dựa vào báo cáo quản trị của các đơn vị kinh doanh tại vib theo khối vùng từ tháng 06 2010 cho tới tháng 3 2012 ta có bảng tổng hợp sau

Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán pot

Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán pot

Thủ tục hành chính

... việc thực TTHC: Thông báo kết kiểm tra Các bước Tên bước Mô tả bước Các đơn vị dự toán lập báo cáo toán năm vào ngày 31 /01 Bước năm sau theo danh mục báo cáo áp dụng cho đơn vị kế tốn chế độ kế ... (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Kết kiểm tra Phòng Tài – Kế hoạch quận - huyện lập biên thông báo xét duyệt toán đến đơn vị Hồ sơ Thành phần hồ sơ Các mẫu biểu báo cáo theo quy định ... báo xét duyệt toán đến đơn vị Hồ sơ Thành phần hồ sơ Các mẫu biểu báo cáo theo quy định Bộ Tài Báo cáo thuyết minh toán năm Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 456
 • 0
Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán docx

Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán docx

Thủ tục hành chính

... hồ sơ Báo cáo toán năm (quý 4), bảng biểu quy định cụ thể định số 19/QĐ-BTC ngày 30 /3/ 2 006 Bộ Tài (bản chính); Tồn chứng từ thu, chi Ngân sách năm thẩm tra (bản chính); Tồn sổ sách kế tốn theo ... sách Các bước Tên bước Mơ tả bước Đối với tổ chức: Nộp báo cáo toán ngân sách năm, nhận phiếu hẹn lấy kết đến hẹn Đối với quan HCNN: Tiếp nhận báo cáo toán ngân sách, viết giấy hẹn trả kết theo...
 • 3
 • 341
 • 0
Báo cáo thực tập: Tổ chức sản xuất kinh doanh tại công tycổ phần đầu tư thương mại Việt phát triển

Báo cáo thực tập: Tổ chức sản xuất kinh doanh tại công tycổ phần đầu thương mại Việt phát triển

Kế toán

... 141, 142, 144, 151, 1 53, 154, 155, 156, 157, 211 ,214, 228, 221, 222, 241, 31 1, 33 1, 33 3, 33 4, 33 5, 33 8, 34 1, 411, 4 13, 414, 415, 421, 431 , 511, 515, 521, 532 , 621, 622, 627, 632 , 641, 642, 711, ... 1, 034 .34 257.88 33 .21 733 .27 -30 1 .06 I -Bảng cân đối kế toán 16 ,36 8 ,065 ,98 II -Báo cáo KQKD 46,495,646 ,31 III-Khả sinh lời IV-Rủi ro tài (%) Nhận xét : Qua số liệu bảng cân đối kế tốn Cơng ty năm ta ... 2,0 93, 754, 435 - 63, 446, 037 39 ,785,612,81 38 ,680,997 ,39 1.DT bán hàng CCDV -1,104,615,427 -2.78 7,814,648,9 23 2.Lợi nhuận trước thuế 90, 933 ,495 77 ,30 4,778 - 13, 628,717 -14.99 15,861,525 -61,4 43, 253...
 • 28
 • 290
 • 0
báo cáo quản trị của Trust bank

báo cáo quản trị của Trust bank

Kỹ năng bán hàng

... huấn quảng cáo tính chuyên nghiệp Đã phát triển số sản phẩm, dịch vụ liên kết ngân hàng, doanh nghiệp nhằm khai thác ưu TRUSTBank tạo quan hệ đại l toán quốc tế với 32 ngân hàng giới, ... hiệu Trên sở tình hình thực tế kinh tế giới, kinh tế Việt Nam ngành Ngân hàng, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín dự kiến tiêu hoạt động quản trị năm 2011 sau: - Vốn điều lệ tăng lên 5.000 ... phát triển Trustbank, lực chun mơn đạo đức nghề nghiệp 3. 3 Về quản trị công nghệ thông tin: Công nghệ ngân hàng khâu mũi nh n, phát triển mạnh mẽ thập kỷ tới đột 4/6 phá cho triển v ng phát...
 • 6
 • 420
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Quan điểm của các nhà văn Pháp đương đại về thuật ngữ thể loại và chủ đề nội dung truyện ngắn " docx

Báo cáo khoa học

... số́180 tác giả truyện ngắn thống kê vào thời điểm 131 người hưởng ứng sáng kiến Các phiếu trả lời họ tập hợp Chân dung tự hoạ 131 tác giả truyện ngắn đương đại ( 131 nouvellistes contemporains par ... ý kiến Các viết trả lời 43/ 50 nhà văn tập hợp số đặc biệt tạp chí Truyện ngắn quý I năm 1988 với tiêu đề Số phố Hài Hoà, 43 nhà văn lên tiếng bảo vệ truyện ngắn (3, rue de l'Harmonie, 43 écrivains ... thuyết với truyện ngắn? Đơn giản dựa vào "quy định nhà xuất bản": "Truyện ngắn tác phẩm hư cấu trăm trang, theo quy định nhà xuất bản, từ trăm trang trở lên tiểu thuyết" Sở dĩ "gộp nhập" tác giả...
 • 7
 • 554
 • 0
Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (balanced scorecard – bsc) vào hoạt động quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội

Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (balanced scorecard – bsc) vào hoạt động quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... quản trị ĐH trường khối Kinh tế Hà Nội để tham khảo Bảng 3. 1: Khía cạnh, mục tiêu, thước đo bảng điểm cân cho hoạt động quản trị trường ĐH khối kinh tế Hà Nội (Nhóm tác giả đề xuất tự tổng hợp) : ... đề cho tổ chức, sau đó phận khác mang nghĩa vụ điều hành hệ thống báo cáo kết kịp thời 2 .3 Mơ hình Bảng điểm cân cho trường ĐH khối Kinh tế Hà Nội: Hình 2.1: Mơ hình BSC cho trường ĐH khối Kinh ... HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD-BSC) VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ Ở HÀ NỘI 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng vận dụng mơ hình bảng điểm cân vào quản...
 • 65
 • 584
 • 4
Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong các đơn vị xây lắp trên địa bàn Hà nội

Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong các đơn vị xây lắp trên địa bàn Hà nội

Kinh tế - Thương mại

... lập báo cáo Theo phạm vi lập báo cáo, báo cáo kế toán quản trị chia thành loại - Báo cáo phận (hay báo cáo chi tiết) - Báo cáo tổng hợp 1 .3. 1 .3 Phân loại báo cáo kế toán quản trị theo kỳ lập báo ... hạn - Báo cáo kết kinh doanh theo phương tiện kinh doanh - Báo cáo kết kinh doanh theo thị trường kênh tiêu thụ - Báo cáo kết kinh doanh tổng hợp 1 .3. 1.2 Phân loại báo cáo kế toán quản trị theo ... (gọi tắt báo cáo kiểm soát): Trong doanh nghiệp, báo cáo kiểm sốt gồm có: - Báo cáo chi phí đơn vị - Báo cáo thu nhập - Báo cáo hàng tồn kho - Báo cáo ngân sách  Báo cáo kế tốn quản trị chức...
 • 17
 • 445
 • 0
Bí quyết quản trị của các tập đoàn kinh tế Nhật Bản

Bí quyết quản trị của các tập đoàn kinh tế Nhật Bản

Tài liệu khác

... đầu vào sáng tạo, đổi qui trình quản trị lãnh đạo theo yêu cầu tình hình thể nói, tính sáng tạo ngày ảnh hưởng lớn giữ vai trò tiên phong cách mạng quản trị diễn Nhật Bản kể từ năm ... để huấn luyện kỹ cần thiết Các nhà quản trị người trưởng nhóm giám sát thường nhiều buổi thuyết trình báo cáo chương trình kiểm tra chất lượng thường phải báo cáo tiến độ thực công việc ... nhà quản trị phải đề biện pháp giải thật cụ thể vấn đề cần theo dõi cần báo cáo Một xác định vấn đề mà khơng hành động việc kiểm tra vơ ích 10 Hãy hỏi thuộc cấp "Tơi làm cho anh ?" Ở Toyota...
 • 2
 • 379
 • 0
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hoá chất bảo vệ thực vật của các đơn vị trong tập đoàn hoá chất việt nam

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hoá chất bảo vệ thực vật của các đơn vị trong tập đoàn hoá chất việt nam

Báo cáo khoa học

... 1997 31 ,25 100,0 9,56 30 ,6 8, 13 26,0 3, 72 11,9 Các năm 20 03 33, 0 100,0 10,97 31 ,3 7.48 25.7 4.09 12,1 2007 40,56 100,0 12,74 31 .4 10 .06 24.8 4.99 12 ,3 2010 45,15 100,0 14,17 31 ,4 10,79 23, 9 5,64 ... 20 30 0 500 - 000 36 ,9 – 39 ,4 1992 23 100 500 - 000 32 ,5 – 34 ,6 19 93 24 800 500 - 000 30 ,2 – 32 ,2 1994 20 38 9 000 14,70 1995 25 666 000 11,70 1996 32 751 000 9,20 1997 30 406 500 8,20 1998 42 738 ... 17,5 1996 32 ,8 124,2 42,9 29,8 23, 2 1998 33 ,0 196,0 36 ,7 29,6 21,9 2000 33 ,6 201 ,3 39,1 30 ,0 23, 0 2005 50,0 420,0 44,1 31 ,9 24,0 2009 77,7 720,5 41,2 32 ,3 23, 5 (Nguồn: Cục BVTV – Bộ NN & PT nông...
 • 81
 • 592
 • 0
BÀI BÁO CÁO-QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

