dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Lịc sử và địa lý theo chuẩn kiến thức và kỹ năng

Hướng dẫn dạy học kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Lịc sử địa lý theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Tư liệu khác

... trong dạy học SGKChuẩnQuản lý, chỉ đạo Đánh giá Dạy học 3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Môn Lịch sử Địa lí ở tiểu học là một trong bốn môn học đánh giá bằng điểm số. Đánh giá môn ... số. Đánh giá môn Lịch sử Địa lí được thực hiện theo hai hình thức: đánh giá thường xuyên đánh giá định kì. Vận dụng chuẩn trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS cần lưu ý một ... tượng HS với những năng lực học tập khác nhau. 1.3. Mối quan hệ giữa Chuẩn SGK, giữa Chuẩn công tác tổ chức dạy học SGKChuẩnQuản lý, chỉ đạo Đánh giá Dạy học Chuẩn SGKSGK: tài...
 • 33
 • 1,081
 • 9
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Báo cáo khoa học

... TRA, ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCChí Linh, Ngày 15 tháng ... Năng lực giao tiếp.+ Năng lực hợp tác.+ Năng lực sử dụng CNTT truyền thông.+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ.+ Năng lực tính toán. TẬP HUẤNTẬP HUẤNDẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC ... dung dạy học: - Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. - Dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.  Xét về bản chất không có mâu thuẫn giữa hai nội dung đánh giá, đánh giá theo năng...
 • 16
 • 9,545
 • 27
DẠy học và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

DẠy học KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Lớp 11

... phát triển năng lực có những điểm gì khác so với chương trình dạy học định hướng nội dung?3. Thế nào là kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS (đánh giá năng lực) ? Kiểm tra, ... HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCTrực Ninh 8/2014 Thảo luận các vấn đề cần tìm hiểu của khoá tập huấn 3.2. So sánh đánh giá năng lực ... trình dạy học định hướng phát triển năng lực có những điểm gì khác so với chương trình dạy học định hướng nội dungCTGD định hướng nội dung CTGD định hướng năng lực Hình thức dạy học Chủ yếu dạy...
 • 61
 • 2,073
 • 15
dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực

dạy học kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Sinh học

... hàng câu hỏi/bài tập của mỗi chủ đề.01 bộ (ngân hàng) câu hỏi/bài tập đánh giá kết quả học tập của HS trong một chủ đề cụ thể theo định hướng phát triển năng lực. 01 giáo án dạy một nội dung ... hỏi/bài tập để kiểm tra, đánh giá việc đạt được mục tiêu của HS (CH/BT định tính, định lượng, thực hành thí nghiệm)  Ngân hàng câu hỏi/bài tập. Mỗi mục tiêu có thể được đánh giá bởi một vài ... theo định hướng phát triển năng lực. mnogU<J<Jn<A8<Jp&<R<J:U)&'() T: Sắp xếp đánh số thứ tự cho các CH/BT trong ngân hàngSắp xếp theo...
 • 16
 • 1,741
 • 0
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực của người học; kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo ... kĩ năng, thái độ (theo định hướng tiếp cận năng lực) của học sinh của cấp học. - Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên tự đánh giá của học sinh, ... triển lòng tự tin, hướng phấn đấu và hình thành năng lực tự đánh giá cho học sinh. 4. Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh Dạy học định hướng năng lực đòi hỏi việc...
 • 254
 • 4,075
 • 33
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... tra đánh giá tronggiáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Phần ... Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh để phục vụ trong đợt tập ... nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để...
 • 221
 • 5,721
 • 54
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... đánh giá hoạt động học tập của học sinh Xu hướng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tập trung vàocác hướng sau:(i) Chuyển từ chủ yếu đánh giá kết quả học tập cuối môn học, ... pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tronggiáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng ... kết quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo...
 • 217
 • 2,140
 • 37
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... dạy học, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần ba: Kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng ... Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 31PHẦN II. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 44I. Xác định các năng lực chung cốt lõi chuyên biệt của môn Sinh học, cấp Trung học phổ ... học sinh học tập ngày càng tiến bộ.1. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của học sinh Xu hýớng ðổi mới kiểm tra, ðánh giá kết quả học tập của học sinh tập...
 • 236
 • 2,857
 • 36
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... TRÌNH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNGCÁN BỘ QUẢN LÍ GV VỀ DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾTQUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰCMÔN TIN HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ ... phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học. 1. VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG 1.1. Những kết quả bước đầu ... tạo tính năng động. 2.2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) naycòn gọi là dạy học định hướng kết quả...
 • 227
 • 1,694
 • 11
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... giúp HS học tập ngày càng tiến bộ.1. Đánh giá theo năng lực Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm ... Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Đánh giá kết quả giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi lớp sau cấp học cần phải:- Dựa vào cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng ... đánh giá. Đánh giá kết quả học tập theo năng lực cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Đánh giá kết quả học tập đối với các môn học và...
 • 190
 • 7,059
 • 87
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... phương pháp dạy học 29 V. ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 341. Đánh giá theo năng lực 34 2. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS 363. Định hướng xây ... định hướng phát triển năng lực 61 2. Phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 632.1. Đánh giá kết quả đánh giá quá trình 632.2. Đánh giá theo chuẩn ... DẠY HỌC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMÔN VẬT LÍ (Lưu hành nội bộ)Hà Nội, tháng 6 nãm 20141 1. Mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo định...
 • 167
 • 2,381
 • 46
Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đổi mới dạy học kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... Đổi mới dạy học kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Vụ Giáo dục Trung học I. Vài nét về tình hình đổi mới PPDH, ... nhằm đánh giá đúng chất lượng học tập năng lực của học sinh. - Đổi mới thi tốt nghiệp THPT theo hướng tổ chức thi 4 môn quốc gia sử dụng 50% kết quả đánh giá quá trình.5. Đổi mới kiểm tra ... tính cầm tay - Đường lên đỉnh Opympia, tài năng tiếng Anh…3. Triển khai thí điểm nhiều hình thức giáo dục mới theo hướng phát triển năng lực học sinh Thầy (cô) gặp khó khăn gì trong việc thực...
 • 76
 • 7,821
 • 14

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25