dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Địa lý

... khả năng sáng tạo và tính năng động. 2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) nay còn gọi là dạy học định hướng ... cùng chung sống Năng lực cá thể Học để tự khẳng định Từ cấu trúc của khái niệm năng lực cho thấy giáo dục định hướng phát triển năng lực không chỉ nhằm mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn ... thành xu hướng giáo dục quốc tế. Giáo dục định hướng năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học. Giáo dục định hướng năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực...
 • 254
 • 8,016
 • 41
kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa lý

kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa lý

Địa lý

... hai: Dạy học theo định hướng năng lực của môn học. Phần ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của môn học. Phần thứ tư: Tổ chức thực hiện tập huấn đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng ... sáng tạo và tính năng động. A2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) naycòn gọi là dạy học định hướng kết quả ... trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng lực được sử dụng như sau:- Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học được môtả thông qua các năng lực...
 • 81
 • 2,338
 • 5
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... sáng tạo và tính năng động. 2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả ... các em phát triển lòng tự tin, hướng phấn đấu và hình thành năng lực tự đánh giá cho học sinh. 4. Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh Dạy học định hướng năng lực đòi ... trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng lực được sử dụng như sau:- Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học được mô tả thông qua các năng lực...
 • 254
 • 4,056
 • 33
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... tronggiáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Phần thứ tư: Tổ chức ... bố. Trong dạy học theo dự án có thể vận dụng nhiều lý thuyết và quan điểm dạy học hiện đại như lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám ... Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh để phục vụ trong...
 • 221
 • 5,699
 • 54
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng năng lực định hướng mạnh hơn đến học sinh. Chương trình dạy học định hướng năng lực được xây dựng trên cơ sở chuẩn năng lực của môn học. Năng lực ... dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Phần thứ tư: Tổ chức ... sáng tạo và tính năng động. 2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả...
 • 217
 • 2,133
 • 37
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần ba: Kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực. Phần thứ tư: Tổ chức thực ... tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 31PHẦN II. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 44I. Xác định các năng lực chung cốt lõi và chuyên biệt của môn Sinh học, cấp Trung học phổ thông 44II. ... dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển GDTrHtổ chức biên soạn tài liệu: Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học phổ...
 • 236
 • 2,836
 • 36
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... phát triển năng lực người học Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học không chỉchú trọng phát triển các năng lực chung, cốt lõi mà còn chú trọng phát triển cả năng lực chuyên ... tạo và tính năng động. 2.2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) naycòn gọi là dạy học định hướng kết quả ... tronggiáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực. Phần thứ tư: Tổ chức thực...
 • 227
 • 1,688
 • 11
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng lực được sử dụng như sau:- Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học được mô tả thông qua các năng lực ... pháp dạy học nhằm chú trọng phát triển năng lực của HSPhương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá HS về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực ... lí được cụ thể hóa từ năng lực chungStt Năng lực chung Năng lực trong môn Vật líNhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân1 Năng lực tự học - Lập được kế hoạch tự học và điều chỉnh, thực...
 • 190
 • 7,040
 • 87
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNHHƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 101PHỤ LỤC 109I. MỘT SỐ KIỂU TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS 109PHỤ LỤC 1. Dạy học theo trạm (learning by station): 109PHỤ LỤC 2. Dạy học nghiên ... trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng lực được sử dụng như sau:- Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học đượcmô tả thông qua các năng lực ... loại năng lực khác nhau. Ví dụ năng lực của GV bao gồm những nhóm cơ bảnsau: Năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực chẩn đoán và tư vấn, năng lực phát triển nghề nghiệp và phát triển...
 • 167
 • 2,358
 • 45
Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễn

Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễn

Khoa học xã hội

... cận dạy học 1.3.1 Tiếp cận Dạy học định hướng phát triển năng lực 1.3.1.1. Các quan điểm của Dạy học định hướng phát triển năng lực 1.3.1.2. Mô hình cấu trúc năng lực trong dạy học phátm triển ... phátm triển năng lực 1.3.1.3. Nội dung dạy học định hướng phát triển năng lực 1.3.1.4. Phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực 1.3.2. Tiếp cận đánh giá năng lực toán học phổ thông ... thc cho hc sinh. T nh a ch tài nghiên cu lu Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết...
 • 22
 • 2,425
 • 9

Xem thêm