dịch vụ chăm sóc người bệnh tại nhà hà nội

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu điện TP. Hà Nội.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu điện TP. Nội.DOC

Quản trị kinh doanh

... chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu điện TP. Nội 1MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: Khái quát chung về dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong ... lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng là một công cụ để nhà cung cấp dịch vụ chiến thắng trong cạnh tranh, tạo sức Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu điện TP. Nội ... chăm sóc khách hàng đối với tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chính.2.1.5.2. Các hoạt động chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Nội Công tác chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Hà...
 • 73
 • 5,776
 • 77
Đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam định”.doc

Đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam định”.doc

Quản trị kinh doanh

... tác chăm sóc khách hàng là thực hiện các dịch vụ khách hàng đối với nhóm khách hàng hiện có. Vì vậy, có thể đưa ra một định nghĩa khác về chăm sóc khách hàng: Chăm sóc khách hàng là dịch vụ ... cuối.Các dịch vụ cơ bản của viễn thông bao gồm dịch vụ thoại và dịch vụ truyền số liệu. Dịch vụ thoại bao gồm dịch vụ điện cố định, di động; Dịch vụ truyền số liệu gồm: dịch vụ kênh thuê riêng, dịch ... khách hàng sử dụng dịch vụ từ mạng lưới viễn thông. Dịch vụ viễn thông khi đến với người tiêu dùng là một dịch vụ hoàn hảo và được gia tăng giá trị thông qua dịch vụ khách hàng. Dịch vụ khách hàng...
 • 131
 • 2,806
 • 31
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam định

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam định

Công nghệ thông tin

... 1.5. Nội dung chăm sóc khách hàng, vai trò, nguyên lý và phương thức chăm sóc khách hàng.1.5.1 .Chăm sóc khách hànga. Chăm sóc khách hàng là gì?Thuật ngữ " ;chăm sóc khách hàng" ... cuối.Các dịch vụ cơ bản của viễn thông bao gồm dịch vụ thoại và dịch vụ truyền số liệu. Dịch vụ thoại bao gồm dịch vụ điện cố định, di động; Dịch vụ truyền số liệu gồm: dịch vụ kênh thuê riêng, dịch ... tác chăm sóc khách hàng là thực hiện các dịch vụ khách hàng đối với nhóm khách hàng hiện có. Vì vậy, có thể đưa ra một định nghĩa khác về chăm sóc khách hàng: Chăm sóc khách hàng là dịch vụ...
 • 131
 • 2,000
 • 16
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

Công nghệ thông tin

... hàng các sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn. 1.2 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN1.2.1 Bài toán quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng Các chức năng hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc ... quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST.Chương III trình bày phân tích yêu cầu, mô hình hoá hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng, ... chỉnh, cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình ngày càng hoàn hảo hơn. Vì tất cả các lý do nêu trên, đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty phần...
 • 140
 • 3,788
 • 47
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu điện TP. Hà Nội

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu điện TP. Nội

Quản trị kinh doanh

... TP. Nội 2Từ lý luận dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng em đi vào phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Bưu Điện TP Nội, ... cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Nội. Bố cục đề tài:Chương 1: Khái quát chung về dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong lĩnh ... dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Nội hiện nayChương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Nội .Giải pháp nâng cao chất lượng dịch...
 • 73
 • 1,253
 • 7
Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại web game Benthuonghai.com

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại web game Benthuonghai.com

Quản trị kinh doanh

... LƯNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI BENTHUONGHAI.COM 1. Tổng quan về dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Benthuonghai.com: 1.1 Cơ sở dữ liệu khách hàng: Hiện tại, BTH có các dữ liệu khách hàng ... giữa khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty. Qua nhiều nghiên cứu và kiểm định mô hình, các nhà nghiên cứu cho rằng: bất kì dịch vụ nào, kể cả dịch vụ chăm sóc khách hàng, thì ... lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng phụ thuộc vào khoảng mức độ kì vọng của khách hàng và mức độ cảm nhận của khách hàng với dịch vụ này. Chất lượng dịch vụ thể hiện ngay trong quá trình giao dịch...
 • 83
 • 598
 • 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VNPT NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VNPT NAM ĐỊNH

Quản trị kinh doanh

... hình dịch vụ viễn thông nói trên được phân ra thành các dịch vụ cơ bản gồm:- Dịch vụ điện thoại nội hạt - Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước.- Dịch vụ điện thoại di động- Dịch vụ điện ... tế xã hội 1080- Dịch vụ hộp thư thông tin 801108- Dịch vụ tư vấn 1088 - Dịch vụ miễn cước ở người gọi 1800 - Dịch vụ Thông tin, Giải trí, Thương mại 1900’Sản phẩm dịch vụ của VNPT Nam định ... thoại quốc tế - Dịch vụ kết nối mạng riêng.- Dịch vụ kết nối mạng Internet toàn cầu.- Dịch vụ truyền số liệu.- Dịch vụ truyền đưa hình ảnh, âm thanh (truyền hình).Các dịch vụ gia tăng trên...
 • 17
 • 722
 • 0
Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Hà Nội hiện nay

Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Nội hiện nay

Quản trị kinh doanh

... chăm sóc khách hàng gồm:- Chăm sóc khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ - Chăm sóc khách hàng trong giao đoạn cung cấp dịch vụ - Chăm sóc khách hàng sau khi cung cấp dịch vụ 2.1.5.3. Các hành ... ngay tại các điểm bánhàng, quầy giao dịch nơi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại đây do nhân viên bán hàng đảm nhiệm, họvừa là người bán hàng vừa là người chăm sóc ... chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Nội Công tác chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Nội được triểnkhai một cách đồng bộ, với nhiều hình thức đem lại hiệu quả Nội dung cảu hoạt động chăm...
 • 39
 • 592
 • 0
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Hà Nội

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Nội

Quản trị kinh doanh

... sở: lý luận chung về dịch vụ chăm sóc khách hàng đã trình bày ở chương 1, các vấn đề tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong hoạt động chăm sóc khách hàng tạ Bưu Điện TP Nội được trình bày ổ ... các dịch vụ viễn thông công cộng, viễn thông tại điểm giao dịch, thu cước… 3.1.2. Định hướng phát triển công tác chăm sóc khách hàng Nhận thức được vai trò của công tác chăm sóc khách hàng ... lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bưu Điện TP Nội 3.3.1. Nhóm giải pháp quản lý 3.3.1.1. Đổi mới tư duy lãnh đạo: 12Với khách hàng lớn: Nên tổ chức thường xuyên các hội nghị khách hàng...
 • 14
 • 940
 • 2
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng ở phường thuận lộc, TP huế về chất lượng của dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty mobifone chi nhánh TT huế

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng ở phường thuận lộc, TP huế về chất lượng của dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty mobifone chi nhánh TT huế

Kinh tế - Quản lý

... các nhà kinh doanh dịch vụ thường cho rằng chất lượng dịch vụ chính là mức độ thỏa mãn của khách hàng. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho thấy, sựhài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụ ... tin đến khách hàngNhận thức về kỳ vọng cuả khách hàngChuyển đổi cảm nhận thành tiêu chí chất lượng Dịch vụ chuyển giao Dịch vụ cảm nhận Đề tài đánh giá sự hài lòng của khách hàng ở phường ... sự hài lòng của khách hàng ở phường Thuận Lộc thành phố Huế về chấtlượng dịch vụ CSKH của Mobifone chi nhánh TT.Huế.hài lòng khác nhau về dịch vụ của Mobifone, trong số đó có những khách hàng...
 • 91
 • 681
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose