dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại

nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam(vpbank).pdf

nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam(vpbank).pdf

Quản trị kinh doanh

... Ngân hàng %u t và phát trin, Ngân hàng Công thng (ã !i tên thành Vietinbank), Ngân hàng Chính sách xã hi, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn, 6 ngân hàng liên doanh, 36 ngân ... mt s lng khá nhiu các ngân hàng. C th, tính n tháng 05/2008, h thng các t! chc tín dng Vit Nam gm có 5 ngân hàng thng mi nhà nc, trong ó Ngân hàng Ngoi thng (Vietcombank ... tri$n ca VPBank: Phn u trong 5 nm ti s3 tr) thành ngân hàng hàng %u khu vc phía B.c, ngân hàng top 5 ca c nc, mt ngân hàng có t%m c8 ca khu vc ông Nam Á v cht lng, hiu...
 • 98
 • 655
 • 1

77 Ứng dụng kỹ thuật Marketing phân tích dịch vụ cho vay tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

77 Ứng dụng kỹ thuật Marketing phân tích dịch vụ cho vay tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

Quản trị kinh doanh

... dài đến uy tín của ngân hàng. 1.2.2.2.2 Marketing hướng nội Dịch vụ ngân hàng là một loại hình dịch vụ hết sức đặc biệt do đặc tính đa dạng và phức tạp của nó. Việc cung ứng dịch vụ phải được ... không tách rời của dịch vụ nên chất lượng của dịch vụ ngân hàng bị phụ thuộc rất lớn vào trình độ, kinh nghiệm của cán bộ ngân hàng, mối quan hệ giữa khách hàngngân hàng, thậm chí thời ... “Marketing ngân hàng là toàn bộ những nỗ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thực hiện mục tiêu lợi nhuận” Hoặc : “Marketing ngân hàng là toàn bộ những nỗ lực của ngân hàng...
 • 87
 • 686
 • 1

Nghiệp vụ tín dụng của Ngân Hàng thương mại Việt Nam

Nghiệp vụ tín dụng của Ngân Hàng thương mại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... vụ Kinh doanh Ngân hàng - Nghiệp vụ TD của NHTM2. Hệ thống tín dụng trung và dài hạn2.1.Sự cần thiết của tín dụng trung, và dài hạn.2.1.1.Mục đích chung của tín dụng trung và dài hạn Tín dụng ... nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn còn có một số hình thức sau đây: + Nghiệp vụ tín dụng ngân quỹ là nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn mà trong đó ngân hàng cho khách hàng vay để đảm bảo sự cân đối ngân quỹ hàng ... chấp. 31 Nghiệp vụ Kinh doanh Ngân hàng - Nghiệp vụ TD của NHTMPhần 1. những vấn đề cơ bản về tín dụng 1. Khái niệm, bản chất và chức năng của tín dụng 1.1. Khái niệm tín dụng Tín dụng xuất phát...
 • 82
 • 1,584
 • 12

Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường.DOC

Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường.DOC

Kế toán

... nghị. 14 2.2. Vai trò của hoạt động tín dụng. a. Đối với ngân hàng Tín dụng là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu của ngân hàng và là nghiệp vụ mang lại lợi tức cao nhất cho ngân hàng nhng đây là nghiƯp ... của ngân hàng. Cho vay là một trong ba nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng. Nếu ngân hàng nhận tiền gửi mà không sử dụng số tiền đó để cho vay thì ngân hàng không thực hiện đợc vai trò cầu nối của ... thì phần thu này đợc tính là thu nhập bất thờng của ngân hàng. Theo Luật các tổ chức tín dụng của Việt Nam, tổ chức tín dụng phải dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Khoản dự phòng rủi...
 • 24
 • 900
 • 8

Lý luận chung về hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Thương Mại (2).doc