BÀI BÁO CÁO-QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Cao đẳng - Đại học

... t ñ n khách hàng cu i 1 .3 KINH NGHI M QU N TR CHU I CUNG 1 .3. 1 Kinh nghi m qu n tr chu i cung ng c a Nike 1 .3. 2 Kinh nghi m qu n tr chu i cung ng c a công ty Toyota - Các d ng kênh phân ph i: ... T ng doanh thu Tri u ñ ng 1,514,761 1,942,161 2,676,105 4,216,916 L i nhu n trư c thu Tri u ñ ng 33 ,241 121, 639 262,147 620,486 L i nhu n sau thu Tri u ñ ng 32 ,5 03 108,025 245,194 578, 436 80 ... thác 3. 1 .3 M c tiêu phương hư ng kinh doanh c a công ty c ph n ñư ng tri t ñ l i th c a Cơng ty, ti p t c đ u vào s n ph m ch l c ñ ñem Qu ng Ngãi th i gian ñ n l i giá tr cao nh t cho c đơng...
 • 13
 • 397
 • 0
Vận dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas.pdf

Vận dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas.pdf

Quản trị kinh doanh

... thống báo cáo quản trò: Công ty chưa hệ thống báo cáo quản trò Các báo cáo kế toán chủ yếu báo cáo thuế báo cáo tài theo qui đònh Công ty chưa tiến hành lập dự toán ngân sách hàng năm Về quản ... chi phí quảndoanh nghiệp cho phận, chi nhánh theo tiêu sản lượng Hệ thống báo cáo quản trò: Công ty thực số báo cáo quản trò, báo cáo nhân viên kế toán tài đảm nhiệm Công ty lập báo cáo phân ... TRẠNG ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP SẢN PHẨM GAS 2.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM GAS, ĐẶC TRƯNG CỦA BÁO CÁO QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP GAS...
 • 124
 • 899
 • 9
1318868592_Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas

1318868592_Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas

... thống báo cáo quản trò: Công ty chưa hệ thống báo cáo quản trò Các báo cáo kế toán chủ yếu báo cáo thuế báo cáo tài theo qui đònh Công ty chưa tiến hành lập dự toán ngân sách hàng năm Về quản ... chi phí quảndoanh nghiệp cho phận, chi nhánh theo tiêu sản lượng Hệ thống báo cáo quản trò: Công ty thực số báo cáo quản trò, báo cáo nhân viên kế toán tài đảm nhiệm Công ty lập báo cáo phân ... TRẠNG ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP SẢN PHẨM GAS 2.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM GAS, ĐẶC TRƯNG CỦA BÁO CÁO QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP GAS...
 • 124
 • 311
 • 2
Kiểm toán các ước tính Kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam...

Kiểm toán các ước tính Kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam...

Kế toán

... lập báo cáo Các hoạt động sau kiểm toán Thực việc soát xét Báo cáo tài Soát xét kiện xảy sau ngày lập báo cáo Thu thập thư giải trình BGĐ khách hàng Lập bảng tổng hợp kết kiểm toán Lập báo cáo ... với doanh nghiƯp kinh doanh c¸c lÜnh vùc kh¸c cđa ngành kinh tế dự phòng nghiệp vụ lại đặc trng riêng doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm doanh nghiệp kinh ... kiểm toán từ bên đơn vị, ®¸nh gi¸ KiĨm To¸n c¸c íc tÝnh kÕ to¸n đơn vị kinh doanh bảo hiểm 23 liệu mà đơn vị dùng làm sở lập ớc tính kế toán, đánh giá tính thích hợp giả định mà đơn vị sử dụng...
 • 100
 • 551
 • 2
135 Kiểm toán các ước tính Kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam...

135 Kiểm toán các ước tính Kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam...

Kế toán

... lập báo cáo Các hoạt động sau kiểm toán Thực việc soát xét Báo cáo tài Soát xét kiện xảy sau ngày lập báo cáo Thu thập thư giải trình BGĐ khách hàng Lập bảng tổng hợp kết kiểm toán Lập báo cáo ... với doanh nghiƯp kinh doanh c¸c lÜnh vùc kh¸c cđa ngành kinh tế dự phòng nghiệp vụ lại đặc trng riêng doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm doanh nghiệp kinh ... kiểm toán từ bên đơn vị, ®¸nh gi¸ KiĨm To¸n c¸c íc tÝnh kÕ to¸n đơn vị kinh doanh bảo hiểm 23 liệu mà đơn vị dùng làm sở lập ớc tính kế toán, đánh giá tính thích hợp giả định mà đơn vị sử dụng...
 • 100
 • 477
 • 0
41 Kiểm toán các ước tính Kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam...

