dạy học các bài thơ nôm đường luật trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại

Dạy học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

Dạy học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

Trung học cơ sở - phổ thông

... 1.2 Đặc trưng thể loại của văn bản Tựa 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Đặc trưng thể loại của Tựa 18 1.3 Đặc trưng thể loại của văn bản Văn bia. 19 1.3.1 Khái niệm: 20 1.3.2 Đặc trưng thể loại ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÂM THỊ QUYÊN DẠY - HỌC VĂN BẢN TỰA VÀVĂN BIA TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI LUẬN VĂN ... http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  LÂM THỊ QUYÊN DẠY - HỌC VĂN BẢN TỰA VÀ VĂN BIA TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI Chuyên...
 • 109
 • 1,674
 • 0
Luận văn: Dạy - học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại pot

Luận văn: Dạy - học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại pot

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2 Đặc trưng thể loại của văn bản Tựa 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Đặc trưng thể loại của Tựa 18 1.3 Đặc trưng thể loại của văn bản Văn bia. 19 1.3.1 Khái niệm: 20 1.3.2 Đặc trưng thể loại ... http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  LÂM THỊ QUYÊN DẠY - HỌC VĂN BẢN TỰA VÀ VĂN BIA TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI Chuyên ... Và có những văn bản mới được lựa chọn vào thay thế văn bản có trong SGK Văn học cũ. Cụ thể, Văn học trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn mới gồm những văn bản sau: - Thơ trữ tình:...
 • 109
 • 533
 • 0
DẠY HỌC BÀI TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 11 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH CỰC

DẠY HỌC BÀI TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 11 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH CỰC

Khoa học xã hội

... tiễn dạy học bài Từ ngôn ngữ chungđến lời nói cá nhân trong sách giáo khoa Ngữ văn 11 theo quan điểm tích cực.Chương 2. Dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân trong sách giáo khoa Ngữ ... tài này nhằm tìm một hình thức dạy học phù hợp vớithực tế dạy học Ngữ văn ở THPT và dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lờinói cá nhân trong sách giáo khoa Ngữ văn 11 đạt hiệu quả cao nhất. 7. ... dạy học bài này đạthiệu quả cao nhất. Với những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: Dạy học bài "Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân" trong sách giáo khoa Ngữ văn 11 theo...
 • 60
 • 1,725
 • 4
Dạy - học truyện cười trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực

Dạy - học truyện cười trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực

Thạc sĩ - Cao học

... của khoa sư phạm tích hợp với tất cả các vấn đề trong nhà trường, mà chưa đi vào cụ thể việc dạy - học tác phẩm văn chương nhất là các thể loại văn học dân gian (VHDG) đặc biệt là các thể loại ... hợp và tích cực. Sách tham khảo dạy học Ngữ văn 10 được chia làm hai loại: Loại sách phân tích, bình giảng các tác phẩm có trong Ngữ văn 10; Loại sách gợi ý về phương pháp dạy học. Chúng tôi ... của mình. 2.1.4. TS Nguyễn Văn Đường trong báo cáo khoa học Tích hợp trong dạy học Ngữ văn bậc THCS bài Về dạy học văn lớp 6 THCS theo hướng tích hợp ( tạp chí Giáo dục số 10 tháng 8/2001)...
 • 141
 • 2,833
 • 3
Dạy - học truyện cười trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực.pdf

Dạy - học truyện cười trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... của mình. 2.1.4. TS Nguyễn Văn Đường trong báo cáo khoa học Tích hợp trong dạy học Ngữ văn bậc THCS bài Về dạy học văn lớp 6 THCS theo hướng tích hợp ( tạp chí Giáo dục số 10 tháng 8/2001) ... của khoa sư phạm tích hợp với tất cả các vấn đề trong nhà trường, mà chưa đi vào cụ thể việc dạy - học tác phẩm văn chương nhất là các thể loại văn học dân gian (VHDG) đặc biệt là các thể loại ... (SGK) các cấp học. Năm học 2006-2007, SGK Ngữ văn 10 mới chính thức được đưa vào dạy học đại trà trên toàn quốc. Có nhiều thể loại văn học được đưa vào chương trình phổ thông. Trong cuốn SGK Văn...
 • 141
 • 1,851
 • 1
Dạy- học truyện cười trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực

Dạy- học truyện cười trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực

Thạc sĩ - Cao học

... Trong bài Tích hợp trong dạy học Ngữ văn đăng trên tạp chí Khoa học giáo dục (số 6 tháng 3 năm 2006) viết: “Tích hợp là điểm nổi bật nhất của chương trình và SGK Ngữ văn mới, đã chi phối cách ... ĐạI HọC SƯ PHạM NGUYN TH THANH TÂM DẠY - HỌC TRUYỆN CƯỜi TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 THEO HƯỚNG TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC VĂN ... hiệu quả như mong muốn. Trong những giờ học đó vẫn có những bài học được khai thác giống như bài họccác thể văn học thành văn. GV chỉ phân tích một cách cô lập trên văn bản ngôn từ mà không...
 • 141
 • 1,150
 • 1
Luận văn: DẠY - HỌC TRUYỆN CƯỜI TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 THEO HƯỚNG TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC pptx

Luận văn: DẠY - HỌC TRUYỆN CƯỜI TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 THEO HƯỚNG TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC pptx

Thạc sĩ - Cao học

... (SGK) các cấp học. Năm học 2006-2007, SGK Ngữ văn 10 mới chính thức được đưa vào dạy học đại trà trên toàn quốc. Có nhiều thể loại văn học được đưa vào chương trình phổ thông. Trong cuốn SGK Văn ... hiểu văn bản văn học đó. Ngược lại khi dạy học Tiếng việt, Làm văn chúng ta sẽ chọn ngữ liệu nào trong văn bản văn học cho phù hợp với nội dung bài học, và có sự liên kết giữa các phân môn ... hiệu quả như mong muốn. Trong những giờ học đó vẫn có những bài học được khai thác giống như bài họccác thể văn học thành văn. GV chỉ phân tích một cách cô lập trên văn bản ngôn từ mà không...
 • 141
 • 611
 • 0

Xem thêm