Lý luận chung về hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Thương Mại (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... 71.2.2 Khái niệm về Tín Dụng Ngân Hàng 81.2.3 Chức năng Tín Dụng 81.2.4 Phân loại Tín Dụng 91.3 Một số vấn đề cho vay dành cho khách hàng cá nhân trong hoạt động Tín Dụng Ngân Hàng 91.3.1 Khái ... hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Thương Mại 31.1 Khái quát về NHTM 31.1.1 Khái niệm 31.1.2 Chức năng NHTM 31.1.3 Hoạt động NHTM 41.1.4 Vốn đi vay 71.2 Những vấn đề cơ bản về Tín Dụng 71.2.1 ... khách hàng cá nhân tại VietinBank_CN3 TP.HCM 613.3.1 Đối với cơ quan quản lý nhà nước 613.3.2 Đối với Ngân Hàng Nhà Nước 613.3.3 Đối với Ngân Hàng VietinBank 623.3.4 Đối với Ngân Hàng VietinBank_CN3...
 • 8
 • 890
 • 9

Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại (2).doc

Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại trong Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại (2006) của Thái Văn Đại. Ở đây giúp em hiểu được các lý thuyết về tín dụng cũng như cách ... thông hàng hóa.- Tín dụng tiêu dùng: là hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.- Tín dụng học tập: là hình thức cấp phát tín dụng để phục vụ việc học tập của ... từ bản chất của tín dụng là giao dịch cung cầu về vốn, tín dụng chỉ là giao dịch quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian cam kết giao dịch, Ngân hàng và bên...
 • 65
 • 940
 • 1

Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại.doc

Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại.doc

Tài chính - Ngân hàng

... quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại trong Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại (2006) của Thái Văn Đại. Ở đây giúp em hiểu được các lý thuyết về tín dụng cũng như cách ... thông hàng hóa.- Tín dụng tiêu dùng: là hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.- Tín dụng học tập: là hình thức cấp phát tín dụng để phục vụ việc học tập của ... vốn của Ngân hàng là tiêu chí để xem xét tình hình dư nợ cho vay có sử dụng hết nguồn vốn cho vay của Ngân hàng không? Trong ba năm qua tình hình cho vay so với tổng nguồn vốn của Ngân hàng...
 • 65
 • 731
 • 0

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

Tài chính - Ngân hàng

... tốt nghiệp GVHD: TS.Phan Đình NguyênCHƯƠNG 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNGSVTH: ĐỖ LÊ DUY – MSSV: 506401018 – 06VQT1 ... pháp liên quan đến khoản nợ xấu của ngân hàng hoặc làm thất thoát vốn của ngân hàng đây là một sự yếu kém trong chính sách tín dụng của các ngân hàng thương mại. Nếu người ra quyết định cho ... “theo Linh, (2009), Nghiệp vụ tín dụng cho doanh nghiệp”1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng Nhu cầu vay vốn của khách hàng rất phong phú và đa dạng nên tín dụng ngân hàng có nhiều hình thức khác...
 • 20
 • 995
 • 11

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ.doc

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Tp Hồ Chí Minh.20 TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Tp Hồ ... mà khách hàng dùng để thế chấp hoặc cầm cố khi vay tiền ngân hàng như thế nào. Conditions – Điều kiện trả nợ: 31 TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB ... vốn ngân hàng. Nhiều ngân hàng vẫn sử dụng phương pháp truyền thống để đánh giá tín dụng đối với khách hàng cá nhân, chẳng hạn phân tích và đánh giá 5C31, bao gồm: Character – Tư cách của...
 • 87
 • 1,231
 • 10

Đề xuất về vấn đề rủi ro ntrong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần.doc

Đề xuất về vấn đề rủi ro ntrong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần.doc

Tài chính - Ngân hàng

... động tín dụng của ngân hàng đối với các doanh nghiệp của ngành TM chiếm tỷ trọng cao trong dịch vụ tín dụng ở những năm gần đâyEm xin tìm hiểu về việc "phân tích Và đánh giá rủi ro Tín dụng ... 3.6. Thẻ và ngân hàng điện tử : - Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế. Cho vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa ) là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân ... chức của Ngân Hàng Công Thương :Hình 1: Hệ thống tổ chức của ngân hàng công thương 2Trụ sở chínhSở giao dịch V.phòng đại diệnC.nhánh cấp 1Đơn vị sự nghiệpC.ty trực thuộcP.giao dịch Quỹ...
 • 19
 • 549
 • 0

Xem thêm