • 13

Giải pháp hoàn thiện công tác chăm súc khách hàng dịch vụ Bưu chính viễn thông tại Bưu Điện tỉnh Hoà Bình

Giải pháp hoàn thiện công tác chăm súc khách hàng dịch vụ Bưu chính viễn thông tại Bưu Điện tỉnh Hoà Bình

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp nhất là đối với các sản phẩm, dịch vụ canh tranh.1.2.3. Mục ích - Yêu cầu của công tác chăm sóc khách hàng :1- Mục ích : - Duy trì và phát triển dịch vụ - Đem lại sự hài lòng, tin cậy ... của công ty 10. Tính hữu hình: Chứng cứ vật chất của dịch vụ; các phơng tiện; thiết bị phục vụ, hình thức bên ngoài của nhân viên, dụng cụ tiến hành dịch vụ, biểu tợng vật chất của dịch vụ ... bởi vì nó không 17 Công văn hướng dẫn các đơn vị trong Tổng công ty thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng:-Xây dựng danh sách các khách hàng lớn sử dụng dịch vụ Bưu chính, bổ xung thông...
 • 72
 • 554
 • 0

Một số giải pháp nhằm phát triển công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn

Một số giải pháp nhằm phát triển công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn

Kế toán

... nhập dịch vụ điện thoại công cộng và có 70% số xã trên toàn quốc có điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng. Các dịch vụ viễn thông phổ cập bao gồm: dịch vụ điện thoại tiêu chuẩn; dịch vụ ... Trong cách dịch vụ cơ bản của SPT, dịch vụ di động S-Fone là có khả năng phát triển dịch vụ cộng thêm cao nhất nhờ công nghệ hiện đại nhưng chưa được khuếch trương. - Giá: Trong các dịch vụ của ... giảm ảnh hưởng dây chuyền đến dịch vụ cố định, cụ thể là một phần doanh thu của dịch vụ cố định dịch chuyển sang dịch vụ di động khiến các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định phải giảm...
 • 103
 • 599
 • 2

Biện pháp phát triển công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn đến năm 2015

Biện pháp phát triển công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn đến năm 2015

Kinh tế - Thương mại

... Internet: là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng khả năng truy nhập Internet; - Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông: là dịch vụ sử dụng Internet để cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn ... viễn thông: 1.1.1. Đặc điểm dịch vụ viễn thông: Theo Pháp lệnh BCVT Việt Nam, dịch vụ viễn thông bao gồm: - Dịch vụ cơ bản: là dịch vụ truyền đưa tức thời dịch vụ viễn thông qua mạng viễn ... có nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông nhưng lại không có khả năng tiếp cận. Vì vậy, để phổ cập dịch vụ bưu chính viễn thông đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo, phục vụ nhu cầu thông tin...
 • 103
 • 577
 • 1

họat động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-Trung Tâm Điện Thoại SPT (STC)

họat động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-Trung Tâm Điện Thoại SPT (STC)

Quản trị kinh doanh

... phân tích họat động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-Trung Tâm Điện Thoại SPT (STC)2.1.Giới thiệu tổng quan tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính ... Phân tích hiệu quả SXKD tại Trung tâm Điện Thoại STC2.1.Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn-SPT1/ Quá trình hình thành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính ... xuất, gia công phần mềm và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) là Công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính...
 • 34
 • 777
 • 3

507 Xây dựng mô hình Công ty mẹ - con ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

507 Xây dựng mô hình Công ty mẹ - con ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

Quản trị kinh doanh

... hình công ty mẹ - công ty con - Chương II : Phân tích thực trạng mô hình tổ chức của công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) - Chương III : Xây dựng mô hình công ty mẹ - công ... chính. Công ty mẹ thường xây dựng cho mình những công cụ tài chính để điều hành, chi phối các công ty con. Công cụ thường sử dụng là các công ty tài chính, các ngân hàng. Thông qua những công ... cạnh tranh của các dịch vụ IP cũng có giới hạn nhất định: dịch vụ Internet còn kém so với nhà cung cấp VNN và FPT, dịch vụ 177 chưa được người tiêu dùng chọn lựa bằng dịch vụ 171 của VNPT. -...
 • 96
 • 442
 • 2

