danh gia tac dong moi truong cua du an giao thong

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

Quản trị kinh doanh

... 2.18: Danh lục các loài thực vật quý hiếm thuộc lƣu vực TT Tên khoa học Tên Việt Nam Tình trạng 1 Acanthopanax gracilistylus W.W.Sm. Ngũ gia bì hƣơng K 2 Acanthopanax trifoliatus L. Ngũ gia ... Thám - Nha Trang - Khánh Hoà Điện thoại: 058.220405 Fax: 058.220400 Danh sách những ngƣời tham gia thực hiện báo cáo ĐTM dự án thuỷ điện Trung Sơn: STT Họ và tên Chức danh, nội dung thực hiện ... huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN Tên cơ quan chủ dự án: Ban Quản lý dự án Thuỷ điện Trung Sơn Địa chỉ liên hệ: 25A - Quang Trung - phường Ngọc Trạo - TP Thanh Hoá....
 • 157
 • 4,219
 • 29
Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Khoa học tự nhiên

... 3 m2/người 2.3.4. Giao thông: - Chỉ tiêu đất giao thông trong khu dân dụng là 10-20 m2/người với tỉ lệ chiếm đất 20-25%. - Giao thông tĩnh chiếm 4-5% diện tích đất giao thông. 2.3.5. ... thông: Hệ thống nút giao thông gồm các nút giao thông cưỡng bức, các nút giao thông khác cốt: - Nút cầu Bính - Nút cầu Bính với 1 đường sắt - Nút cầu Bính 2 - Nút giao thơng đường sắt THƯ ... nghiên cứu là khu canh tác nông nghiệp, mật độ đường sá tại khu vực còn rất thấp, giao thông ở đây chủ yếu trên quốc lộ 10, các đường giao thông liên xã với các hoạt động giao thông còn rất...
 • 55
 • 1,528
 • 5
Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Công nghệ - Môi trường

... 70 2. Vải Acrylic 180 30 70 1.4.4 Danh mục thiết bị Các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động của Doanh nghiệp được liệt kê trong bảng sau: Bảng 1.3. Danh mục các thiết bị củ di dời xuống ... Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại; + Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; ... Tâm” Trang 18 3 SNZ. G.YELLOW HF – 2GR Vàng chùa 4 SNZ. YELLOW HF – 4GL Vàng chanh 5 SNZ. BR. BLUE R 150% Xanh biển 6 SNZ. N.BLUE HF – 2GB Xanh đen 7 SNZ. BLACK B 150% Đen ánh xanh 8 SNZ....
 • 90
 • 4,289
 • 60
Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu khác

... cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho Dự án. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu … … (5) … (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) Ghi chú: (1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự ... án; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định hoặc Ban Quản lý được ủy quyền (đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất); (4) Cơ quan phê duyệt dự án; ... quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể...
 • 5
 • 737
 • 1
đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án

đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án

Công nghệ - Môi trường

... ơn bạn!Phần 1: Mức sẵn lòng chi trả của du khách:3 O,FA>('(!0XL‡tYOO% !#,;!€D> aVườn quốc gia (VQG) Ba Bể được thành lập năm 1992 ... .$6 +,C-E/(c.!0 -03`v`v Phần 2: Thông 5n chung về du khách:3 bB&_J$RRRR33JRRRRRRRP3 t#N&_ )`3 ... ..2;@?,%,K,=8S$51$; -03Phiếu khảo sát giá trị của vườn quốc gia Ba Bể - Bắc KạnXin bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông 5n bằng cách trả lời các...
 • 36
 • 877
 • 0
TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

Công nghệ - Môi trường

... hàng rào 203m, điện, nước, cây xanh…1.4.4 Danh mục các thiết bị máy móc và hoá chất sử dụngCác thiết bị máy móc mà chúng tôi sử dụng, được thể hiện ở bảng sau:TT DANH MỤC ĐVT SỐ LƯỢNG1 Máy dợn ... tiêu cực đến môi trường xung quanh từ các nguồn sau3.1.1 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xây dựngCác nguồn thải trong giai đoạn diễn ra trong thời gian khoảng 03 tháng, với cácnguồn ... lan truyền của tiếng ồn. Ngoài ra câyxanh có thể hấp thu một phần các chất khí gây ô nhiễm không khí. Cây xanh đượctrồng xung quanh và theo đường nội bộ trong khu vực dự án, diện tích cây xanhchiếm...
 • 26
 • 1,893
 • 14
đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng bệnh viện đa khoa nhân tâm tại phường nghĩa chánh, tp. quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi

đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng bệnh viện đa khoa nhân tâm tại phường nghĩa chánh, tp. quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi

Công nghệ - Môi trường

... buồng sơ cấp và thứ cấp, nhiệt độ buồng sơ cấp duy trì ở ≥ 8500C, nhiệt độ buồng thứ cấp duy trì ở ≥ 12000C, buồng lưu nhiệt dài 3m, nên thời gian lưu cháy lớn hơn 2 giây, có khả năng đốt ... dưỡng và vi sinh vật. Nguồn gây ô nhiễm này chỉ mang tính tạm thời, phạm vi ảnh hưởng chỉ trong khu vực dự án và thời gian ảnh hưởng là ngắn (trong giai đoạn thi công dự án). Bảng 3.15: Khối ... trường xung quanh. 3.2.3 Tác động do rủi ro, sự cố môi trường 3.2.3.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng 1. Tai nạn lao động Công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ chủ đầu...
 • 68
 • 932
 • 1
Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển tài nguyên nước

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển tài nguyên nước

Công nghệ - Môi trường

... 0,62m ở Tân An thuộc hạ du công trình.2.Tới ổn định cho 15.515 ha đất canh tác hiện trạng và tạo nguồn nớc tới cho khoảng 12.417 ha đất canh tác mở rộng, tổng cộng là 27.660ha đất canh tác với ... ha đất canh tác của 2 khu Tân An- Đập Đá (vựa lúa của tỉnh Bình Định) và khu Hà Thanh , đảm bảo gieo trồng 2~3 vụ lúa mỗi năm có năng suất cao.b)Mở rộng thêm 12.147 ha diện tích đất canh tác ... nguồn của hồ chứa. Xung quanh khu vực lòng hồ và tại vùng tới hầu nh không còn rừng tự nhiên. Rừng vùng đầu nguồn tập trung chủ yếu tại Kbang (Gia Lai), Vĩnh Sơn, An LÃo (Bình Định) và một...
 • 109
 • 1,027
 • 5
HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

Điện - Điện tử

... và dịch vụ 4.1 Giao thông - Đặc điểm các tuyến đường giao thông (thuỷ, bộ) có liên quan đến hoạt động vận chuyển của dự án. - Tai nạn, sự cố giao thông. Tài liệu của cơ quan chức năng và ... cơ quan quản lý môi trường địa phương. Cơ quan tư vấn: tên cơ quan, địa chỉ, người đứng đầu, danh sách những người tham gia thực hiện chính. Lưu ý: cần có đại diện của chủ dự án tham gia lập ... Trong buồng điện phân kiểu màng chắn, nước muối từ khoang an t chảy qua màng chia tách để đến khoang catôt; vật liệu làm màng chia tách là amian phủ trên catôt có nhiều lỗ. 10 Nước lọc 3 từ...
 • 111
 • 667
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008