41 Kiểm toán các ước tính Kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam...

Kế toán

... lập báo cáo Các hoạt động sau kiểm toán Thực việc soát xét Báo cáo tài Soát xét kiện xảy sau ngày lập báo cáo Thu thập thư giải trình BGĐ khách hàng Lập bảng tổng hợp kết kiểm toán Lập báo cáo ... với doanh nghiƯp kinh doanh c¸c lÜnh vùc kh¸c cđa ngành kinh tế dự phòng nghiệp vụ lại đặc trng riêng doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm doanh nghiệp kinh ... kiểm toán từ bên đơn vị, ®¸nh gi¸ KiĨm To¸n c¸c íc tÝnh kÕ to¸n đơn vị kinh doanh bảo hiểm 23 liệu mà đơn vị dùng làm sở lập ớc tính kế toán, đánh giá tính thích hợp giả định mà đơn vị sử dụng...
 • 100
 • 442
 • 0
113 Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas

113 Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas

Kế toán

... thống báo cáo quản trò: Công ty chưa hệ thống báo cáo quản trò Các báo cáo kế toán chủ yếu báo cáo thuế báo cáo tài theo qui đònh Công ty chưa tiến hành lập dự toán ngân sách hàng năm Về quản ... chi phí quảndoanh nghiệp cho phận, chi nhánh theo tiêu sản lượng Hệ thống báo cáo quản trò: Công ty thực số báo cáo quản trò, báo cáo nhân viên kế toán tài đảm nhiệm Công ty lập báo cáo phân ... TRẠNG ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP SẢN PHẨM GAS 2.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM GAS, ĐẶC TRƯNG CỦA BÁO CÁO QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP GAS...
 • 124
 • 835
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của quảng cáo qua website của các công ty kinh doanh máy vi tính tới quýêt định mua của khách hàng

Nghiên cứu ảnh hưởng của quảng cáo qua website của các công ty kinh doanh máy vi tính tới quýêt định mua của khách hàng

Quản trị kinh doanh

... cung cấp 3. 3 .Các hình thức quảng cáo khác Ngồi hình thức quảng cáo kể quảng cáo qua website doanh nghiệp, quảng cáo qua banner, logo, pop-up Thì doanh nghiệp cần ý đến hình thức quảng cáo khác ... trả lời họ click vào quảng cáo Ta thấy hiệu đạt từ quảng cáo chưa cao Hình 19: số người click vào quảng cáo Một nguyên nhân dẫn đến tượng quảng cáo qua website chưa đem lại hiệu cáo việc thiết ... luận hiệu quảng cáo website doanh nghiệp kinh doanh máy tính, đưa số giải pháp nhằm giúp nâng cao hiệu hình thức quảng cáo website doanh nghiệp sau 3. 1.Giải pháp cho Website doanh nghiệp Theo kết...
 • 35
 • 666
 • 1

"Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện"

Kế toán

... lập báo cáo Các hoạt động sau kiểm toán Thực việc soát xét Báo cáo tài Soát xét kiện xảy sau ngày lập báo cáo Thu thập thư giải trình BGĐ khách hàng Lập bảng tổng hợp kết kiểm toán Lập báo cáo ... với doanh nghiƯp kinh doanh c¸c lÜnh vùc kh¸c cđa ngành kinh tế dự phòng nghiệp vụ lại đặc trng riêng doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm doanh nghiệp kinh ... kiểm toán từ bên đơn vị, ®¸nh gi¸ KiĨm To¸n c¸c íc tÝnh kÕ to¸n đơn vị kinh doanh bảo hiểm 23 liệu mà đơn vị dùng làm sở lập ớc tính kế toán, đánh giá tính thích hợp giả định mà đơn vị sử dụng...
 • 100
 • 393
 • 0
CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ

CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ NĂNG LỰC QUẢNCỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ

Tài chính - Ngân hàng

... đầu theo quy định pháp luật 3. 3 Điều kiện để đơn vị y tế thực NĐ Nghị định 43/ 2 006/ NĐ-CP áp dụng cho đơn vị nghiệp y tế cơng lập cách pháp nhân, dấu tài khoản riêng, quan quản lý ... động theo loại hình doanh nghiệp, loại hình ngồi công lập nhằm phát huy khả đơn vị việc thực hoạt động đơn vị theo quy định pháp luật + Các đơn vị nghiệp cơng lập chuyển đổi sang loại hình doanh ... tài đơn vị nghiệp cơng lập quan nhà nước thẩm quyền định thành lập Đơn vị thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm phải đơn vị dự tốn độc lập, dấu tài khoản riêng, tổ chức máy kế toán theo...
 • 24
 • 1,682
 • 10

Xem thêm