319 Một số giải pháp nhằm phát triển Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn đến năm 2015

319 Một số giải pháp nhằm phát triển Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... Internet: là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng khả năng truy nhập Internet; - Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông: là dịch vụ sử dụng Internet để cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn ... viễn thông: 1.1.1. Đặc điểm dịch vụ viễn thông: Theo Pháp lệnh BCVT Việt Nam, dịch vụ viễn thông bao gồm: - Dịch vụ cơ bản: là dịch vụ truyền đưa tức thời dịch vụ viễn thông qua mạng viễn ... năm 2001, Công ty triển khai các dịch vụ mới như dịch vụ điện thoại cố định tại khu đô thị mới Nam Sài Gòn, dịch vụ VoIP thương hiệu 177, tạo đà để phát triển hàng loạt các dịch vụ mới trong...
 • 103
 • 444
 • 1

511 Một số giải pháp nhằm phát triển công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn đến năm 2015 

511 Một số giải pháp nhằm phát triển công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn đến năm 2015 

Quản trị kinh doanh

... nhập dịch vụ Internet công cộng. Các dịch vụ viễn thông phổ cập bao gồm: dịch vụ điện thoại tiêu chuẩn; dịch vụ truy nhập Internet theo tiêu chuẩn. Dịch vụ viễn thông bắt buộc bao gồm: Dịch vụ ... Internet: là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng khả năng truy nhập Internet; - Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông: là dịch vụ sử dụng Internet để cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn ... viễn thông: 1.1.1. Đặc điểm dịch vụ viễn thông: Theo Pháp lệnh BCVT Việt Nam, dịch vụ viễn thông bao gồm: - Dịch vụ cơ bản: là dịch vụ truyền đưa tức thời dịch vụ viễn thông qua mạng viễn...
 • 103
 • 525
 • 0

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HOA PHÁT

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HOA PHÁT

Kế toán

... thuê bao và mạng lưới bưu chính viễn thông chuyên dùng. -Xây dựng công trình bưu chính viễn thông. -Kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông. -Cung cấp dịch vụ Internet công cộng (ISP), cung cấp ... SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HOA PHÁT2.1. Khái quát về Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn ... lập mạng và cung cấp dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến, thiết lập mạng viễn thông công cộng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, thiết lập mạng lưới và kinh doanh các dịch vụ viễn thông. -Kinh...
 • 28
 • 304
 • 0

Tài liệu Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông doc

Tài liệu Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông doc

Tài liệu khác

... về việc công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông.- Mẫu bản công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông. - Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông.- Yêu ... 33/2006/QĐ-BBCVT); - Bản công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông (theo mẫu tại phụ lục II của Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT); - Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông ... thực hiện; Thông qua hệ thống Bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ; - Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông (theo mẫu tại...
 • 3
 • 327
 • 1

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn- Trung tâm viễn thông IP

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn- Trung tâm viễn thông IP

Kế toán

... giữ a Công Ty SPT, Trung tâm vớ i các đố i tác cung cấ p dị ch vụ điệ n thoạ i quố c tế đế n. + Quả n lý, bả o quả n các chứ ng từ liên quan đế n công việ c đư ợ c phân công. Kế toán công ... ký báo cáo tài chính: 02 bộ (01 bộ nộ p phòng Kế toán-Tài vụ Công ty và 01 bộ lư u tạ i Trung tâm). + Bả o quả n, quả n lý các chứ ng từ liên quan đế n công việ c đư ợ c phân công. Kế toán ... sả n phẩ m cung cấ p lao vụ , dị ch vụ cho khách hàng. Tổ ng số doanh thu bán hàng là số tiề n ghi trên hóa đơ n bán hàng, trên hợ p đồ ng cung cấ p lao vụ , dị ch vụ . 1.2.2 Điề u kiệ n ghi...
 • 120
 • 458
 • 2

Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ bưu chính của tổng công ty bưu chính việt nam (VNPOST)

Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ bưu chính của tổng công ty bưu chính việt nam (VNPOST)

Thạc sĩ - Cao học

... dịch vụ bưu chính, kinh doanh và 19 3.2.4.2. Phát triển từng nhóm dịch vụ bưu chính a/ Đối với nhóm dịch vụ bưu phẩm. b/ Củng cố dịch vụ Datapost. c/ Củng cố dịch vụ bưu kiện và bưu chính ... - Dịch vụ bưu chính chuyển phát. - Dịch vụ tài chính bưu chính. - Các dịch vụ khác: đại lý viễn thông, bán hàng hóa… 1.2. KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 1.2.1. Khái niệm kinh doanh dịch vụ bưu ... kinh doanh dịch vụ bưu chính của VNPost. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 1.1. DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 1.1.1. Khái niệm về dịch vụdịch vụ bưu chính 1.1.1.1....
 • 21
 • 1,909
 • 5

Xem thêm